Torsdag 11 mars 2021
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.info


Vem som ska driva camping och hotell på Örestrand i sommar är i dagsläget oklart. Höganäs kommun har skickat anbudshandlingar till tänkbara aktörer.

Våren 2021!

Boendet för nyanlända på Örestrand och Margreteberg ska vara avslutat senast den 1 september 2021, såvida inget helt oförutsett inträffar. Vad som sedan händer är avhängigt med utvecklingen av hamnområdet i Höganäs. Byaföreningen trycker på om att Örestrands camping och hotell ska fungera i sommar samt att Örestrand och Margreteberg inte ska stå oanvända i höst fram tills en mer långsiktig lösning är klar.

Kommunen ska dra fram vatten till Kulla­ledens grillplats. Tiden för detta är framflyttad till maj. Grillningen är mer omfattande än någonsin.

Under en vecka i oktober lät byaföreningen göra en hastighetsmätning på väg 111. Många kör alldeles för fort. Resultatet av mätningen har lämnats till kommunen, polisen och Trafikverket. Ännu ingen reaktion. Vi står i kö hos Trafikverket för hastighetsdisplayer. Trafikverket har sagt nej till att i dagsläget sätta upp fartkameror. Det görs där hastighetsöverträdelser och olycksrisker är som högst. Hör av dig med bra idéer för aktiviteter mot den alltför snabba och därmed farliga trafiken!

Årsmöte är planerat till onsdagen den 7 april kl 19 i eller utanför ”kyrkan” vid Örestrand. Som vanligt ser vi till att detta är väl förberett. I nuläget är genomförandet oklart med tanke på rådande pandemi-restriktioner.

Alternativet är att liksom förra våren flytta årsmötet till sommarträffen i början av augusti. Definitivt beslut förmedlas via en digital Strand-Bulletinen två veckor i förväg. Har du förslag på ny eller nya styrelseledamöter får du gärna höra av dig till valberedningens Eva Almér och Ulrica Kallin. Kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida under flik ”Styrelsen”.

Lördagen den 10 april kl 10-12 är det strandstädning med efterföljande korvgrillning. Boka in dagen! Ju fler vi är desto lättare är det och roligare blir det.

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande Strandbadens Byaförening

 

PS. I dagarna meddelade Höganäs kommun att det kommer att byggas ett hotell i Höganäs hamn. Det är också bestämt att båtuppställningsplatsen flyttas till ”cirkusplatsen” i hamnen och inte till Margreteberg. Om hotellbygget i övrigt påverkar Margreteberg och Örestrand framgår inte.

Vidare har Höganäs kommun skickat ut anbudshandlingar gällande driften av Örestrands camping och hotell.

Strand-Bulletinen återkommer med mer information.Årsmötet 2020 hölls utomhus den 2 augusti. Strand-Bulletinen kommer att ge slutgiltigt besked om tid och plats för årets årsmöte.
Några stolta strandstädare visar upp sitt resultat efter förra årets städdag.

Välkommen till årsmötet

Onsdagen den 7 april kl 19 är det årsmöte i Strandbadens Byaförening i eller utanför ”kyrkan” vid Örestrand.

Som vanligt ser vi till att mötet är väl förberett. Dagordning finns sist i detta nyhetsbrev.

Eventuellt ändrat datum meddelas i digitala Strand-Bulletinen.

Dags att göra fint
på stranden

Årets strandstädning sker lördag 10 april kl 10-12.

Vi samlas nedanför kyrkan vid Örestrand. Efteråt bjuder byaföreningen på korv med bröd. Ta gärna med egen fikakorg.

Info: Calle Hellberg, 070-654 40 01Succéstart för Tea Room Kullaberg

Sedan Tea Room Kullaberg slog upp portarna på Örestrand dagarna efter nyår har gästerna strömmat till. Åsa Adenborg tar bara emot ett visst antal gäster åt gången men lokalen är rymlig så det är gott om plats mellan borden.
– Vi ber gästerna boka bord så de inte behöver vända i dörren för att det inte finns plats, säger hon.

Tills vidare är det öppet på helgerna men Åsa hoppas kunna ha öppet fler dagar längre fram i vår.
– Allt vi serverar är växtbaserat vilket många gäster uppskattar, säger Åsa.

