Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 01/2014


Hej ##firstname##! Vårt mål med nyhetsbrevet är att medlemsföreningarna ska ta del av vår verksamhet och vår nyhetsbevakning.

Nyhetsbrevet skickas varje månad och kommer att innehålla följande:

  • En längre artikel om ett särskilt aktuell ämne, med en mängd länkar och fakta.
  • Ett urval av mindre artiklar som redan har publicerats på vår hemsida.
  • En rapportering av UPS' verksamhet.
  • Programmet på Träffpunkten Storgatan 11 för den kommande månaden.

Vi hoppas att ni har nytta av nyhetsbrevet och tar gärna emot förslag och kritik (e-post: webbredaktor@uppsalapensionarerna.se)

Vill du avsluta din prenumeration behöver du bara klicka på länken på botten av brevet.


Internet & seniorer: en fråga om demokrati

Mindre än 10% av befolkningen använder aldrig internet. Föga överraskande består merparten av dessa icke-digitala medborgare av seniorer. Anledningarna är många, från kognitiva och fysiska svårigheter till rent ointresse att börja lära sig använda krångliga tekniska verktyg som man alltid klarat sig bra utan. Men är det verkligen ett problem, kan man fråga?

Svaret är ett otvivelaktigt ja, och problemen upplevs framförallt av den som står utanför. Tyvärr är det redan oerhört mycket internetvägrarna går miste om. Världen har förändrats, internet är en självklarhet för de flesta och i dagens läge förlorar den som står utanför inte bara möjligheter till ett rikare liv utan också en del av sina demokratiska rättigheter och tillgång till många samhällstjänster. Experter talar om en ”digital klyfta” och situationerna där seniorer är förlorare enbart på grund av att de inte använder internet är otaliga.

På en nationell nivå resulterar klyftan i att seniorernas problem inte får det medieutrymme som de förtjänar och seniorernas röst inte hörs i debatten. På individens nivå fråntas man så småningom möjligheterna att bli delaktig i det samhället man lever i. Hur kan man få fler att börja använda internet, och vad krävs av vem?

>> Läs mer


Nyheter i Urval

Olika röster om finansieringen av äldreomsorgen (24 februari)
"Äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar. Men även om dagens system fungerar relativt bra är det långt ifrån färdigbyggt, skriver nationalekonomerna Mats Bergman och Henrik Jordahl i en ny ESO-rapport."

Äldrevården ett het debattämne (30 januari)
Äldrevården diskuteras mycket aktivt i medierna just nu. Vem ska man lita på? Är svensk äldrevård och omsorg ett föredöme för andra länder eller rena GULAG-arkipelagen?

Nordiska museet vill höra om dina erfarenheter (29 januari)
Är du vårdtagare eller personal inom äldreomsorgen? Då vill Nordiska museet gärna ta del av dina berättelser, upplevelser och erfarenheter.

Seniorer som bloggar (28 januari)
UPS tipsar om sina favoriter bland alla svenska bloggar skrivna av seniorer.


Vad gör UPS?

Närmast i tiden ligger UPS’ medverkan i kommunala pensionärsrådet den 12 mars kl. 08.30.

Bland frågorna finns tre för oss centrala:

  1. Planering av äldres boende – både vårdboenden och tillgänglighet i befintliga bostäder.
  2. Kollektivtrafiken och dess priser.
  3. IVE, kommunens centrala styrdokument inför 2015.

Vi förväntar oss också rapporter från andra nämnder än Äldrenämnden.


Årsmötet
 följer den 20 mars kl.9.00. Det äger rum på Nyby servicehus.

Innan årsmötesförhandlingarna börjar kl.10.00 kommer representanter för de riksomfattande pensionärsförbunden PRO, SPF, SPRF, RPG och SKTF och berättar hur man ser på det kommande riksdagsvalet.

Årsmöteshandlingarna återfinns på UPS’ hemsida under rubriken Om UPS > Årsmöte/höstmöte.


Mars på Storgatan 11

Lördag 8, kl.14-15.30:Elvis. Göran Schnell sjunger och spelar Elvis-låtar ur sin samling

Måndag 10, kl.10-12:Pensionärspolitiska samtal
Inför höstens kommunalval. Företrädare för M, C, Fp och Kd svarar på våra frågor om äldreomsorgen.

Onsdag 12, kl.10-11.30:Petterslund i våra hjärtan. Gunnar Lund, Uppsala, berättar och visar bilder från förr

Fredag 14, kl.13-15:Allsång

Måndag 17, kl.10-12:Pensionärspolitiska samtal. Inför höstens kommunalval. Företrädare för S, Mp, V och Sd svarar på våra frågor om äldreomsorgen.

Onsdag 19, kl.10-11.30:Från grekiska dramer till Gränby Centrum. Professor Olle Matsson har granskat gifterna i den mordiska litteraturen.

Måndag 24, kl.13-15:Pensionärspolitiska samtal. Inför höstens landstingsval. Företrädare för M, C, Fp och Kd svarar på våra frågor om sjukvården och kommunikationerna.

Onsdag 26, kl.10-11.30:Läkemedel och äldre – teamarbete ger vinst! Christina Mörk, informationsläkare på Landstingets läkemedelsenhet och Kristina Sörensen, klinisk apotekare vid UAS, informerar om optimal läkemedelsbehandling.

Torsdag 27, kl.13.30-16:Gör en egen hemsida! SeniorNet även för icke medlemmar.

Lördag 29, kl.13-15.30:Dans. Fyrispojkarna spelar upp till dans.

Måndag 31, kl.10-11.30:Pensionärspolitiska samtal. "Bättre liv på äldre dagar". Företrädare för Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, SIU, informerar om SIU:s arbete och projektet.

>> Till Storgatan 11:s hemsida


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.