Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 02/2014


Hej ##firstname##! Nu är det dags för vårt andra nyhetsbrev. Första brevet fick ett mycket positivt bemötande och det glädjer oss att fler vill ta del av vår verksamhet och vår nyhetsbevakning.

Efter årsmötet har UPS fått en ny ordförande. Jan Ask ersätter Percy Westerlund, som delar sina tankar om fem givande år som ordförande.

Vi hoppas att du har nytta av nyhetsbrevet och tar gärna emot förslag och kritik (e-post: webbredaktor@uppsalapensionarerna.se)

Vill du avsluta din prenumeration behöver du bara klicka på länken på botten av brevet.Redovisning och funderingar kring UPS

Efter nio år i UPS styrelse  och fem år som ordförande valde jag att stiga av för att någon annan med nya idéer skulle få fortsätta detta intressanta arbete. För att klara UPS uppgifter krävs ett väl samarbetat team där alla styrelseledamöter behövs. Jag har verkligen känt att alla, var och en på sitt sätt, deltagit i arbetet under dessa år.

Vad har då hänt under dessa år?


INOM KOMMUNEN

Då det gäller kontakterna med Uppsala kommun har vi prövat lite olika modeller för att få inflytande och på ett positivt sätt kunna föra fram pensionärernas idéer och önskemål. Under min första tid arbetade vi med många arbetsgrupper för olika frågor. AU hade regelbundna träffar med Äldrenämndens presidium där man inför varje sammanträde i ÄLN gick igenom föredragslistan. Anteckningarna från dessa låg sedan med som vägledning för Äldrenämndens ledamöter. I vilken mån man tog hänsyn till våra förslag i besluten har varit svårt att utröna, då partierna ofta tog våra förslag som sina egna. Jag har en känsla av att vi påverkade mer än vad vi själva upplevde. Klart är dock att vi ofta kom in för sent i processen för att kunna delta aktivt med våra idéer.

  För att försöka komma in på ett tidigare stadium ändrades träffarna med Äldrenämndens presidium  till fyra längre genomgångar per år. Genom denna omläggning har vi fått information om vad som är på gång, men vi har missat många förslag som gått direkt till nämnden för beslut.

  För att lagligt kunna påverka även andra nämnder har vi under senare år arbetat för att få en förändring beträffande KPR (Kommunala Pensionärs Rådet). Det nya KPR är nu rådgivande direkt under kommunstyrelsen och de förtroendevalda kommer från skilda nämnder. Jag kan dock konstatera att KPR ej fått den uppmärksamhet som regelverket förutsätter.  Flera av representanterna för nämnderna har inte den förankring i den egna nämnden som krävs om KPR ska bli ett verksamt organ. Informationen från tjänstemännen är bra men diskussionen med nämndernas förtroendevalda saknas. Jag kan inte förstå att våra förtroendevalda i kommunen kallar till medborgarträffar och liknande möten för att få medborgarnas syn på kommunala frågor, när man enkelt kan hävda att man talat med och fått pensionärernas åsikter genom den beslutade vägen över KPR. UPS har ju kommunalt bidrag för att representera alla pensionärer och samla in dessas åsikter.

  Det viktigast dokumentet för kommunal verksamhet är IVE:n (Inriktning, Verksamhet, Ekonomi). UPS har fått träffa stadsdirektören för att gå igenom kommande IVE. Träffen har kommit till stånd fyra dagar innan KS beslutar om utformningen av IVE. UPS har under alla år levererat ett svar med förslag till åtgärder för de äldre. På den korta tid vi fått för att sätta oss in i IVE:n har vi endast kunnat ha diskussion om vårt svar inom vårt AU. Jag tror inte att vårt svar i något sammanhang förändrat IVE beslutet.

  Under senaste året har kommunen börjat använda mer av referensgrupper kring vissa frågor. Detta kan bli en bra arbetsform för oss att påverka den kommunala processen i tid. Jag förutsätter att UPS också får se det färdiga förslaget innan beslut i nämnd.

