Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nytt regionalt nätverk - Norr

Sustainability Circle har framgångsrikt drivit ett regionalt nätverk i Bergslagen i några år. Ett regionalt stafettnätverk är ett komplement till vår ordinarie nationella verksamhet. Det är enkelt och tidseffektivt att åka till varandra för att dela med sig av utmaningar och erfarenheter, max 1.5 tim restid enkel väg. Vi träffas över branschgränserna för att lära av andra. Just nu är det förstås via web. 

Syftet är skapa konkurrenskraft genom förverkligandet av ett förebyggande underhåll. Och att bygga en positiv gemenskap som kan vara ett stöd i vardagen. Hur gör andra? Hur skall jag enklast och fortast komma framåt? 

Nu har vi en tillräcklig kritisk massa medlemmar i Norra Sverige för att starta ett motsvarande nätverk i Norr. Arbetsnamnet är Bottenviken. Det är de delar av Västerbotten och Norrbotten som ligger runt Skellefteå och Luleå som anses vara geografiskt nära. Alltså Bottenviken kusten! 

BillerudKorsnäs, Quant, SKF, SmurfitKappa, Momentum, SCA har redan bekräftat sitt intresse och namn på deltagare och kontaktpersoner. Nu skulle jag vilja att ni gör det samma. Vem i er organisation befinner sig längs Bottenviken och kan ha intresse av att deltaga i ett sådant nätverk.

Vi räknar med att ha ett första möte via web i februari.

 /Henric, henric.widen@sustainabilitycircle.se

PS: alla är alltid välkomna på alla våra aktiviteter. Vi anpassar dock agenda och tider för denna grupp baserat på de som anmält att de vill vara med. DS


Två nya medlemmar - vi välkomnar...

Vi kommer att presentera personerna bakom inom kort. 


Möt Anders Bjurström - Tenfifty

Hej Anders, berätta om dig och din roll på Tenfifty

Mitt namn är Anders Bjurström och jag är en av grundarna på Tenfifty. För att göra en lång historia kort, så grundade jag ett AI-bolag för snart 20 år sedan, och sedan dess har jag jobbat med AI.

Jag är VD på Tenfifty där min primära roll är att lyssna på och prata med företag och förstå vilka möjligheter och problem dom har som kan lösas via AI.

Berätta om Tenfifty – vad erbjuder ni?

Tenfifty är ett bransch- och teknikoberoende AI-företag som utvecklar och driftsätter skräddarsydda kundlösningar baserat på AI för att optimera, automatisera, förutsäga och prognostisera kunders verksamheter utifrån all typ av data och information. Vi hjälper våra kunder hela vägen från AI-idé till driftsättning. 

Vi har 50+ lyckade och driftsatta AI-projekt på vår meritlista, där man nog får se oss som experter på AI. Vi har fullt fokus på att den AI som vi utvecklar för våra kunder, det skall driftsättas i deras verksamhet. 

Vi har verksamhet och personal i Sverige, men vi har flera kunder runt om i Europa (Danmark, Norge, Finland, England, Tyskland, Holland, Spanien, etc.) då vi ofta hjälper våra svenska kunders verksamheter runt om i Europa.

Vad ska ett företag främst tänka på när de ”behöver AI”?

Lös ett verkligt problem, låt inte ditt AI-projekt vara teknikdrivet. 

Man kan inte var nog tydlig med att Artificiell intelligens idag är en mogen teknik för svenska företag. Det finns väldigt väldigt många mogna och beprövade algoritmer, lösningar, open source (öppen källkod), etc. som bara väntar på att användas av svenska företag för att optimera, automatisera, förutsäga och prognostisera företags verksamheter utifrån all typ av data.

Utmaningen för företagen (och företagens leverantörer), är att det finns oändligt många algoritmer, lösningar, open source (öppen källkod), etc. som antingen är för överambitiösa eller är för omogen och obeprövad för den aktuella uppgiften.

Vilka är de största digitala AI utmaningarna framöver?

När ett företag “sticker fram hakan” och börjar sin resa med AI så är det viktigt att man får en bra start för att kunna skala upp sin AI-satsning.

Blir det dock så att företagets initiala AI-satsningar inte ger något, blir misslyckat, etc. så kan det vara en stor utmaning att be företaget om ytterligare pengar till en AI-satsning.

