Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV 1/2021

Välkommen till Gård & Djurhälsans Nyhetsbrev Nöt! Detta Nyhetsbrev hjälper dig att hålla dig uppdaterad i nötköttsvärlden med information, tips på rutiner som kan vara aktuella för säsongen, samt även påminnelser om kurser och material som Gård & Djurhälsan erbjuder. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt.

Om du vill säga upp din prenumeration klickar du på länken längst ner på sidan.

Koll på kalendern!

27 maj 10.30-11.30

Kalvakademin - tema Luftvägssjukdomar och vaccinationsstrategier

Kurs (digital)

Läs mer och anmäl dig här!

Kalvakademin är i full gång - häng på du också!

I kalvakademin sänds webbinarier med specialiserade föreläsningar vid 10 tillfällen under 2021. Du kan delta när webbinariet sänds, då har du också möjlighet att ställa frågor i chat till föreläsaren. Du kan också välja att titta på de föreläsningarna i efterhand, när det passar dig. Samtliga föreläsningar finns tillgängliga under hela 2021, så du kan anmäla dig nu och titta på de webbinarier som sänts hittills under 2021, och såklart under resterande del av året! 

De webbinarier som hittills genomförts har handlat om:

 • Råmjölk, råmjölksrutiner - Anna Ordell
 • Fodersmältningsorganens funktion och utveckling - Anett Seeman
 • Kalvar och bete - Margareta Dahlberg

Nästa tillfälle är den 27 maj, och då kommer Erika Geijer att prata om Luftvägssjukdomar och vaccinationsstrategier kring dessa.

Följande webbinarier (datum ej spikade) kommer att handla om

 • Försäljning/Inköp av kalv, förflyttning och smittskydd
 • Kalvens tillväxtpotential och näringsbehov
 • Mjölkutfodring, kraftfoder & grovfoder
 • Kalvens närmiljö: Byggnad, gruppering, mm
 • Diarré och management kring sjuka kalvar
 • Uppföljning - Nyckeltal och kronor 

Det går alldeles utmärkt att flera stycken på gården eller arbetsplatsen delar på samma abonnemang. Kostnaden för 2021 är 4300 kr. Det går att anmäla sig fortfarande - du får del av de tidigare föreläsningarna som hittills genomförts under 2021 också!

Välkommen att satsa på kompetens och kunskap genom modern teknik! De digitala möjligheterna tar de främsta experterna hem till din gård och din personal, oavsett var du bor.

Anmäl dig till Kalvakademin här!

Nya skrifter om Hull och Avel

Hull hos dikor

Genom att följa och hålla ett lämpligt hull på dikon kan man reglera så kon får tillräckligt mycket foder av lämplig kvalitet. I skriften som du kan läsa via länken nedan får du råd i hur man kan göra hullbedömning, och också förslag på åtgärder utifrån besättningens resultat.

Avelsarbete i dikobesättningen

De djuren som finns i besättningen ska fungera väl, vilket innebär att man ska vara noggrann när man väljer avelsdjur, både kor och rekryteringskvigor, och inte minst tjur. Denna skrift är ämnad att vara ett kunskapsstöd vid avelsarbetet i besättningen, och en hjälp när du ska bedöma olika avelsvärden beroende på vilka behov eller mål du har i din besättning.

Resurseffektivisering på gården

Hushållningssällskapet har på uppdrag av Jordbruksverket tagit fram en rapport och ett verktyg för att beräkna resursanvändningen på nöt-, gris-, och lammgårdar.  Detta är en del av arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2.

Att vara resurseffektiv kan formuleras som att få ut det mesta av det minsta, eller som en ökning av intäkter utan att kostnaderna har ökat. Det innebär att lönsamheten kan öka.

Jordbruksverket gav, i samarbete med Svenska Köttföretagen, Hushållningssällskapet i uppdrag att ta fram ett beräkningsverktyg och en rapport om resurseffektivisering på gården. I verktyget börjar man med att kartlägga vilka resurser du har på din gård och hur du använder dem. Därefter kan arbetet med att effektivisera resurshanteringen börja.

Samtliga delar av materialet finns att använda här!

Betessläpp - mycket på samma gång!

Visserligen varierar väderleken på traditionellt aprilvis, men betessäsongen smyger igång, och vi vill därför redan nu påminna om några delar att ha med sig i tankar och rutiner under betessäsongen.

-Dags att tänka på frasbrand igen...

I samband med betesperioden kan frasbrand ställa till stora problem, inte minst genom att kalvar som drabbats dör mycket hastigt, utan typiska kliniska symtom.
Frasbrand orsakas huvudsakligen av Clostridium chauvoei ensam eller i ”maskopi” med andra clostridier. Den är en anaerob sporbildande bakterie som är historiskt välkänd världen över men trots det smått mystisk när det gäller detaljer kring epidemiologin (spridning, inkubationstid, infektionsdos, överlevnad). Sjukdomen har funnits och finns i Sverige oftast som sporadiska fall. Under vissa år kan dock sjukdomen blossa upp i vissa regioner och orsaka mindre lokala ”epidemier”.

