Nyhetsbrev med viktig information från Svenska Curlingförbundet.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV TILL KLUBBAR | FREDAG 22 JANUARI 2021


Nyhet: Stöd till äldresatsning!

I SCF:s undersökning till aktiva och föreningar under 2020 stod det tydligt att curling är en mycket uppskattad aktivitet för personer som nått en ålder av 65+. Baserat på svaren, kan vi nu erbjuda 10 föreningar stöd för att utveckla verksamheten.

Det främsta utvecklingsbehovet som undersökningen visade, var en genomarbetad struktur kring äldreverksamheten och uttalade ledare som kan organisera aktiviteter och träning. Nu har vi möjlighet att stötta ett antal föreningar att kunna erbjuda detta till sina medlemmar. 

Är er förening intresserad? Mejla sara.carlsson@curling.se innan den 20 februari. 

Vi kommer att inleda under våren, med utbildning för ledarna och verksamheten planeras starta hösten 2021. 

Stöd till föreningen

 • Ekonomiskt stöd till föreningen
 • Kostnadsfri utbildning för 2-5 ledare per förening
 • Stöd/hjälp till inköp av sticks
 • Marknadsföringsmaterial 

Förutsättningar

 • Föreningen ska utse minst en kvinnlig och en manlig representant att genomföra ledarutbildning och senare leda verksamheten i föreningen. 
 • Föreningen har genomgått eller genomgår utbildningen Leda Förening under 2021. 
 • Föreningens styrelse står bakom projektet och vill utveckla verksamheten för äldre. 
 • Ledarna behöver inte vara curlare på avancerad nivå eller ha tidigare erfarenhet av ledarskap. 
 • Utbildning och planering sker under våren 2021 och digitalt. Planerad verksamhetsstart på is under hösten 2021.

Mål

 • Att kvalitativt utveckla föreningarnas äldreverksamhet (mäts via enkät). 
 • Att öka engagemang kring organiseringen av äldreverksamheten från föreningen. 
 • En nationell ökning med 5% av antalet aktiva totalt (målsatt ökning med 57 personer totalt).
 • Varav en nationell ökning med 20% av antalet aktiva kvinnor i målgruppen (målsatt ökning med 23 personer totalt).
 • En ökning av curlande med stick
 • Sociala utbyten för målgruppen mellan föreningar.

FÖLJ SVENSK CURLING I SOCIALA MEDIER:

facebooktwitterinstagram

#svenskcurling

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.