Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 4- 2020


Vad ska vi med vindkraften till?

Det är en berättigad och relevant fråga som nu ställs på många håll i norra Sverige. Det är utifrån den frågan som Vindkraftcentrums arbete börjar. Efter över tio års arbete kan vi nu dra en del viktiga slutsatser som kommun-medborgare och förtroendevalda behöver känna till. Särskilt i kommuner där vindkraften är på gång.

Det pågår en omvälvande förändring av Sverige och världen. I Norrbotten vill gruvbolaget LKAB tillverka klimatvänlig järnsvamp som sedan blir fossilfritt stål som SSAB ska producera i Norr men även i Oxelösund. Tricket blir att ersätta kol med vätgas, grön sådan där råvaran är förnybar elektricitet. Detta tillsammans med att elektrifiera gruvdrift och transporter kommer att kräva runt en tredjedel av landets nuvarande elproduktion.

Investeringarna på uppemot 400 miljarder kronor beräknas ge uppåt 3000 arbetstillfällen fram till år 2040. Läs mer>>


LKAB:s elbehov - en tredjedel av Sveriges årsproduktion

Statliga gruvbolaget LKAB:s besked om att satsa 400 miljarder på en grön omställning får konsekvenser för Sveriges energiplanering.

Förutsatt att den blir av. LKAB uppskattar att de årligen kommer behöva 55 TWh förnybar el till sin verksamhet när omställningen är klar. Sveriges elproduktion är 150 TWh per år. Energimyndigheten avvaktar utvecklingen.Läs mer>>


Många lokala leverantörer i Åsele-Lyckseleprojekt

Över 300 företag är leverantörer åt Vattenfalls vindkraftsprojekt Blakliden-Fäbodberget i Lycksele och Åsele kommuner. De flesta finns regionalt. Några har även beviljats lån via en ny finansieringslösning. Det här visar en delrapport som Vindkraftcentrum publicerat halvtid in i projektet.

- Det här projektet är intressant att följa eftersom vi under den fortsatta byggnationen när vindkraftverken levereras testar den helt nya digitala plattformen för lokala affärer, samtidigt som Vattenfall använt Medvindslånet, den nya modellen för näringslivsutveckling som Garantia och Vattenfall arbetat fram tillsammans med Vindkraftcentrum. Vi tror att det kommer att öka den lokala nyttan avsevärt, säger Christer Andersson på Vindkraftcentrum.Läs mer>>


Jämtland satsar på vätgas i vindkraftens spår

Elektrifiering av Inlandsbanan, tillverkning av grönt flygbränsle och reglerkraft till vindkraften. Det var några av de scenarier som diskuterades under torsdagens workshop ”Färdplan för grön vätgas i Jämtland” i Östersund. Jämtlands vätgasstrategi kommer att finnas på Peak Region Science Parks hemsida senast 23 december.

I Jämtland Härjedalen är förutsättningarna för vätgasproduktion optimala. Regionen har gott om el från vattenkraft och en snabbt växande andel vindkraft. Därför har kommunerna länge försökt attrahera industri som behöver stora mängder förnybar el till sin verksamhet, exempelvis serverhallar. Men vätgasproduktion är en elintensiv industri som ger andra samhällsvärden. Läs mer>>


Dansk studie, 99,9 procent av fåglarna undvek rotorbladen

Enligt en stor dansk studie som publicerades nyligen är fåglar utomordentligt duktiga på att undvika kollisioner med vindkraftverk.

Tre erkända konsultbolag har tillsammans med ornitologer observerat vindkraftparken Klim på Nordjylland, där 20-30 000 spetsbergsgäss och flera hundra tranor häckar.

Resultatet är bättre än förväntat och visar på mycket goda möjligheter för samexistens mellan fåglar och vindkraftparker. Läs mer>>


Samarbete för mer vindkraft i sydost

Trots att det på nationell nivå finns mål om att all elproduktion i Sverige ska var förnybar år 2040 så snubblar många vindkraftsprojekt på målsnöret.

Energimyndigheten har beviljat 2,3 miljoner kronor till ett tvåårigt projekt för att främja vindkraftsutbyggnaden i sydost. Energikontor Sydost leder projektet där länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Kalmar län samarbetar. Läs mer>>


Lyckat försök med digital version av Branschforum Vind, se filmade presentationer

24-25 september arrangerade Energidalen i Sollefteå AB och Vindkraftcentrum den årliga konferensen Branschforum Vind.

I år för första gången kombinerad med deltagande såväl på plats som digitalt med direktsändning via webben. Läs mer>>


Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun.

En helt ny metod som underlättar samexistens mellan tjädrar och vindkraft banade väg för det sällsynt flexibla miljötillståndet.Läs mer>>


Norskt bolag köper offshore-projekt i Vänern

Cloudberry Clean Energy AS köper vindkraftprojektet Rewind Vänern av Scanvind2. De 16-17 turbinerna i Sten-Kalles grund utanför Karlstad ska börja byggas om drygt ett år.

