Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyheter och glimtar från Evangeliska Frikyrkans internationella mission

Nummer 7 2020

Julen påminner oss om att Gud ger oss hopp i en orolig tid

Det är naturligt att under december börja summera året som gått. Vi och våra samarbetspartners har ställts inför nya situationer. Den utsatthet som alltid funnits där har skärpts och drivit människor tillbaka in i fattigdom och fördjupad utsatthet. Utan att ignorera den kris detta innebär ser vi hur vi tillsammans med samarbetspartners över hela världen kunnat ge hopp och förutsättningar i en svår och oförutsägbar tid.

Vår summering och våra liv bottnar inte bara i det vi ser utan också i det budskap som blir tydligt i juletid: Att hoppet från Gud blir synligt för oss i Jesus Kristus, där Gud gör sig sårbar genom att låta sin son bli en av oss och dela våra villkor. Att Gud inte är avlägsen utan nära oss för att ge oss en framtid och ett hopp mitt i en orolig och utmanande tid.

Tillsammans gör vi det hoppet synligt.

Tack för ditt engagemang, din förbön och omsorg,

 

Daniel Råsberg,

missionsideolog Evangeliska Frikyrkan


EFKs partner arbetade med över 200 fall av förföljelse förra året

- Ett livsviktigt arbete som vi sällan kan berätta öppet om

En utmaning i att arbeta med insatser i Mellanöstern och Nordafrika är att det görs så mycket gott och viktigt som vi av säkerhetsskäl inte kan dela öppet. Insatser för religionsfrihet i Mellanöstern och Nordafrika är en sådan fråga. Förra året var vår viktigaste partner i det här arbetet, Middle East Concern (MEC), aktivt involverade i över tvåhundra enskilda fall. En majoritet av de förföljda är nykristna. 

Det finns en mängd berättelser om människor som tvingas fly sitt land, hamnat i fängelse, väntar på dom, splittrats som familj, förlorat sitt arbete, blivit utsatta för våld och ibland tortyr – allt på grund av sin tro. Tyvärr är det få av dessa berättelser som vi kan dela öppet därför att risken för människorna det handlar om är allt för stora.

Läs mer om detta viktiga arbete här!


Anna-Maria möter kvinnor som är fast i prostitution

"I mitt arbete tillsammans med gatuteamet möter jag framför allt den utsatthet och de hot som vilar över kvinnorna som är fast i prostitution. Det är kvinnor som inte litar på någon och en stor utmaning har varit att bygga upp ett förtroende och en relation som med tiden gett oss möjlighet att prata mer personligt och ibland dela evangeliet och be tillsammans."

Möt Anna-Maria Mehmedovic, EFKs missionär i Valencia, här!

Bönesvar i Bangladesh: Kyrkan i Sylhet växer

Mitt under brinnande pandemi kommer glädjande nyheter från EFKs partner Faith Bible Church (FBC). De skickar bilder från en gudstjänst där 16 personer döps till Kristus och berättar att det finns ytterligare 30-40 personer som väntar på att få döpas.

"Jag gläds tillsammans med Shimon och tackar Gud för detta bönesvar", skriver EFKs missionär Tobias Åberg.


Seminarium om Barns rättigheter i Kibondo, Tanzania, februari 2017. Personerna på bilden är med i FPCTs styrelse i Kibondo. Foto: Andreas Dagernäs

"Med Bibeln i ena handen och Barnkonventionen i andra"

- Att arbeta med teologisk reflektion i förändringsarbete

Ett av EFKs ledord i det internationella arbetet är ömsesidighet. Just det faktum att våra samarbetspartners är kyrkorörelser gör att vi behöver lära av varandras teologiska tolkningar, i synnerhet med tanke på att våra kulturer ofta skiljer sig åt i mycket hög grad. Ett exempel där detta är tydligt är arbetet med barns rättigheter i region Afrika.

Det var långt ifrån självklart att introducera ämnet som ett övergripande program när vi startade 2015. Tal om barns rättigheter sågs många gånger som en västerländsk import som nästan blev en återupprepning av imperialism. Men genom att låta partnerkyrkornas styrelser arbeta i egna grupper med Bibeln i ena handen och Barnkonventionen i den andra så lades en teologisk grund för resten av förändringsprocessen.

Läs mer om detta arbete här!


Snart är det jul och vissa av oss får mat, julklappar och kärlek. För andra är det inte lika härligt.


Vi möts i våra facebookgrupper!

Du har väl inte missat att vi har facebookgrupper för EFKs internationella mission? Gå med här!

Hoppfull läsning i jul: Ge inte upp, ge hopp!

I det senaste numret av tidningen Direkt uppmuntras vi alla att inte ge upp, utan ge hoppLäs numret digitalt här!


Om EFKs internationella arbete

EFK arbetar i 33 länder. Vi har ca 80 utsända missionärer just nu - en del är på väg ut andra på väg hem. Vi arbetar i partnerskap med 66 olika organisationer, kyrkor och samfund. Vi har ett 100-tal små och stora projekt. Vi arbetar i fyra fokusområden: Församlingsbyggande, Barns rättigheter, Mot människohandel och med Hållbar försörjning.

Tipsa gärna andra om vårt nyhetsbrev - www.efk.se/utblick


Besök oss på EFKs webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebookinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du själv skrivit upp dig som prenumerant, är ordförande i en EFK-församling, är kontaktperson för din församlings missionsråd eller liknande, eller för att du på annat sätt är kopplad till EFKs internationella arbete. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta kontaktuppgiftsansvarig@efk.se

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.