Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

DETTA HÄNDER I MOVES - DECEMBER 2020


Hand med fredstecken.

Praktiken avslutas

Deltagarna är nu inom kort på väg hem efter 6 veckor i Kalix. När avresan närmar sig tycker många att tiden har gått väldigt fort och att de hade kunnat stanna längre. Alla har fått positiva omdömen vid det avslutande mötet med sina arbetsgivare och några har till och med blivit erbjudna jobb! Återstår att se att om de ska våga språnget och flytta upp så småningom, eller om de fortsätter sitt jobbsökande på hemmaplan istället. Några väntar på antagningsbesked till utbildningar de har sökt, med studiestart efter årsskiftet.

Innehåll i Fas 3

Gruppen avslutas den 8 januari. Fram till dess är viktiga aktiviteter att uppdatera sin handlingsplan och sitt CV samt att bibehålla goda rutiner och struktur i vardagen för att på bästa sätt förbereda sig för studier eller ta tag i jobbsökande med förnyad kraft, ny arbetslivserfarenhet och kanske nya idéer.

Deltagarna får även medverka vid utvärderingar och uppföljningsmöten, berätta om erfarenheter genom bloggen https://projektmoves.blogspot.com/ samt medverka vid uppföljningar med utvärderare.

Den som har blivit antagen till studier förlängs i Moves fram till studiestarten och kan vid behov få fortsatt stöd och coaching fram till dess. 

Foto på en stig i naturen.

Rekrytering pågår!

Information på arbetsmarknadsenheterna i Sjuhärad har ägt rum under november och december, men ännu finns möjlighet att boka en tid för att träffa Moves personal enskilt eller i mindre grupper för att få mer information och kanske även anmäla sitt intresse.

Vi ser gärna att man anmäler sig till oss senast den 5/1, vi bokar tider för information och intervjuer under hela januari månad. Gruppstart 25/2, max 10 platser. Ålder 18-30 år. Handläggare får gärna följa med sin klient vid information/intervju om det finns behov av det.  

Målgrupp:  ”Unga kvinnor och män som under längre tid stått utanför arbetskraften, exempelvis på grund av ohälsa där det primära etableringshindret handlar om bristande självtillit, initiativförmåga och handlingskraft”


Resa till Kalix 3/5-11/6 2021

Tavla med motiv från Kalix

Pandemin gör att vi stannar inom Sveriges gränser även till våren. Vi hoppas att smittspridningen i vårt samhälle har avtagit till avresan i maj och följer utvecklingen samt myndigheternas rekommendationer.  Kalix är ett litet och lugnt samhälle i Norrbotten, med engagerade socialpedagoger, som finns till hands för våra deltagare i vardagen under tiden på orten samt hjälper till att ordna bra praktikplatser inför vår ankomst. Bilden visar en översikt över byggnaderna på folkhögskoleområdet i Kalix, med den vackra älven i bakgrunden.

Inom området finns förutom folkhögskola och boende för våra deltagare även lunchrestaurang, skola och förskola som står redo att ta emot praktikanter om det skulle matcha någons intresse. Övriga praktikplatser tas fram efter deltagarnas behov och intressen.

KONTAKT

Malin Karlsson - projektledare
malin.karlsson@sjusam.se
073 – 140  27 64

Mikael Törnqvist - projektmedarbetare
mikael.tornqvist@sjusam.se
073 – 200 33 72

facebookhomepage

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter