Nyhetsbrev från SBS med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Klicka här för att komma till SBS hemsida

Nr4                2020                 Årgång 52


Bra jobbat! Alla bryggor klara för vintern.

 

Hej!

Här kommer vinternumret av nyhetsbrevet Sätra Båt som ju går ut till samtliga medlemmar i SBS minst 4 gånger per år. 

I nyhetsbrevet kan du läsa lite allt möjligt om klubben och de aktiviteter som pågår. 

 • Vintermöte digitalt. (Covid)
 • Navigationskurs Inställd. (Covid)
 • Nautiskt kompetenskrav förlängt ett år. (Covid)
 • Luciafirande inställt. (Covid)
 • Rapport från arbetsdagarna
 • Båtbottenmätning
 • Kravet på biocidfri Båtbotten.

 

Välkommen till Vinternumret och inte minst det digitala Vintermötet den 26/11.

För att starta medlemsmötet klicka här.

Trevlig läsning

 

Kallelse till kommande medlemsmöte

Kallelse

Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till vintermöte torsdagen den 26 november klockan 19.00. På grund av Corona-pandemin kommer mötet att hållas digitalt via Teams (länk till mötet finns på ett antal platser i nyhetsbrevet). 

På mötet kommer vi att besluta om verksamhetsplan, budget och avgifter för 2021. 

 Agenda

 • Mötets öppnande
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 • Rapporter:
  a) Ekonomi
  b) Arbetsplikt
  c) Hamnen
  d) SVI Upptagningen
  e) Junior
  f) Miljö
  g) Övrigt
 • Verksamhetsplan 2021
 • Budget och avgifter 2021 
 • Stadgar 
 • Ordet är fritt
 • Mötets avslutning

Länk till mötet i Teams: Klicka här kl 18:59 torsdag 26/11.

 

Bilagor att ha koll på till mötet

Läs dem direkt i mobilen eller datorn under mötet ;-)

SBS Stadgar - utkast till ändringar ändringsförslag i rött
SBS Budget och Avgifter 2021
SBS Verksamhetsplan 2021

Ordföranden har ordet

Hösten har kommit och sällskapets båtar står på land. Förhoppningsvis har alla hunnit med att täcka båten samt att göra den färdig för vintern. Utan tvekan har det varit en väldigt speciell båtsäsong, trycket på båtklubbar, i hamnar och i farleder har sällan varit högre. Det är många år sedan så många sökte sig till båtlivet. Dessvärre har det även avspeglats i försäkringsbolagens olycksstatistik. Oavsett detta, är det väldigt roligt att så många nya hittat båtlivet och vi får verkligen hoppas att det inte bara är en ”pandemigrej”, utan att det bygger på ett genomtänkt val och att det stora flertalet fortsatt bestämmer sig för att anamma livet på sjön.

I detta nyhetsbrev finns även kallelsen till vintermötet samt förslag på verksamhetsplan, budget och avgifter för kommande år. Förhoppningsvis märks det i förslaget att förutom all ”vanlig” båtklubbsverksamhet jobbar vi i styrelsen hårt för att: 

 • alla medlemmar i båtklubben som framför båt ska ha nautisk kompetens (senast våren 2023).   
 • uppfylla Staden och Länsstyrelsens miljökrav för fritidsbåtar i Mälaren. Alla ska vara giftfria f.o.m. 1 januari 2021.
 • barn och ungdomar tidigt kommer i kontakt med båtlivet 

 I dagarna var det tänkt att vi i SBS skulle genomföra en fullbokad förarbevisutbildning. Vi var tyvärr tvungna att ställa in denna gång, håll ögon och öron öppna när erbjudandet går ut nästa gång. Om inte förr, så kommer vi under vintern/våren 2021 att genomföra ytterliga förarbevisutbildningar. Nautisk kompetens, förarbevis eller högre, är från båtsäsongen 2023 (förlängt ett år) ett krav för att erhålla båtplats i SBS hamn.  

