Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Näringslivet som resurs vid en samhällskris.

Du som näringsidkare är en viktig aktör för att hantera en samhällskris, i första hand för att upprätthålla samhällets funktioner, men ibland även som en resurs till andra aktörer. Genom att tänka efter före har du större möjlighet att själv klara en eventuell påfrestning och även bidra till att samhället fortsätter att fungera. 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen samordnar våra förbundskommuners arbete med krisberedskap. I deras film på fyra minuter berättar de hur du som näringsidkare kan klara krisen och samtidigt bidra till samhället.

Hoppas du blir inspirerad!

Vill du läsa mera och se filmen klicka på länken

https://www.raddningkarlstad.se/naringslivsomresurs


Till dig som driver mat eller dryckesföretag...

Vill du utveckla din verksamhet, öka lönsamheten och skaffa nya samarbetspartners?

Då är Nifa något för dig.

Nifa är branschförening för värmländska mat- och dryckesföretag där kompetens samlas och samverkan ska leda till affärsutveckling och ökad lönsamhet.

Du som mat- och dryckesproducent kan vända dig till Nifa för att få råd och stöd om vägar för ditt företags framtida utveckling.

Nifa samverkar med organisationer och myndigheter för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för branschen och tror på idén om att vi blir starkare tillsammans.

Nifa består av ett antal medlemsföretag som förenas kring tanken om att utveckla mat- och dryckesproduktionen i Värmland. Föreningen har som huvudsyfte att bidra till och skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och tillväxt hos våra medlemsföretag. 

Att vara medlem i Nifa betyder att man har tillgång till ett nätverk av kunskap och partners. Genom att samverka inom ramen för Nifas verksamhet kan medlemsföretagen öka möjligheterna att göra fler och bättre affärer. Utöver att stärka nätverket med eventuellt nya affärspartners och få tillgång till en rad kompetenshöjande aktiviteter ser Nifa till att bidra med kunskapsspridning, omvärldsbevakning och synliggörande av matbranschen i Värmland i olika sammanhang, både regionalt men också nationellt.
Som medlem får man dessutom rabatt på en rad olika arrangemang och aktiviteter.

Låter detta intressant? 

Läs mera på  www.nifa.se eller bli medlem i Nifa
Du ansöker genom att skicka ett mail till: info@nifa.se 

 


Stöd till företag under coronapandemin

I Värmland arbetar många organisationer för att underlätta för företagare som drabbats av konsekvenser av coronapandemin. På den här sidan hittar du information, tips och råd från organisationer som är bra att känna till.

Verksamt Värmlands Företagsjour

Ring jourtelefonen för att få svar på dina frågor, information om nationella stödåtgärder och guidning till rådgivning och stöd i regionen eller din hemkommun. Telefonen är bemannad måndag-fredag klockan 10.00-12.00.

www.verksamt.se/web/varmland/hem/stod-till-foretag-under-coronapandemin

 


Till dig som Nyföretagare

Är du som nyföretagare i behov av stöd eller rådgivning?

Nyföretagarcentrum södra Värmland är en av flera nyckelaktörer som genom sitt arbete stimulerar för en positiv utveckling inom området nyföretagande och därmed för ökad tillväxt i regionen. 

Idag finns det cirka 90 NyföretagarCentrum i Sverige som täcker drygt 200 kommuner. Vi är med och bidrar till 5 000-10 000 nya företag varje år. 

Vi jobbar med kunden från idébärare upp till sitt tredje verksamhetsår, så länge anser vi att man är en nyföretagare. Kunden skall bo eller ha ambitionen att starta sitt företag i någon av de kommuner som ingår i vårt upptagningsområde Södra Värmland- Karlstad, Kil, Forshaga, Grums och Hammarö 

 
Erbjudanden från Nyföretagarcentrum 

 • Mentorsprogrammet. Du blir sammansatt med en passande mentor med erfarenhet.
 • Starta eget kurs. Lämplig för nyföretagaren eller idébäraren som vill veta mer där vi skrapar på ytan i hur du startar och driver ett företag. 
 • Rådgivning- Vi erbjuder rådgivning i alla faser men som oftast har man frågor kring sin företagsstart..
 • Frukostnätverk- Business Boost- Sista onsdagen varje månad bjuder vi in till en frukost där nyföretagare upp till sitt tredje verksamhetsår kan delta. 
 • Träffa experten- Då och då släpper vi löpande aktiviteten som kallas Träffa experten. 
 • Workshops 
 • Återkommande livesändning, en gång i månaden ”12 frågor klockan 12” 

Vill du veta mera?

