Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Denna gång var det extra svårt att sätta en representativ rubrik på nyhetsbrevet. Det beror på att det innehåller många olika möjligheter till kunskapsutbyte och reflektion över hur man skall utveckla sin verksamhet. I november 19 tillfällen.

Men ta det som ett tecken på att vi förstår att det inte är enkelt, att det inte räcker med en sak för att lyckas med en Nollvision avseende haverier. Man måste göra många saker samtidigt och helst fort. Rubriken blev till slut Den "svarta" fabriken. Dels för att vi har ett spännande samtal med den rubriken den 5 november. Men också för att det kan i sig vara det övergripande målet med alla aktiviteter och det engagemang nätverket visar. Den "svarta" fabriken betyder inte att vi blir av med jobbet, den "svarta" fabriken betyder att produktionen alltid funkar hållbart och effektivt vilket leder till framgång för våra verksamheter och fler, men andra jobb för oss!

Trevlig läsning, trevlig helg och hoppas vi ses snart!

henric.widen@sustainabilitycircle.se


Ordförande har ordet

Lyssna på Sustainability Circles ordförande Anders Källströms film om "Näringslivet & Demokrati" och "Urbanisering".


Job rotation mellan företag

Det är, som bekant ”lättare att se grandet i sin broders öga än bjälken i sitt eget” (Jesus). Det gäller förstås även praktiker inom underhåll.

 

Nu vill vi ta reda på om ett enklare system med job rotation mellan våra medlemsföretag skulle vara ett bra sätt att få inspiration, nya perspektiv, nya kunskaper och impulser till fortsatt utveckling.

 

Detta skulle kunna fungera på följande sätt:

  • Två företag byter erfarna medarbetare under, förslagsvis, en vecka med varandra.
  • Gästerna studerar värdföretaget och letar efter idéer avseende hur detta skulle kunna arbeta på ett bättre sätt.
  • Veckan avslutas med att dessa observationer presenteras och diskuteras.

 

Sustainability Circles enda roll I detta är att matcha intresserade företag med varandra.

 

Intressant? Välkommen i så fall att vara med på ett webbinarium den 2 november klockan 13-14 där vi diskuterar hur detta skulle kunna fungera och vilka medlemsföretag som skulle vilja delta i ett sådant job rotation-projekt.


Korta filmer om våra aktiviteter

Ni kanske undrar vad ett webbinarium egentligen ska handla om? Vi försöker skriva några rader men förstår att det kan behövas lite mer information. Därför har vi gjort korta introduktionsfilmer om varje aktivitet som vi arrangerar. Dessa hittar du på vår YouTube kanal. Nedan följer några exempel:


Fyll på med kunskap och energi på de kommande veckornas aktiviteter:

Tema ekonomi: Hållbarhetsräkningen

30 oktober kl.13-15

Sustainability Circle har utvecklat en hållbarhetsräkning som syftar till att lyfta fram den nytta som underhåll och Smart Maintenance gör. Webbinariet syftar till att presentera denna och diskutera erfarenheterna av hur den kan användas

Länk för medlemmar 

Praktikfall – Frigör operatörstid

2 november kl.15-16

I det här specifika exemplet handlar det om hur man med ny teknik, men ”enkel” teknik, good enough, löser problem. Skapar bättre arbetsmiljö, frigör tid för operatörerna och förbättrar kvaliteten. 

Länk till anmälan

Mer avancerad felanmälan?

3 november kl.14-15

En haveriplats är som en brottsplats. Utredningen kräver bra information. Färska data är ovärderliga. Hur kan vi hjälpa operatörerna att göra en bra felanmälan. Hur använder vi den digitala tekniken för att lyckas med detta? Skall vi filma och spela in ljud fel mha av mobilen? Finns det andra sätt att göra en felanmälan bättre?

Länk till anmälan

Workshop om digitalisering och Smart Maintenance – med OKG

4 november kl.9-11:30

Digitaliseringen påverkar, mer eller mindre, allt. Utvecklingen går inte bara fort utan allt fortare. Digitaliseringen är lika gränslös som internet. Praktiskt taget allt blir möjligt. Det är i första hand fantasin som sätter gränserna. Allt detta ställer, i sin tur, stora krav på ett nytt förhållningssätt.

 

Länk till anmälan

Den ”svarta fabriken”?

5 november kl.9:30-10:30

Hur kommer man dit? Vilka är de realistiska, strategiska delmålen? Hur ser processen att nå en högre grad av autonom produktion ut?  Hur långt kan vi gå utan att äventyra säkerheten för såväl individ som för anläggningar? Mötet inleds av Halmstad Energi som har beslutat jobba strategiskt för att minska behovet av slitande skiftformer, ”Lights out”.