Därför är det viktigt att en initial AI-satsning blir lyckad.

När Tenfifty startar ett projekt så har vi som krav att följande tre kompetenser skall finnas med i uppstarten av ett AI-projekt:

  • Affärsförståelse (via kunden)
  • Dataförståelse (via kunden men även via Tenfifty)
  • AI-förståelse (via Tenfifty) 

Har man med sig dessa kompetenser så har man stor möjlighet att identifiera och genomföra enkla och ej kostsamma AI-projekt med stor chans att lyckas som även löser ett befintligt affärsproblem.

 

Nu är det som så att ni är en av våra nya medlemmar, tankar? Vad hoppas ni att ni får ut av medlemskapet?

Tack för frågan, det känns bra.

Vi grundare av Tenfifty började redan att jobba med AI med för ca 20 år sedan. Dom senaste två till tre åren så har vi dock varit involverade i ett flertal lyckade projekt där vi utvecklat och driftsatt AI-lösningar för svensk industri.

Då Tenfifty har ett fokus på industrin så känns det som att Sustainability Circle är en väldigt bra neutral mötesplats mellan det köpande och säljande företaget av AI-tjänster för industrin. Tillsammans kan vi se till att det går bra för svensk industri!

TACK Anders för dina spännande svar. 

 


Tenfifty ska medverka på två kommande webbinarium: 

 

1) Webbinarium: 16 dec 2020, 15 - 16

Ny teknik: Att optimera produktionsprocessen med hjälp av AI
Oavsett om du har stora problem eller om du redan är ganska bra men vill och behöver ta ytterligare steg så har alla verksamheter kritiska resurser. Kritiska för att de är dyra, kritiska för att de har stor påverkan på processen, kritiska för att de påverkar miljön. Exempel kan vara energi, tillsatsmedel, råvaror. Baserat flera framgångsrika kundcase visar Tenfifty här hur och med vilken maskinlärning/ai man kan ta första eller nästa steget i att optimera sin produktionsprocess med avseende dessa kritiska resurser.

 

2) Webbinarium: 19 jan 2021, 13-14

Ny teknik: Att bli mer exakt i sin planering med hjälp av AI 

I många fall är den värdeskapande processen lång, komplex och beroende på många parametrar. Att optimera ledtider, beställningspunkter, buffertar är en ständigt pågående utmaning för alla företag. Rätt använd kan maskinlärning och AI ta din planering till nästa nivå. Och frigöra kapital genom bättre förutsägelser. Baserat flera framgångsrika kundcase visar vi här hur och med vilken maskinlärning/ai man kan utveckla redan avancerad planering ytterligare. Och ge stöd i prioriteringar och beslut för produktionsplaneringen.


Klicka på bilden nedan för att se en kort film om Sustainability Circle och hur du kan vara en del av nätverket. 


Ekonomi, det enda gemensamma språket

En satsning på världens största språk. Engelska är inte världens störst språk. Världens största språk är ekonomi.

Ingenjörer är ofta duktiga på ekonomi, men lite sämre på ekonomispråket. Även om ingenjörerna ofta har rätt, så får de inte rätt i dialogen med ekonomerna. Det vill vi ändra på.

Det handlar ytterst om hur vi skall argumentera för underhåll när den vanliga ekonomiska terminologin inte räcker till.

 Den 2 december kl.13 - 16 har vi en workshop. 

Det ekonomiska språket och på hur detta kan tillämpas i vårt arbete med industriell hållarbarhet, smart produktion och smart maintenance.

 


4 december kl.13-14

Hur hållbar är världen inför 2021? 


Vi avslutar 2020 med en utblick på den värld som måste bli allt mer hållbar. Hur går det för freden, demokratin, miljön och allt annat som vi är rädda om? Vår ordförande ger oss en uppdatering baserad på information från bland annat World Economic Forum.

10 december kl.10-11

Säkert underhållsarbete 

Arbetet med säkerhet är för alla våra verksamheter uttalat prioritet nummer ett. Och har så varit i många år, kanske decennier. Ändå sker det fortsatt olyckor och incidenter. Varför? Det har Maria Vigren med kollegor på IVL studerat och nu kommit med en rapport och rekommendationer för att komma närmare nollvisionens mål. 

