Anmäl dig till de kommande aktiviteterna! Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Använd oss på bästa möjliga sätt!

Tankesmedjan Sustainability Circle anordnar mer än 100 aktiviteter per år. Just nu är alla digitala. 
2020 hade vi 1500 deltagare, vilket var ”all time high". Mycket, just nu, tyder på att vi kommer att bli mer än dubbelt så många 2021.

Fysiska möten, exempelvis i form av studiebesök, kommer dock att bli vanligare så snart pandemin är över.

 

95% av aktiviteterna leds av praktiker. I de resterande aktiviteterna är det teoretiker som inspirerar oss. Alla rubriker har tillkommit på begäran av våra medlemmar. Vår agenda ger därför en perfekt bild av var svenskt näringsliv just nu befinner sig men också vart vi är på väg. Ibland är det någon som berättar vad de gjort. Ibland är det någon som bett om ett rundabordssamtal för att få diskutera ett problem med kollegor från andra företag. Vi är öppna för olika sorters möten.

 

Alla i ditt företag är välkomna att vara med på Sustainability Circles samtliga webbinarier om ni är medlemmar

 

Sätt er, då och då med vår agenda och fördela deltagandet mellan er så att ni inte missar något. Ingen hinner ju vara med på allt. 

 

Hör av Dig om det är något som du eller ditt företag vill diskutera. Att lära andra är ett bra sätt att tänka själv. Att få frågor och synpunkter på hur man tänker från kollegor från andra företag är ett annat.


11 mars kl.15-16

Så arbetar vi med Smart Maintenance 

Digitalisering av produktionen kräver ett Smart Maintenance. Sustainability Circle har en tydlig vision av vad som är möjligt. Men, resan dit kan vara lång och det kan vara svårt att veta var man börjar. Hur arbetar man med Smart Maintenance i praktiken? Borealis berättar om hur de lagt upp arbetet.

Medverkande: Stefan Schütte, Borealis

 

17 mars kl.9-11:30

 


 

Smart Maintenance Energy 

Seminariet vänder sig i första hand till energibranschen och bygger på ett systematiskt utbyte av idéer som påbörjades 2018. Övriga intresserade medlemmar är givetvis välkomna att vara med.
Maila till henric.widen@sustainabilitycircle.se, så får du teams-länken


Vi har en ny medlem!

Vi hälsa Wonderware Scandinavia varmt välkomna till Sustainability Circle - vår nyaste medlem. 


17 mars kl.15-16

Förebyggande underhåll på distans ger experthjälp 24/7 

Tack vare den industriella digitaliseringen, med bland annat IIoT, cybersäkra fjärruppkopplingar och Augmented Reality, kan underhåll och diagnostisering av system genomföras på distans. Genom att koppla upp och övervaka processer kan analyser, uppdateringar och underhållsplanering ske utan att vara fysiskt på plats. Under detta webinar kommer Elin presentera hur detta praktiskt kan gå till, vilket mervärde det ger och hur man bäst kommer igång.

Medverkande: Elin Löfvendahl, Project Manager Digitalization, ABB Process Automation.
Plattform: Teams

18 & 19 mars

Livslångt lärande? 

Tekniken utvecklas nu snabbt. Arbetssätten utvecklas också. För de flesta i arbetslivet så är utbildningen från skolan och universitet sedan länge ”out-of-date”. Vi måste alla jobba med livslångt lärande. Men hur gör man egentligen det? Vad finns för möjligheter? Vad funkar för dig? Vad funkar för andra?

Medverkar: Johan Odelius är ansvarig för utbildningar inom drift och underhåll vid Luleå tekniska universitet (LTU) och funderar tillsammans med oss på hur man får till livslångt lärande.