 Nyföretagarcentrum södra Värmland


Leader Närheten arbetar för att skapa möjligheter att utveckla landsbygden genom att fånga upp lokala idéer och initiativ. Du som lokal kraft kan söka, och få, stöd från projektet för att realisera dina och era drömmar.

Vilka drömmar vill ni förverkliga?

 

Nedan kan du läs lite om de projekt som genomförts i vårt område

Landsbygdsutveckling genom samarbete med Forshaga Kommun

Ett projekt ägt av Hushållningssällskapet med fokus på affärsutveckling genom samarbeten mellan aktörer ifrån främst privat sektor men även andra viktiga aktörer som ideell sektor, kommun och Länsstyrelse. Syftet var att samarbeten skulle leda till ökad attraktivitet och med det möjlighet att behålla och locka nya företagare och boende till kommunen. Projektet kunde tyvärr inte fullföljas men har genomfört en rad aktiviteter med företagsbesök, stöttning till Grön Arena gårdar, skapat nätverk för besöksnäringsföretag, arrangerat studieresa för lammproducenter och hjälpt till med samarbeten mellan företagare.

Ursprunglig budgetomslutning för projektet uppgick till 1 175 330kr. Nyttjad budget: 469 619k

Myrastugan

Leader Närheten tog fram ett så kallat paraplyprojekt för att göra det lättare för organisationer att söka en mindre summa medel för insatser som främjar bevarande av natur och kulturvårdsåtgärder. Forshaga Hembygdsförening fick stöd till att restaurera taket på byggnaden Myrastugan från tidigt 1700-tal som bland annat tjänstgjort som bostad och postkontor i Forshaga om sedan 1961 är placerad i Bråtarna. Syftet med insatsen är att bevara detta kulturhistoriska arv till eftervärlden så att även de ges möjlighet att ta del av hur bostadsförhållandena såg ut förr.
Budget: 65 000kr

Hållbart fiske

En aktiv förvaltning och fiskevård behövs för att vi ska kunna lämna över våra sjöar och vattendrag, med fisken som resurs, till nästkommande generationer.

Projektet vill skapa verkstad inom fiskevårdsområdena genom att ta krafttag kring förvaltnings- och föreningsfrågor, genomföra kompetenshöjande insatser inom både förvaltning och fiskevård, titta på lösningar för samförvaltning av fiskevårdsområden, se på möjligheter till långsiktig genom fiskeresurs över flera områden, digitalisering av fiskevårdsområden, fiskevårdsåtgärder, revidering av fiskevårdsplaner och föra dialoger med myndigheter m.fl.
Budget: 703 440kr

Gamla Kraftstationen

Under flera år har det uttryckts en önskan från konstnärer och hantverkare att få verka i den kreativa miljön som finns på Gamla Kraftstationen som ökat mycket i popularitet under framförallt sommarsäsong. Mot denna bakgrund har projektet skapats och syftet är att skapa en enskild eller kollektiv ateljé som även ger besökaren en ytterligare dimension till sin upplevelse, man ska nämligen få möjlighet att se på medan konstnären/hantverkaren utövar sina tekniker – ett exempel är glasblåsning. Vidareutvecklingen av Gamla Kraftstationen ökar förutsättningarna för en verksamhet som är aktiv året om, stöttar människor på hobbynivå och även egenföretagare i sin kulturella utövning och bidrar till stärkt besöksnäring i området.
Budget: 776 463kr

Träffpunkt Rudskogen

Anläggningen där Rudskogens Ryttarsällskap bedriver verksamhet ligger egentligen i Karlstads Kommun men hjärtat, medlemmarna och engagemanget pulserar i Forshaga kommun varför även detta projekt omnämns. En ny byggnad kommer att resas upp för att utgöra samlingspunkt på området där många människor vistas; ridande elever, föräldrar och andra intresserade. Lokalen kommer att släcka flera av de behov som uppstår i den kontinuerliga verksamheten men också bidra till utveckling av nya aktiviteter och användningsområden.
Budget 750 000kr

 Forshaga är även delaktiga i projekt som inkluderar hela Leader Närhetens geografiska område vilket omfattar Karlstad med kranskommuner:

 • Closer To Job
 • Hållbart företagande – utifrån ett miljöperspektiv
 • Natur- och Outdoorturism – framidens besöksnäring på naturens villkor.