 


Korta filmer om våra aktiviteter

Ni kanske undrar vad ett webbinarium ska egentligen handla om? Vi försöker skriva några rader men förstår att det kan behövas lite mer information. Därför har vi gjort korta introduktionsfilmer om varje aktivitet som vi arrangerar. Dessa hittar du på vår YouTube kanal. Nedan följer några exempel:


Följ oss på våra sociala mediekanaler på

LinkedInFacebook och YouTube så kan du lätt få tillgång till den senaste informationen och även bygga ditt nätverk. 

27 november kl.9-10:30

7 utmaningar kring ledarskap i vår tid 


27 november kl.13-14

Vad händer om vi blir lurade av AI? 


30 november kl.11-12

Rundabordssamtal: Mot ett förebyggande underhåll 


2 december kl.13-16

Workshop - Ekonomi, det enda gemensamma språket. 


3 december kl.15-16

Maintenance management, från att bevara till att utveckla – sammanfattning


4 december kl.13-14

Hur hållbar är världen inför 2021? 


10 december kl.10-11

Fjärrövervakning Vibrationsmätning 


10 december kl.15-16

Säkert underhållsarbete 


11 december kl.10-11

Digitalt rundabordssamtal: Att kunna lita på informationen i sina system 


11 december kl.13-14

Using AI for bottleneck elimination in manufacturing / Flaskhalseliminering med hjälp av AI 


15 december kl.15:30-16:30

Digitalt rundabordssamtal: Hur ser en målbild avseende underhåll av spårväxlar ut? 


16 december kl.15-16

Ny teknik: Att optimera produktionsprocessen med hjälp av AI


2021

12 januari kl.15-16

Ny teknik: Aspentech Fidelis


13 januari kl.10-11

Om felkodning och felkodningsträd


13 januari kl.15-16

Operatörsunderhåll


14 januari kl.15-16

Effektiv kunskapsdelning för digitalisering och Smart Maintenance


18 januari kl.15-16

Ett gemensamt underhållssystem som grund för utvecklingen


19 januari kl.13-14

Ny teknik: Att bli mer exakt i sin planering med hjälp av AI


19 januari kl.15-16

Från reaktivt till preventivt underhåll


21 januari kl.10-11

Hur vi lyckats med operatörsunderhåll 


Rundabordssamtal: 21 januari kl. 15-16

Från preventivt till preskriptivt underhåll 


22 januari kl.13-14

Att lansera Smart Maintenance internt


26 januari kl.15-16

Så planerar vi vårt dagliga underhåll


Rundabordssamtal: 27 januari 2021 kl. 9-10

Standardiserad återrapportering av information


28 januari kl.15-16

Strategier för implementering av Smart Maintenance


29 januari kl.9-10

Strategier för implementering av Smart Maintenance
Omvända fenomen

signerat - Anders Källström, ordförande Sustainability Circle

2020 går till historien som ett märkligt år. Och, det beror inte bara på pandemin. Hur påverkar 2020 industrin? Låt mig försöka fånga några megatrender med relevans för oss:

Svensk industri står och faller med globaliseringen. Den svenska modellen har sedan 1800-talet varit ”ingenjörskonst med världen som marknad”. Hälften av vår BNP exporteras tack vare detta. Sverige hade aldrig haft alla dessa fantastiska företag om vi inte kunde sälja vad vi gör till andra länder.

Tyvärr har de senaste åren präglats av växande handelskonflikter. Den allvarligaste handlar om ”västs” relation till Kina. Men, det går tungt även i relationerna mellan EU och USA och inom Europa. Storbritannien lämnar, som exempel på det senare, EU vid årsskiftet. Och, pandemin visar att vi kanske inte kan lita på varandra, ens inom Europa, när det blir brist på exempelvis munskydd.

Industrialiseringen har i två hundra år genererat en omfattande urbanisering. Först gick flyttströmmarna från landsbygden till bruksorterna och därefter från bruksorterna till storstadsregionerna. I augusti 2020 skötte nästan hälften av de som arbetar i en svensk storstadsregion sitt arbete hemifrån.

