Omställningsstödet förlängs för enskilda näringsidkare och handelsbolag

På grund av nya restriktioner med anledning av Corona förlängs omställningsstödet för enskilda näringsidkare och handelsbolag avseende perioden januari - februari 2021.  Förutsättningarna för att kunna ansöka om och erhålla stöd är att bolagets nettoomsättning ska ha minskat med minst 30 procent under de två aktuella månaderna jämfört med samma period 2019. Stödet ges som tidigare som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp.

Läs mer här. 

Förslag till skattereduktion för investeringar  i inventarier

Fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet samt handelsbolag får en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier som görs 2021. 3,9 procent av anskaffningsvärdet av inventarierna kan begäras som skattereduktion i inkomstdeklarationen 2022. För att erhålla skattereduktionen krävs att inventarierna innehas under en viss tid.

Läs mer här.

Felaktig folkbokföring ska motarbetas av Skatteverket med ytterligare utredning

I samverkan med kommuner kommer Skatteverket att vidta ytterligare utredning för att motarbeta felaktig folkbokföring. Felaktig folkbokföring kan leda till otillåten handel med hyreskontrakt, handel med folkbokföringsadresser och svårigheter att följa upp förekomsten av trångboddhet. Bosättningsutredningarna kommer inkludera oannonserade fysiska kontrollbesök. 

Läs mer här.

 

Skattereduktion för grön teknik – hyra och leasing utgör inte materialkostnad 

Ibland uppstår kostnad för hyra eller leasing av material som är nödvändigt för installation av grön teknik såsom solcellssystem och laddningspunkter. Skatteverket anser att en skattereduktionsberättigad materialkostnad uppstår först när man köper material och äganderätten vid förvärvet övergår till köparen. Vid hyra eller leasing sker inte någon övergång av äganderätten, varför köparen enligt Skatteverket inte kan anses ha haft en sådan materialkostnad som krävs för skattereduktion.  Skattereduktion medges då enbart för arbetskostnaden. 

Läs mer här.

Skönsbeskattning av kontantinsättningar på bankkonto

I HFD 2020 ref. 52 har Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) prövat frågan om det finns förutsättningar att genom skönsbeskattning och efterbeskattning beskatta en person för oredovisade kontantinsättningar som gjorts på dennes bankkonto. HFD kom fram till att de oredovisade kontantinsättningarna skulle beskattas i inkomstslaget tjänst. På grund av utfallet i domen kommer Skatteverket att ha möjlighet att fatta beslut om skönsbeskattning med anledning av insättningar på bankkonton i större omfattning än tidigare. Det gäller kontantinsättningar, banköverföringar och Swish-betalningar. 

Läs mer här.

Tillhandahållande av licenser till digitala läromedel kan omfattas av 6 % mervärdesskatt

Bolag vars verksamhet består av att tillhandahålla läromedel i tryckt och digital form behöver enligt Skatterättsnämndens bedömning inte ta ut 25 % mervärdesskatt. Så länge de digitala läromedlen är jämförbara med tryckta publikationer på så vis att användningsområdet huvudsakligen är detsamma, så gäller den reducerade skattesatsen om 6 %. 

Läs mer här.

Utskiftning från en ideell förening som medför skatteplikt i inkomstslaget tjänst

Skatterättsnämnden har fastställt att en anställd som tar emot kontanta medel i samband med en ideell förenings aktieförsäljning kan bli skattskyldig för inkomsten i inkomstslaget tjänst om det finns ett tillräckligt starkt samband mellan föreningen och bolaget. I fallet hade den ideella föreningen varit majoritetsägare i bolaget där personen samtidigt varit anställd, vilket utgör ett sådant samband som enligt praxis utlöser skatteplikt. Syftet med utbetalningen kunde inte heller anses utgöra något annat än att belöna personen för dess arbetsinsatser. 

Läs mer här.

 

Skattepunkten AB

Korsgatan 3

411 16 Göteborg

Org. nr. 556624-4876

Hemsida: www.skattepunkten.se

Blogg om de senaste skattenyheterna och

diskussionsforum: www.skatter.se

I vårt forum kan ni utan kostnad med vissa begränsningar få svar på skattejuridiska frågor från meriterade skattejurister.

Har ni frågor, tveka inte att höra av er.

Skicka ett mejl genom vårt

Kontaktformulär

Vill ni registrera er som kund i ett skatteärende gör ni det här:

Kundregistrering

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.