18 mars kl. 15-16
19 mars kl. 9-10


Vi gratulerar Oscar Samuelsson på IVL

Berätta kort vem du är, vad du gillar att göra på fritiden, och vad du gör

Jag jobbar på IVL Svenska Miljöinstitutet och har under de senaste åren forskat kring dataanalys och feldetektion tillämpat på reningsverk. Lite omedvetet har flera av tillämpningarna kretsat kring underhåll av sensorer och processutrustning där Sustainability circle varit ett inspirerande forum.
I övrigt hämtar jag gärna inspiration från en löptur eller gitarrspelande, och så förstås från att leka med mina barn.

Stort GRATTIS till din avhandling Sensor Fault Detection and Process Monitoring in Water Resource Recovery Facilities” vid Uppsala universitet.

Berätta om dina reflektioner, tankar och synpunkter på din avhandling. Några speciella AHA-upplevelser?

Tack, det känns jätteskönt att ha klarat av denna milstolpe och jag kommer behöva några månader för att få lite perspektiv till avhandlingen. En insikt jag fått är den motsättning som finns inom dataanalys med de generella verktyg som finns samtidigt som det krävs en god problemförståelse för tillämpa metoderna på ett sätt som skapar värde för verksamheten. Vi har använt samma grundmetodik för feldetektion i sensorer som för processutrustning vilket vi även hoppas på går att överföra till andra tillämpningar. Många gånger har vi också fått nya insikter om givarnas beteende genom de algoritmer som vi använt.

 

Vad kan företag/statliga verk lära sig av din avhandling? Vad är dina rekommendationer?

Ur ett feldetektionsperspektiv är det viktigt att kunna precisera sina behov och kvantifiera vad som är good enough. Det låter som en självklarhet, men är inte alltid uppenbart. Som exempel krävdes en experimentdesign och omfattande processimuleringar för identifiera kritiska givare i ett av försöken. Resultaten kunde då även indikera hur stort fel en givare kan ha innan det kostar för mycket eller att reningen blir försämrad. Sådan kunskap är avgörande för exempelvis ett behovsstyrt givarunderhåll.

 

Ur ett mera generellt data- och digitaliseringsperspektiv tror jag att både reningsverk och andra industriföretag behöver ändra sitt synsätt på data och hur de hanteras och används. Idag används data framförallt för styrning och processutvärdering. Imorgon kommer vi vilja återanvända data för prediktionsmodeller, AI och nya syften som vi idag ännu inte förstår. Detta kräver både ny kompetens och nya struktur för hur vi sparar och beskriver våra data. Vad som är ett bra driftfall i en industri kan vara mera tvetydigt och svårare att konkretisera i termer av data jämfört med om vi giller en låt eller film på någon streamingtjänst.

Vattentillgång har alltid varit en källa för konflikter globalt som lokalt. Jag får en känsla av att din avhandling kan vara en pusselbit (eller lösning) för att avväpna en konflikt. Tankar?

Javisst ökar medvetenheten om att vatten är en kritisk resurs. Även i min hemkommun Ydre med fina yt- och grundvattentäkter öppnade torkan 2018 ögonen för många. Jag brinner för vatten och hoppas förstås att min avhandling kan bidra till en mera robust vattenrening. I sammanhanget tror jag dock att förändringar i vårt vardagliga beteende spelar den största rollen, men visst behövs många små pusselbitar för att lägga hela pusslet.

 

Vad händer nu? Vad är ditt nästa stora mål?

Just nu är målet att få lite perspektiv till avhandlingen och reflektera över tillvaron. Det har varit en intensiv period och faktiskt ganska befriande med pandemin och den möjlighet till fokus som den inneburit. På IVL är det ”business as usual” och jag ser fram emot att gå i mål med uppdrag och andra forskningsprojekt som fått stå tillbaka lite det senaste året. Sedan ligger det ju alltid några idéer och gror så det känns inte som att det finns brist på spännande utmaningar.