Välkommen att läsa mer om dessa och alla de projekt som genomförs i din närhet på www.narheten.se


Save the date!!!

 •  24 februari  Business Boost nätverksfrukost (Nyföretagcentrum). 
 • 1 mars Starta eget kurs digitalt Nyföretagarecentrum.
 • 9 mars Livesändning 12 frågor klockan 12 Nyföretagarcentrum
 • Inbjudan till Värmlands hembygdsföreningar Inbjudan till första mötet med Värmlands hembygdsföreningar 
 • 17 mars digitalt forum för den värmländska besöksnäringen mellan 10.00 – 15.00.
 • 23 mars Konferens om vikten av långsiktiga och hållbara evenemang kommer att genomföras digitalt den.

Är du intresserad av något av dessa aktiviteter hör av dig så hjälper vi dig vidare.


Visste du att ...

Forshaga klättrat mest i Värmland

Färska siffror från Nyföretagarbarometern visar att antal nyregistrerade företag i Forshaga ökade med 108% under året 2020. Wow!  

 Företagsform      2020          2019        Förändring

 Aktiebolag                33              16              106.3 %

 Enskild firma            17                9                88.9 %

 Handelsbolag             2                0      

 Kommanditbolag        0                0

                                52              25             108.00%

 Källa: Nyföretagarbarometern / NyföretagarCentrum        

 


Varmt Välkomna

Här kan du se en lista på inflyttade och uppstartade företag i kommunen. Vi önskar er lycka till med era verksamheter. 

Nystartade företag(2020.08.26-2020.12.31)

 1. 501734 AB Dataprogrammering
 2. Bultsaxen AB Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
 3. Deje Trivselstäd Lokalvård
 4. Fasters Roligheter & Rariteter AB Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor
 5. Frithiof Bernhold AB Campingplatsverksamhet
 6. Havimäki Andreas Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
 7. Hellström Maria Skogsförvaltning
 8. Innothr AB Konsultverksamhet avseende företags organisation
 9. Klarafors Event AB Kurser, läger och event med fokus på hundsport, utomhusäventyr, jakt&fiske oc h naturupplevelser.
 10. Klinik Noll54 Karlstad AB Skönhetsvård
 11. Nga Compani AB Specialiserad butikshandel med konfektyrer
 12. NSHT AB Specialiserad agentur med ljud- och bildanläggningar
 13. Olsäters El AB Elinstallationer
 14. Q-Prop Städ & Fastighetsservice AB servicebolag inom städ- och fastighetsservice
 15. Sjöberg Karlsson Sofie Konsultverksamhet avseende företags organisation
 16. Snicro AB Byggnadssnickeriarbeten
 17. Spelasken Specialiserad butikshandel med spel och leksaker
 18. Stall Wise HB Uppfödning av hästar och andra hästdjur
 19. Sundfeldt Elvira Hårvård
 20. Thunman Ekonomi & Chef AB Redovisning och bokföring
 21. Ullén Lars Skogsförvaltning
 22. Walle Restaurang AB Restaurangverksamhet

Nyinflyttade företag (2020.08.26-2020.12.31)

 1. Abazzo Postorderhandel och detaljhandel på internet med brett sortiment.
 2. AromaKroppsvård Ef MediaproduktionPress- och övrig fotografverksamhet
 3. Fasters Roligheter & Rariteter AB Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor
 4. Grännsjös Snöskotrar Skogsförvaltning
 5. Hök Elisabeth Sport- och fritidsutbildning
 6. Jannikestäd Lokalvård
 7. Johan Ahlbergs Måleri AB Måleriarbeten
 8. Lahti Marie-Louise Skogsförvaltning
 9. Mark & Stendesign i Värmland AB Mark- och grundarbeten
 10. Nima Service HB Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak
 11. Oskar Ali Pizzeria.

Vill ni/du ha ett digitalt företagsbesök?

Näringslivskontoret har som mål att tillsammans med näringslivet skapa ett gott företagsklimat. En del i det är att Vi tillsammans med kommunarådet gör regelbundet besök hos kommunens alla olika företag.

Vill du ocskå ha ett företagsbesök?

Då är du varmt välkommnen att kontakta oss.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på Näringslivskontoret.

Joachim Aude
Telefon: 054-17 23 10
E-post: joachim.aude@forshaga.se

Linda-Marie Fors
Telefon: 054-17 21 30
E-post: linda-marie.fors@forshaga.se

Nu mera kan nu också nås oss via E-post: naringslivskontoret@forshaga.se  


facebookhomepagelinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter