Nyhetsbrev från SBS med senaste nytt. Problem att visa det? Klicka här och se det i webbläsaren istället.

Nyhetsbrevet Sätra Båt

Årsmöte!

Välkommen till SBS Årsmöte.

Här kommer en uppdaterad version av nyhetsbrevet med inbjudan till Årsmötet.

Anledningen är bl a att vi vill påminna dig om att planera så att du kan vara med på mötet och för att vi rättat lite saker i denna version. Bl a finner du nu en länk till SBS Stadgar som är en punkt på dagordningen.
Du kan vara med i en undersökning kring "Körkort på sjön" om du läser längst ner i brevet. I bilagan Valberedningens förslag har vi kompletterat med ett par förslag på namn för funktioner i klubben. I övrigt har valberedningen lyckats med det tidskrävande och svåra arbetet att få in förslag på nästan alla klubbens funktioner. Bravo!
Det finns även fler detaljer som uppdaterats såsom att vi i stycket om arbetsplikten nu kompletterat med datum för höstens arbetsdagar samt att veckoDagen för Årsmötet inte är en torsdag utan en tisdag. Datumet 9/3 var dock korrekt. Redaktören tackar för tips fr läsarna. Tack vare tips fick du för någon vecka sedan ett pappersvaraint av tidningen där allt var korrekt😇

Du som medlem är den som bestämmer i klubben. Det är ju nämligen medlemmar som på ett Årsmöte röstar på de förslag kring ekonomi, ändringar i stadgar, verksamhetsplan och annat som läggs fram av Styrelsen och andra funktioner såsom valberedningen. 

Din närvaro är viktig för klubben så se till att boka tid framför datorn👍

Kallelse till detta Årsmöte kommer dels att mailas till alla medlemmar (detta Nyhetsbrev) och dels har den postats hem till alla medlemmar.

 

Mötet kommer att genomföras digitalt via dator eller Mobil. Anslut via den blå knappen.

Datum: Tisdagen (OBS, inte torsdag) 9:e mars 2021
Tid: 19:00
Plats: Digitalt via Teams. Klicka på länken "Starta SBS Årsmöte här" kl 18:59. 

Agenda: 

 • 1 Mötets öppnande. 
 • 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysning.
 • 3 Godkännande av dagordning.
 • 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
 • 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 6 Föredragning av styrelsens verksamhets- ochförvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. SBS och SVIvar för sig. 
 • 7 Revisorernas berättelse. SBS och SVI var för sig.
 • 9 Fastställande av resultat- och balansräkning SBS och SVI varför sig.
 • 10 Beslut om föreningens resultat SBS och SVI var för sig.
 • 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter SBS ochSVI var för sig.
 • 12 Avgifter och Budget SVI 2019.
 • 13 Stadgar (beslut 2)
 • 14 Val av funktionärer för kommande år.
 • 15 Hedersmedlemmar.
 • 16 Förtjänsttecken.
 • 17 Avslutning.

 

Vi i styrelsen hoppas på att få se dig på mötet så att vi kan räkna med ditt kloka engagemang. Här nedan finner du länken till mötet i Teams:

Bilagor SVI

(Sätra Varvs Intresseförening)

SVI Budget 2021
SVI Årsberättelse 2020
- SVI Revisionsberättelse

- För den som vill finns här även länkar till SVI:s årsmöte och Agenda. Dock inte att förväxlas med SBS Årsmöte som detta nyhetsbrev handlar om! Agenda SVI Årsmöte 16/3 kl 19.

 

BREVETS HÖJDPUNKT! 😉

Ordföranden har ordet.

Anders har sin givna plats här i SBS Nyhetsbrev. Så även andra funktionärer såsom Hamnkapten, Arbetschef och även du som medlem om du skickat in något till redaktionen. Skicka gärna med en bild med din text.

SBS Ordförande Anders Jansson

Orförande Anders Jansson

”Intet är som väntanstider, vårflodsveckor, knoppningstider, ingen maj en dager sprider som den klarnande april. 
Kom på stigens sista halka, skogen ger sin dävna svalka och sitt djupa sus därtill. 
Sommarns vällust vill jag skänka för de första strån som blänka i en dunkel furusänka, och den första trastens drill.”
(Första versen i E A Karlfeldts dikt ”inget är som i väntans tider”.) 

När det här skrivs är vi början av februari och det verkar som vädergudarna vill ge oss vad vi tål, länge sedan vi hade vinter på riktigt. Det är väl fortfarande en tid kvar till stigens sista halka men lika fullt är vi båtägare i väntans tider. Vi väntar och längtar till den 2 maj, dagen då vi i Sätra Båtsällskap ska sjösätta våra båtar. Men ha förtröstan, innan dess ska vi i båtklubben genomföra såväl ett årsmöte som ett vårmöte.  