 

Jag vill rikta ett stort tack till driftpersonalen på reningsverken i Henriksdal, Bromma, Käppala och Himmerfjärden som varit avgörande för att kunna genomföra det här forskningsprojektet. Jag har haft förmånen att bolla idéer och utmaningar med personal från drift, process, styr-och regler samt experter på datahantering. Jag tror mycket på modellen med ömsesidigt kunskapsutbyte mellan universitet, institut och industri. Förhoppningsvis ökar det resultatens relevans.

 

Projektet har finansierats av:

Stiftelsen för IVL, Stockholm Vatten och Avfall, KäppalaförbundetSYVAB och Svenskt Vatten

UTVÄDERING
Vi har gjort 4 flervalsfrågor om vårt Nyhetsbrev och är mycket tacksamma för er feedback.


11 mars kl.15-16
Så arbetar vi med Smart Maintenance 


17 mars kl.9-11:30

Smart Maintenance Energy 
Intresserad? Maila till Henric Widen


17 mars kl.15-16

Ny teknik: Förebyggande underhåll på distans ger experthjälp 24/7 


18 mars kl.15-16

Livslångt lärande? 


19 mars kl.9-10

Livslångt lärande? 


22 mars kl.13-14

Ny teknik: Digitala tvillingar 


22 mars kl.14-15

Maskin- och driftssäkerhet 


22 mars kl.15-16

Ny teknik: VR-teknik 


23 mars kl.15-16

Digitalt Rundabordssamtal: Hur vara effektiv och få effekt av kritikalitetsanalyser? 


24 mars kl.15-16

Stora pengar att tjäna på luft! 


26 mars kl.13-14

Att utveckla(s) med kultur - digital workshop 


13 april kl.15-16

Korrosion på material i vatten och jord 


15 april kl.10-11

Nya metoder och verktyg 


15 april kl.15-16

Digitalt rundabordssamtal: Spaning efter ny teknik: Uppkopplade hjälpmedel


16 april kl.10-11:30

Nyfiken på digitalisering? 


16 april kl.13-14:30

Nyfiken på digitalisering? 


19 april kl.13-14

Job Rotation 


19 april kl.15-16

Anläggningsinformation att lita på 


20 april kl.10-11

Tillståndsövervakning av strukturer och infrastruktur med fiberoptik 


 

 

 

Tusen tack Oscar! 


22 mars

kl.13-14 Digitala tvillingar  - med Fatos Rexhaj
Digitala tvillingar blir ett allt viktigare verktyg. Under detta webbinarium presenterar Norconsult hur en digital tvilling kan användas som simuleringsverktyg, vad som styr valet av plattform och hur det digitala systemet integreras med det fysiska systemet.

kl.14-15 Maskin- och driftssäkerhet  - med Kai Jaare och Fatos Rexhaj
Det är lätt att se allt vi håller på med handlar om säkerhet. Säkerhet kan delas in i driftssäkerhet och säkerhet för berörda individer. Under webbinariet delar Norconsult med sig av sin sin syn på underhåll och Smart Maintenance termer av just säkerhet.

kl.15-16 VR-teknik - med Oscar Persson och Martin Linderå Nordström 
Norconsult använder VR-teknik (Virtual technology) i arbetet med att projektera en tillbyggnad inom vattenkraftförsörjning. I detta webbinarium delar de med sig av sina erfarenheter.


Spårning och spårbarhet

Allt hänger ihop. Det har varit sant länge, men är mer både relevant och komplicerat än någonsin, bland annat beroende på internet of things och de nya krav på digital kompetens som modern spårning ställer. Ett fel i en mycket lång händelsekedja, där vissa ”länkar” kan vara mobila, kan ha sin förklaring långt därifrån. Hur hittar vi korrelationer och kausaliteter? Och, hur gör vi detta med hjälp av den digitala tekniken, helst helt utan inblandning av människor.

 

Spårning och spårbarhet gäller komponenter, men i vissa branscher också material. En produktkomponents egenskaper skall relateras till hur den tillverkades, handhavanden och miljöfaktorer så att hela livscykeln täcks in. Säkerheten (både security och safety) är viktig. Eventuella förfalskningar (piratkopior), exempelvis, måste avslöjas, kanske med hjälp av blockkedjor.

