Projekt Modig: Digital utbildningsbank är lösningen i Partille kommun

Modig handlar om att höja kompetensen i digital teknik inom verksamheterna äldreomsorg och funktionsstöd. Partille kommun har valt att bygga en digital utbildningsbank med korta pedagogiska utbildningar, för att göra det lättare för medarbetare och chefer att höja sin egen och verksamhetens kompetens.

Modig bygger på att de kommuner som deltar har utsett så kallade digitaliseringsombud i verksamheterna, och dessa personer har i uppgift att utbilda sina kollegor i olika sorters teknik. I Partille har digitaliseringsombuden tillsammans med sin projektledare Anna Jennbacken satsat på enkla digitala utbildningar som de samlar i en utbildningsbank på intranätet.

Läs mer

GR är med och utvecklar kunskapsstöd till socialtjänsten

Sveriges kommuner och regioner (SKR) håller på att ta fram en modell för att systematiskt definiera kunskapsbehov inom socialtjänsten och skapa ett bättre nationellt kunskapsstöd utifrån kommunernas behov. GR är med i förstudien för att testa modellen och FoU:s analytiker Theresa Larsen är med och stöttar SKR i arbetet.

Läs mer

Webbinarium om EU med fokus på utbildning och kompetensförsörjning

Förmiddagen den 9 december är du som arbetar med utbildning och kompetensförsörjning i någon av kommunerna i Västra Götaland välkommen till ett digitalt seminarium.
Under halvdagen kommer du att få veta mer om bland annat EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott, om vilka möjligheter som kommer erbjudas genom Europeiska socialfonden (ESF+) och om några EU-projekt på temat som genomförts inom GR och Göteborgs stad.

Läs mer

Nu finns Nyckeltal Personalhälsa för januari-augusti 2020

GR sammanställer varje år nyckeltal inom personalområdet. Nyckeltalen är sådana som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv, och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i varje enskild kommun och gemensamt. Nu finns den andra tertialrapporten för 2020, som visar nyckeltal till och med augusti.

 Läs mer

”Det är två år sen jag gick utbildningen men jag går ofta tillbaka till materialet”

För att öka brukar- och patientsäkerheten i vård, omsorg och socialtjänst erbjuder GR två olika utvecklingsprogram som riktar sig till chefer och ytterst ansvariga. Det ena programmet vänder sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering samt verksamhetschefer inom kommunal eller privat vård och omsorg. Det andra programmet vänder sig till socialt ansvariga samordnare och andra som ansvarar för kvalitetsutveckling inom socialtjänsten. 

Läs mer

Sveriges viktigaste jobb finns i kommunerna i Göteborgsregionen!

Hur gör man för att locka högstadie- och gymnasieungdomar till att intressera sig för jobb inom kommunen? Och vad är Sveriges viktigaste jobb egentligen? GR hade för tredje gången en kommungemensam monter på Gymnasiedagarna och Future Skills. Men det var första gången vi gjorde det tillsammans alla 13 kommuner och det var första gången det var digitalt. 

Läs mer

Oro för väntat barn – filmer och skriftlig dokumentation från ett webbinarium

Nyligen arrangerades ett webbinarium som gav kunskap om vad du som chef eller medarbetare behöver vara observant på i mötet med blivande föräldrar, och varför. Under dagen presenterades också en ny länsgemensam riktlinje om samverkan vid oro för väntat barn.

Se de filmade föreläsningarna och ta del av skriftlig dokumentation

Välkommen till digitala seminarier om nära vård 

19 november, 1 december och 11 december blir det nya webbinarier om nära vård. Den 19 november är temat hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.

Inom ramen för projektet Vårdens medarbetare bjuder vi in dig som arbetar inom kommunens hälso- och sjukvård eller vård och omsorg, till en seminarieserie om nära vård ur olika perspektiv. Efter varje seminarium ges möjlighet att ställa frågor och ha en dialog. Seminarierna är kostnadsfria och hålls digitalt.

Läs mer om seminarierna och anmäl dig

Hur kan vi skapa attraktiva boendeformer för äldre?

Välkommen till ett digitalt seminarium med fokus på trygghetsboen­de. Hur kan vi skapa attraktiva boendeformer för äldre? Vilka fördelar och dilemman finns med boendeformen trygghetsboende? Seminariet är en del av seminarieserien På spaning efter ett socialt hållbart samhälle, och genomförs denna gång digitalt.

Läs mer

Välkommen till digitala Mötesplats IFO 20 november

Mötesplats IFO är en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionens medlemskommuner. I år webbsänds mötesplatsen den 20 november. 
Årets gästföreläsare är Mariah Ben Salem Dynehäll, VD för Drivhuset Göteborg och metodansvarig för Drivhuset Norden, och Ibrahim Mohamad, enhetschef inom offentlig sektor och även statsvetare och föreläsare.

Läs mer

Trots pandemin: Tre stora nationella konferenser

Pandemin har gjort att vi har ställt om och erbjuder en rad utbildningar och evenemang digitalt. I höst har GR bland annat varit med och arrangerat tre stora nationella konferenser: Socialchefsdagarna som är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens, den nationella FoU-konferensen som riktar sig till landets alla kommunala forsknings- och utvecklingsenheter, och en nationell konferens på temat Lokal utveckling av ungdomspolitiken som vi arrangerade tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Vill du veta mer om våra konferenser? Kontakta nicholas.singleton@goteborgsregionen.se

homepagefacebooklinkedintwitter

Våra aktuella kurser och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion