Nyhetsbrev med viktig information från Svenska Curlingförbundet.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV TILL KLUBBAR | ONSDAG 13 JANUARI 2021


Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021. Vad innebär den för idrotten?

RF har presenterat ny information med hänsyn till den nya pandemilagen.
I detta nyhetsbrev hittar ni informationen som finns publicerad hos RF idag, den 13 januari. 

En viktig del av informationen är att föreningar nu ska kontakta sin Länsstyrelse, som ansvarar för tillsyn av föreskrifterna. 

Följ RF:s uppdateringar via deras hemsida.

Först och främst ska vi fokusera på att regeringen sedan tidigare rekommendar att all offentlig verksamhet som inte är nödvändig stängs till och med 24 januari 2021.


Pandemilagen

Enligt pandemilagens förordning tillåts max åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottsevenemang med publik. (Det är alltså samma maxgräns som gällde fram till 10 januari.)

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. Vid idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, räknas även idrottsutövarna som deltagare.

Idrottsevenemang med upp till 300 personer i publiken tillåts, om personerna anvisas sittplatser och håller minst en meters avstånd till varandra.

Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig. Länsstyrelsen kan dock besluta om att antalet personer i publiken ska vara lägre inom länet eller del av det. 

I dagsläget har samtliga länsstyrelser begränsat sittande publik till max åtta.


Idrottsanläggningar, gym och badhus

I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten. Idrottsanläggningar där föreningar bedriver verksamhet för sina medlemmar omfattas som utgångspunkt av lagen.

Enligt förordningen ska den som bedriver verksamhet vid sådana anläggningar utforma verksamhetslokaler inomhus, samt områden och utrymmen utomhus, så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra. Detta gäller även vid in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen som den som driver verksamheten disponerar.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd måste den som bedriver verksamhet inomhus beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt och se till att antalet inte överskrids.

Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var. 

RF har förhoppning om att i dialog med Folkhälsomyndigheten förtydliga hur yta och avstånd ska beräknas. 

Dessutom måste tydligt anges vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.


Verksamheterna ska enligt föreskrifterna:

 • beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet),
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts,
 • tydligt anslå maxantalet,
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids,
 • informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas,
 • erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 • hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av föreskrifterna. Verksamheter som inte följer dessa kan straffas med böter.


Skillnad idag jämfört med den 9 januari

 • Skyldighet att begränsa antalet besökare vid verksamhetslokaler inomhus.
 • Skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd
 • Skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks vid in-och utpassager
 • 9-punktslista (inomhus) eller 5-punktslista (utomhus) från Folkhälsomyndigheten

Allmänna råd

Födda 2004 eller tidigare

 • Träning –ja
  Utifrån 6 specifika villkor
  Allmänna villkor
 • Tävling –nej
 • Undantag yrkesmässig idrott
  Allmänna villkor

Födda 2005 eller senare

 • Träning –ja
  Utifrån 2 specifika villkor
  Allmänna villkor
 • Tävling –ja, enstaka matcher eller tävlingar
  Allmänna villkor

Ansökan om kompensationsstöd öppnar 15 januari

Idrottsföreningar (IF) kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020. Ansökan sker som tidigare genom inloggning i IdrottOnline.

All info om ansökan hittar du på våra webbsidor om kompensationsstöd till specialidrottsförbund och till föreningar. Vid frågor, kontakta Peter Eriksson på RF.


FÖLJ SVENSK CURLING I SOCIALA MEDIER:

facebooktwitterinstagram

#svenskcurling

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.