Nyhetsbrev om VIOL 3. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 Nr11
4 mars 2021

Ord från programchefen

I helgen var det t-shirt som gällde i Emådalen. Från isande vinter till vår på någon vecka. I programmet har vi som vanligt en spänstig agenda framför oss. Närmsta veckorna ska vi knyta ihop säcken kring tänkt resa för nya VIOL till Go live. Piloter och medarbetare jobbar febrilt och under stort ansvar

Piloterna har gjort riskanalyser för driftsättningen och bedömt sina tider för att montera in VIOL 3 i sina hemmamiljöer, samtidigt som man tänkt till på tiden det bör ta att verifiera det nya systemet. De stora IT-leverantörerna har gjort sina bedömningar för deras utvecklingstid. Internt pågår ett supertufft jobb att beskriva vilka funktioner som kommer med i första versionen av VIOL 3 och vad som får vänta till senare samt konsekvenserna av dessa avgränsningar. Det är tur att dagarna blir längre för varje dag som går...Våren är snart här!

Med vänlig hälsning,

Håkan Larsson


Godkännandeprocessen för VIOL 3

Godkännandeprocessen har genomförts för området kontraktshantering. Under detta arbete identifierade piloterna 11 stycken stoppande buggar, där de flesta är kända sedan tidigare. Utöver det finns anmärkningar på ett antal funktioner. Viktigast är dock att lyfta fram att nuvarande process inte har en acceptabel lösning på svarstider för vissa integrationer. Svarstiden på max 5 minuter, till stor del beroende på teknisk lösning i Dynamics 365, är inte god nog för att användarupplevelsen i kundernas system ska bli ok. Denna fråga är också sedan tidigare uppe på Integrationskommitténs agenda.

Mål i programmet är att de identifierade buggarna ska komma högst upp i prioritering för åtgärd så snart som möjligt. Programmet jobbar parallellt vidare med att identifiera nästa steg i godkännandeprocessen, vilket preliminärt pekar mot Aktör och Sortiment.


Rapport från pilotföretagen

Pilotarbete genomfört under februari, rapporterat av Jan Björkman, pilotsamordnare.

Godkännandeprocessen för kontraktshanteringen hanterades. Föreslaget arbetssätt, att gå igenom och besluta om respektive funktion kan godkännas eller inte, användes och pilotföretagen ser att det skapar en övergripande tydlighet som gagnar projektet. Utfallet för blocket kontraktshanteringen blev ett fåtal punkter som inte kunde godkännas och dessa planeras in för förnyade kontroller. Vid detta arbete visade sig prestandaproblem på integrationerna vilket även har bäring på en tänkt produktionsmiljö – detta var det allvarligaste problemet som uppmärksammades. Status just nu är att det arbetas med olika lösningsalternativ och piloterna kommer göra nya prestandatester framgent.

På lösningsrådet hanterades de rekommendationer piloterna gett i testrapporten för PI 13 och sammanfattat handlade dessa om testprocessen, att kunna få, och följa nyckeltal för antalet defekter över tid och att starta upp referensgrupper som behövs. Piloterna redovisade även de risker de identifierat kopplat till Forcerad uppstart av VIOL 3 och piloterna ser i stort samma risker, vilket kan tolkas som ett kvalitetsmått på riskbedömningen då piloterna, oberoende av varann ser ungefär samma sak.

Första mötet för det nybildade Testforumet har körts. Piloterna och Biometria tar fram underlag för att säkerställa leveranserna till testmiljön på ett bättre sätt än idag. Syftet är att skapa förutsättningar för mer branschnära tester tidigare i processen. Mötet var uppskattat och kommer följas av ett nytt möte i mars då fokus blir att ta fram mer konkreta underlag att jobba vidare med.

Till sist har möte genomförts kopplat till BI där Biometria besvarade de frågor som piloterna skickat in. Kortfattat var Biometrias budskap att ”det som idag finns i VIS/TIS och PRINS kommer finnas i VIOL 3s BI-del.”


Demofilmer VIOL 3

Inspelning av ytterligare demofilmer pågår just nu. Under våren kommer du till exempel att kunna följa Sara när hon guidar dig igenom pris, inmätningar i mätplatssystemet och transport.

