Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyheter och glimtar från Evangeliska Frikyrkans internationella mission

Nummer 6 2020

Vi vill skapa förutsättningar för alla människor att förändra världen

En juldagsmorgon för nio år sedan mötte jag en liten familj i en mycket utsatt situation. De bodde i en oisolerad vedkällare med begränsad uppvärmning och under knappa förhållanden. Anledningen till min närvaro var att gratulera familjen till deras nyfödda barn. Datumet gjorde att jag reflekterade mycket över ett annat barn som föddes under enkla förhållanden 2000 år tidigare.

Att ordet blev människa, som Johannesevangelium beskriver det, har för alltid förändrat historien och förutsättningarna för oss människor i den här världen. När jag såg det lilla barnet i ett kallt rum i utkanten av Belgrad undrade jag hur hans liv skulle kunna förändra världen. En grund för honom och andra pojkar och flickor är att vi skapar förutsättningarna för barn och unga att få en bra och fungerande start i livet.

Ett huvudtema i det här nyhetsbrevet är att beskriva vad vi gör tillsammans med våra samarbetspartners för att skapa sådana förutsättningar. Låt dig inspireras!

Tack för ditt stöd och dina förböner,

 

Daniel Råsberg,

missionsideolog Evangeliska Frikyrkan


Vill du få Utblick live i din församling?

Internationella programmets Sverigeavdelning möter gärna din församling/missionsråd i ett samtal om internationell mission. Det kan handla om frågor som: Hur ska man tänka kring församlingens missionsengagemang? Hur kan man jobba med intresset för mission i församlingen? Eller något annat!

Träffarna kan ske live eller digitalt, allt efter rådande restriktioner och vad som passar församlingen bäst.

Kontakta Daniel Råsberg, missionsideolog, för att boka en träff!

daniel.rasberg@efk.se, 070-280 91 31


Afghanistan: Vår partner ser frukten av sitt trogna arbete de senaste 20 åren

”När jag ser glada, friska barn som får möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar, gör det mig till den lyckligaste mannen i världen”

Orden kommer från Sami* som leder arbetet för barn med psykosocial hälsa i vår partnerorganisation i Afghanistan. De har arbetat troget och målmedvetet med att informera, utbilda och skapa förutsättningar för människor med psykosociala utmaningar i över 20 år och nu ser de frukten av sitt arbete. Och allt bygger på den tillit som människor som Sami skapat genom att alltid stå kvar på de svagas sida i en stark övertygelse av att förändring är möjlig.

Läs hela intervjun som EFKs medarbetare Anneli Nilsson har gjort med Sami hos vår partner i Afghanistan. 


Gud kallar oss att betjäna världen med helhetssyn, skriver en av våra medarbetare i fält.

Reflektion från medarbetare i fält: Hur möter vi världens brustenhet?

Jesus vill upprätta oss på alla livets områden, såväl fysiskt som ekonomiskt, socialt, emotionellt och andligt. Jesus säger om sig själv: ”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.” (Luk 4:18-19). Gud kallar oss och bjuder in oss att på samma sätt betjäna världen med en helhetssyn. 

Läs hela reflektionen från en av våra medarbetare i fält, i region Europa, Mellanöstern och Nordafrika.


Sandra och Andreas Palm är antagna som missionärskandidater till Eswatini. Här på bilden träffar de EFKs partnerkyrka HUCs ledning.

Missionärer på väg ut: Sandra och Andreas Palm ska plantera församling i Eswatinis största stad

I mer än 25 år har Sandra och Andreas varit engagerade i församlingsbyggande, bön och lärjungaträning i Stockholm, inte minst bland ungdomar och i mångkulturella sammanhang. Nu vill de svara på den längtan som EFKs partnerkyrka Holiness Union Church (HUC) i Eswatini har uttryckt om att bygga församling i landets största stad.
– Vi är övertygade om att Gud vill resa upp mångkulturella församlingar i urbana miljöer i Afrika. Med det i sinnet började vi be tillsammans med EFK och Gud har lett oss till den största staden i ett av Afrikas minsta länder, säger de.