Hon berättar om det lilla biblioteket där gästerna kan låna med sig böcker hem och gärna lämna egna. Om man inte vill sjunka ner i en fåtölj och läsa en bok över en kopp te förstås.

Åsa siktar på att arrangera olika gästspel under året, med musik och andra event. Hon vill också påminna om möjligheten att använda lokalen för privata tillställningar.

Öppettider, bokning och meny framgår av hemsidan:

www.tearoomkullaberg.se

Allt som serveras på Tea Room Kullaberg är veganvänligt och naturligt fritt från laktos och ägg.


Helena Taps konst i tusch och akvarell visas på Tea Room Kullaberg under våren.
Pia Eldin-Lindsténs digitala visning är under uppbyggnad i trädgården på Stora Skärsvägen 6.

Konst på TeaRoom Kullaberg

Helsingborgs-konstnären Helena Taps ställer ut sina alster i tusch och akvarell på Tea Room Kullaberg under vintern och våren. 

Läs mer om Helena Taps här >>

Instagram >>

Konstrundan
i Strandbaden

På årets konstrunda den 2-11 april har Pia Eldin-Lindstén digital visning i den vilda delen av trädgården på Stora Skärsvägen 6. Även visning i ateljé och galleri med högst fyra personer samtidigt.

Till Pia Eldin-Lindstén >>

Till Konstrundan >>


Det Gamla Strandbaden

På Tea Room Kullaberg hänger även den utställning om Det Gamla Strandbaden som togs fram till Strandbadens 110 årsjubileum 2020.

Utställningen består av tio skärmar som berättar historien bakom lika många välkända platser i Strandbaden.

Utställningen finns även här >>


IBC Elinstallation

Du som har elavtal
med Dalakraft

Som du säkert märkt har det under 2020 varit en betydligt högre elområdesjustering/månad jämfört med 2011-2019.

Några orsaker till detta är bl a överföringsbegränsningar mellan de olika elområdena i Sverige och Norden. Den mesta av Sveriges elproduktion finns i norra Sverige, medan den största förbrukningen finns i söder, där elnätet är underdimensionerat. Du har säkert inte undgått debatten om överföringsproblematiken i media.

Svenska Kraftnäts miljardsatsning av Sydvästlänken med byggstart 2012 är ännu inte i drift. Efter många problem är ett nytt startdatum satt till 31 mars 2021 och skall ge upp till 25 procent högre överföringskapacitet mot idag.

Olyckligtvis har man varit snabb med att stänga ner två kärnreaktorer i södra Sverige (2019 och 2020), en kapacitet som vi verkligen hade behövt.

Mot bakgrund av detta har vi kontinuerlig kontakt med Dalakraft angående utvecklingen av elområdesskillnaden. Skulle priset gå oroväckande upp igen, har vi en dialog om att prissäkra elområdesskillnaden, alltså nytt pris inkl elområdesjustering resterande avtalsperiod (t o m 31 december 2022).

Om den situationen skulle uppstå kommer du att få en ny bekräftelse på det nya prisavtalet från Dalakraft. Om du accepterar det nya prisavtalet behöver du inte göra något, men om du vill behålla det nuvarande avtalet MÅSTE du meddela detta till Dalakraft INOM 14 dagar efter att du fått prisbekräftelsen.


Glasmästar'n i Höganäs

Kartbild.com är en ny karttjänst på webben med kartor från olika tidsepoker. Det går även att lägga samman kartor från olika tider och jämföra vägar, byggnader m m.
Av den häradsekonomiska kartan över Strandbaden från ca 1910-1915 framgår att området i stort sett var obebyggt vid den tiden.Årsmötet hölls utomhus under tälttak.

Verksamhetsberättelse 2020

Målet är 70 procent
2020 hade Strandbadens Byaförening 322 betalande medlemmar vilket innebär att ca 68 procent av Strandbadens ca 480 hushåll är medlemmar. Målet är 70 procent. Därtill kommer tre hedersmedlemmar. 2019 hade vi 307 medlemmar. 2017 var antalet medlemmar 337, vilket är det högsta i föreningens historia.

