Gör en livsviktig skillnad i lidande människors liv!

 

Nytt År!

Vi har nu avslutat 2020, ett år som går till historien som ett av de mest dramatiska och svåra åren under modern tid. Alla har vi utsatts för enorm prövning och livet har aldrig varit så isolerat och svårt som detta år. Det är många som har mist nära och kära och avsaknaden av närhet har blivit enormt påtaglig.

Att många känner oro är lätt att förstå, men just därför är det extra viktigt att också uppmärksamma allt det positiva som också hände förra året.

Faktum är att under 2020 hade fler människor tillgång till rent vatten än någonsin tidigare. De senaste 10 åren har otroliga 400 tusen människor i Rumonge/Mugara-området fått tillgång till rent vatten, en utveckling som varje år räddar hundratals barns liv och lyfter människor ur fattigdom. Allt tyder på att under 2021 kommer ännu fler människor för första gången få uppleva en vardag med rent vatten. Så trots allt finns det all anledning att gå in i ett nytt år med hopp.

Vad händer 2021? Vi är i stort behov av medel, för att kunna fortsätta vårt arbete. Även 2021 blir ett år med stor press på våra arbetsteam som är helt beroende av de medel Burundi-Hjälpen kan sända ut. Vi har sett hur befolkningen i Rumonge provinsen, med de återkomna flyktingarna, ökat mer än 50% och alla är i behov av rent vatten, mat, sjukvård och medicin. 

Vi vädjar därför om fortsatt stöd från våra gåvogivare, så att Burundi-Hjälpen kan få ge många människor en ljusare framtid, ett liv med hopp och framtidstro.

Med önskan om en fortsatt god gemenskap i att hjälpa våra vänner i nöd!

Med vänlig hälsning  Burundi-Hjälpen

 

Corona-viruset. Vi hör inte om några stora förändringar i landet. Samhället fungerar, marknader och handel är öppna som vanligt. Handtvätt utanför kyrkor och samlingslokaler. Vårt arbete påverkas inte av några bestämmelser omkring Corona.

 

Tillsammans är vi en utsträckt hand till människor som behöver hjälp. En kan inte hjälpa alla, men tillsammans kan vi hjälpa många! Du är en viktig och värdefull del av vårt arbete.

Uppe i bergen öppnar vi nya källor som ger rent vatten genom självtryck, helt utan pumpar och kräver ett minimum av underhåll. Idag har över 400 000 människor tillgång till rent vatten.

En fjärdedel av alla dödsfall bland barn under fem år beror på förorenat vatten. För 50 kr. pr individ, kan vi under 2021 ge ytterligare tusentals människor tillgång till rent vatten. 

Vi arbetar med lokala partners, en investering i samhällets framtid och en viktig del av arbetet. Vi är övertygade om att det är den mest progressiva och hållbara strategin.

 
 

Din gåva är avgörande för vårt arbete. Ingen administration dras från insamlade medel. 100% av varje skänkt krona går direkt till arbetet i Burundi.

 

Vill ni få besök? På vår Hemsida finns information om vårt arbete, men påminner om att vi gärna besöker er och berättar om Burundi-Hjälpen:s arbete. Låter det intressant? Kontakta oss på burundihjalpen@hotmail.com eller ring 070-233 79 41