Nyhetsbrev från GodaHus februari 2021. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej alla GodaHus-medlemmar!

Här kommer årets första nyhetsbrev med sammanfattning från styrelsemötet 22 januari.

Ny hemsida!

Välkommen till den nya hemsidan som vi hoppas skall bli lätt att ta del av! Gå in och kika på https://www.godahus.se/!


Medlemsaktiviteter

Studenter söker LIA-platser omgående!

Det finns fortfarande studenter på YH-utbildningen Fastighetsingenjör som ännu inte har någon LIA-plats (Lärande-i-praktiken).

Läs bifogad information och har ni möjlighet att erbjuda en plats, ta kontakt med:

Karin Wirdheim, Verksamhetsansvarig, Växjölöftet Yrkeshögskola

karin.wirdheim@vaxjo.se

0470 - 417 62


Ny verksamhetsplan 2021-2023

Efter en workshop den 24 november med medlemmar och bearbetning av ledningsgruppen har styrelsen nu godkänt en ny verksamhetsplan för de kommande tre åren. Liksom tidigare bygger den på att skapa medlemsnytta! Se verksamhetsplanen. Formellt kommer frågan om ny verksamhets-plan att slutligt tas upp för godkännande av föreningsstämman den 29 april.

Tack alla ni som var med den 24 november och gjorde era tankar hörda!


GodaHus som strateginod!

GodaHus har blivit godkänd av Energimyndigheten som strateginod och vi har skrivit på en avsiktsförklaring. GodaHus som strateginod åtar sig att bidra till att uppfylla målen med Energimyndighetens sektorsstrategier genom att engagera sina medlemmar och övriga marknadsaktörer i att aktivt engagera sig i omställningen till en resurseffektiv bebyggelse. Ett viktigt moment i arbetet med kunskaps-uppbyggnad är att skapa lärande demonstrationsprojekt.

Energimyndigheten bidrar till strateginodens arbete genom att möjliggöra erfarenhetsutbyte t.ex. kring forskningsresultat, goda exempel, metoder, verktyg med bl.a Energimyndighetens nätverk. Energimyndigheten kommer dessutom att erbjuda ett kommunikationspaket för informationsspridning gällande strateginodernas arbete.


Våra temagrupper

Solstrålarna, Skruvarna och GodaTech planerar alla tre för att ha nästa möte (digitalt) under feb-mars. Håll utkik efter en inbjudan från Ulf.Klint@karlskronahem.se
barna.benedek@ljungbybostader.se 
och stefan.olsson@godahus.se

Förstudie beviljad

Beträffande vår fjärde och nyaste temagrupp GodaHåll pågår möten kontinuerligt under ledning av Anders Lundgren som också har kunnat meddela att vår förstudieansökan till Region Kronoberg har blivit beviljad! Anders kommer att leda förstudien (feb-okt) och han återkommer med mer information. Vill du ha mer info kontakta anders.lundgren@godahus.se.


Utbildningar

Energisamordnarkursen

Energisamordnarekursen

Kursen 2020 är avslutad. Den genomfördes digitalt utan studiebesök. Totalt var det 30 elever varav ca 20 får högskolepoäng 7,5 hp genom att de fullföljde hela kursen med godkända inlämningsuppgifter. Ansökan till hösten 2021 skall vara inne till den 15 april 2021 (men det går i vissa fall att anmäla senare). För mer information ta kontakt med Katarina Rupar Gadd katarina.rupar-gadd@lnu.se 


YH-utbildning Drifttekniker

Myndigheten för Yrkeshögskolan har meddelat avslag på vår ansökan som vi skickade in i september. Styrelsen beslutade att inte försöka igen utan att istället undersöka om föreningen kan köra en fortbildningssatsning i egen regi med arbetsgruppens underlag som utgångspunkt. Eva Gustafsson 
(eva.gustafsson@conservator.se) kommer att tillsammans med arbetsgruppen ta fram ett förslag till upplägg.


YH-utbildning fastighetsingenjör

Den vakanta platsen i utbildningens styrgrupp har antagits av Håkan Frej, Region Blekinge.


Projekt

Projekt LÅGAN-Energirenovering

LÅGAN – Energirenovering i samarbete med Chalmers och LÅGAN-nätverken har tagit fart under ledning av Martin Skoglund. Projektet pågår enligt plan. Under jan-mars är det utbildningar och workshops. Vill du engagera dig i följegruppen och/eller få mer info? Ta kontakt med martin.Skoglund@vaxjobostader.se

Tips: LÅGAN inspirerar! Läs mer om Energirenovering – ett nytt affärskoncept för mindre företag - E2B2


Övriga nyheter

Välkommen SSAM!

Vi välkomnar SSAM som ny medlem i GodaHus! Kontakt: anders.lundgren@ssam.se 


Exjobb

Vår medlem Conservator har fått godkänt ett nytt examensarbete som handlar om att utvärdera fuktmätningar i kallvindar i Kalmar. För mer information, kontakta Eva Gustafsson eva.gustafsson@conservator.se


Värdeskapande fastighetsförvaltning

GodaHus presenterades vid ett informationsmöte för Kalmar läns kommuner den 11 februari under rubriken ”värdeskapande fastighetsförvaltning”.

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta 
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

På gång:

  • 19 feb, temagruppsmöte i GodaHåll. Anders Lundgren sammankallar.

  • 19 feb, webbinarium om kontorshuset EPIC - Nordens första WELL-certifierade kontorshus med återbrukat byggmaterial, läs mer

  • 19 mars, digitalt styrelsemöte, mer info kommer.

  • 30 mars, workshop nr 2 i LÅGAN Energirenovering. 
    Maila martin.skoglund@godahus.se om du vill veta mer eller delta.

  • 29 april, årsstämma. Kallelse kommer skickas ut. 

Ordförande Christer Carlsson 

Vice ordförande Stefan Westblom

Vd Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.