 

Material och komponenter måste taggas. Standardisering av koder krävs för att möjliggöra samarbeten över organisations- och landsgränser längs med hela livscykeln. Detta måste byggas på system som alla accepterar och som är hållbara över tid. All kodning måste samtidigt underhållas. Informationsmängderna är enorma och ökar i takt med att automatiseringen ökar.

 

Under 2021 kommer vi att ha spårning och spårbarhet som ett tema. Missa inte dessa webbinarier.

----------------------------------------------------------------

Webbinarium: 12 maj 2021, kl 10-11.

Spårning och spårbarhet i en digitaliserad anläggningsförvaltning

Inriktning: Strategisk

Medverkande: Ramin Karim, Luleå Tekniska Universitet

Varför du skall vara med: Att kunna följa upp anläggningsobjekt under hela dess livscykel är ytterst viktigt för digitalisering och användning av AI inom anläggningsförvaltning. Men vad ska man tänka på, vad finns det för tekniker, och hur kan man spåra fysiska och digitala anläggningsobjekt?

 

Webbinarium: 27 augusti 2021, kl 10-11

Spårning och spårbarhet mha digitala tvillingar

Inriktning: Strategisk

Medverkande: Marcus Frantzén, PhD, Chalmers

Varför du skall vara med: Digitala tvillingar ses som mycket lovande där många av teknikerna inom Industrie 4.0 länkas samman för att skapa bättre produkter och processer. Stora datamängder leder till att det blir oerhört viktigt att ha spårbarhet genom hela livscykeln.

 

Webbinarium: 10 september 2021, tid 10-11

Spårning och spårbarhet: Om standardisering

Inriktning: Strategisk

Medverkande: Marie-Louise Bergholt och Raul Carlsson, Rise

Varför du skall vara med: Spårning och spårbarhet är viktiga för att möjliggöra en intern som extern horisontell integration. Det i sin tur underlättas av en standardisering av hur informationen kodas. Finns en sådan standard, vad är läget? Hur gör vi när en standard saknas?

 

Webbinarium: 6 oktober 2021, tid 10-11

Spårning och spårbarhet: Vad kan produktionen lära av produkterna?

Inriktning: Strategisk

Medverkande: Karl-David Pettersson och Mikael Carlsson (GKN Aerospace)

Varför du skall vara med: ”Om vi hade skött våra produkter lika dåligt som vi sköter vår produktionsanläggning hade vi inte haft några kunder”. Så uttrycker sig en underhållschef. Vad kan vi lära oss om produktionen utifrån vad som händer med våra produkter under deras livscykel och hur fångar vi sambanden?

 

Rundabordssamtal: 10 november 2021, 9-11, med en inlagd bensträckare

Spårning och spårbarhet: Vilka är slutsatserna?

Inriktning: Strategisk

Medverkande: Ramin Karim (LTU), Anders Skoogh (Chalmers), Markus Fransén (Chalmers), Marie-Louise Bergholt (Rise) och Raul Carlsson (Rise), Karl-David Pettersson och Mikael Carlsson (GKN Aerospace), Peter J Isberg (ABB), Sune Jonsson (OKG), Johnny Stiger (SKF), Peter Almqvist (Siemens)

Varför du skall vara med: De medverkande ger sina personliga synpunkter på frågan om spårning och spårbarhet från de föregående webbinarierna. Därefter är ordet fritt: Vilken potential ser vi nu och i framtiden? Vilka utmaningar innebär en sådan potential? Hur skall vi arbeta med frågan inom Sustainbility Circle?

 


Följ oss på våra sociala mediekanaler på

LinkedInFacebook och YouTube så kan du lätt få tillgång till den senaste informationen och även bygga ditt nätverk. 


Klkicka på bilden nedan för att få en inblick i vårt arbete. 


linkedinfacebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.