Hur ser symtomen för frasbrand ut?

Kalvarna som är mest känsliga dör oftast mycket snabbt utan typiska kliniska symptom, vilket gör att diagnosen är ibland är svår att ställa.  En noggrann genomgång av historik, plötslig ökning av dödlighet hos fina och i övrigt friska kalvar kalvar på bete och inte minst obduktion ger diagnosen snabbt i de flesta fall.

Sjukdomens beskrivande namn kommer i övrigt från gasbildningen i berörda muskler (oftast lår på bakben) som gör att vid beröring ”frasar” det. De här typiska symptomen är vanligare på lite större eller vuxna djur.

Var finns bakterien som orsakar frasbrand?

Någon bra förklaring om varför och hur frasbrand sprids i vissa områden har man inte. Det man vet är att sporerna är väldigt motståndskraftiga i miljön och kan överleva i åratal i jorden (det finns uppgifter om överlevnad i jorden i allt från några få år till ett tiotal år).

Smittvägen är oral, dvs djuren får i sig smittan genom munnen. Vanligast är att det sker under betesperioden, i samband med grävarbeten, dikesrensningar eller torra perioder med sprickbildning i marken samt efterföljande störtregn eller översvämningar. Ibland blossar smittan upp utan kända händelser. Det finns beskrivna fall då jordinblandning i ensilage har orsakat sjukdomen.

Behandling och förebyggande av frasbrand

Bakterien är känslig för penicillin. Problemet är att identifiera de djur som skall behandlas snabbt nog – speciellt om den drabbar kalvar på bete.

Vid redan utvecklad frasbrand i muskulaturen är antibiotikabehandling sällan motiverad för produktionsdjur, eftersom förloppet går så snabbt.

Om djur dör oförklarligt är det lämpligt att obducera för att vidta lämpliga åtgärder. Kontakta din besättningsveterinär eller Gård&Djurhälsans Nöthälsoveterinärer för remiss och instruktioner vid eventuell obduktion.

I övrigt är det ”sunt bondförnuft som gäller”:

 • Det finns bra hjälp att få! -Kontakta din veterinär!
 • Vaccinera djuren och flytta dem till nytt bete
 • Informera dina grannar som har nötkreatur och får
 • Eventuell behandling med penicillin av alla riskdjur kan vara ett alternativ i allvarliga fall
 • Öka tillsynen för att upptäcka nyinsjuknade djur
 • Vaccinera alla djur i fall av utbrott. Det finns flera vaccin som skyddar väl.
 • Gör upp en flerårig vaccinationsplan med din djurhälsoveterinär på Gård&Djurhälsan

Vill du veta mer om sjukdomen besök gärna Kunskapsbanken på  www.gardochdjurhalsan.se eller www.sva.se eller kontakta våra nöthälsoveterinärer på telefon 0771-21 65 00.

- Mineraler på betet

Under betessäsongen bör djuren, precis som på stall, alltid ha tillgång på mineraler. Det finns olika alternativ och produkter att köpa på marknaden, här presenteras några av dem, samt deras för- och nackdelar.

- Parasiter på betet?!

2020 kom en ny skrift om betesparasiter, utgiven av Jordbruksverket. Skriften kan du ladda ner respektive beställa här.

De flesta djur bär på parasiter. Hur påverkade djuren blir beror på mängden parasiter de bär på. För att hindra och lindra skadliga angrepp av parasiter bör man ha en lämplig strategi för sin betesdrift. I broschyren presenteras de vanligaste betesburna parasiterna, hur du märker av dem och hur du förbygger parasitinfektioner.

För dig som är Nötkund (BAS, PLUS eller TOPP) hos Gård & Djurhälsan ingår analys av träckprov för betesparasiter. Dessutom har du ju alltid möjlighet att diskutera lämpliga parasitstrategier med oss! 

Kontaktuppgifter till Gård & Djurhälsan finns här.

Träckprov bör tas 4-6 veckor efter betessläpp, för framtida behov finns material att hitta här:

Beställ provtagningsmaterial från Vidilab här https://www.vidilab.se/…/bestallning-av-nytt-provtagningsm…/.

Följesedel hittar du här https://www.gardochdjurhalsan.se/blanketter-remisser/

Bete = Betäckning för många besättningar

Avelstjuren inför betäckning

Är tjuren/tjurarna i trim inför betäckningssäsongen? I texten får du tips på viktiga delar att ha koll på!
Avelstjuren inför betäckning

Med ”Kalvningskalendern” kan du enkelt se beräknat kalvningsdatum beroende på betäckningsdatum! Kalvningsdatum är beräknat utifrån en dräktighetstid på 282 dagar.
kalvningskalender

Funkar tjuren som han ska? Man kan testa mjölken redan efter 4 veckor!