Det är inte av ekonomiska skäl som det är angeläget med många medlemmar. Det viktigaste skälet är att ju fler medlemmar desto starkare är byaföreningens röst i kontakter och dialog med kommunen, myndigheter och organisationer.


Ren strand
och trevligt

midsommarfirande
Strandstädning skedde den 4 april av ca 30 entusiastiska strandbadenbor. Den årliga strandstädningen underlättas av att många idkar strandstädning året om.

Midsommarfirande skedde traditions­enligt på Lärkängen midsommarafton. Svenn Floer och Jerry Melliander ansvarade för blomstervagn och resning av midsommarstången. Eva Almér svarade för sång och musik. Stina Bladh ansvarade för lekar och tävlingar för barnen. Det var inte lika många firare som vanligt till följd av avspärrningar och restriktioner till följd av rådande pandemi.


Årsmöte utomhus
Årsmöte hölls den 2 augusti på Örestrand utomhus under tak. Årsmötet var planerat till 1 april men flyttades fram pga rådande pandemi. På årsmötet var 33 av föreningens hushåll representerade genom en eller ett par personer. Karl-Axel Barkentin var mötes­ordförande. Bokslutet fastställdes och styrelsen gavs ansvarsfrihet. Elisabeth Rosenqvist avgick efter 6 år i styelsen och avtackades med present. Kristina Hesselmark valdes till ny sekreterare. Bitt Larsson avgick som sekreterare men är kvar i styrelsen. Styrelsen i övrigt och revisorerna omvaldes. Eva Almér och Ulrica Kallin utsågs till valberedning.

Årsmötet var inledningen på årets sommarträff med firandet av Strandbaden 110 år. Ragnar Falck och Berto Lindbom höll i ”Minnen från Strandbaden” där strandbadenbor berättade om gamla tider. Ragnar och Berto hade även ordnat en bildutställning samt delade ut den nytryckta 16-sidiga skriften ”Det gamla Strandbaden. Barnen roades av Linneas ansiktsmålning och fiskdamm. Byaföreningen bjöd på kaffe och specialdesignad födelsedagstårta. Arrangemanget var anpassat till rådande pandemi och gällande restriktioner.

 

Nästa julmarknad 2021
Julmarknaden som var tänkt till 22 novem­­ber ställdes in till följd av rådande pandemi. Nästa julmarknad planeras till söndagen den 21 november 2021.


Vad händer med Margreteberg och Örestrand?
Kommunen förvärvade hösten 2018 Örestrand. Avsikten är att Örestrand liksom det tidigare förvärvade Margreteberg ska användas som boende för nyanlända som längst till siste augusti 2021. Byaföreningen har fått tydligt besked om att det datumet fortfarande gäller, såvida inget helt oförutsett inträffar. Kommunens avsikt är att Örestrand och Margreteberg därefter ska vara viktiga delar i utvecklingen av upplevelse- och besöksnäringen. Vad som händer är avhängigt utvecklingen av hamnområdet i Höganäs. Byaföreningen trycker på om att de boende i Strandbaden ska få vara del­aktiga i denna process. Byaföreningen agerar även för att Örestrand i avvaktan på ett långsiktigt beslut ska nyttjas på bästa sätt.

Kommunen förvärvade våren 2019 ett markområde vid Margretebergs Strand och man har initierat en planprocess som gör det möjligt med bland annat båtuppställning på naturområdet vid Margretebergs Strand. I klartext innebär det att man gör det möjligt att flytta båtuppställningsplatserna från hamnen i Höganäs till Margretebergs Strand. Byaföreningen har på olika sätt agerat i frågan. Att flytta båtuppställningsplatsen från hamnområdet i Höganäs till Margretebergs Strand är inte längre kommunens förstahandsval. Risken är låg. Om det mot förmodan åter blir aktuellt med båtuppställning vid Margretebergs Strand har byaföreningen fått klart besked om att det i så fall blir ett ärende för kommunfullmäktige.

