Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Månadsbrev

Välkommen till månadsbrevet. Vi hoppas att du hittar något som intresserar dig.


Några ord från ordföranden

Den 15 april håller ISACA Sweden Chapter årsstämma, där kallelse kommer att skickas ut och publiceras separat de kommande veckorna. Som det ser ut nu  lutar det mot att vi inte kommer att hålla denna fysiskt, utan det blir i det virtuella Live-Online formatet. Det definitiva beslutet kommer i veckan.

I början av förra året gick vi ut med en inbjudan att delta i en undersökning där "University of Queensland" och "University of Split (Croatia)" ville titta på  ändamålsenlighet av en "cyber security risk assurance". Efter att ha tagit fram ett index gjordes ett urval av organisationer internationellt. Vi har nu fått rapporten som du hittar i bland dokument på hemsidan, se www.isaca.se när du är inloggad > För medlemmar > Dokument > Rapporter > "University ...." eller använd denna länk. Det finns en hel del intressant slutsatser och själv hittar jag ett guldkorn i slutet av rapporten "The involvement of the Boards in assurance of CS is very low, as only 9% of the boards set the tone from the top". jag säger inget mer, men jag tror inte att 9% är ett bra utfall om styrelser/ledning säger att det där med cybersäkerhet är viktigt.

När vi nu kommer till fakta-avsnittet har vi denna månad lyft fram AI, Artificiell Intelligence, något som även kommer att beröras på både vår-konferensen och på ISACA DAGEN. Ett område som redan är del av vår vardag och som kommer att fortsätta påverka hur människa och maskin kommer att leva i symbios. Det finns oändliga möjligheter men vi kan också räkna med ett konstant flöde av sårbarheter och hot. Vi kan bara hoppas att ledande politiker och företagsledare kan både se och har förmågan att agera på båda sidorna av myntet.


ISACA Vår-Konferens med Årsstämma 2021 - 15 april

Välkommen till årets Vår-Konferens då vi även håller årsstämma.

Information om årsstämman hittar du på www.isaca.se

Anmälan Vår-Konferens med Årsstämma:

ISACA Årsstämma 2021 - 15 april kl 15:15 - 15:45

Anmälan till ISACA Årsstämma, om du inte deltar på hela Vår-konferensen:


GRC Conference 4-5 maj 2021 blir virtuell

Ett nytt program för det digitala formatet

Konferensen och programmet har omformats till att fungera för en konferens som enbart är digital.

Tre parallella spår med olika nivåer på interaktivitet
  1 = Livesända sessioner med viss interaktivitet
  2 = Inspelade sessioner med minimal interaktivitet
  3 = Workshops med stor interaktivitet

Kortare sessioner  som är max 25 minuter. Detta avser alla sessioner i programmet med undantag för första och sista sessionen respektive dag.

Du hittar program och sida för registrering på:
http://www.grc-conference.eu/ eller använd denna länk


Fakta - AI

På både vår-konferensen och ISACA DAGEN 2021 kommer vi att lyfta fram AI, där det finns många aspekter att beröra. Nedan hittar du några länkar som kan vara användbara, men vi vet att det finns mycket mer att hitta.

ISACA Whitepaper, Auditing Artificial Intelligence - https://www.isaca.org/bookstore/bookstore-wht_papers-digital/whpaai

ISACA Article, Learn to Audit AI - https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/newsletters/atisaca/2019/volume-1/learn-to-audit-ai

ISACA Blog, The Risk Associated With AI - https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/isaca-now-blog/2017/the-risk-associated-with-ai

ISACA Newsletter, Combat AI Malware - https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/newsletters/atisaca/2019/volume-2/combat-ai-malware

Forbes, Is Artificial Intelligence Dangerous? 6 AI Risks Everyone Should Know About - https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/11/19/is-artificial-intelligence-dangerous-6-ai-risks-everyone-should-know-about/

European Parliament, Artificial intelligence: threats and opportunities - https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200918STO87404/artificial-intelligence-threats-and-opportunities


Kommande aktiviteter och utbildningar

Följande aktiviteter är planerade, med reservation för ändringar pga Covid-19

 • ISACA Event Live Online, 16 mars 2021,Vilken säkerhet behövs för automationer, RPA och digitala medarbetare?
 • ISO/IEC 27001 Lead Auditor kurs, 5-8 april 2021, Virtuellt
 • CISA kurs, 12 april - 19 april - 26 april 2021, Virtuellt
 • ISACA Event Live Online, 13 april 2021, Vilka säkerhetskrav ställer myndigheter när de upphandlar. Schrems II? Certifieringar?
 • Årsstämma 2021, 15 april 2021, Virtuellt (Hybrid),
 • Vår-Konferens 2021, 15 april 2021 (eftermiddag), Stockholm/Virtuellt (Hybrid)
 • GRC Conference, 4-5 maj 2021, Stockholm, Virtuellt
 • ISACA Event Live Online, maj 2021, Informationssäkerhet vid digitalisering i vården, Virtuellt
 • GTC Konferens, 8 september 2021, Stockholm/Virtuellt (Hybrid)
 • ISACA Conference Europe 2021, 20-22 oktober 2021, Helsingfors/Virtuellt (Hybrid)
 • ISACA DAGEN 2021, 25 november 2021, Stockholm/Virtuellt (Hybrid)
 • ISACA Arctic Conference, 27-29 april 2022, Svalbard

För senaste information om våra aktiviteter besök www.isaca.se och för de internationella aktiviteterna www.isaca.org.


