Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Stressade elever och lärare

I juni 2015 kom en rapport från Skolinspektionen. Där framkom att 50 procent av de tillfrågade eleverna upplevt oro och nedstämdhet eller mått dåligt det senaste året.

Av de 3680 elever i årskurs 6-9 som svarade på Skolinspektionens enkät uppgav 38 procent stress som orsak till att de mått dåligt. Eleverna pekade bland annat ut skolan, prov samt otydliga förväntningar som orsak till stressen. Några av elevernas tankar kring stressen var:

  • Man måste kunna allting, man känner sig stressad när man inte förstår.
  • Vi är stressade av det nya betygssystemet, lärarna påminner varje dag om att allt vi gör handlar om betyg. 
  • Lärarna tror att man snappar upp allting, och vi har prov i morgon. Kan vara att jag inte varit uppmärksam. Men lärarna ställer höga krav på oss, och jag har magkatarr på grund av stress. 

Det är inte bara eleverna som upplever stress i skolan. Sedan 2006 har var fjärde lärare lämnat skolan av andra skäl än pension. Sjukskrivningarna bland gymnasielärare på grund av psykisk ohälsa har näst intill fördubblats på fem år. Bristande resurser, för mycket administrativa uppgifter och att uppfylla styrdokumenten är några av de saker som kan generera stress hos lärarna. Lärarna tvingas ställa krav på eleverna för att de ska förstå styrdokumenten, uppfylla målen och klara skolan. Det görs genom att ge eleverna prov, läxor och bedöma dem, alltså samma sak som stressar eleverna enligt Skolinspektionen. Vore det inte toppen om Skolinspektionen skickade sin rapport till Skolverket så kan de komma överens om hur lärarnas och elevernas stress ska minska i skolan.

Den första mars 2016 kommer nya regler från arbetsmiljöverket. Enligt de nya reglerna får man inte ha en ohälsosam arbetsbelastning och man ska ha möjlighet till återhämtning under arbetsdagen. Toppen om vi kunde få till samma regler för våra elever. Tänk vilket skolmiljö vi skulle kunna få med stressfria elever och lärare. Kanske skulle skolan bli en attraktiv plats att vara på...

Läs mer om stress


God jul och gott nytt år!

och en skön och återhämtande ledighet önskar

Ung Livsstil. 

 

Kurser VT-16

Kursdatum för våren börjar nu läggas ut. Du hittar datum och kursinformation här. 


Ung Livsstilskunskap

Inom kort kommer det nya materialet om stress för Fsk-åk 6 samt de responsiva övningarna att läggas ut. Fler och fler skolor väljer att prenumerera på det pedagogiska materialet.Kul tycker vi på Ung Livsstil då det betyder att fler elever och föräldrar får kunskap om och verktyg för hållbar livsstil. Läs mer om vad som ingår och hur ni tecknar en prenumeration. 

 


Rödbergsskolan

Rödabergsskolan är en av alla de skolor som valt att arbeta med Ung Livsstilskunskap. Ni kan följa hur de jobbar med materialet och få lite inspiration, tips och idéer på hur man kan öka medvetenheten kring livsstilens påverkan på hälsa och prestation. 


Tips

Filmen om gymnasieelevers medievanor är ett bra diskussionsunderlag för att prata skärmtid med eleverna. Känner de igen sig, vilka konsekvensker kan det få, vill de ha förändring, vad kan man göra istället? 


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.