Nu har vi, gemensamt mellan SVI, SBS och FBK under 4 höstar genomfört blästringsprojekt som syftat till att eliminera all gammal giftig bottenfärg och att vi därmed ska kunna uppfylla miljökraven för båt i Mälaren. Sammanlagt har mellan 130 – 140 båtar blästrats och ett 20 tal båtägare har själva renskrapat båtbotten på sin båt. Nästa säsong får det inte finnas en enda båt i vår hamn med giftig bottenfärg. (undantaget är träbåtar) 

Alla medlemmar i SBS måste fylla i en försäkran om ren botten och nautisk kompetens. Blanketten finns på vår hemsida: och via denna länk.   

När jag kommer till hamnen och ser juniorerna segla 2-krona och optimister samtidigt som scouterna packar sina Avanti för seglingsäventyr i Mälaren, då är det lycka! Sätra Båtsällskap ska inte bara vara en parkeringsplats för båtar, vi ska vara en levande båtklubb med mångfaldig nytta för medlemmar i ett vidare perspektiv.  

Det är dags att summera båtsäsongen 2020. För vår del har det inte blivit någon långsegling, vi har mest tröskat runt i Stockholm, Sörmland och Östergötlands skärgård. Sammantaget har det blivit ca 45 seglade dagar med 38 övernattningar i båten. Därtill har vi gjort ett 10-tal utflykter med ”lillbåten” i Mälaren. Ingen rekordsommar, men många härliga upplevelser i vår fantastiska skärgård. Vid flertalet tillfällen har vi även stött på klubbkompisar och tillsammans tillbringat gemytliga kvällar i fina naturhamnar.  

För att knyta ihop säcken, nu står båten på land, täckställning är på och planerna för vintern och vårens rustningsarbete börjar så småningom att ta fart. Länge har jag haft som ambition att bygga och snygga till båtens pentry, det får nog bli ett projekt. Något måste troligen göras åt den gamla dieselmotorn. I 35 år har den tjänat sitt syfte, på senare tid har den dock velat bjuda besättning och omkringvarande på illaluktande rök. Förhoppningsvis är det av mindre allvarlig karaktär, om inte kan det bli motorrenovering alternativt motorbyte.  

Vi ses i dataskärmen den 26 november! 

Anders

Årets arbetsdagar

Läs mer om SBS arbetsplikt
Läs mer om SBS arbetsplikt

Ett 80-tal medlemmar har deltagit i årets 4 schemalagda arbetsdagar som flöt på väldigt bra utan några olyckor eller allvarliga incidenter. För enklare uppgifter har 11 valt att städa klubbhuset och 10 har i år begärt friköp från sin arbetsplikt. De 4 arbetsledarna har varit aktiva med sammanlagt 16 arbetspass.

 De så populära soppluncherna vid de schemalagda arbetsdagarna har tyvärr fått utgå detta år som en följd av den rådande pandemin. 

Förutom det årliga tunga arbetet med att sjösätta och torrsätta våra bojar och bommar har vi i höst skrotat 7st av de gamla rörbommarna på B-bryggan. Dessa kommer att ersättas av nya bommar vid vårens arbete. En badstege har monterats på A-bryggan vilket uppskattas mycket av våra bastande medlemmar. 

Under sommaren har ett antal bommars infästning i bryggorna lossnat och behövt efterdras, detta kan måhända tillskrivas det stundtals kraftiga svallet i farleden utanför. En bojkätting hade släppt från en bojsten utanför gamla mastkranen och dykarhjälp fick tillkallas för åtgärd. En hel del underhållsarbeten har även klarats av såsom byte av samtliga ytterdörrar på klubbhusets övervåning. Även en ny luftvärmepump har installerats i klubbhuset. 

Stort tack till er alla som bidragit med en arbetsinsats för klubben!

 

SBS arbetsledare: Stefan, Ulf, Sami och Olle

SBS Lucia 5/12 INSTÄLLT

På grund av rådande omständigheter så kommer vi att ställa in årets Traditionsenliga Luciafirande i SBS klubbhus. Vi hade hoppet uppe in i det sista, men vi kommer alltså att skjuta på firandet ett år.

Om du hunnit anmäla dig så får du såklart pengarna tillbaka och så får du anmäla dig nästa år igen.

 

God Jul i alla fall då :o)

Du som medlem behöver...

