Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyheter och glimtar från Evangeliska Frikyrkans internationella mission

Nummer 1 2021

"Vi befinner oss inte i samma båt, men möjligtvis på samma stormiga hav"

Du har ett unikt nyhetsbrev framför dig, unikt för att det i kortform ger en samlad bild av hur Evangeliska Frikyrkans regioner arbetat under covid-19-pandemin. Dessa årsreflektioner beskriver vad som har hänt och hur det påverkat vårt gemensamma arbete, samarbetspartners och utsända.

"Vi befinner oss inte i samma båt, men möjligtvis på samma stormiga hav", är en kommentar som regionledarna för EFKs arbete i Asien nämner i sin årsreflektion. Det är tydligt att trots att vi alla drabbats så har vi som länder och människor väldigt olika förutsättningar. Jag skriver detta samtidigt som WHOs generaldirektör upprört talar om snedfördelningen av vaccin och kallar det för en mänsklighetens moraliska katastrof. Där ett av de fattigaste länderna i världen fått 25 doser, medan vissa länder i nord har vaccin som täcker mer än dess befolkning.

Mitt i den här orättvisa världen arbetar vi för en förändring, andligt och socialt för att människor ska kunna leva med hopp och värdighet. Vi hoppas att du ska uppmuntras och uppröras, att det ska leda till tacksamhet för det Gud gör och bön för alla de situationer som behöver förändring.

Tack för att du står tillsammans med oss med engagemang, givande och förböner.

 

Daniel Råsberg,

missionsideolog Evangeliska Frikyrkan


Dop i Bania, Centralafrikanska republiken, 2020.

Afrika: "Trots alla utmaningar har Guds rike fortsatt att växa"

Efter år av ekonomisk uppgång kom coronapandemin och dess följder som en hård smäll för många afrikanska länder, och miljontals barn drabbades hårt när skolor tvingades hålla stängt stora delar av året. Samtidigt finns ljuspunkter. I Centralafrikanska republiken (RCA) berättar vår partnerkyrka EEB att 11 nya församlingar har bildats på olika platser i landet under året. Detta trots mötesrestriktioner och fortsatt politisk instabilitet till följd av presidentvalet som hölls i slutet av året. EEB har även tränat ledare i mission och interkulturella studier för att de vill plantera ännu fler församlingar 2021!

Här berättar Andreas och Anneli Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika, om det märkliga år som passerat.


EUMENA: ”Ett tungt år, men ett år av hopp”

Det har varit ett tungt år, samtidigt som det varit ett år av hopp, berättar Helen, regionledare för EFKs arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika (EUMENA).

”Vi kan inte leva utan hopp”, säger Nabil Costa, hos vår partner i Libanon, när han blickar ut över det sargade Beirut efter den svåra explosionen i augusti. Samtidigt som en hopplöshet breder ut sig har konkreta hjälpinsatser till de allra mest utsatta visat på hopp, medmänsklighet och kärlek. 

Läs mer om hur coronapandemin påverkat EUMENA och EFKs arbete.

Asien: ”Gud verkar och arbetet går framåt”

"Vi befinner oss inte i samma båt, men möjligtvis på samma stormiga hav". Så beskrev någon den globala pandemi som världen just nu upplever.

När väl smittspridningen av covid-19 skedde så var det inte främst antalet sjuka som var oroväckande för oss som arbetar i Asien utan det lidande som de olika restriktionerna orsakade.

Det skriver Linnea Åberg och Maria Finnevidsson, regionledare för EFKs arbete i Asien. Läs mer här!


Dop i Unocolla, Peru, 2020.

Latinamerika och Iberiska halvön: ”Våra partners har blivit begränsade, men också utmanade att möta nya behov”

Både Latinamerika och Iberiska halvön har under 2020 drabbats hårt av covid-19. Länderna har under året präglats av lockdowns och varit nedstängda över lång tid eller öppnats upp och stängts ned växelvis.

Men mitt i detta ser vi på flera platser att Gud har berört människor. I Spanien ser vi hur människor alltmer vänder sig till Gud och i Peru har en väckelse brytit fram. I Unocolla i Peru, där en av våra pionjärarbetare har haft det kämpigt under många år, har man under pandemin upplevt hur Gud kallat människor till sig. Bilden är från ett dop då åtta personer döptes till Kristus i en kall flod på nästan 4000 m höjd i Anderna.

Läs Anna-Maria Jonssons årsreflektion över coronaåret i Latinamerika och Iberiska halvön.


Just nu är sex par och familjer på väg ut som missionärer i EFKs internationella arbete.

Vi vill fortsätta sända!

Ett pionjärt församlingsarbete mitt i ett anarkistiskt område i en storstad, bygga församling i Eswatinis största stad eller flytta med sina fyra barn till Arusha i Tanzania. Det är vad några av de missionärskandidater som vi i EFK vill sända ut under 2021 står inför. Möt paren och familjerna här!


Tack!

för allt engagemang i vår julinsamling "Härlig är jorden... eller?" till förmån för EFKs arbete med fattigdomsbekämpning. Dina gåvor gör skillnad!

PS.

På fredag 29/1 kl 12.00 släpper vi nyheter om Torp 2021. Håll utkik på sociala medier och webb!


Om EFKs internationella arbete

EFK arbetar i 33 länder. Vi har ca 80 utsända missionärer just nu - en del är på väg ut andra på väg hem. Vi arbetar i partnerskap med 66 olika organisationer, kyrkor och samfund. Vi har ett 100-tal små och stora projekt. Vi arbetar i fyra fokusområden: Församlingsbyggande, Barns rättigheter, Mot människohandel och med Hållbar försörjning.

Så kan du stödja vårt gemensamma arbete.

Tipsa gärna andra om vårt nyhetsbrev - www.efk.se/utblick


Besök oss på EFKs webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebookinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du själv skrivit upp dig som prenumerant, är ordförande i en EFK-församling, är kontaktperson för din församlings missionsråd eller liknande, eller för att du på annat sätt är kopplad till EFKs internationella arbete. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta kontaktuppgiftsansvarig@efk.se

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.