 

Skyltning och utsmyckning kring Stationstorget
Hösten 2018 gjorde kommunen i samråd med byaföreningen en upprustning och försköning av Stationstorget. Det finns en liten väg med en större bilparkering väster om Stationstorget. På förslag från byaföreningen har i slutet av våren kommunen gett den namnet Perronggatan (se bilden nedan vid en tipspromenad). Att vägen namngetts är viktigt inte minst om någon behöver ringa 112. Gatuskylt har dock ännu inte satts upp.

Byaföreningen har till kommunen ansökt om utsmyckning eller konstverk i form av en resenär som väntar på tåget med medel från Nymbergs fond. Detta kan bli aktuellt tidigast 2021.

Kommunen tilldelade de två första åren julgran att sättas upp på Stationstorget. Efter ett antal turer blev det en julgran även i år.

Strandbadens egen flagga är nästan alltid hissad på Stationstorget. Vid speciella tillfällen hissas den svenska flaggan. Strandbadenflaggan finns att köpa för medlemmar. Flaggan finns även som fasadflagga och bordsflagga.

 

Vi arbetar för säkrare trafik
Byaföreningen har i många år och fortsätter att agera för en ny väg 111 öster om såväl outletområdet som Strandbaden och Nyhamnsläge. Byaföreningen agerar också för underhåll och trafikförbättringar av nuvarande väg 111. Trafikverket har sagt nej till att sätta upp fartkamera. Strandbaden finns på Trafikverkets kölista för hastighetsdisplayer.
Under en vecka i oktober lät byaföreningen göra en hastighetsmätning. Under de sju dygnen passerade 38.887 fordon, vilket utslaget på dygnets alla timmar innebär 231 fordon per timme. Medelhastigheten uppmättes till 57 km per timme. Högsta hastighet uppmättes till 149 km per timme.

En cykelväg öster om nuvarande väg 111 från Dannevangsområdet till Nyahmnsläge finns på kommunens åtgärdslista men har ännu inte realiserats.

 

Synpunkter på avfalls-
anläggningen
NSR förbereder en tillståndsansökan för verksamheten i Tjörröd. Byaföreningen har lämnat in synpunkter på samrådsunderlaget. Vi är positiva till att verksamheten blir granskad av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Mer övergripande tycker vi att denna typ av återvinningsanläggning bör placeras långt från bostadsbebyggelse. Vi är mycket oroade av att anläggningen tar emot och planerar för allt större mängder avfall, särskilt då allt mer avfall kommer från olika typer av industriell verksamhet. Det verkar konstigt att kommunens reningsverk inte längre ska ta emot lakvatten och vi är mycket oroliga om vatten kommer att ledas ut i Margretebergsbäcken. Våra synpunkter handlar även om trafik, lukt, buller, damning och nedskräpning samt estetik.

Nya regler för stranden
Byaföreningen har i flera år arbetat för att Länsstyrelsen ska ta fram nya ordnings­föreskrifter för ”Nyhamnsläge-Strand­badens kusthedsreservat”Nu gäller nya regler. Inom naturreservatet är det nu förbjudet att cykla, förbjudet att tälta, förbjudet att elda annat än med friluftskök samt gäller att hund eller annat sällskapsdjur måste hållas i fysiskt koppel. Cykling är dock tillåten utmed Strandbadsvägens förlängning mellan Röllekavägen och Ginstvägen.

För kommunens naturområde ”Strand­badens badplats och naturområde”, dvs Trollskogen samt heden och stranden direkt väster om, har länge behövts en ökad tydlighet om vilka regler som gäller. Kommunen har nu i samverkan med byaföreningen tagit fram och satt upp tre större anslag. Byaföreningen verkar för att dessa anslag kompletteras med att man sätter upp ett antal mindre stolpar med de viktigaste reglerna i symbolform.

Kommunen har vid Kullaledens grillplats satt upp ett anslag vid grillplatsen som tydligt anger hur släckning ska ske. Det är utlovat att kommunen i början av 2021 drar fram vatten från toaletthuset till grillplatsen.

Populärt elavtal
129 medlemmar har valt byaföreningens erbjudande om elavtal från Dalakraft av­seende treårsperioden 2020-22. Möjlighet finns att ansluta i efterhand. Erbjudandet, som är exklusivt för föreningens medlemmar, är framtaget efter en upphandling gemensamt för 9 byaföreningar tillsammans med LRF-anslutna lantbrukare i Kullabygden.

