Nyhetsbrev nr 40 från Sveriges unga akademi, februari 2021. 
Läs nyhetsbrevet i webbläsarenTipsa en vän

Ledamöter och personal i Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA
Ledamöter och personal, Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA

När jag bläddrar i mitt egna rykande färska exemplar av vår barnbok Forskardrömmar – Berättelser för nyfikna barn, fascineras jag av hur många olika anledningar och vägar det finns till att bli en forskare. Ett gemensamt drag går att urskilja bland porträtten; nyfikenheten. Men som forskare räcker det inte att vara nyfiken. Det behövs också en stark tilltro till fakta, som man är redo att ifrågasätta när något tyder på att man har fel. Min 4-åring är expert på nyfikenhet och ifrågasättande, egenskaper vi alla tycks ha som barn. Hur behåller vi de egenskaperna? Hur kan vi lära ut tilltro till fakta och behålla ifrågasättandet när de två framstår som motpoler? Vår övertygelse är att Forskardrömmar kan bidra här.
     Något som alltid pågår i akademin är diskussionerna kring ledarskap. Från våra interna studiecirklar konstaterar jag att det verkar finnas lika många anledningar och vägar till akademiskt ledarskap som till att bli forskare. Den röda tråden tycks inte vara lika positiv som för forskning, och här finns något för den akademiska sektorn att arbeta med, hur gör vi ledarskapsuppdrag attraktiva för unga forskare? För ledarskap kan ju vara så kul! Åtminstone är uppdraget som ordförande för den unga akademin det mest givande och roliga jag har gett mig på. Det får mig att känna mig som en nyfiken 4-åring igen.

Sanna Koskiniemi Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Ordf. Sanna Koskiniemi


Forskardrömmar: Sveriges unga akademis barnbok släpps

Nya ledamöter 2020

”Flickan som flydde krigets Iran som barn och nu forskar om hjärnan och rädsla. Pojken som inte kunde stava till professor, men som sedan själv kom att bli en. Den grubblande flickan som nu har som yrke att fundera över stora frågor om livet. Den ensamma pojken som blev internationell expert.”

Forskardrömmar gläntar på dörren till universitetet och berättar om barn som sedan blev forskare till yrket. Boken ges ut av Fri Tanke Förlag. 

Läs mer »


Webbinarium den 12 februari

SULF SUA logotyper

Vart går karriärstegen?
– Så skapar vi tydliga och attraktiva karriärvägar för yngre forskare. Anmälan öppen.

Till anmälan »

Hanna Isaksson Foto: Johan Wingborg/SUA
Hanna Isaksson Foto: Johan Wingborg/SUA

Rapport från invalspanelen

Läs mer »


Torsten Wiesel läser Forskardrömmar

Nobelpristagare Torsten Wiesel läser högt ur Forskardrömmar

Läs mer »


Akademimöte

Samtal om kreativitet på Folk och Kultur med Unga tankar om musik 

Läs mer »


Anna Wetterbom Foto: Erik Thor/SUA

Anna Wetterbom slutar som VD för Sveriges unga akademi 

Läs mer »


SUA och UTOM, Samtidsarenan

– Är det kris i forskningsfrågan? 
Webbinarium
10 mars om 
Replikerings-utmaningen

Till Anmälan »


Novare

Är du Sveriges unga akademis nya VD? 

Läs mer »


Robert Lagerström porträtt av Emily Ryan ur Forskardrömmar

 

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter ofta med fokus på barn och unga. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. 
Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har mellan 35 och 40 ledamöter

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss: 
info@sverigesungaakademi.se  http://sverigesungaakademi.se/kontakt