Cloudberry har stora planer på ytterligare offshore-vindkraft i Sverige. Bolaget har identifierat flera potentiella projekt för att nå målet om 2 500 MW vindkraft i svenska vatten till 2030.

Vindkraftparken i Vänern får en effekt på 100 MW och beräknas producera 350 GWh årligen. Det räcker för att förse 70 000 svenska hushåll med el under ett årRegeringen vill slopa den kommunala vetorätten

Kommunalrådet: ”Det finns skäl att se över det.”

Kommunernas rätt att säga nej till vindkraftetableringar ska snabbutredas. Enligt regeringens finansmarknadsminister Per Bolund har alltför många vindkraftetableringar stoppats av vetot och därmed äventyras målet på 100 TWh vindkraft till 2040. Läs mer>>

Leverantörsdatabas för vindkraftsprojekt

Premiär

Här kan du gå in i gästläge för att se den. Vid intresse kan du registrera dig kostnadsfritt Klicka här>>


Winterwind 2021

I dessa märkliga tider är inget sig likt. Samtidigt stoppar inte pandemin energiomställningen.

För trettonde året i rad arrangeras den internationella konferensen Winterwind om vindkraft i kalla klimat 19-21 april 2021 – fast nu helt digitalt!

Klicka här för hemsidan med program och anmälan>>


Så kan behovet av vindkraft fördelas

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gjort en bedömning av hur den fortsatta vindkraftutbyggnaden kan fördelas mellan Sveriges län.

Utgångspunkten är målet att det ska produceras minst 100 TWh el från vindkraft år 2040. Läs mer>>


Flytande luft ska lagra sol- och vindenergi

2023 ska en brittisk anläggning för lagring av överskottsel från sol och vind stå klar.

Elen används till att producera och lagra flytande luft. När vinden är stilla och solen inte skiner, släpps luften ut via turbiner som åter producerar el. Läs mer>>


Ny kostnadsfri leverantörsdatabas för vindkraftsprojekt. Så fungerar den digitala affärs-plattformen.

Vindkraftcentrum har i samarbete med Umeå Universitet tagit fram en digital lösning för att underlätta lokala och regionala affärer i vindkraftprojekt.

Den digitala affärsplattformen är fortfarande under utveckling men har redan börjat användas av flera vindkraftprojekt, näringslivs-kontor och företag. Läs mer och registrera ditt företag>>


Vattenfall vill bygga vindkrafttorn i trä

Företaget Modvion i Göteborg reste i våras världens första vindkrafttorn i trä. Nu fortsätter resan med en stark affärspartner i Vattenfall.

Målet är att kommersialisera trätornen. Vindkraftbranschen erbjuds ett förnybart material samtidigt som det skapar jobb i Sverige.Läs mer>>


Nära 100 nya vindkrafttekniker på väg

Höstens antagningar till landets vindkrafttekniker-utbildningar har gått bättre än tidigare år.

YH-utbildningen i Strömsund sticker ut med ett litet överintag. Totalt har 98 elever påbörjat
utbildningen under hösten jämfört med 57 förra året.Läs mer>>


NASA-teknik i Gåxsjös nya konferens- och vindkraftsboende

Familjeföretaget Högt, Hett & Säkert i Gåxsjö har tecknat ett leasingavtal på klimatsmarta hus som konferensboende.

Husets grundkonstruktion är självbärande korslimmade träblock rakt igenom. Prototyphuset har tidigare stått i Gävle och testats av Högskolan i Gävle.Läs mer>>


Raftsjöhöjdens vindkraftpark står klar om ett år

Nu byggs terasser till vägarna. Nästa höst ska parken vara i drift. Alla förutsättningar finns för att tidplanen ska hålla enligt Vasa Vind.

– Vi bygger i ett område där vi redan känner entreprenörerna och organisationen är väl sammansvetsad, säger byggchefen Pär Lansson. Läs mer>>


EnergiTV

Nyheter om förnybart i energibranschen i Vindkraftcentrum.se egna TV-kanal

Här kan du se senaste avsnittet. Klicka här>>


Film

När ett vindkraftbolag visar intresse för att bygga vindkraft i en  kommun finns mycket goda möjligheter till jobb, tillväxt och utveckling.

Klicka här för att se filmen>>


Folder om tillståndsprocessen för vindkraft

Klicka här för att läsa foldern>>


Kontakta oss

Torbjörn Laxvik
0707-80 90 34
torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se


Christer Andersson
0768-10 49 20
christer.andersson@vindkraftcentrum.se

Charlotte Unger Larson
0761-04 79 15
cul@vindkraftcentrum.se


Vindkraftcentrum.se är en del av Nätverket för Vindbruk
och verksamheten finansieras av Energimyndigheten.

www.vindkraftcentrum.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.