Använd de knappa månader som är kvar till sjösättning klokt. Det finns tid till att planera och genomföra alla de förbättringar på båten som ligger och gnager någonstans i bakhuvudet. Det finns också tid att planera nästa sommars båtäventyr, såväl de korta turerna som semesterns eventuella långresa. Fram med sjökorten, med hamnguiden, dröm, planera och tänk tillbaka på tidigare års höjdpunkter. Kanske sommarens resa går österut, möjligen söderut eller varför inte norrut? 

Vi har nu genomlidit ett år av Covid-19, knappt något har varit sig likt. Umgänge med släkt och vänner har skett i väldigt begränsad omfattning och därtill oftast utomhus. Styrelsen i båtsällskapet har sedan mars genomfört samtliga möten digitalt, såväl förenings- som styrelsemöten. När det gäller årsmötet så kommer även det att genomföras via Teams. Mycket talar för att det även kommer att gälla vårmötet. Men därefter hoppas jag att vi kommer att närma oss lite mer av normalitet, att vi ska kunna genomföra midsommarfest tillsammans med släkt och vänner och att vi under sommarens äventyr inte behöver ha någon Coronaskräck.  

Vi möts digitalt den 9 mars på klubbens årsmöte! 

Anders  

 

ARBETSPLIKTEN

Snart är våren här

Arbetsplikten är en stor del av alla sysslor som behöver utföras i klubben under ett år. Det ideella arbete är ditt bidrag som medlem att hålla kostnaderna nere genom din insats.

Vid årsmötet öppnas bokning för årets arbetsdagar.

Vårens arbetsdagar blir lördag den 17/4 och söndag den 18/4

Datum för höstens arbetsdagar är nu fastställda till 23/10 och 24/10.

Den sista anmälningsdagen för vårens schemalagda arbetsdagar är den 1 april och den 1 oktober gäller för höstens dagar.

Några större tidskrävande arbetsinsatser för klubben är ej planerade för kommande år. Dock har vi behov av 8 arbetsvilliga söndagen den 11/4 för att bestycka ett antal nyinköpta båtbommar med Y-ben och flottörer. Ett tillfälle för er, där de schemalagda dagarna ej passar.

Att klara sjösättning och upptagning av alla bommar och bojar samt löpande underhåll av vårt klubbhus med omkringliggande mark på endast fyra arbetsdagar och under rimliga förhållanden, kräver full styrka, minst 25 medlemmar per arbetsdag.

Du ansvarar själv för att anmäla och fullgöra din arbetsplikt. Vi ser helst att du anmäler dig via Svenska Båtunionen Bas-K.

För dig som saknar tillgång till internet kommer anmälningsblankett som vanligt att finnas i klubbhuset.

Schemalagda arbetspass börjar kl 9.00 och beräknas vara avslutade ca 14.30.

På grund av rådande pandemi kommer ingen gemensam lunch serveras vid vårens arbetsdagar utan lunch måste medtas. Hur det blir till hösten arbetsdagar får vi återkomma till. 

 

Välkomna önskar arbetsledarna

 

I varje nummer

Notiser och aktuellt

Det händer alltid en hel del saker i klubben.

På hemsidan och kalendern kan du alltid hitta det senaste, men här kommer du kunna läsa lite annat också.

Teoripaketet alla får som går kursen

Kurser i förarbevis flyttade till hösten 2021

Det är såklart ganska osäkert när vi kan genomföra våra kurser i förarbevis. Vi har ju två stycken fullbokade kurser, men när de kan genomföras får väl vårens och sommarens vaccinationsprogram utvisa. Kursen med start 11/3 kommer vi alltså att ställa in.
 
Vi har släppt funderingar på att det kan lösas digitalt via Teams och liknande, då en kurs med praktiska moment känns svår att få till på ett bra sätt om den görs digitalt.
Vi har nu beslutat att skjuta på alla kurser till hösten 2021, efter upptagningen av våra båtar. Datum meddelar vi innan sommaren.
Alla ni som är anmälda till en kurs har såklart en garanterad plats. Innan vi lyckats utbilda alla er som anmält sig så kommer vi inte att utlysa fler kurstillfällen.
Maila görna oss på Utbildningssektionen om ni har frågor eller ideer kring detta. Klicka här för att maila.

Under tiden:
Här kan ni smygtitta på lite grundläggande kunskaper för att vistas på sjön. Vi börjar med de allra viktigaste, väjningsreglerna.

Väjningsregler
Ta ut kurs och bäring
Videos på diverse praktiska kunskaper
Praktiska tips om att lägga till och annat.

 

Se till båten

Så här års kan marken röra sig en hel del då vi pendlar mellan minus- och plusgrader. Tänk därför på att besöka din båt med jämna mellanrum och se över stöttor och täckning.

På SVI:s hemsida finns det en stor mängd tips och regler som gäller din båt när den ligger på land. Det är viktigt att du tar ansvar både för din och dina närmaste grannars skull.

- Tips under torrsättning

 

Nytt utseende på Sätrabåt

Som du säkert märkt har vårt nyhetsbrev från och med detta nummer en uppdaterad formgivning, alltså utseende / design på text och bild.

