Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Det här är ett nyhetsbrev som Svenska Orienteringsförbundet skickar till landets samtliga föreningar.


Ni hoppas vi på en ljusning!

Nytt år – nya möjligheter! Här i årets första nyhetsbrev till föreningarna vill vi dels påminna om diverse deadlines som närmar sig (se övriga texter), dels vill vi kommentera senaste nytt gällande förutsättningarna att träna och arrangera orienteringstävlingar i coronapendemin.

Sedan den 10 januari finns en pandemilag på plats och den 20 januari kom även en ny återrapportering från Folkhälsomyndigheten (FHM) till regeringen angående smittskyddsåtgärder i samhället.

Smittspridningen är fortsatt hög i landet, så inga generella lättnader sker i dagsläget (däremot slog regeringen den 21 fast att alla födda 2005 eller tidigare återigen ska få träna fritt).

I FHM:s senaste skrivelse ser vi dock en tydlig ljusning för framtiden, för aktiviteter som likt orientering sker utomhus och över vidsträckta områden.

FHM förordar nu begränsningar som 1) utgår från smittspridningsperspektivet, 2) gör skillnad på utomhus och inomhus samt 3) tar hänsyn till hur stor yta aktiviteten utförs på.

När smittspridningen minskar från hög till måttlig nivå gäller att "Arrangemang som hålls utomhus på icke avgränsad yta kan undantas från begränsning av antalet deltagare om arrangören kan säkerställa att trängsel undviks."

Och när smittspridningen blir låg blir förutsättningarna ännu bättre.

HÄR och HÄR kan du läsa mer om FHM:s senaste dokument.

Vi på SOFT kommer nu att jobba hårt för att så snart som möjligt bringa mer klarhet i vad som avses med hög, måttlig och låg smittspridning och för att få exempel på vad som kan anses vara okej arrangemang i olika sammanhang.

Vi återkommer så fort vi nås av mer information.

Med vänliga hälsningar

Susanne Söderholm, förbundschef


Kompensationsstöd för corona – hög tid att söka för kvartal 4

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Den 26 januari stänger ansökningsomgång 2, för förluster kvartal 4 2020.

Mellan den 15 och 26 januari kan landets föreningar ansöka om kompensation för coronarelaterade förluster kvartal 4.

Ansökan sker som tidigare i IdrottOnline.

HÄR hittar ni mer info.

Ansökan för distrikten görs centralt, så där kommer SOFT att ha kontakt med respektive distrikt för att samla in uppgifter.


Sök LOK-stöd senast 25 februari

LOK-stödsansökan för hösten 2020 ska vara inne senast 25 februari. Ni ansöker på er förenings IdrottOnline-sida. Om ni närvaroregistrerar i ett externt system med inläsning till IdrottOnline så måste aktiviteterna vara registrerade i det externa systemet senast 20 februari.

Mer om inläsning till IdrottOnline

Mer om att söka LOK-stöd


facebookinstagramtwitterlinkedin

Följ våra sociala medier!


Måste vår förening hålla ett årsmöte?

Det är inte bara tävlingsarrangemang och träningar som omgärdas av frågetecken i coronapandemin. SOFT har bland annat fått frågan om föreningar måste hålla årsmöten.

Vilka möten som kan hållas och på vilka premisser måste avgöras från fall till fall. Sedan coronakrisens start har SOFT haft par större möten men alla dessa har varit digitala. Bland annat genomfördes ett nedbantat förbundsmöte våren 2020, då enbart verksamhetskritiska punkter avhandlades.

För den enskilda föreningen rekommenderas att det åtminstone hålls ett möte där föregående år behandlas, så att styrelsen kan få ansvarsfrihet och val av styrelse, revisorer och valberedning kan genomföras. Därefter kan mötet besluta att bordlägga eventuella motioner eller förslag till ett senare extra årsmöte.

Om en förening väljer att helt skjuta på årsmötet och därmed frångår stadgarna föreslås att ni kallar till ett digitalt möte och beslutar om detta (som enda beslutspunkt).

HÄR finns information om årsmöten och om hur ett digitalt årsmöte kan hållas.


Idrott för äldre – verksamhetsstöd för er förening?

Många klubbar har redan sökt stödet Idrott för äldre. Och än är det inte försent, ansökningstiden har förängts till sista januari.

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet för äldre (65+) har möjlighet att söka ett verksamhetsstöd för den målgruppen.

RF har beviljats särskilda medel under två år för att ge förutsättningar för föreningar och förbund att utveckla verksamheten så att fler äldre kan leva ett aktivt liv, och minska ensamhet hos målgruppen 65 år och äldre (65+).

Ansäkningstiden går ut den sista januari. Läs mer HÄR.Svenska Orienteringsförbundet. Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
Telefon: 010-4765360. E-post: info@orientering.se. Hemsida: www.svenskorientering.se 


Orienteringsföreningar och orienteringsdistrikt får detta nyhetsbrev eftersom er förening/ert distrikt är medlemmar i Svenska Orienteringsförbundet.

Om du vill att någon mer ska få dessa nyhetsbrev hänvisa till att man kan anmäla sig här.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.