Och, när de får göra det visar det sig att många föredrar sommarstugan. Därmed växer våra regioner geografiskt. Arbetsgivarna märker att detta fungerar bättre än vad man kan tro och börjar fundera på om företagen verkligen behöver fullt så stora och dyra kontor i citylägen i fortsättningen. Istället får många anställda, på arbetsgivarens bekostnad, köpa ergonomiskt riktiga kontorsmöbler till hemmet… Dessutom får vi tid över när vi inte behöver resa så mycket, och då funderar förstås arbetsgivarna på om vi behöver vara så många …

Optimismen för att vi skall kunna lösa växthusproblematiken, åtminstone i Sverige, ökar. Plötsligt reser vi mindre. Praktiskt taget all svensk el kommer numera nästan alltid från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solceller – och är alltså fossilfri. Allt fler bilar drivs av el. Nu är utmaningen att ”gödsla” med laddningsstolpar över hela landet. 

När vi jobbar hemma använder vi uppvärmningen av våra fastigheter effektivare. Industrin jobbar hårt med att minska utsläppen – och lyckas. Problemen är ofta snarare ekonomiska och juridiska är tekniska. Det gör många av oss hoppfulla. Frågan är om Kina, Ryssland, USA, Australien och Mena-länderna (Middle East, North Africa) är lika offensiva.

Demokratin i världen utvecklas tyvärr i fel riktning. Med början på 1940-talet gick allt fler länder i rätt riktning. I början av 2010-talet var demokratin som mest utbredd. Då levde två tredjedelar av jordens befolkning i någon sorts demokrati. Men, nu har den positiva trenden tyvärr brutits.

Allt fler länder, även demokratier, utvecklas nu i en auktoritär riktning. Kina, Ryssland, Turkiet, Ungern, Polen (och kanske USA, vi får se hur det går) är alla exempel på detta. Väljarna verkar tröttna på de politiker som de röstar på. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet (googla gärna) följer denna utveckling i Sverige och det finns anledning att vara lite orolig även för vår egen demokrati. Industrin mår bra av politisk stabilitet, exempelvis när vi gör våra investeringskalkyler. Därför är detta ett bekymmer även för oss.

 

Migrationen fortsätter att vara ett enormt problem för världen. Närmre hälften av alla ungdomar i de muslimska länderna är säkra eller ganska säkra på att de vill emigrera, och då oftast, till väst, enligt en rapport som kom för några dagar sedan. Orsakerna uppges i första hand vara den omfattande korruptionen. Samtidigt ökar motståndet mot fler invandrare i Europa. Från att det har varit ”politiskt rätt”, så sent som för några år sedan, att vilja ta emot fler invandrare, så har det på kort sikt blivit ”politiskt rätt” att vara mot invandring. Detta leder till allt mer överfyllda flyktingläger på randen till Europa och ännu djupare konflikter i länder som Syrien, Libanon, Libyen, Irak, Afganistan, Somalia… Kanske bygger vi sociala bomber någonstans strax utanför våra gränser. Allt detta får förstås konsekvenser för industrin.

Pandemin och digitaliseringen drar åt samma håll och förstärker i växelverkan samtliga trender ovan. Vi vet att det händer mycket både positivt och negativt just nu, men det återstår att se vilken nettoeffekt vi får.

Oavsett allt detta så gynnas din ort, Sverige och världen av att produktionen blir smartare. En smart produktion gynnar både ekonomin och ekologin. Nu gäller det att vi får opinionen att förstå hur viktiga vi är.


Ni som är medlemmar vet väl att vi gärna kommer och är med på era avdelningsmöten, personalmöten. I dessa tider är det bäst via teams eller annan digital plattform. Annars kommer vi gärna till er. Det är ett enkelt sätt för er att låta oss förklara läget runt Smart Maintenance och samtidigt hjälpa er sprida informationen om möjligheten att deltaga på Sustainability Circles aktiviteter för alla era medarbetare.

VD - Henric Widén

Bjud in oss när alla är samlade och ge oss en kvart så hjälper vi er sprida kunskapen om vad man kan göra för att nå Nollvisionen avseende haverier. Boka tiden med Henric.


Klkicka på bilden nedan för att få en inblick i vårt arbete. 


linkedinfacebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.