Information från byaföreningen
Strand-Bulletinen har i den tryckta versionen kommit ut fyra gånger under året. Den har delats ut till alla brevlådor i Strandbaden. Strand-Bulletinen med aktualiteter och påminnelser har därutöver skickats ut ett tiotal gånger i en digital version till ett par hundra adresser.

Föreningen har en fungerande hemsida www.strandbaden.info samt en Facebooksida där Strand-Bulletinen och information om aktiviteter och händelser i Strandbaden läggs ut.

Hundra (100) kronor per hushåll
Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. Föreningens ekonomi är stabil. Den största kostnadsposten är tryckning av Strand-Bulletinen, som i stort sett täcks av annonsintäkter. Den näst största kostnadsposten avser utgifter i samband med de arrangemang föreningen genomför. Övriga kostnader avser webbhotell, domäner, program, försäkring och andra administrativa kostnader.

Vi arbetar för dig
Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året. Det fortlöpande arbetet har i styrelsen skett bland annat över e-post. Styrelsen har under 2020 bestått av Carl Hellberg (ord­förande), Jan Jurkiewicz, (vice ordförande), Monica Berg (kassör), Kristina Hesselmark (sekreterare), Bitt Larsson (sekreterare fram till årsmötet därefter ledamot), Elisabeth Rosenqvist (ledamot fram till årsmötet), Bengt Arvidsson (ledamot), Thomas Hillméus (ledamot) och Ragnar Falck (adjungerad).

Viktiga resurspersoner utanför styrelsen har varit Ragnar Falck (Strand-Bulletinen och hemsidan), Stina Blad, Eva Almér, Jerry Melliander och Svenn Floer (midsommar­firande) samt Lisbeth Löfgren (teaterombud). Därtill kommer föreningens revisorer Bo Hallberg och Ann-Sofie Löhr samt valberedningen med Eva Almér (sammankallande) och Ulrica Kallin.

På förslag från byaföreningen har kommunen gett gatan vid Stationstorget namnet Perronggatan (bilden ovan vid en tipspromenad).


2020 var 68 procent av Strandbadens ca 480 hushåll medlemmar i Strandbadens Byaförening. 2021 är målet 70 procent.

Tack för att du stöttar byaföreningen!

Vi är tacksamma och mycket glada för att Strandbadens Byaförening förra året hade 322 medlemmar. Ca 68 procent av Strand­badens ca 480 hushåll valde alltså att stödja föreningen. Ju fler vi är, desto starkare är vår röst gent­emot kommunen, Trafik­verket, företag och andra när det gäller att till­varata Strand­badens intressen.

Har du ännu inte betalat medlems­avgiften för 2021 är det hög tid nu. Avgiften ska bland annat ska täcka tryckkostnaden för Strand-Bulletinen och är endast 100 kronor/hushåll.

Om du tecknat Kullabygdens Byaföreningars Elavtal med Dalakraft ska du redan ha betalat medlemsavgift för de tre år avtalet omfattar, dvs 2020, 2021 och 2022.

Styrelsen för Strandbadens Byaförening

Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info

Nu väntar vi bara på dig!


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


Dagordning vid årsmötet
i Strandbadens Byaförening 7 april 2021

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Upprättande av förteckning över de närvarande medlemmarna
4. Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, inkl rösträkning
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse:

Jämna år väljs:
– ordförande på ett år
– sekreterare på två år
– en till tre ledamöter på ett år

Udda år väljs:
– ordförande på ett år
– vice ordförande på två år
– kassör på två år
– en till tre ledamöter på ett år

11. Val av två revisorer
12. Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall vara sammankallande
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2022. Medlemsavgift för innevarande år (2021) är 100 kr/hushåll.
14. Motioner och övriga medlemsförslag lämnas skriftligen till någon i styrelsen senast två veckor före mötet.
15. Övriga ärenden
16. Mötet avslutas


Välkommen onsdag 7 april kl 19
till ”kyrkan” på Örestrand!

Eventuellt ändrat datum meddelas i digitala Strand-Bulletinen.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.