Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev gris 6/2020

Innehåll

 • Aktuella kurser

 • Kom ihåg att meddela förändrat antal suggor
 • Nya flexibla funktioner med WinPig

 • Internationella rapporten för 2020

 • SLU har undersökt tandhälsan hos svenska suggor

 • Nytt virus hittat hos griskultingar med skaksjuka

 • Vill du ha digital rådgivning?

 • Vår hemsida- din kunskapsbank!

Höstens kurser

Håll utkik på hemsidan efter aktuella kurser. Dessa publiceras löpande. Just nu har vi följande kurser planerade:

Säker och smärtfri kastration, Digital kurs, 28 januari

Villkorad läkemedelsanvändning (D9)i två delar, Digital kurs, 3 & 4 februari 

Läs mer och anmäl dig på hemsidan

Kom ihåg att meddela förändrat antal suggor

Kom ihåg att du som har en smågris- eller integrerad besättning behöver meddela Gård & Djurhälsan eventuell ökning eller minskning av antalet suggor i din besättning. Uppgifterna ligger till grund för ersättningen du får via AGRIA försäkringen om din besättning skulle behöva använda försäkringen. Därför är det mycket viktigt att antalet suggor är korrekt.

Kontakta Lena Hjorth, lena.hjorth@gardochdjurhalsan eller 046-32 58 80 för att justera antalet.

Nya flexibla funktioner med WinPig

WinPig är produktionsuppföljnings-programmet som hjälper dig att hålla koll på den positiva utvecklingen i grisproduktionen. Från 2021 ingår funktionen att använda WinPig i molnet, vilket ger dig fler möjligheter och funktioner i programmet:

 • Åtkomst till dina data från olika datorer, ingen programinstallation behövs och du kan logga in på ditt program där det passar dig.
 • Se suggkort och registrera data i appen PigVision Mobile direkt i stallet. Du slipper omväg via papper och kan använda flera mobila enheter samtidigt. Fungerar även offline.
 • Automatisk uppdatering av programmet med de senaste funktionerna från utvecklarna.
 • Tillgång till det nya verktyget Agrovision Analytics för suggor - ett nytt och enkelt sätt att se resultat och rapporter från din grisproduktion online.
 • Data finns alltid sparat på servern- en säkerhet om din dator havererar.

Läs mer här

 

Internationella rapporten 2020

Gård & Djurhälsan deltar i InterPIG, ett internationellt nätverk. I nätverket jämförs produktionsresultat och ekonomiska parametrar från medlemsländernas grisproduktion. Nätverket fungerar också som en referensgrupp och kunskapsbank för olika aktuella frågor kopplade till grisnäringen i respektive land. Från och med 2009 har det årligen publicerats en svensk ”Internationell rapport”. Den redovisade sammanställningen av resultaten från InterPIG, visar att svensk grisproduktion fortfarande hävdar sig väl i en internationell jämförelse, både vad det gäller produktionsresultat och produktionsekonomi. Smågrisöverlevnad och suggors hållbarhet är områden med utvecklingspotential. Ta del av de enskilda måtten och jämförelserna mellan länderna i rapporten.

Läs mer här

 

SLU har undersökt tandhälsan hos svenska suggor

Försämrad tandhälsa kan vara smärtsam och medföra andra hälsoproblem. Kunskapen om tandhälsan hos suggor är idag låg och behöver förbättras. Därför har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt tandhälsan hos suggor från svenska grisbesättningar. Studien visade förekomst av övertaliga tänder, avsaknad av tänder, parodontit (tandlossningssjukdom) och tandsten. Nedslitna tänder var vanligt förekommande i både under- och överkäke, liksom tandfrakturer. För att främja hälsa och välfärd hos svenska suggor behöver fortsatta studier göras vad gäller bakomliggande orsaker, påverkan på smärta, och påverkan på suggors generella hälsa.

Läs mer och ta del av hela studien här

 

Nytt virus hittat hos griskultingar med skaksjuka

Det nyupptäckta viruset ”atypiskt porcint pestivirus” har för första gången påvisats hos svenska smågrisar med skaksjuka. Skaksjuka är en nervsjukdom som gör att kultingar föds med hjärnskador och neurologiska symptom som skakningar och rörelsestörningar. Skakningarna gör det svårt för griskultingarna att dia och att röra sig, och sjukdomen kan leda till hög dödlighet i drabbade kullar. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har i en studie påvisat viruset hos 93% av smågrisarna med skaksjuka. Resultaten är viktiga för framtida hälsa och välfärd för griskultingar men eftersom viruset är nyupptäckt finns det mycket kvar att ta reda på. Det är till exempel ännu okänt hur spritt viruset är bland svenska grisar och om viruset kan orsaka andra hälsoproblem förutom skaksjuka.

Läs mer och ta del av hela studien här

Vill du ha digital rådgivning?

Digital rådgivning innebär att vi kommunicerar via skärm (telefon, platta eller dator). Detta är ett utmärkt sätt för dig att kunna diskutera resultatet på produktionsrapporten eller t ex visa upp ett beteende på grisarna via video. Vi blir tidseffektiva och sparar dessutom reskostnader. Detta kan utnyttjas som fristående rådgivning eller i kombination med fysiskt rådgivningsbesök före eller efter. Just nu har vi gratis-prova-på-erbjudande.

 

Läs mer om digital rådgivning och anmäl intresse här

 

Vår hemsida- din kunskapsbank!

Gård & Djurhälsan erbjuder såväl veterinära som produktionsrådgivningstjänster med bättre djurhälsa, produktion och ekonomi i fokus.

På vår hemsida kan du hitta de tjänster och produkter som vi erbjuder dig som arbetar inom grisproduktionen. Där finns också en förteckning över aktuella kurser, samt en omfattande kunskapsbank med faktaartiklar inom många olika områden.  Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor kring din produktion.

www.gardochdjurhalsan.se

Vill du ha nyhetsbrevet i din mailkorg utan kostnad?

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.