Nyhetsbrev med senaste nytt från nätverket ROS, Regional Omställning i Samverkan. Tipsa en vän
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Framtidsstafetten

November 2020, nyhetsbrevet från nätverket Regional Omställning i Samverkan (ROS): Här kan du läsa om Framtidsveckan som nu är avslutad, pågående och kommande utbildningar och andra tips.

Många event i Framtidsveckan

Det har varit ett annorlunda år i år, likaså Framtidsveckan. Vi anordnade det under en längre period samtidigt som coronaviruset får oss att undvika folksamlingar. Årets Framtidsvecka har därmed även innehållit ett antal digitala möten. Tack till alla er som ordnade event. Nedan ser du några av de exempel som förekom.

Framtidsveckans tjej, Keep my earth clean

Ekobycafé

Ekogemenskap Lindesberg ordnade ett Ekobycafé  i Lindesberg. De berättade om hur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart liv kan se ut i framtiden. En gemenskap som handlade om att hjälpas åt, men också om att ha trevligt, umgås och fika. Här kan du läsa mer om deras resa.

Medborgarinitiativ i Nora

Den 11 oktober bjöd Agenda 2030-gruppen i Nora in allmänheten till en workshop. Mötet syftade till att ta fram förslag till hur Nora kommun kan implementera Agenda 2030-målen och bli en attraktiv och hållbar kommun som inte överskrider sin del av planetens resurser. Sjutton av förslagen lämnades över på kommunfullmäktiges möte i oktober.

Vandring i skog.

Tidsresa genom skogen

Under Framtidsveckan var Salboknös månadens reservat. Vandringen var en fysiskt lite tuffare vandring upp till bergets topp. Guidningen blev en tidsresa, genom istid via industritid till nutid, och från ungskog till gammelskog. Hopajola och Länsstyrelsen stod för arrangemanget

.

Uteaktiviteter för barn

Under höstlovet var Naturskyddsföreningen och Hopajola på plats vid lägerelden på Stora holmen, med massor av roliga aktiviteter med olika teman varje dag. Här kunde de både göra fröbollar till fåglar, pinnbröd och annat pyssel, gå tipspromenad och fiska.

Utbildning i hållbart entreprenörskap

I höst genomförs en helt ny utbildning, Framtidsentreprenörerna. 40 entreprenörer från nio kommuner i länet deltar, och träffas en eftermiddag varannan vecka för att tillsammans utveckla sina idéer i en verkligt hållbar riktning. Genom utbildningen får fler entreprenörer i regionen kunskap om hållbart företagande, och blir bättre rustade att utveckla bärkraftiga verksamheter. Dessa personer blir viktiga förändringsagenter i samhället när de sprider inspiration och kunskap i sina egna nätverk.

Framtidsentreprenörerna
Framtidsentreprenörerna

Framtidsentreprenörerna är ett initiativ från Coompanion Mälardalen och entreprenörerna Sara och Fredrik Bronner. Region Örebro län finansierar.

Ekopedagogik – Att skapa fred med jorden

I januari startar Karlskoga folkhögskola en ettårig folkhögskoleutbildning på halvtid om omställningen till hållbarhet. Lärande för hållbarhet är en central strategi för att möta utmaningarna från dagens ohållbara industrimoderna kultur och möjliggöra framväxten av ett långsiktigt hållbart cirkulärsamhälle. Det behövs ett språng för hållbart lärande, från perspektiv som sätter människan i centrum till synsätt som integrerar människan i planetens kretslopp. 

Det blir tre kursträffar per termin, hälften på Karlskoga folkhögskola och övriga i Järna. Läs mer på karlskogafolkhogskola.se.

Nytt, bytt, delat och begagnat

Mitt i historiska Wadköping öppnar en ny butik som ska inspirera till en hållbar livsstil. En mötesplats för omställare som vill hjälpa andra. På hyllorna finns lokalt producerade saker från kreatörer, innovatörer och entreprenörer härifrån. Blir du ”stammis” får du tillgång till byten och lån, samtalskvällar och evenemang samtidigt som du är med och hjälper till att utveckla nya delandetjänster. Bronners Butik i Wadköping öppnar den 23 november.

Bronners Butik i Wadköping

Vinnarna av Örebro läns energi- och klimatpris

Vinnarna har nu utsetts

Lindesbergsbostäder vann i kategorin Årets föredöme/inspiratör inom offentlig sektor. Maxi ICA stormarknad Kumla tillsammans med Melins fastighetsförvaltning vann i kategorin Årets föredöme/inspiratör inom näringsliv eller ideell sektor. Läs motiveringarna på www.lansstyrelsen.se.

Andra tips & arrangemang

Vill du anmäla in ett arrangemang till vårt nyhetsbrev? Mejla till  ros.orebrolan@gmail.com.

Blandade surftips


Detta nyhetsbrev kommer från nätverket Regional Omställning i Samverkan (ROS).

ROS består av aktörer i Örebro län som vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en regional omställning. Sedan 2013 har representanter från Hela Sverige ska leva Örebro län, Naturskyddsföreningen Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Coompanion Örebro, Omställning Örebro, Hållbart Latorp, Omvända vär(l)den och Framtiden i Våra Händer samarbetat med akademi, offentliga, ideella och privata aktörer under paraplyet ROS. Från 2019 är representanter från ABF och JAK med i nätverkets arbetsgrupp. 2020 anslöt Svenska kyrkan, Örebro pastorat.
För kontakt, mejla ros.orebrolan@gmail.com

Starta en prenumeration på Framtidsstafetten. Tipsa en vän

ROS finns på Facebook och på en egen webbplats örebrolän.omställning.net.

facebook

Du får Framtidsstafettens nyhetsbrev eftersom du ingår i vårt nätverk, tidigare fått info om Framtidsveckan eller för att vi tror du är intresserad av vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.