Strategier för implementering av Smart Maintenance

Smart Maintenance har många delar som skall fås fungera tillsammans. Hur får man mest effekt? Vilka åtgärder ger bäst resultat. Hur ser den optimala strategin ut? Finns det en sådan.

Camilla Lundgren, doktorand på Chalmers, har detta som sitt specialområde. Vad kan industrin lära av akademin och vice versa, Camilla delar sina tankar så långt och vi delar erfarenheter tillsammans.


Vi litar inte på data

 

Med jämna mellanrum konstaterar forskare och större konsultföretag att Europa släpar efter i den digitala utvecklingen. Ni som följer våra webbinarier har hört detta i flera år

 

Nu är det dags igen; Konsultföretaget Capgemini hävdar att ”nordiska och svenska företag har halkat efter när det gäller förmågan till datadrivna beslut”. 

 

Beslutsfattare förstår inte hur de ska använda data eller litar inte på de data som de har tillgång till.  

 

Detta är allvarligt. Givetvis riskerar företag som inte kan lita på sina data att halka efter i konkurrensen. 

 

Av de 500 studerade företagen, alla med en omsättning på över 1 miljard USD, når endast 16 procent undersökningens högsta nivå.

 

Amerikanska företag ligger här i topp med 77 procent. Sverige hamnar något under genomsnittet med 48 procent.

 

Sustainability Circle har haft webbinarier på detta tema under hösten. Capgeminis undersökning visar att vi behöver diskutera detta vid upprepade tillfällen.
Vi rekommenderar två webbinarium om detta tema som vi arrangerar under våren. Se de båda förslagen nedan. 
 

Anders Källström,
Arbetande ordförande Sustainability Circle


1 mars kl.15-16

Digitalt rundabordssamtal: Att kunna lita på informationen i sina system 
Information är det nya guldet. Men den måste vara pålitlig och tillgänglig. Informationen i underhållssystemet kan vara en stor hjälp eller en stor frustration. Var börjar man? Hur skapas motivation och arbetssätt för att styra, uppdatera och använda information?

Medverkar: Jennie Winbo, Underhållschef på Göteborg Energi AB. 

19 april kl.15-16

 

 

 

 

Anläggningsinformation att lita på 

Korrekt dokumentation är grunden för att utföra ett säkert underhåll. Men i många företag råder stor differens mellan den fysiska anläggningen och anläggningsdokumentation. Kanske för att anläggningen byggts om många gånger sedan den var ny och det inte sparats rätt. Vad är viktigt att få på plats så att inte skutan fortsätter ta in vatten? Det är ett arbete på många fronter och alla behöver vara delaktiga.

Medverkar: Jennie Winbo, Underhållschef på Göteborg Energi AB.


Start-Up! Scale Up!

23 februari kl.9-16

Februari 2019 arrangerade vi vår första start-up konferens som vi valt att kalla "Start Up, Scale Up". Vi bestämde redan då att detta var ett event vi skulle satsa på vartannat år. Så den 23 februari "slår vi upp portarna" digitalt för den andra upplagan av denna konferens. 

Mer information finns på vår hemsida


Ett av de företag som är med är Calejo.

Mitt namn är Johannes Holmberg, jag är gift och har tre barn. Jag är civilingenjör från KTH och har en examen i företagsekonomi.

Sedan 2005 har jag har arbetat inom konsultvärlden, där jag haft förmånen att få arbeta med en rad olika industribolag, allt ifrån produktutveckling till produktion. Innan jag började med Calejo var jag affärsområdeschef på ett dotterbolag till Scania med ansvar för en rad olika ingenjörskompetenser inom produktionsutveckling.

Att byta från en anställning i en jättekoncern som Scania till att bli egenföretagare är givetvis bitvis utmanande, men målet med mitt arbete är på många sätt identiskt. Utveckla och erbjuda lösningar åt kunder som ökar deras konkurrensförmåga.

 

 

Berätta om Calejos bakgrund.

Calejo har tagit fram ett verktyg för att optimera industriella processer med hjälp av artificiell intelligens. Vår lösning baseras på en uppfinning framtagen av min kollega Dr. Leonard Johard. Leonard har lång erfarenhet som forskare inom AI med fokus på Machine Learning.

Resan går i stort ut på att överföra ett antal smarta algoritmer till något som kan användas av en operatör i vardagen i en industrimiljö. Att starta ett företag runt en ny, för många okänd teknik och rikta sig mot en tämligen konservativ industri är en utmaning. Vi har redan från början haft förmånen att arbeta med ett antal företag, som vågat satsa tid och pengar på något nytt och obeprövat, men som de ändå uppfattar som spännande och intressant.

Vad är det som skiljer er från andra företag som också har som affärsidé att mäta data från industrin?

Vår lösning, Caljeo Optimize, använder en digital tvilling för att på ett effektivt och snabbt sätt kunna optimera en rad olika parametrar. En digital tvilling har traditionellt sätt skapats genom att beskriva processen matematiskt, oftast genom en antal differentialekvationer.

Man kan även skapa en databaserad tvilling genom att använda neurala nätverk som tränas upp med historiska data, så att det kan beskriva processen. Det unika i vår lösning är att vi kan kombinera dessa två tekniker för att skapa en hybridmodell, eller en så kallad gråbox-modell. Därmed kan vi skapa en tvilling över mycket komplexa processer, som även går att hålla uppdaterad över tid.

Tvillingen kopplas sedan upp mot processdata och kan då med vår tekniklösning optimera processen utifrån kundens önskemål. Det kan exempelvis vara minskad energiförbrukning eller en lägre användning av skadliga kemikalier, fossilt bränsle med mera. En optimering av befintliga processer kan i många fall bidra till en mer hållbar industri, utan krav på stora investeringar i ombyggnationer.