Nu gör vi det enklare för dig att skicka in din Försäkran om Båtbotten och Nautisk kompetens. Detta gäller såklart bara dig som ännu inte skickat in dokumentet.

 

Såhär gör du:

 1. Ladda ner dokumentet här
 2. Skriv ut.
 3. Fyll i alla fält och skriv under.
 4. Ta en bild med mobilen
 5. Maila bilden till miljo@satrabat.se
  eller
  lämna ditt ifyllda papper i brevlådan i dörren till kontoret uppe i klubbhuset.
 6. Klart!

 

Kravet på nautisk kompetetens gäller samtliga medlemmar som framför båt i och i omedelbar närhet av vår hamn.

Medlem som behöver uppvisa nautisk kompetens har nu ytterligare ett år på sig då vi bestämt att skjuta på kravet till våren/sjösättning 2023 istället för våren 2022. Detta gör att våra inställda utbildningar i Förarbevis i lugn och ro kan utföras när omständigheterna så tillåter.

Vad gäller intygan om båtbottenfärg så behöver vi däremot ha din intygan oss tillhanda senast vid sjösättning nu till våren 2021. Utan inskickad och registrerad intygan får din båt inte sjösättas.
Det hela gäller ju om du har en tillåten bottenfärg på din båt eller inte. Om du är osäker kan du låta mäta din båt med en av klubbens snart utbildade XRF-mätare. Läs mer om dem i detta Nyhetsbrev. 

 

Kurs i Förarbevis INSTÄLLD!

 

Du som har följt skrivelser från klubben vet ju att klubben vill att alla medlemmar ska inneha nautisk komptens med minst Förarbevis för att vara medlemmar i klubben. Vi inför detta succesivt under tre år, därefter är det ett krav för att vara medlem i SBS.

Kravet var tänkt att börja gälla vid sjösättningen 2022. Då vi hela tiden behöver skjuta på kurserna i Förarbevis så kommer vi dock härmed också skjuta på tidpunkten för när kravet börjar gälla:

MedlemsKravet på Nautisk kompetens med minst Förarbevis kommer inte att börja gälla förrän vid sjösättningen våren 2023. 

 

Inställd kurs
Vi har i klubben erbjudit två kurstillfällen i Förarbevis. En i november 2020 och en i mars 2021. Båda blev fullbokade.

På grund av rådande omständigheter blev vi tvungna att ställa in kursen i november 2020. Mycket tråkigt, men såklart ett lätt val efter omständigheterna. Vi hoppas fortfarande på att det ser bättre ut för kursen i mars och att FHM:s direktiv pekar på att vi kan genomföra den kursen.

De som var anmälda till November-kursen kommer alltså att få information när vi kör deras kurs. Kanske innan jul, i januari eller annan lämplig månad. Det får framtiden utvisa.


Utbildningssektionen

 

Mätning av båtbotten

Vi har sedan vårt upprop fått in fler än tre medlemmar som vi har anmält till en mätförrättarutbildning via SBU, Svenska Båtunionen.

Efter utbildningen kommer vi ha möjlighet att själva organisera mätningar av biocidhalter på våra båtar genom att medlemmar lär sig hantera mätinstrumenten.

Tyvärr blev SBS inte prioriterat i den första utbildningsomgången nu under hösten. Vi hoppas på möjlighet att delta i nästa omgång som sker efter nyår någon gång. 

Ni som anmält er kommer att hållas informerade av miljöansvarig Ulrika Nylén.

Junior

Tack arbetsplikten!

Vi på Junior fick även i år finfin hjälp av ett stort gäng Junior-hangarounds som jobbade på som bara den. De där i arbetsplikten gillar oss på junior!

Vi hade även hjälp av Scouterna som fått dit ett gäng föräldrar som var vana att jobba med juniorbåtar och juniorverksamhet.

Ett välkommet bidrag.

Tack alla som tvättade båtar och kånkade runt på vår utrustning.

Bra arrangerat av våra arbetschefer!

Skrubbskrubb

Hinkarna redo!

Tvåkronor upponer

Gummibåten skrubbades och veks ihop till ett litet paket medan utombordaren kördes upp till Scouternas förråd för vintern.

Nu ser vi fram emot sommaren. Första juniorseglingen blir 5 maj 2021!