Länk till anmälan 

Vad krävs av det traditionella underhållet för att möjliggöra Smart Maintenance?

5 november kl.15-16 &

6 november kl.9-10

Det går inte att bygga en smart industri och ett Smart Maintenance på ett underutvecklat traditionellt underhåll. En av våra mest erfarna medlemmar inleder en diskussion om vilka krav vi skall ställa på det traditionella underhållet.

Medverkande: Lars Wiberg, Borealis  & Sven Wilhelmsson, Volvo Components

Länk för medlemmar


Möt Pernilla Renman - DynaMate

Hej Pernilla, berätta kort om vem du är och vad du gör.

Jag är en mycket positiv och glad person. Jag är en optimist som ser möjligheter, säger en av mina söner, vilket jag tycker stämmer bra. Jag ger mitt stora engagemang och mitt driv i det jag tar mig för, kan jag säga. Allt sedan jag var liten har jag haft en oerhört stor nyfikenhet för vad som finns, hur det ser ut och hur det kan bli och jag gläds åt att arbeta för en god utveckling av individ, teknik och verksamhet. Det beskriver mig rätt bra.

Just nu befinner jag mig i en mycket spännande och fantastisk tid i mitt liv. För mig finns det bara möjligheter – det är vad man gör av det man har som avgör framgången.

Vi vet att du har nytt jobb, grattis! Berätta kort om detta.

Varmt tack! Ja, det är verkligen en roll jag trivs oerhört bra i, kan jag säga. Jag arbetar som platschef på DynaMate där jag har ansvar för vår verksamhet i Falun med dess utveckling. Jag har väldigt varierande arbetsdagar där jag bl a ser till att våra medarbetare får de förutsättningar de behöver för att göra ett bra arbete, så jag reser ut på plats där de utför arbeten för att se hur det är och vilka utmaningar de har och jag träffar kund, leverantör och samarbetspartners – det är så viktigt att ha ett gott samarbete i alla led för att se och möta de behov som finns och som vi ser komma.

 

Alla branscher måste alltid ställa om efter efterfrågan och behov. Vad ser ni är det som efterfrågas mest om och vad tror ni kommer att komma i er bransch?

Så är det och de områden vi arbetar i de kommer fortsätta att utvecklas – med ökad digitalisering ges andra möjligheter att möta upp kundens behov, vilket är så spännande.    

 

I framtiden är vi ledare över både människa och maskin. Allt mer automatiseras. Hur tror du att framtidens ledarskap ser ut? Någon skillnad?

 

I framtiden ligger besluten nära verksamheten, precis som den gör på många ställen idag. Det behöver vara så – det är nära verksamheten man vet vad för beslut som behöver tas. Det är där kompetensen finns för det som skall levereras. Det kan inte vara långt ifrån, eller högt upp som besluten tas – risken finns att det blir ett stort gap emellan och då kan man missa mycket.

Vi har våra värderingar att hålla oss till och vi människor behöver utrymme, det är där kreativiteten gror och växer och inte minst – vi levererar för det som skall finnas på sista raden.

 

 

Vilken erfarenhet har ni gällande överföring av kunskap när tekniken går fort fram?

Många äldre med stor erfarenhet har så mycket att ge de yngre och tvärtom, så medarbetare som inte har så stor erfarenhet följer med de som har mer kunskaper. Det är så att äldre bidrar med sina erfarenheter till de yngre och de yngre tar till sig tekniken på ett enklare sätt och får visa de äldre, vilket ger en fin överföring av både erfarenhet och teknik.

 

 

Hur använder ni ett smart maintenance?

 

Vi har arbetat ett tag på så sätt att vi möter behovet ute hos kund, situations anpassat, och vi gör det genom olika koncept, t ex med vårt PIM-koncept och ABC-koncept samt med en produkt som MUR-boxen där vi har sett att den gör en stor effektiv nytta ute hos kund efter bara en kort tid med bl a ökad tillgänglighet och minskade kassationer, vilket är fantastiskt kul och så intressant att arbeta med.

 

Den digitala utvecklingen är för många industrier i en startfas, men för många har det skett en enorm utveckling, men det som visar sig är att det går oerhört fort i denna utveckling med digitalisering. Det är som om det legat och grott i många år, allt sedan jag, som nybakad ingenjör inom elektroteknik kommit att vara mer nyfiken på och det är det som är så fantastiskt att få vara en del av, att tillsammans få vara med och utveckla framtidens industri.

TACK Pernilla! 

Vi ser fram emot webbinariet vi arrangerar tillsammans med er den 2 november kl.15-16. 


30 oktober kl.13-15

Webbinarium:
Tema ekonomi: 5 Hållbarhetsräkningen 


2 november kl.13-14

Praktiskt: Job rotation


2 november kl.15-16

Webbinarium: Digitaliseringsprojekt - Kund till DynaMate


3 november kl.14-15

Digitalt rundabordssamtal: 

Hur uppnår vi en mer avancerad felanmälan?