ISO/IEC 27001 Lead Auditor kurs

För att ge stöd till ISACAs medlemmar arrangeras  kursen ISO/IEC 27001 Lead Auditor den 5-8 april, vilken omfattar PECBs certifiering för ISO/IEC 27001.

Mer information och länk till anmälan


ISACA Rekryteringsannonser 2021

Företag och organisationer kan använda föreningens riktade jobbannonser som vänder sig direkt till föreningens medlemmar.

Ta kontakt med medlemskommittéens ordförande Mounir för mer information.


ISACA Certifieringsförberedande kurser 2021

CISA kurs i April 2021

CISA-kursen: 12, 19 och 26 april.

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret i denna länk eller gå in på www.isaca.se för länk till anmälningssidan.

Övriga kurser

Intresseanmälan till ISACA förberedande kurser gör du på bokningssidan

Läs mer om certifieringarna på den globala hemsidan.

Kontakta certifiering@isaca.se om du har frågor kring utbildningarna. 

Är du intresserad av ISACAs certifieringar och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss på info@isaca.se

Mer information på www.isaca.se under aktiviteter


GTC - Boka den 8 september 2021

I ett sammarbete mellan ISACA, Cloud Security Alliance och Sig Security arrangerar vi ”GTC – Governance – Technology – Cloud - Conference 2021” den 8 september 2021 på Birger Jarl i Stockholm och virtuellt.

GTCC  är en endagskonferens där vi kommer hålla merparten av föredrag på svenska.


Aktuell Säkerhet Online för medlemmar

Som medlem i ISACA kan du nu läsa det senaste numret online. Information om användarnamn och lösenord, hittar du här på hemsidan när du är inloggad: För medlemmar > Dokument > Medlemserbjudanden >> ISACA_Sweden_Medlemsförmån_AktuellSäkerhet-2021-Nr1.pdf ... eller använd denna länk.


Aktiva medlemmar - kommitté 2021

Under början av året har vi i styrelsen också varit i kontakt med samtliga medlemmar för att bjuda in till att vara med och utveckla den verksamhet vi bedriver. Det finns alltid plats och du får mer än gärna höra av dig till oss på info@isaca.se om du är intresserad eller vill veta mer.


Kom ihåg att rapportera IT-incidenter till MSB 

För dig som arbetar i en myndighet eller ett företag som arbetar med samhällsviktiga eller digitala tjänster enligt NIS-direktivet är det viktigt att rapportera it-incidenter.  Som medlem i ISACA med god kunskap inom området, kan du bidra till att dessa incidenter rapporteras och att MSB får så bra kvalitet i rapporteringen som möjligt.

Mer information hittar du på MSB sida för IT-säkerhetsincidenter:

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/it-incidentrapportering-for-statliga-myndigheter/

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/nis-direktivet/


Om månadsbrevet

Månadsbrevet tas fram av informationskommittéen och vi är intresserade av små artiklar och tips som kan vara bra för andra medlemmar. Har du något sådant på lager får du gärna skicka det till oss.

I månadsbrevet har vi som målsättning att skriva ut länkar i klartext eller beskriva var du hittar det,  för att undvika att du kommer till sidor med skadlig kod. Men som säkerhetsmedveten medlem utgår vi från att du har koll på detta och man aldrig kan garantera att allt är säkert till 100%.

Du hittar länkar till de månadsbrev vi har skickat på vår hemsida, där vi nu även har kompletterat förteckningen med vilket område som berörs i faktaavsnittet.

Som medlem i ISACA hittar länkar till de månadsbrev vi har skickat på vår hemsida när du är inloggad: För medlemmar > Dokument >  Nyhetsbrev

eller använd denna länk

Informationskommitteen

Peter Strate (ordf.) – Ulf Linnarsson, Ekaterina Zuckermann, Josefine Olsson

Ordförande:
John Wallhoff

… och du når oss på info@isaca.se


Vill du nätverka med andra medlemmar och få de senaste uppdateringarna, besök vår LinkedIn grupp och följ oss på vår LinkedIn sida.


www.isaca.se - info@isaca.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i föreningen eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.