Nyhetsbrev nr 10 från Sveriges unga akademi, mars 2015. 
Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här. Tipsa en vän? Tipsa.


Martin Högbom
Martin Högbom Foto: Magnus Bergström

Välkommen till årets första nyhetsbrev från Sveriges unga akademi!

Året har börjat mycket i EU-politikens tecken. Den nya ordföranden för EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, har valt att avskaffa posten som Chief Scientific Advisor (CSA) till kommissionen, och senare också omdirigerat en stor del av EU:s beslutade forskningsbudget Horizon 2020 för att skapa en fond för strategiska investeringar. Akademin anser att båda dessa tilltag är mycket skadliga för vetenskapens roll i unionen och har skrivit öppna brev till Juncker där vi förklarar vår ståndpunkt. Ett flertal andra unga akademier i Europa har också anslutit sig till dessa uttalanden. Juncker har glädjande nog svarat på båda breven. Angående CSA skriver han att han nu bett kommissionens forskningsansvarige om alternativ till ”how to better institutionalise future independent scientific advice to the Commission”, vilket ju i alla fall kan tolkas positivt.
     Akademipodden har kommit igång på riktigt och har nu ett 10-tal avsnitt där det avhandlas vitt skilda ämnen som kreativitet, forskning i media, och skolan. Vi fyller på löpande, så sök på Sveriges unga akademi på iTunes eller SoundCloud och prenumerera! På tal om det, varför inte tipsa högstadie- och gymnasielärare i er omgivning att se den nya filmen Interstellar med klassen och sedan lyssna på senaste Akademipodden där Sara Strandberg (elementarpartikelfysik), Kirsten Knudsen (astronomi), Danica Kragic (robotik) och Helena Filipsson (geobiosfärsvetenskap) diskuterar vetenskapliga fenomen i filmen. Ett fantastiskt sätt att väcka tankar kring allt från hållbarhet till allmän relativitetsteori. Visste ni förresten att det skulle gå bättre att åka in i ett stort svart hål än i ett litet? – Sara förklarar varför.
     Planerna för årets Forskarmöten är också i full gång, dela och sprid gärna information om det! Vi kommer åter hålla till på underskönt belägna Sven Lovén center för marina vetenskaper i Fiskebäckskil. Ett fint sommarlägeralternativ som riktar sig till elever som ska börja sitt tredje år i gymnasiet.
     Våren bjuder också på en massa annat spännande som ni kan läsa om i detta nyhetsbrev!

Martin Högbom, ordförande


På gång

SVERIGES UNGA AKADEMI OCH KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN I GEMENSAM DEBATTARTIKEL MOT NEDSKÄRNINGAR I HORIZON 2020

"EU-kommissionens besparingar drabbar dess viktigaste forskningsinvesteringar" skriver akademierna och konstaterar att nedskärningarna slår särskilt hårt mot yngre forskare och att det är anmärkningsvärt att vida större budgetar för infrastruktur och jordbruk inte berörs på samma sätt.

Läs mer...

FORSKARMÖTEN 2015!

12—14 augusti 2015 blir det en ny omgång av vår sommarforskarskola Forskarmöten i Fiskebäckskil på Sven Lovén center för marina vetenskaper. Känner du någon som ska börja tredje året på gymnasiet eller en gymnaiselärare? Tveka inte att tipsa dem! Med fokus på kärnan i forskning, nyfikenhet och upptäckarglädje, varvas diskussioner med studiebesök, föreläsningar och utflykter under dagarna på västkusten. Ledamöter från vitt olika forskningsområden medverkar som ledare.

Läs mer...


Forskarspaningar

Sveriges unga akademi trendspanar på Vetenskapsfestivalen

Även i år ser Sveriges unga akademi fram mot att medverka på Vetenskapsfestivalen i Göteborg med aktiviteten Forskarspaningar! Fredag den 17 april kl.16.00 på Stadsbiblioteket kommer sex forskare från olika fält på kort tid och med glimten i ögat driva en tes baserad på vetenskapliga belägg. Ämnet kan vara allt möjligt; från populärkultur och idrott till diverse samhällsfenomen – men de vetenskapliga beläggen tas från föredragshållarens eget expertområde. Efteråt bjuds publiken in till samtal med forskarna. Nyfiken? Förra årets Forskarspaningar filmades och finns att se på YouTube. 

Läs mer...


Öppet brev till EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker om avskaffandet av vetenskaplig rådgivare

Sveriges unga akademi har tagit initiativ till ett öppet brev till Europeiska Kommissionens ledare Jean-Claude Juncker. Kritik över beslutet att avsätta den vetenskapliga chefsrådgivare som fram tills nu bistått kommissionen framförs. Brevet har även undertecknats av de unga akademierna från Europa, Polen och Skottland. Juncker har besvarat brevet. 

Läs mer...


Gruppbild forskare och riksdagsledamöter

Forskare och politiker möts, ny nätverksomgång

Sveriges unga akademi har ett nätverksprogram tillsammans med Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, RIFO. I programmet ges forskare insikt i politikens villkor och riksdagsledamöter får tillgång till aktuell forskning. Nu startar en ny omgång och nya deltagare har utsetts. 

Läs mer...


Podcastinspelning

Akademipodden Interstellar

Vi diskuterar vetenskapliga fenomen i filmen Interstellar med utgångspunkt i de medverkandes olika fält. Vad är trovärdigt i filmen? Favoritrobotar på film? Vad säger miljöforskaren om miljöproblemen i filmen? Om möjligheten att resa genom maskhål fanns, skulle astronomen vilja studera något på närmare håll? Lyssna och hör forskarnas samtal!  

Läs mer...


Måste alla forskare samverka?

Välkommen till Sveriges unga akademi och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) seminarium om samverkan, onsdag den 12 maj kl. 14.00–17.00 i Wallenbergssalen på IVA i Stockholm. Vi kommer att utgå från vad forskningen om forskares samverkan med det omgivande samhället säger. Vad vet vi egentligen om vilka effekter samverkan har? Vad betyder det ur ett ekonomiskt perspektiv och finns det mätbara effekter på forskningen i sig själv? Vad händer med forskningskvaliteten?

Läs mer...


Akademipodden
Akademin med guide utanför Bildmuseet. Foto: Anna Kjellström

Vid årets inledande akademimöte den 4–5 februari träffades akademin denna gång i Umeå. Under det aktiva mötet varvades vetenskapliga presentationer, planering av inspel och aktiviteter, med studiebesök och gäster. 

Läs mer...


Detta är det tionde nyhetsbrevet från Sveriges unga akademi och du får det eftersom du valt att bli prenumerant eller för att vi tror att du kan vara intresserad av uppdateringar om akademins verksamhet. Nyhetsbreven kommer att sändas ut cirka fyra gånger per år och i breven kommer du att få information om Sveriges unga akademi och aktuella händelser som berör vår verksamhet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. Du kan lätt avsluta din prenumeration genom att klicka här

 

Läs mer om Sveriges unga akademi...

Sveigesungaakademi_logo

c/o Kungl. Vetenskapsakademien - Box 50005- SE- 104 05 Stockholm - + 46 (0) 8 673 95 00 

http://sverigesungaakademi.se   info@sverigesungaakademi.se

 Twitter: @Ungaakademin Facebook: Sveriges unga akademi