Vi i Gård&Djurhälsan i samarbete med Eurofins erbjuder dräktighetsanalys genomförd på mjölk (PAG= pregnancy associated glykoprotein). Undersökningen kan göras redan 28 dagar efter betäckning och fram till kalvning. Provkit beställs direkt via Eurofins (se länk) och  består av 12 provrör med medföljande följesedel och provtagningsinstruktion. Förpackning med provrör kostar 975 kr + moms.  Lådan kan enkelt postas vidare till laboratoriet (svarsporto ingår) och svar kommer via mail inom 2-3 dagar.

Välkommen att göra din beställning!

Beställning av provtagnings-kit

Mer information hittar du här!

Ständigt viktigt och aktuellt: Bedömning av gödselförorenade slaktdjur

Tillsammans med slakterierna har Svenska Köttföretagen uppdaterat branschöverenskommelsen för bedömning av gödselförorenade nötkreatur med nya bilder och rekommendationer. Det finns två versioner, en för djurägare och en för slakteri. 

Här hittar du version för djurägare

Här hittar du version för slakteri

I sammanhanget vill vi passa på att påminna om "Rena nötkreatur – om hur nötkreatur ska hållas rena under uppfödningen och inför slakten" skrift som du kan läsa direkt som innehåller råd om hur du kan göra för att hålla djuren rena. 

Slaktstatistik

Första kvartalet 2021

Jordbruksverket har nu publicerat slaktstatistik för januari till mars i år (2021). Antalet slaktade storboskap har minskat med 12,3 %. Minskningen av slaktade nötkreatur är kraftig, mycket tyder dock på att minskningen kommer att planas ut under senare delen av året.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats >> Statistik om slaktade djur och klassning

Kvalitetsutfall slaktade nötkreatur 2020

Varje halvår gör Gård & Djurhälsan en sammanställning över det genomsnittliga kvalitetsutfallet (slaktvikt, formklass, fettgrupp och ålder) för olika slaktkategorier och raser av nötkreatur.

Statistiken bygger på uppgifter från Jordbruksverket, och presenteras bland annat på Gård & Djurhälsans hemsida, under Kunskapsbank/Nöt/StatistikResultaten för 2020 visar:

 • Något färre kor och mellankalvar men fler kvigor slaktades jmf med tidigare år
 • Kor, kvigor, ungkor var lite äldre än tidigare år
 • Stut, ungtjur, yngre tjur och mellankalv hade ungefär samma ålder och antal slaktade som tidigare år

Digitala möjligheter!

Du vet väl att vi i Gård & Djurhälsan även erbjuder digitala lösningar för kunskap och rådgivning?

 

Digital rådgivning - prova-på-erbjudande!

Du vet väl att vi i Gård & Djurhälsan kan erbjuda digital rådgivning? Klicka på film-länken nedan och se vad ett sådant rådgivningstillfälle kan innebära!

Just nu har vi prova-på-erbjudande av digital rådgivning, upptill 30 minuter digitalt möte via telefonen, surfplattan eller datorn per företag*. Välkommen med din utmaning!

*finansieras av EU-medel

https://youtu.be/fzOn31OB3W8…

Läs mer om våra tjänster här: https://www.gardochdjurhalsan.se/radgivning-tjanster/not/

Våra riktlinjer med anledning av Coronaviruset

Vi på Gård & Djurhälsan följer löpande utvecklingen kring coronaviruset, COVID 19, och då framför allt de anvisningar Folkhälsomyndigheten med flera ger.

Vi har samma förväntan på er som deltar på våra kurser som vi har på våra egna medarbetare och förutsätter att ni respekterar dem.

Läs mer här om våra riktlinjer!

Gilla Gård & Djurhälsan på Facebook!

Du följer väl Gård & Djurhälsan på Facebook?

En bra hjälp att bli påmind om kurser, tips och annat aktuellt!

Vår hemsida - din Kunskapsbank!

Gård & Djurhälsan erbjuder såväl veterinära som produktionsrådgivningstjänster med bättre djurhälsa, produktion och ekonomi i fokus.

På vår hemsida, www.gardochdjurhalsan.se kan du hitta de tjänster och produkter vi för tillfället erbjuder dig som nötköttsproducent. Där finns också en förteckning över aktuella kurser, samt en omfattande kunskapsbank med faktaartiklar om många områden som rör nötköttsproduktionen.

Nu finns också några poddavsnitt i Nötpodden som du kan lyssna på!

Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring din produktion!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.