Medlemsbrev från Frimodig kyrka. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 

Bönebrev 211, januari 2021

Ett nytt år börjar i Jesu namn och vi mötet det med frimodighet. Vi ber för hela vår Kyrka och särskilt för Linköpings stift.

Jul. Jesu födelse.

Jesaja 9:1-7 påminner oss om den ångest som råder bland folk som saknar en levande gemenskap med Herren. Vi ber att denna julhelg ska visa för vårt land att endast i gemenskap med Julens Herre och konung finns den frid som håller in i evigheten. Vi ber att människor inte ska kunna trösta sig med ytliga stämningar utan ledas till Han som är världens ljus.

 

Nyår. I Jesu namn.

 Romarbrevet 10:9-13 innehåller ett starkt löfte. Gud gör ingen skillnad på människor, Han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Vi ber om en längtan hos människor efter Guds goda gåvor, främst barnaskapets nåd.

 

Söndagen efter nyår.

1 Sam 3:1-10 Samuels svårigheter att känna igen Herrens röst trots långvarig vistelse i helgedomen, är en påminnelse för oss om nödvändigheten att öva upp vår andliga känslighet. Livet med Herren kan förslöas i rutin. Låt oss be om lyhördhet för Herren under det kommande året.

 

Trettondedag jul

Matt 2-1-12 Stjärntydarna frågade: "Var finns judarnas nyfödde kung?" Vi ber om frimodighet och vishet i att för människor visa var och hur man finner Herren.

 

1 e Trettondagen

Matt 3:13-17 Låt oss beundra uppenbarelsen av Treenigheten inför början av Jesu gärning.

 

2 e Trettondagen

Joh 2:1-11

Jesus uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Vi ber om hjärtan öppnade för Herrens vilja och möjlighet att låta oss själva och vårt folk få se Herrens härlighet.

 

3 e Trettondagen

Rom 1:16-17 I evangeliet uppenbaras en rättfärdighet från Gud. Vi ber att denna sanning ska sjunka djupt in i oss och frigöra oss till ett glädjefullt barnaskap som för våra medmänniskor visar på lärjungaskapets härlighet.

 

Septuagesima

 Matt 20:1-16 Liknelsen om arbetarna i vingården varnar oss för missunnsamhetens surdeg när Herren visar sin nåd mot våra medmänniskor. Låt oss bevara våra hjärtan för bittterhet.

.

 

 

Vi ber för Frimodig kyrkas arbete i Linköpings stift

Att vårt ombud i kyrkomötet, Kjell, med frimodighet och uthållighet ska vittna om glädjen i trogen efterföljelse.

Att styrelsen  ska få erfara Herrens kraft och glädje i arbetet.

Att förtroendevalda i arbetet och  kandidater på valsedlarna ska känna kallelsen och vara frimodiga i sitt vittnesbörd.

Att Sverige fick biskopar som följer Ordet genom vilket Gud har skapat universum

Att Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI, se KT 17 december) ska våga ge plats för biblisk fromhet i hela dess fullhet

Att stiftspastoralen (Ordning för ett stift) som har distribuerats till Sveriges biskopar skall användas och förändra många stift under 2021

Om välsignelse för arbetet med vallistor och kandidater inför kyrkovalet 2021

Om att den nuvarande ordningen med i huvudsak digitala gudstjänster skall skapa möjligheter för många människor att växa i tro

Om en välsignad jul i denna kaotiska tid för hela vår värld

Vi ber för vårt land under den rådande pandemin. Att alla med makt och inflytande ska vara ödmjuka inför det vi vet och inte vet om denna sjukdom och inför de många oklara faktorer som präglar faran.

Att arbetet med att vaccinera vårt folk ska löpa smidigt.

Vi ber för alla som arbetar i sjukvård och äldreomsorg, att krafter och omdöme ska räcka till.

Himmelske Fader,

utgjut din Ande över hela din kyrka.

Ge oss

en ny vision av din härlighet,

en ny upplevelse av din makt,

en ny trohet mot ditt Ord,

en ny hängivenhet i din tjänst,

så att

genom vårt förnyade vittnesbörd

ditt heliga namn blir ärat

och ditt rike främjat.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Amen.

Vill du anmäla angelägna böneämnen som berör arbetet för Guds rike i Sverige så är du välkommen att maila till  bonebrev@frimodigkyrka.se 

Avsluta prenumeration

 Nästa bönebrev har Skara stift som särskilt fokus.

Du får det här mejlet för att du varit prenumerant på bönebrevet. Från 2021 kommer alltså inte du som endast prenumererat på bönebrevet (utan att vara medlem) att få bönebrevet. 

Du hälsas mycket välkommen som medlem i Frimodig kyrka! Det är endast 100 kr i medlemsavgift och innebär ett viktigt stöd för en god sak.