Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MARS 2021

Nyhetsbrev från Dragkampförbundet

Inställt eller uppskjutet?

Osäkerheten är fortsatt stor om när verksamheten kan återgå i något så när normala former. Digitala årsmöten, styrelsemöten, utbildningar och till och med digitala tävlingar i en del idrotter! Jag tror att det även i fortsättningen kommer att genomföras fler digitala möten även om dessa inte kan ersätta alla fysiska möten. Men det vore bra ur ekonomisk synpunkt, miljömässigt och att vi sparar en massa tid.

Årsredovisningen för 2020 är överlämnad till revisorerna och så snart den är klar läggs den ut på hemsidan. Ekonomiskt ett överskott men förödande när det gäller verksamheten.

 

Vid årsskiftet var vi 50 föreningar och hade drygt 3000 medlemmar men där måste vi se över våra medlemsföreningar som inte uppfyller kraven från förbundet och RF. Även om vi inte kan fortsätta vår uppsökande verksamhet och rekrytering på samma sätt som tidigare måste vi jobba för att sprida dragkamp i fler områden i Sverige.

 

Som de flesta vet så får inte förbundet dela ut projektstöd till idrottsföreningar (tidigare Idrottslyftet) då vi inte hade 15 föreningar som sökt LOK-stöd med minst 10 aktivitetstillfällen. Stödet till våra föreningar går genom RF-SISU distrikten och det visar sig att endast fem föreningar har sökt detta stöd. Oavsett om vi får stöd eller ej så måste vi bli bättre att nyttja den resurs som RF:s distriktsorganisationer är.

 

Restriktionerna skärps ytterligare och Tävlingskommittén ser över och reviderar tävlingsprogrammet som kan komma att ändras med kort varsel. Just nu tittar vi på möjligheten att genomföra en distriktskonferens innan sommaren och under hösten en föreningskonferens. Digitala är mest troligt men vi återkommer om detta!

 

Hoppas ni får en bra senvinter/vår och ett STORT TACK för att ni håller ut i dessa tider!

 

Mats Hamberg, ordförande 

Elitkommittén informerar

Då restriktionerna fortsätter kommer det att bli ett väldigt speciellt år!

Vi vet varken vad som händer med våra svenska tävlingar eller internationella tävlingar. Därmed ligger landslagsverksamheten fortsatt lågt och vi inväntar att restriktionerna lättas upp. När det väl lättas upp så kommer vi att sondera hur läget är bland de aktuella aktiva dragarna och omgående köra igång med läger på ett eller annat vis.

Vi fick i förra veckan uppgifter om att TWIF vill komma med ett beslut angående VM så fort som möjligt, dock kommer det inget besked förrän tidigast i slutet av april. De har börjat diskutera hur kvalet till WG skulle se ut om VM ställs in, ett förslag som ligger är att det baseras på resultatet på senaste VM i Sydafrika. Men vad som händer eller inte händer vet ingen i dagsläget.

Henrik Törnblom, sportchef

Håll utkik efter ny tävlingskalender som kommer snart!

Tävlingskommittén informerar

Våren börjar närma sig och i normala fall tävlingar utomhus. Men som läget är har vi i tävlingskommittén beslutat att ställa in Inviduella SM som skulle ha anordnats den 14 april! Inviduella SM planeras istället att genomföras sista kvartalet i år.

Tävlingskommittén har även beslutat att göra en ny tävlingskalender med start i början på juli och båda SM-tävlingarna i slutet av säsongen. Den nya tävlingskalendern kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.

Peter Dahlman, ordförande TK

Utveckling- & Ungdomskommittén informerar

Nytt år och nya förutsättningar?

Vi alla hoppas att detta året ska bli bättre och att situationen med Coronapandemin avtar. Just nu ser det inte riktigt så ut, men vi planerar framåt för att hålla ungdomsläger, kurser och att GENSB eventuellt kan bli av.

Medan vi väntar på dragkampssäsong och annat skoj, se till att vara förberedda när vi väl kör igång. Som tränare eller ledare kan ni anmäla er till RF-SISU:s Grundtränarutbildning. Kontakta ert distrikt för mer information och om förutsättningarna för att genomföra utbildningen digitalt.

Nu startar en ny ansökningsperiod för Verksamhetsstöd Idrott 65+! Ansökan kan göras mellan 1 mars och 30 november 2021. För mer information om ansökan och kriterier klicka här.

Sköt om er och var rädda om varandra så att vi snart kan ses!

Jonas Persson, ordförande UUK

Projektstöd IF

Under 2021 kommer RF-SISU distrikten fortsatt vara ansvariga för att dela ut Projektstöd IF till föreningar inom Svensk Dragkamp. Det finns två olika stöd där idrottsföreningar kan söka medel för arbetet med anläggningar, barn- och ungdomsidrott och idrottssvaga områden. Vänd er till ert RF-SISU distrikt för att få stöd i att söka Projektstöd IF. Hitta mitt distrikt.

Under 2020 var det fem föreningar inom Svensk Dragkamp som ansökte och fick ta del av stödet. Vi tror att det är många fler som skulle kunna ansöka och på så sätt utveckla sin verksamhet i linje med Strategi 2025.

Tre snabba med styrelsen

Daniel Fornstedt

Vad fick dig att engagera dig som styrelseledamot?

- Jag såg en chans till att kunna vara med och påverka utvecklingen av den mest fantastiska idrotten jag har prövat på.

Vad är det bästa med dragkamp?

- Oj svår fråga! Det är flera saker, framförallt gemenskapen som är helt underbar. Det blir som en extra familj. Även att det är bra sammanhållning mellan de olika klubbarna är unikt i denna idrott, på tävlingsbanan är man värsta fiender men utanför kan man skratta ihop.

Vad ser du mest fram emot 2021?

- Jag hoppas och ser fram emot att Covid-19 ska släppa taget om världen så att vi kan få börja tävla och träffas igen.

Karolina Ivarsson

Vad fick dig att engagera dig som styrelseledamot?

- Jag vill att dragkampen ska utvecklas och växa, framförallt på ungdomssidan. Som styrelseledamot har jag möjlighet att påverka hur vi jobbar med exempelvis barn och ungdomar.

Vad är det bästa med dragkamp?

- Det är en unik idrott som inte är lik något annat i sitt utförande. Det är också en idrott som inte kräver särskilt mycket utrustning, ett rep och ett par rejäla kängor är i princip allt som krävs.

Vad ser du mest fram emot 2021?

- Att kunna planera och starta igång verksamhet som varit vilande på grund av Coronapandemin.

Folkhälsa för alla

Våra levnadsvanor har försämrats över tid: fler är överviktiga, stillasittandet ökar och våra matvanor är sämst i Norden. Det vill vi ändra på!

Därför har Svenska Dragkampförbundet skrivit under ett initiativ från Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden som heter Folkhälsa för alla. Initiativet vill visa beslutsfattarna i Sverige att det finns ett brett stöd för fler politiska insatser på nationell nivå som kan vända trenden. Det behövs en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor.Skriv under du också: https://www.folkhalsaforalla.se/

Om nyhetsbrevet

Du som får det här nyhetsbrevet har tidigare uppgett din e-postadress till Svenska Dragkampförbundet.

Svenska Dragkampförbundet värnar om din personliga integritet. Ta del av vår integritetspolicy på vår hemsida här.

Du kan när du vill avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Klicka då på länken nedan.

 Svensk Dragkamp i sociala medier

facebookinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.