Håll koll på oss och vår verksamhet på Juniorsektionen.

Notiser

Efterlysning

Vi i juniorverksamheten letar efter en lämplig följebåt till vår verksamhet. Vi behöver köpa en båt som har en snurra på ca 15 hästar och en båt som är ca 4,5 meter. Gärna RIB...

Klicka här om du har tips

Surra din båt

Kanske inte surra, men gör allt du kan för att den ska stå stadigt. Stöttor kan röra sig en hel del över tid så du bör titta till din båt ett antal gånger under vintern. Särskilt efter större regn.

Fler juniorer!

Hösten är över och vi börjar nu planera för nästa års verksamhet. Du som har barn eller barnbarn mellan 10-14 år, anmäl dem till oss i Juniorerna! Medlemsbarn har företräde så hör av dig!

Läs mer om SBS Juniorer


Har du bytt båt?

Anmäl till hamnkapten (hamnkapten@satrabat.se) om du bytt båt under året eller har för avsikt att göra det under nästa år.

Detsamma gäller om du av någon anledning vill byta hamnplats. Enklast är om vi får denna information innan vi börjar dela ut de tomma platser vi normalt får varje år i samband med att avgifterna ska betalas 31 januari.


Smygtitta i kalendern för 2021

Redan nu kan du ta dig en titt i nästa års kalender för klubben. Allt är inte spikat, men det mesta är med. Som alltid är det hemsidans kalender som gäller. Där kan du alltid vara säker på vad som gäller. I början på nästa år räknar vi med att spika alla datum.

Du vet väl att du kan prenumerera på vår kalender? Då får du varje ny aktivitet direkt in i din kalender i mobilen. Gå in på hemsidans kalender och klicka på Exportera Kalender. Nu kan du välja att Prenumerera på kalender. Fiffigt va?

 

KALENDER SBS 2021
(punkter m frågetecken är lite osäkra)

 

21 januari styrelsemöte inför årsmötet

2 mars Medlemsmöte Årsmöte med inröstning av nya funktionärer och andra medlemsbeslut. Missa inte att använda din röst.

11 mars konstituerande möte med nya funktionärer och planering inför vårmötet

15 april Medlemsmöte Vår m allt inför sjösättningen!

17 – 18 april Arbetsplikt

18 april Möte för nya medlemmar

2 maj Sjösättning ? (sista chansen att uppvisa intyg om båtbotten)

10 juni Styrelsemöte

19 augusti Styrelsemöte Jungfruholmarna

16 september Medlemsmöte Höst

2 oktober Torrsättning?

7 oktober Styrelsemöte

23 – 24 oktober Arbetsplikt

4 november Styrelsemöte inför vintermötet

25 november Medlemsmöte Vinter med verksamhetsplan, budget o avgifter.

9 december Styrelsemöte?

För kalender, klicka här.


Tidningen / Nyhetsbrevet Sätra Båt
Ansvarig utgivare: Anders Jansson, ordforande@satrabat.se 
Redaktör: Rikard Hård, redaktor@satrabat.se
Sätra Båtsällskap, Sätravarvsvägen 55, 127 31 SKÄRHOLMEN

Telefon klubbhus: 08-88 93 71   Hamn: Gamla Sättra Varf
Kontakta klubben: info@satrabat.se
Vår hemsida: www.satrabat.se
Vår Facekookgrupp: SBS Fb-Grupp Vår Facebooksida: Sätra Båtsällskap   

facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Sätra Båtsällskap. Denna mailade tidning är det primära sättet på vilket vi skickar ut medlemsinformation. Du bör därför inte välja att tacka nej till att få detta brev då du
annars kommer att missa viktig medlemsinformation.

Om du av någon anledning ändå behöver tacka ner till att få dessa mail så ska du klicka på denna länk. Mail från SBS kommer då omedelbart att sluta komma till
den mailadress du uppgivit.

Personuppgifter: Inför varje utskick hämtar vi mailadresser till samtliga SBS medlemmar från medlemsregistret i Båtdata. Vi hämtar inga andra personuppgifter. Inför varje nytt utskick av denna tidning raderas den tidigare listan med mailadresser och en aktuell hämtas från Båtdata.