Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev November

Nyhetsbrev Februari 2021

Bästa SmåKom-vänner!

Jag heter Ingrid Hugosson och bor strax utanför Åseda, ett samhälle i Kronobergs län ca 4,5 mil nordost om Växjö. Jag har förmånen att sedan några år tillbaka sitta i SmåKoms styrelse och dess arbetsutskott. SmåKom är och skall vara en stark kraft i kommunsverige.

För mig är det viktigt att se till att människor får tillgång till en grundservice oavsett var man väljer att bo. Det är viktigt att hela Sverige skall leva. Som sedan barnsben boende i en liten kommun är en av mina hjärtefrågor att skapa förutsättningar att kunna leva och verka även i en glesbygd.

Jag tror på samverkan mellan kommuner och vikten av att utveckla den. Beroende på geografiska avstånd passar inte allt överallt, men om viljan finns kan man komma långt. Att kunna samverka mellan kommuner kommer på sikt att vara en överlevnadsfråga för många mindre kommuner.

En annan fråga som jag tror aktualiserats, och som många människor tänker på är valet av boplats. Jag hoppas och önskar att fler ska upptäcka alla fördelar med att bo i en mindre kommun. Med pandemin i åtanke kan vi mindre kommuner var ett bra alternativ, får vi bara till ett väl utbyggt fibernät kan många jobb skötas i stort sett var som helst.

Ökad livskvalité, nära naturen, ett lugnare tempo. Ja, i stort sett nära till det mesta, det får man dessutom på köpet!

Ingrid Hugosson, ledamot i SmåKom Uppvidinge kommun

Aktuella remissvar

SmåKom har den senaste tiden blivit inbjudna som remissinstans till flera utredningar. Vi får sovra och välja ut det som ligger i linje med våra prioriterade frågor då vi har begränsad kapacitet i vår organisation. Under v. 5 kommer våra medlemskommuner få tillgång till remissvar gällande följande tre utredningar:

Våra medlemmar är fria att använda våra remissvar, plocka delar ur dem eller bara välja att ställa sig bakom dem. Ju fler inlämnade yttranden, desto starkare röst!
Remissvaren skickas till kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen och kommunbrevlådan i respektive medlemskommun.


Samarbete med SNS

Erbjudande till SmåKom´s medlemskommuner!

Vi har inlett ett samarbete med SNS som innebär att förtroendevalda och tjänstemän i våra medlemskommuner har möjlighet att kostnadsfritt delta i SNS webbsända seminarier!

SNS är Sveriges ledande mötesplats för saklig samhällsdebatt och de sammanför akademi, näringsliv och offentlig förvaltning för att hitta lösningar på centrala samhällsutmaningar.

Under det kommande året fokuserar SNS bland annat på hållbarhet, energi, samhällsbyggnad, vård och demokrati. Läs mer om SNS forskningsprojekt och seminarieserier.

Anmäl dig till jenny.landqvist@sns.se för att få SNS injudningar och nyhetsbrev, nämn att det är via SmåKom.

Om du har förslag till SNS på ämnen eller talare, eller vill veta mer om verksamheten, hör gärna av dig till Ilinca Benson, vice VD, ilinca.benson@sns.se, 0709 669 596.

Lite mer om SNS.

SNS är en oberoende, ideell förening med drygt 260 företag, myndigheter och orgnaisationer som medlemmar. SNS brobyggande roll främjas av att SNS inte tar ställning i policyfrågor. SNS anlitar framstående forskare som har full akademisk frihet och självständigt ansvarar för analys, slutsatser och rekommendationer i rapporterna de skriver för SNS.


Naturvårdsverket tipsar!

Klimatanpassning

Klimatanpassning är att anpassa samhället till ett föränderligt klimat för att skydda miljö, människor och egendom. Det handlar om att anpassa oss till de förändringar som pågår och som kommer att pågå även efter detta sekel. Länsstyrelsen i Värmland har tagit fram ett tydligt och informativt material som kan vara en inspiration i arbetet med klimatanpassning.

Målgruppen för kartberättelsen är kommunala tjänstemän, både handläggare och chefer samt kommunpolitiker.

Se hela materialet här!

Bidragsutlysning

Naturvårdsverkets bidragsutlysning för dagvattenåtgärder ligger nu ute på webben. De har varit i kontakt med oss och meddelar att de gärna ser fler ansökningar från små kommuner.

På hemsidan finns även en länk till exempel på projekt som genomförts med stöd av tidigare års bidrag, som lite inspiration.

De finns tillgängliga för frågor (inga är för stora eller för små). Så det går jättebra att ringa/maila och stämma av innan man lägger ner ”onödigt mycket” tid på en ansökan.
Här läser du mer!


Känner du till Upphandlingsmyndigheten?

I november förra året hade ordföranden och verksamhetsledaren ett digitalt möte med Upphandlingsmyndigheten då vi framförallt diskuterade deras uppdrag att ta fram en vägledning för finansiering av byggnation på svikande bostadsmarknader. Mötet var intressant och vi fick en större insikt i Upphandlingsmyndighetens verksamhet. 

I deras uppdrag ligger att ge vägledning till kommuner och regioner i statsstödsfrågor. De ska därigenom bidra till ökad kunskapsnivå om regelverket för att kommuner och regioner ska få bättre förutsättningar att bedöma när statsstödsreglerna ska tillämpas, liksom vilka möjligheter som finns med reglerna.

Vill du veta mer om vad Upphandlingsmyndigheten kan hjälpa din kommun med? Klicka här för att komma till hemsidan.


De riktade statsbidragen granskas

SmåKom driver ständigt frågan om att öka de generella och minska de riktade statsbidragen. Just nu genomför Riksrevisionen en intressant granskning, vi ser med intresse fram emot en rapport som förhoppningsvis kan stärka vår ståndpunkt.

Syftet med granskningen är följande: "Granskningen ska svara på om regeringen fördelar budgetförstärkande statliga medel till kommunerna på ett effektivt sätt. Fokus kommer att ligga på fördelningen av riktade statsbidrag och den kommunala fastighetsavgiften."

Läs mer om granskningen här.


Kontakt

Charlotta Haskovec, verksamhetsledare
E-post; charlotta@smakom.se
Telefon; 0706 725 649

www.smakom.se

facebookhomepageinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.