Staden Manzini växer och här finns universitet, företag och moderna centra som drar till sig unga. HUC ser ett behov av att arbeta med församlingsplantering mer aktivt i städerna, med början i Manzini, för att nå landets unga vuxna i en tid då urbaniseringen blir allt mer framträdande. Huvudfokus för Sandra och Andreas blir att hjälpa HUC i Eswatini, men det kan också bli aktuellt med uppdrag i de andra länderna i region Afrika. Flera av partnerkyrkorna har samma målsättning att nå städerna med evangelium.

Vi söker nu församlingsunderhåll för att möjliggöra deras utresa nästa sommar. Vill du och din församling veta mer om Palms och hur ni kan stödja?

Hör av dig till Andreas Dagernäs, regionledare, på andreas.dagernas@efk.se

eller Rune Jonsson, som arbetar med missionärsunderhåll, på rune.jonsson@efk.se eller 070-291 07 93.

Rune Jonsson arbetar med missionärsunderhåll inom EFK.

EFKs missionär Monica Woodhouse arbetar på organisationen Give a Child a Family.

Utmanande år på Give a Child a Family - men ändå mycket att glädjas över

EFKs missionär Monica Woodhouse bor och jobbar i Margate Sydafrika på organisationen Give a Child a Family som hon och hennes make Basil grundat. Visionen de bär är att finnas där för utsatta barn, att varje barn ska få växa upp i en familj och vara älskad. Detta år har förstås varit väldigt utmanande på många sätt men Monica lyfter också fram saker att glädjas över:

- Jag är så tacksam att vi faktiskt har kunnat fortsätta vårt arbete om än med vissa förändringar. Jag har sett många andra organisationer som fått lägga ner detta år. Vi har verkligen sett Guds hand över vårt arbete på ett speciellt sätt i år.

Läs hela Monicas berättelse om läget på Give a Child a Family här!


En del av det här nya projektet är att utrusta barn och ungdomar med verktyg för att påverka och förändra synen på korruption och även föra vidare en ny syn på korruption till nästa generation.

Nytt projekt i Brasilien: Bekämpa korruption för barnens bästa

Korruption påverkar den brasilianska befolkningen, och särskilt barnen som inte har tillgång till det de, enligt lag, har rätt till. På grund av korruption läggs färre resurser på hälsa, utbildning och säkerhet. Områden som påverkar barnens mående.

- Jag har bott i Brasilien även tidigare, och sett med egna ögon hur oerhört utsatta många barn är, och hur korruptionen och de orättvisor som kommer med den, påverkar barns liv, säger Anna Jenemark, EFKs missionär i Brasilien, som arbetar med detta tillsammans med vår partner FEPAS.

Läs mer om detta nya spännande arbete här!


Aktuella böneämnen:

  • Fortsätt be för fred i Afghanistan och för vår partner och deras arbete
  • Be för situationen i norra Mocambique där över 400 000 människor är på flykt undan islamistiska terrorister som bränner hus och dödar oskylda. Be för vår partnerkyrka om kraft och beskydd att finnas som ljus i mörkret för behövande.

  • Be för de missionärer som likt Sandra och Andreas Palm är på väg att sändas ut.


Om EFKs internationella arbete

EFK arbetar i 33 länder. Vi har ca 80 utsända missionärer just nu - en del är på väg ut andra på väg hem. Vi arbetar i partnerskap med 66 olika organisationer, kyrkor och samfund. Vi har ett 100-tal små och stora projekt. Vi arbetar i fyra fokusområden: Församlingsbyggande, Barns rättigheter, Mot människohandel och med Hållbar försörjning.

Tipsa gärna andra om vårt nyhetsbrev - www.efk.se/utblick


Besök oss på EFKs webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebookinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du själv skrivit upp dig som prenumerant, är ordförande i en EFK-församling, är kontaktperson för din församlings missionsråd eller liknande, eller för att du på annat sätt är kopplad till EFKs internationella arbete. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta kontaktuppgiftsansvarig@efk.se

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.