Seminarium/workshop 4 november kl.8-12

Digitalisering & Smart Maintenance


5 november kl.09:30-10:30

Digitalt rundabordssamtal: Hur kommer vi till den ”svarta fabriken”? 


5 november kl.15-16

Webbinarium: Vad krävs av det traditionella underhållet för att möjliggöra Smart Maintenance?


6 november kl.9-10

Webbinarium: Vad krävs av det traditionella underhållet för att möjliggöra Smart Maintenance?

 


9 november kl.15-15

Webbinarium: Hållbar Utveckling - är tekniken vän eller fiende?


10 november kl.10-11

Webbinarium: Effektiv tillståndskontroll


11 november kl.9-12

Workshop via web: Att värdera externaliteter


12 november kl.15-16

Webbinarium: Maintenance management, från att bevara till att utveckla – med Håkan Nordquist, Volvo Components


13 november kl.13-14

Webbinarium: 
Vad är Smart Maintenance och vilka är erfarenheterna?


16 november kl.15-16

Webbinarium: Nya metoder och verktyg: Hur fungerar ett framtida digitalt kontrollrum för underhåll?


18 november kl.15-16

Webbinarium: Hur implementerar man ett operatörsunderhåll och TPM


19 november kl.13-14

Tema ekonomi: 6 KPI:erna och resonemanget bakom dem  


27 november kl.09-10:30

7 utmaningar kring ledarskap i vår tid 


27 november kl.13-14

Vad händer om vi blir lurade av AI? 


30 november kl.11-12

Rundabordssamtal: Mot ett förebyggande underhåll 
Ni som är medlemmar vet väl att vi gärna kommer och är med på era avdelningsmöten, personalmöten. Det är ett enkelt sätt för er att låta oss förklara läget runt Smart Maintenance och samtidigt hjälpa er sprida informationen om möjligheten att deltaga på Sustainability Circles aktiviteter för alla era medarbetare. Bjud in oss när alla är samlade och ge oss en kvart så hjälper vi er sprida kunskapen om vad man kan göra för att nå Nollvisionen avseende haverier. Boka tiden med Henric.


Vi har under hösten kört en uppskattad serie webbinarier om vikten av att vinna ekonomiska diskussioner. Nu avslutar vi satsningen med en heldagsutbildning där deltagarna får ny input och övning. En avslutning, sammanfattning utan förkunskapskrav.

Vi ska vara på Chalmerska Huset i Göteborg och de liksom vi är nu vana att arrangera säkra möten. 

Ni kan anmäla ert intresse av att vara med här:

Vi behöver ha alla anmälningar en månad innan för att kunna organisera det fysiska på rätt sätt. Maila till vår VD Henric Widén om du har frågor eller funderingar.

henric.widen@sustainabilitycircle.se


Fyra metoder som slår recycling

Är en slit-och-släng-ekonomi okey om vi recyclar det vi slänger, frågar sig respekterade World Economic Forum (WEF) i sin Global Agenda i november 2019.  Agendan läses av många av världens viktigaste beslutsfattare inom politik, ekonomi och akademi. Nej, så har vi kanske tänkt, men det håller inte visar det sig, fortsätter WEF. Recycling kräver alldeles för stora resurser, inte minst i form av energi, för att bli norm.

 

EU har antagit en återvinningsplan som bland annat innebär att 70% av alla förpackningsmaterial skall återvinnas år 2030. Det är inte särskilt imponerande.

 

Vi borde, så ofta det går, byta recycling mot en rad andra förfaranden som alla börjar med prefixet ”re-”, skriver WEF. Därmed kan vi minimera behovet av recycling. Produkter måste utformas så att de inte dyker upp på återvinningsstationerna så ofta.

 

Det uppnås genom

 

  • resuse (genom ett allt bättre underhåll),
  • redistribution (delningsekonomi, dvs att vi lånar eller hyr av varandra),
  • remanufacturing (renoveringar och ombyggnation).
  • relocation (produkterna produceras lokalt och bara ”on demand” med hjälp av exempelvis 3D-skrivare).

 

 

WEF framhåller att detta skapar stora fördelar för världsekonomin, företagen själva, deras kunder och, förstås, för miljön.

 


Två filmer om Sustainability Circle

Denna film är en introduktion till Sustainability Circle. 

Klicka på bilden för att se en kort film om vårt arbetssätt och tankegods. 


Följ oss via våra sociala mediekanaler, LinkedIn och Facebook, så kan du lätt få tillgång till den senaste informationen och även bygga ditt nätverk. Klicka på bilderna för att komma till våra sidor. linkedinfacebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.