Ni ska vara med på vårt event ”Start Up Scale Up” i februari 2021. Vad har du för förväntningar?

Alltid roligt att få berätta om Calejo, men sedan ser jag även fram emot att få ta del av övriga föredrag. Mycket lärorikt att få lyssna på andra egenföretagares möjligheter och utmaningar.

När du inte arbetar, vad gillar du att göra på din fritid?

Som egenföretagare och trebarnsfar finns det en begränsad mängd fritid som jag kan ägna åt mina egna fritidsintressen.

Min stora passion är båtar och framförallt segling. Just nu blir det skidträning inför kommande utmaningar i Vasaspåren och jag följer även med stor spänning de seglingstävlingar som pågår runt om i världen -. Americas Cup, Jules Verne Trophy och Vende Globe.  

 

TACK Johannes!


Andra företag som medverkar är:

Simumatik, CEO för företaget är Mikel Ayani Eguia.

Rebl, CEO för företaget är Henrik Lövetoft

 

 

Youmoni, CEO för företaget är Johan Edgren

FP analyzer, CEO före företaget är Erik Arnesson


28 januari kl.15-16

Strategier för implementering av Smart Maintenance


29 januari kl.9-10

Strategier för implementering av Smart Maintenance


29 januari kl.13-14

New technology: SKF AI 


1 februari kl.15-16

Grafdatabaser - Neo4j 


3 februari kl.9:30-11:30

Stafettnätverk i Bergslagen: Smart Maintenance


4 februari kl.15-16

Vad krävs av det traditionella underhållet för att möjliggöra Smart Maintenance?


5 februari kl.9-10

Uppsummering: Vad krävs av det traditionella underhållet för att möjliggöra Smart Maintenance?


8 februari kl.13-14

Digitalt rundabordssamtal: Kompetensmatris för Smart Maintenance


8 februari kl.15-16

Praktikfall: Förbättringsprojekt - Kund till Dynamate – Halverad kassation


12 februari kl.13-14

Hur använder vi artificiell intelligens inom Smart Maintenance? 


16 februari kl.14-16
Stafettnätverk i Bottenviken: Smart Maintenance 


Mer information finns även på hemsidan


25 februari kl.15-16
Kommer underhållsavdelningen finnas kvar? 


26 februari kl.9-10
Kommer underhållsavdelningen finnas kvar? 


26 februari kl.13-14
Att utveckla(s) med kultur - digital workshop 


1 mars kl.15-16
Digitalt rundabordssamtal: Att kunna lita på informationen i sina system 


3 mars kl.10-11
Hur vi effektiviserat våra underhållsstopp? 


3 mars kl.15-16
Ny teknik: Siemens Energy - teknisk support på distans. 


5 mars kl.9-10
Ny teknik: ABB:s smarta sensorer 


5 mars kl.13-14
Om orden inom Smart Maintenance 


5 mars kl.15-16
Ny teknik: Att använda AI för att förutse kvalitetsbrister och driftstörningar 


11 mars kl.15-16
Så arbetar vi med Smart Maintenance AI-bolaget Tenfifty välkomnar er till:

 Webbinarium: 5 mars kl.15-16

Ny teknik: Att använda AI för att förutse kvalitetsbrister och driftstörningar 

Ingen produktionsprocess är helt stabil. Beroende på inre och yttre faktorer varierar resultatet och kvaliteten. Det är en ständig strävan att göra dessa variationer så små som möjligt men framförallt att kanske kunna förutse när de kommer. Och när de faller utanför tolerans. Om man vet när och hur man behöver justera för kvalitet, eller stoppa för underhåll så sänker man kostnader för förluster och man sänker kostnaderna för åtgärderna. Man kan med sådana förutsägelser också optimera sin produktion i många avseenden. Baserat flera framgångsrika kundcase visar här Tenfifty hur och med vilken maskinlärning/ai man kan få sådana förutsägelser om när det är dags att ingripa för att undvika kassation och störning. 

Medverkande: Anders BjurströmDavid Fendrisch


Anders Källströms senaste blogginlägg:

Vad är egentligen problemet?

 

På 1940-talet lanserades tanken på att underhåll borde vara förebyggande, inte avhjälpande. Det har, ärligt talat, gått sådär. Sjuttio till åttio procent av allt underhåll är fortfarande avhjälpande, trots att haverier är väldigt dyra. Utnyttjandegraden i svensk industri är bara drygt 50 procent. De 100 000 svenskar som arbetar med underhåll borde användas på ett mycket bättre sätt.


Följ oss på våra sociala mediekanaler på

LinkedInFacebook och YouTube så kan du lätt få tillgång till den senaste informationen och även bygga ditt nätverk. 


Ni som är medlemmar vet väl att vi gärna kommer och är med på era avdelningsmöten, personalmöten. I dessa tider är det bäst via teams eller annan digital plattform. Annars kommer vi gärna till er. Det är ett enkelt sätt för er att låta oss förklara läget runt Smart Maintenance och samtidigt hjälpa er sprida informationen om möjligheten att deltaga på Sustainability Circles aktiviteter för alla era medarbetare.

VD - Henric Widén

Bjud in oss när alla är samlade och ge oss en kvart så hjälper vi er sprida kunskapen om vad man kan göra för att nå Nollvisionen avseende haverier. Boka tiden med Henric.


Klkicka på bilden nedan för att få en inblick i vårt arbete. 


Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


linkedinfacebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.