Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev November

Nyhetsbrev Januari 2021

År 2021 – tillbaka till det ”normala”?

En stor del av SmåKoms verksamhet bygger på möten av skilda slag. Vi träffar regeringen, riksdagspartierna, myndigheter och verk, SKR, andra organisationer,  statliga utredningar samt, det allra viktigaste, besöker våra kommuner.

Vi gör detta av två skäl: Dels för att delge andra parter vår specifika kompetens i skilda frågor. Vi gör det också för att samla på oss kompetens som kan vara svår att inhämta på annat sätt än genom fysiska möten.

Under det gångna året har våra möten till största delen genomförts digitalt. Digitalt fungerar visserligen bra men jag tycker att man tappar en dimension jämfört med att mötas fysiskt. Träffas man fysiskt så blir det mer av spontana samtal medan det digitala blir mer ”dagordningsstyrt”.

I vår planering för 2021 räknar vi med att det, åtminstone fram till efter sommaren, kommer att bestå av digitala möten. Om alla människor tar sitt ansvar exempelvis när det gäller vaccinering så kanske hösten blir en återgång till mer normala förhållanden. Vi håller tummarna för att vi kan genomföra vårt höstmöte fysiskt!

Med eller utan fysiska möten så lovar vi dock att bevaka vad som händer i de frågor som är särskilt viktiga för våra kommuner. Bland annat kommer vi svara på ett antal statliga utredningar. Vi ska också få till ett antal kommunbesök. Det gjorde vi på ett Coronasäkert sätt under år 2020 och kan säkert göra det även under 2021.

 

Peter Lindroth, ordförande


Rapport från styrelsemöte

Den 10 december genomförde styrelsen årets sista styrelsemöte. Att dessa möten numera är digitala är mer regel än undantag. Enkelt, smidigt och effektivt, absolut, men långt ifrån optimalt när det kommer till mer ingående diskussioner och fikapauser med spontana samtal. Vi hoppas att 2021 blir året då vi kan återuppta ögonkontakten med våra mötesmedlemmar.

Nåväl, på mötet fastställde styrelsen budget och prioriterade frågor för 2021 efter att dessa dokument varit utsända för godkännande av medlemmarna. Ledamöterna rapporterade om det aktuella läget i sina hemkommuner, självklart med fokus på Covid-19, övriga ämnen som dryftades var ekonomi, social dumpning, Trafikverket och befolkningsökning/minskning. En punkt innehöll planering för Vårmötet (tidigare Rikskonferensen) som är planerat att genomföras i Rättvik den 21-23 april 2021. Beroende på pandemins utveckling samt vaccinationstakten kommer beslut fattas om hur konferensen kommer genomföras, fysiskt eller digitalt, på nästa styrelsemöte i februari.

Peo Bengtsson från SKL Kommentus medverkade en halvtimma och informerade om verksamheten som innefattar upphandling, ramavtal och affärsrådgivning, läs mer om verksamheten längre ner i nyhetsbrevet. 

Styrelsen, fr v; Kristine Hästmark, Gunnar Andersson, Bjarne Hald, Yoomi Renström, Peter Lindroth, Ingrid Hugosson, Hans Jildesten (bild från feb. 2019).

Dialogmöte med utredningsansvariga

En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner är en utredning som vi tidigare flaggat för och som vi kommer följa med stort intresse i SmåKom. Den 8 december hade ordföranden och verksamhetsledaren ett digitalt dialogmöte med Clas Olsson, utredningasansvarig och Agneta Rönn, huvudsekreterare. Vi diskuterade utredningens innehåll och uppehöll oss vid begrepp som god ekonomisk hushållning, balanskravet, resultatutjämningsreserven, balansräkningens betydelse, kommunalt självstyre. 

Vidare pratade vi om skillnaden att leda och styra en liten kommun jämfört med en större. Vi lyfte bland annat fram för- och nackdelar med det faktum att styrande politiker i den mindre kommunen ofta är mer kända bland kommuninvånarna. Hur hjälp och stöd bör utformas för att nå bäst resultat var också en fråga som vi diskuterade. 

Clas Olsson och Agneta Rönn

Vi kommer att upprätthålla vår kontakt med utredningen, är din kommun medlem hos oss är du välkommen att höra av dig med synpunkter som kan vara av intresse att vidarebefordra. Skicka dem i så fall till vår verksamhetsledare charlotta@smakom.se.


På gång i SmåKom

Vindkraft

Vi har blivit tillfrågade att kommentera bestämmelsen om den kommunala tillstyrkan i kommittédirektivet för utredningen En ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft.
Den 7 januari träffar vi de ansvariga för utredningen i ett digitalt möte.

Statlig service

Som remissinstans kommer vi lämna ett yttrande över utredningen En utvecklad organisation för lokal statlig serviceVi ska göra vad vi kan för att våra medlemmar ska få tillgång till vårt svar, men svarstiden är kort, redan den 26 februari går remisstiden ut.

Posttjänsten

En särskild utredare ska utreda möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten och vi är inbjudna att kommentera direktivet för utredningen. Den 18 januari träffar vi sekretariatet, är din kommun medlem i SmåKom är du välkommen med inspel i frågan, skicka dem till charlotta@smakom.se.

Betalningsmarknaden

Ytterligare en utredning som kan vara värd att hålla ögonen på är Statens roll på betalningsmarknadenI uppdraget ingår bland annat att kartlägga betalningsmarknaden och utreda innebörden och behovet av lagliga betalningsmedel. För småföretagare och föreningar på landsbygden är detta en viktig fråga.


SKL Kommentus

SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt en majoritet av Sveriges kommuner. Uppdraget är att erbjuda offentlig sektor avtal och tjänster inom offentliga inköp och HR som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle.

 

Peo Bengtsson, Inköpsstöd på SKL Kommentus AB, informerar:

"Vi tar fram nationella ramavtal som skall ta tillvara kommunernas och regionernas intressen. Här har kommunerna en möjlighet, men ingen skyldighet, att använda sig av de drygt 120 stycken ramavtal som finns tillgängliga. Mitt förslag är att titta igenom vad vi erbjuder och jämföra det med er egen upphandlingsplan. Finns det kanske några avtal redan framförhandlade så att ni kan lägga era resurser på annat? Vi vill avlasta ert dagliga arbete inom upphandling och inköp genom att tillhandahålla smarta och enkla ramavtal inom en mängd olika områden.

Kom ihåg att ni själva alltid bestämmer om ni vill använda våra avtal eller göra egna upphandlingar. Men titta gärna på vad vi erbjuder här: https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/"


Följ oss i sociala medier

Om du inte redan gör det så är det dags nu, vi finns både på Facebook och Instagram, välj det som passar dig bäst eller varför inte båda? Vi informerar om vår löpande verksamhet, delar intressanta inlägg från organisationer, riksdag och regering samt tipsar om relevanta webbinarier och utbildningar.

Välkommen att hänga med oss i den digitala världen!


Kontakt

Charlotta Haskovec, verksamhetsledare
E-post; charlotta@smakom.se
Telefon; 0706 725 649

www.smakom.se

facebookhomepageinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.