Det var väl inget större fel på tidigare utseende, men redaktionen vill modernisera och ligga i framkant bland nyhetsbrev, det är du som medlem värd 😇.

Trevlig läsning

 

Borde det bli lag på Förarbevis?

Delar av Styrelsen blev vänligt kontaktad av Rebecka som utbildar sig till sjökapten. I sitt examensprojekt vill hon kartlägga viljan/ intresset hos båtägare huruvida en lagstiftning för krav på förarbevis kan ha något utrymme.

Hjälp henne att fastställa båtägares syn på detta genom att besvara hennes korta och mycket enkla enkät som tar knappt tre minuter att besvara. Svara senast 20:e mars.

Klicka här för att svara på enkäten!

I senare nyhetsbrev räknar vi med att kunna berätta resultatet från undersökningen och arbetet. Håll utkik!

 

Sjösättningen 2:a maj!

Skriv in i kalendern! I början på maj ska din båt vara klar för sjösättning. Du vet hur tiden rusar, så planera dina underhållsarbeten i god tid och gör kloka inköp via internet! Se över angöringstampar och fjädrar. Sätt i dyvikan och vaxa friborden när båten står på land. Sist men inte minst: en SBS:are sjösätter alltid med flaggan på plats!

Finns många tips kring sjösättning på webben. T ex de på SBU:s hemsida.

Kom ihåg att skriva ut och underteckna försäkran om båtbottenfärg och skicka in till klubbens miljöombud. Utan en registrerad försäkran blir din båt kvar på land. Allt kring hur du skickar in din försäkran finns här i Nyhetsbrevet. Läs och följ instruktionen.

 

Favorit i repris

Ständiga frågan: är det värt att lägga pengar på en "äkta" torrboll för att hålla båten fuktfri? Kanske/ kanske inte. Ett durkslag med tösalt i en hink fungerar utmärkt och har stor/ större torkningseffekt enligt många. Töm dock hinken ofta och fyll på med salt!

Det är viktigt att du köper kalciumklorid (se länk för exempel) och inte natriumklorid (brukar kallas vägsalt). Läs på förpackningen när du köper saltet! Fel salt ger snudd på ingen effekt...

Är du osäker kör du såklart med en äkta torrboll från närmsta båtbutik eller Biltema ;-)

 

Maila Intygan om du vill att din båt ska sjösättas i vår!

Här kommer en viktig påminnelse till dig som ännu inte skickat in blanketten där du intygar att din båtbotten inte innehåller biocidfärger när den sjösätts i vår (vi har bara fått in 15%, så det är troligt att du är en av de som saknas).

OBS OBS: alltså du MÅSTE ha skickat in blanketten i god tid innan sjösättningsdagen 2:a maj 2021.

Gör såhär:

 1. Klicka på länken här (blanketten finns även på hemsidan i Arkiv/Dokument samt i utskicket inför Årsmötet) och skriv ut blanketten.
 2. Fyll i blanketten och skriv under.
 3. Ta fram din mobil och ta en skarp bild på blanketten.
 4. Maila blanketten/bilden till miljo@satrabat.se. Blanketten kan även lämnas i kontorets brevlåda i Klubbhuset.

Missa inte detta ! ! !

Påminn gärna också dina klubbkompisar så att de inte missar detta. Har vi ingen underskrift kommer båten inte att sjösättas.

Om du har frågor kring detta så ställ dem i god tid på mailadressen miljo@satrabat.se.

 

Tidningen / Nyhetsbrevet Sätra Båt
Ansvarig utgivare: Anders Jansson, ordforande@satrabat.se 
Redaktör: Rikard Hård, redaktor@satrabat.se
Sätra Båtsällskap, Sätravarvsvägen 55, 127 31 SKÄRHOLMEN

Telefon klubbhus: 08-88 93 71   Hamn: Gamla Sättra Varf
Kontakta klubben: info@satrabat.se
Vår hemsida: www.satrabat.se
Vår Facekookgrupp: SBS Fb-Grupp Vår Facebooksida: Sätra Båtsällskap   

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Sätra Båtsällskap. Denna mailade tidning är det enda sättet på vilket vi skickar ut medlemsinformation (på hemsidan kan du alltid hitta all relevant information). Du bör därför inte välja att tacka nej till att få detta brev då du annars kommer att missa viktiga och aktuella medlemsutskick.

Om du av någon anledning ändå behöver tacka nej till att få dessa mail så ska du klicka på denna länk. Mail från SBS kommer då omedelbart att sluta komma till
den mailadress du uppgivit.

Personuppgifter: Inför varje utskick hämtar vi mailadresser till samtliga SBS medlemmar från medlemsregistret BAS. Vi hämtar inga andra personuppgifter. Inför varje nytt utskick av denna tidning raderas den tidigare listan med mailadresser och en aktuell hämtas från BAS.