Filmerna kommer grupperas logiskt och hållas ihop tex pris för sig, Mätning för sig osv. och publiceras gruppvis. Du kan givetvis se alla filmer i den ordning du föredrar.

Du hittar alla demofilmer här:

https://viol3.se/dokumentation/demofilmer-viol-3/


Release 0.22.0 VIOL 3 och kundmöte

Information om datum, klockslag, kundmöte och dokumentation kopplat till releasen finns här.

Dokumentation kopplad till releasen av ny systemversion finns tillgänglig på viol3.se from fredag den 26/3.

Onsdag den 31/3 kl 13:00 – 15:00 körs kundmöte för releasen. Kundmötet körs som livehändelse i MS Teams vilket innebär att mötet spelas in och publiceras på viol3.se i efterhand.

Eventuella frågor eller kommentarer skrivs i Frågor och Svar för mötet och modereras av mötesledningen. Du ansluter till kundmötet genom länken här (läggs även upp på viol3.se som en nyhet på startsidan):

Deltagarlänk för att ansluta till kundmötet

Agenda för kundmötet: (Obs! preliminär)

  • Inledning
  • Innehåll i releasen
  • VIOL 3, version 1.0
  • Driftsättningsscenarioarbetet
  • Godkännandeprocessen
  • Frågor och Avslut

Forest Storm

Rekryteringen för det kommande traineeprogrammet är klart. Vi välkomnar 5 nya traineer som under tre månader med start 6 april kommer genomgå ett intensivprogram - kanske skulle du vilja berätta om ditt företag och hur ni arbetar?

Kontakta i så fall amanda.lundberg@biometria.se.

Efter testande av WSS kommer nu resterande piloter att släppas in i en TFS/DevOps för Frågor av Svar, ytterligare ett steg mot bättre uppföljning och struktur. Fortsättningsvis sker ett proaktivt arbete inom e-learning där vi tittar på hur vi kan hantera "tredje vågen" av kunder som behöver utbildning. Grundformat och en testkurs är just nu under revidering och vilket bl.a. består av material från demofilmerna som fortsatt kontinuerligt spelas in.

Efter förankring med piloter och internt jobbar Biometria med att förbättra kommunikationen och informationen under ett inkrement. I denna bild kan du följa aktiviteterna som behövs för ett idealt programinkrement. Börjar med leverans från programinkrement n1 och under slutet av första veckan i inkrementet ska planering för programinkrement n2 (det inkrement som beskrivs) presenteras från Biometria.

 

I mars prioriteras att ta fram en aktivitetslista som affärskonsulten kan använda sig av tillsammans med kund då vi ser att mindre kunder har svårare för att förstå de olika bitarna och beslut som måste tas i samband med en övergång. Vi ämnar att vägleda kunderna på ett tryggt sätt igenom den här förändringen


Driftsättningsscenariearbetet för VIOL 3

SCA, Holmen och Sveaskog har levererat sina riskanalyser till Biometria den 18/2. Arbetet har gått bra, inget har framkommit som motsäger föreslaget scenario. En av piloterna uttryckte följande om föreslaget scenario: ”En otroligt elegant lösning”.

Det som händer nu är att Biometria sammanställer allt arbete i en rapport och en rekommendation till beslut i frågan. Det arbetet görs under vecka 10 och ingår i "beslutspaketet" till styrelsen den 24/3.


VIOL 3, version 1.0

Biometria är just nu inne i ett intensivt arbete med version 1.0. Under vecka 10 kommer ledningen ha avstämningar med samtliga delprojekt, under vecka 11 sätts materialet samman till styrelsen och vid styrelsemötet den 24/3 förväntas beslut i frågan.


Nästa nyhetsbrev VIOL 3

Planeras att publiceras i mitten av april. Till dess: var rädda om er och era nära. Ta vara på den ljuvliga våren och njut av solens och värmens återkomst!


Besök oss på viol3.se 


Följ Biometria i våra sociala kanaler

facebooklinkedinyoutube

Redaktör: Pia Sundkvist de Beau, pia.debeau@biometria.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du sedan tidigare, har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.