 

STORGATAN 11

Efter stor tvekan bestämde vi oss för att driva Träffpunkten, Storgatan 11. Efter dessa inledande år är jag tacksam för möjligheten vi fått genom Träffpunkten. Vi har genom detta fått en helt annat kontakt med föreningarna och samtidigt på ett bättre sätt kunnat informera och diskutera viktiga äldrefrågor. Vi får också genom Storgatan kontakt med pensionärer som inte är föreningsanslutna och kan den vägen bidra med en aktivare fritid och knyta banden till någon förening. I vårt programutbud har funnits viktiga teman som varit för små för att lämpa sig för föreningsaktiviteter. Friskvården har prioriterats tillsammans med känslan aktiv glädje.

  UPS och Storgatan har blivit ett begrepp hos pensionärerna tack vare ett bra programråd och tillmötesgående värdinnor.

 

FÖRENINGARNA

Våra kontakter med föreningarna har varit svåra att få till då föreningarna har så mycket de vill bjuda sina medlemmar på.  Våra kontakter har i detta avseende fått begränsas till representantskapets höst- och årsmöte, samt ordförandeträffar. Enstaka besök ute i föreningarna har blivit bra kontakter för oss att informera om vår verksamhet inom kommunen och på Storgatan.

 

SÄV  (Samråd-Äldres-Vård)

SÄV-grupper bildades 2007 för varje utförare av hemtjänst och vårdboenden. Det blev så småningom totalt åtta grupper, som enligt utförarna var en värdefull hjälp i verksamheten.

  Då det fria valet inom hemvården började blev det för många utförare för att vi skulle kunna följa arbetet. Beträffande vårdboendenas korta avtalstider och därigenom ombyte av utförare måste vår organisation ändras till att gälla varje kommunalt vårdboende för äldre. Detta krävde en utökning av antalet SÄV-grupper. Kommunen har avtal med ett trettiotal vårdboenden. Att hitta villiga personer för denna uppgift har visat sig svårt och våra försök att lägga över ansvaret för SÄV på våra föreningar har inte blivit någon framgång. Fungerande SÄV-grupper finns på några vårdboenden och fungerar där mycket bra. Arbetet med kontakterna med vårdboenden bör utökas och utvecklas ännu mer.

 

HEMSIDAN

Information från UPS kommer mer och mer att övergå till hemsidan och kontakter via nätet.

  Vi har fått en bra hemsida både för UPS och Storgatan. Nu gäller det att få föreningsfunk-tionärerna att ta till sig informationen denna väg.

 

TACK

Ett stort tack till alla som bidragit till vår verksamhet under dessa år och för den förmån jag haft att få bli delaktig i allt detta arbete. Det har verkligen varit inspirerande och roligt. Jag önska den nya styrelsen lycka och framgång i sin uppgift. Vi förvaltar en stor erfarenhet, som vi måste förmedla till beslutsfattarna om vi ska få ett bra åldrande och ett fungerande samhälle.


Percy Westerlund


Kort biografi över UPS nya ordförande

Jag heter Jan Ask och föddes 1948 i Gävle. 1957 flyttade vi till Borås och därefter 1969 flyttade jag till Uppsala. Här påbörjade jag studier i historia och samhällskunskap på Uppsala Universitet.

  Jag gjorde avbrott för militärtjänst och när jag återkom till Uppsala började jag arbeta på ålderdomshemmet Karl Johansgårdarna. Tämligen tidigt blev jag fackligt aktiv inom Kommunalarbetareförbundet. Mina speciella frågor blev arbetsmiljö och ekonomi. Jag var kassör för Kommunal Uppsala län samt revisor i förbundet under flera år. Jag var även LO-sektionen i Uppsalas ordförande från 1987 och en bit in på 90-talet.

  Mot slutet av 70-talet blev jag politiskt aktiv inom Socialdemokraterna, vilket jag fortfarande är. Bl.a. satt jag i kommunstyrelsen i 22 år och fullmäktige i 24 år. Jag avslutade mitt aktiva politiska liv som kommunalråd 2010.

  Jag var även det Socialdemokratiska partiet i Uppsalas vice ordförande i 14 år.

  Det spörsmål jag alltid har varit intresserad av och arbetat intensivast med är jämställdhet och sociala frågor. Men även miljöfrågor ligger mig varmt om hjärtat.

