Vänerhamn stödjer barncancerfonden - Omfattande investeringar i Lidköpings hamn - Returgips från Vänersborg tar sjövägen till Antwerpen | Nyhetsbrev från Vänerhamn AB  |  December 2020

Problem att se nyhetsbrevet? Visa i webbläsare

Nyhetsbrev från Vänerhamn AB

Nyhetsbrev från Vänerhamn AB / December 2020


Vänerhamn stödjer Barncancerfonden

Vi vill från Vänerhamns sida tacka kunder, leverantörer och partners för ett fint år tillsammans 2020. Vi önskar samtidigt God jul och ett Gott nytt år.

Vår julklappskassa och omtanke går i år liksom tidigare år till Barncancerfonden som arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade och deras familjer får den vård och stöd de behöver.


Stora förändringar i Lidköpings hamn

I början av sommaren tog Lidköpings Kommun ett beslut om storsatsningar i Lidköpings hamn. Partier av hamnens västra delar är i så pass dåligt skick att de är olämpliga för hamnverksamhet. Kommunen ställer sig därför istället positiva till investeringar i hamnens östra delar där nya kaj- och terminalytor ska utveckla hamnen.

Under 2021 blir huvudfokus att schakta och iordningställa delar av de hårdgjorda ytor som kommer att täcka den nya hamnplanen.

Under åren som följer planeras nya kajer längs den nya hamnplanen samt muddring av hamnbassängen för att nå tillräckligt djup. Hamninloppet är också tänkt att breddas för att kunna ta emot större och bredare fartyg.


Returgips från Vänersborg tar sjövägen till Antwerpen

Ännu ett godsslag har under hösten gjort sin debut i våra hamnar. I slutet av september lastades ett första fartyg med returgips på hamnplanen i Vänersborg. Slutmålet för lasten var en större gipsfabrikant i belgiska Antwerpen.

Med en last motsvarande drygt 2 400 ton lämnade MS Ingeborg Pilot Vänersborgs hamn den 21:e september. Lasten med returgips har sitt ursprung i Heljestorps Kretsloppsanläggning och tar sig sjövägen via Vänern, Göta älv och Göteborg ut på Nordsjön för en avslutande seglats till slutdestinationen Antwerpen.


Våra tjänster

Vänern

Våra hamnar

 

Våra hamnar finns i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg.

Vi är även verksamma i Åmål, Gruvön, Hällekis och Trollhättan.


Läs mer här

 

För att bättre kunna möta marknadens behov har samarbetet mellan Vänerns hamnar efterhand fördjupats. Arbetet har steg för steg samordnats för att kunna erbjuda kompletta transport- och logistiklösningar.
1994 samlades resurserna i ett gemensamt bolag - VÄNERHAMN AB.

 VÄNERHAMN AB  |  Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad  |  054-14 68 00  |  vhab@vanerhamn.se
 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.