Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kallelse till årsstämma 2021 för ISACA Sweden Chapter


Årsstämma 2021 Digital och om möjligt även Fysiskt

I samband med Vårkonferensen håller vi i år också vår årsstämma, och du som bara vill/kan vara med på stämman kan anmäla sig här.

Vi har planerat för att hålla detta som ett hybridformat, för att kunna delta fysiskt på westmanska palatset i Stockholm och live-online för er som vill delta virtuellt. Givetvis kommer vi att följa myndigheternas rekommendationer, vilket kan innebära att vi enbart kommer att kunna genomföra denna årsstämma virtuellt.

För att delta på årsstämman behöver du registrera dig, vilket är en förutsättning för oss att kunna upprätta en röstlängd.

 ISACA Sweden Chapter årsstämma

Den årliga föreningsstämman ska behandla följande frågor:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Upprättande av röstlängd
 6. Val av två justeringsmän
 7. Fråga om mötets behöriga utlysande och stämmans beslutsmässighet
 8. Behandling av senaste årsredovisningen 
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter i Sweden Chapters styrelse
 11. Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande och kassör
 12. Val av ordförande i respektive stående kommittér
 13. Val av revisor
 14. Val av nomineringskommité
 15. Behandling av övriga ärenden
 16. Mötet avslutas

Frågor/förslag som medlemmar vill ta upp på den årliga föreningsstämman ska ha tillställts styrelsen skriftligen senast två veckor före den årliga föreningsstämman.

Du hittar stadgarna här och årsredovisningen publiceras inom kort på hemsidan under För medlemmar/Dokument/Årsredovisningar Sweden Chapter.
 
Årsstämman är kostnadsfri.

Datum och tid:

Torsdag 15/4 2020
Registrering och Kaffe: 14:45 - 15:15
Årsstämma: 15:15-15:45

 

Plats Digitalt:
Tjänst för att sända konferensen (deltagande Live-Online)
kommer att bestämmas i samråd med vår partner för sändningen. 

Lösenord krävs vilket skickas ut till dig som är anmäld dagen innan årsstämman

Vi använder Mentimeter för att samla in röster på  årsstämman vilket därefter kräver ett bifall muntligt eller via chat, för att göra det möjligt för medlemmar att opponeras sig till beslut.


Plats Fysiskt:
Westmanska Palatset,
Holländargatan 17, 111 60 Stockholm

Vi reserverar oss för att inte kunna hålla årsstämman fysiskt


CPE
0,5 CPE-poängwww.isaca.se - info@isaca.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i föreningen eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.