  Jag har på senare år fortsatt med universitetsstudier och de ämnen jag har haft mest nytta av och tyckt bäst om är Gerontologi 20 poäng och Socialpolitik 10 poäng.

  Jag är idrottsintresserad och var en tämligen framgångsrik judoutövare på 60- och 70-talet. Jag gillar kultur av olika slag. Lyssnar gärna på musik, allt från opera och annan klassisk musik till rockkonserter. Teater, konstutställningar och museer av olika slag besöker jag gärna och alltid tillsammans med Anne som jag är sambo med sedan 38 år.

  Vi bor i dag i en hyreslägenhet men har precis köpt en bostadsrätt som vi flyttar till i juni 2014.


Jan Ask


Nyheter i Urval

Tryggare ekonomi på äldre dar (24 mars)
Kunskapskanalen har sänt hela utbildningen Gilla din ekonomin, 11 avsnitt, mellan den 17 – 20 mars 2014. Programmen finns nu online på URplay.
 

Vinnarna till SPF:s tävling "Sveriges seniorvänligaste kommun" utsedda
(28 mars)
För femte året i rad har SPF, Sveriges Pensionärsförbund, idag utsett Sveriges seniorvänligaste kommun 2013. I år har dessutom fem extrautmärkelser delats ut inom kategorier som läkemedelsanvändning, mat och kollektivtrafik.
 

Vi är fortfarande missnöjda (8 april)
Ordförandena för pensionärsorganisationerna RPG, SPF, PRO, SPRF och SKPF reagerar till Pensionsgruppens förslag med en debattartikel i Dagens Industri. 
 

Brist på geriatriker i vården (15 april)
Bristen på geriatriker i vården blir ett allt större problem, i takt med att de äldre blir allt fler. Trots det saknas det på många håll i landet utbildningsplatser för läkare som vill specialisera sig på åldrandets sjukdomar. 


Vad gör UPS?


ÅRSMÖTET
 (20 mars)

Årsmöteshandlingarna återfinns på UPS hemsida under rubriken Om UPS > Årsmöte/höstmöte.


MÖTE MED ÄLDRENÄMNDENS PRESIDIUM (16 april)

UPS arbetsutskott träffar äldrenämndens presidium några gånger per år. Då skall mer långsiktiga frågor som äldrenämnden har att hantera diskuteras. Senaste träffen ägde rum den 16 april. Där medverkade, förutom UPS AU också Ebba Busch-Thor, Mats Hansén och Caroline Andersson samt tjänstemännen Annie Arkebäck-Morén, Magnus Johannesson och Thomas Odin (tf HVK-chef).

>> Här sammanfattas de punkter som avhandlades.


KOMMANDE UPS-AKTIVITETER:

  • Styrelsemöte den 23 april
  • SÄV-grupperna den 29 april
  • Kommunala pensionärsrådet den 8 maj
  • Styrelsemöte 28 maj

April & maj på Storgatan 11

APRIL

Onsdag 23, kl.10-11.30: Vad döljer sig under ytan? Arkeolog Hans Göthberg, Upplandsmuseet, berättar om stolphål och andra "doldisar" som avslöjas vid utgrävningarna i Gamla Uppsala.


Torsdag 24, kl.10-11.30:
Tredjeålderns boende – Om tillgänglighet i vårt boende, med Henrik Juhlin, kommunens boendestrateg.


Torsdag 24, kl.13.30-16: 
Facebook – hur fungerar det? SeniorNet även för icke medlemmar.


Lördag 26, kl.13-15.30: 
Dans. Kenneth Hertz spelar upp till dans.


Måndag 28, kl.10-11.30: 
Parkerna i Uppsala. Var finns de, vad heter de, hur används de, är de hotade? Stadsträdgårdsmästare Ingemar Carlsson informerar och lyssnar på våra synpunkter.


MAJ

Onsdag 14, kl.10-11.30: Tänk vad man kan hitta i Uppland! Katja Jahn och Ylva Fontell Guidar oss runt i naturen och till kulturen med hjälp av deras bok "Hitta Uppland".


Måndag 19:Busstur. Tid och färdväg meddelas i Pensionärsnytt i UNT.


Lördag 31:Grötlunk. Tid meddelas i Pensionärsnytt i UNT.

>> Till Storgatan 11:s hemsida


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.