Månadsbrev med intervjuer och senaste nytt.  Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


”Det är viktigt att lita på sin idé och att känna att man själv har förmågan"

Pär Svärdson är en serieentreprenör och medgrundare av bl.a. Adlibris 1997 och nätapoteket Apotea 2012. Företaget har vuxit mycket snabbt och omsatte 2019 2,7 miljarder kronor. Han sitter även i styrelsen för SOS Barnbyar, har ett stort intresse för miljöfrågor och driver projekt för ett renare Östersjön.


Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till där du befinner dig idag
Jag är född i Stockholm, men flyttade som ung till Västervik och har alltid varit inspirerad och intresserad av företagsamhet. Jag tror det kommer väldigt mycket från min pappa och farfar - det har alltid ansetts fint i min familj att vara entreprenör. Jag drev djuraffär när jag var 8 år och startade mitt första aktiebolag när jag var 16 år gammal. Mitt första aktiebolag hade ingen direkt affärsidé, men det bolaget bytte sedan namn och blev Adlibris. 

 

Hur skulle du beskriva vad som är utmärkande för just ditt ledarskap?
Jag är väldigt engagerad i verksamheten och alla detaljer. Jag vill förstå hur allting fungerar och har alltid haft uppfattningen om att ledare ska vara den som gör mest på bolaget. 

 

Är det skillnad på att leda en entreprenörsverksamhet kontra andra verksamheter?
Jag tror att i en entreprenörsverksamhet bygger det ofta på att du har startat bolaget själv, vilket ger en stor kunskapsfördel för den ledaren. Eftersom man varit med i hela processen får man även en större auktoritet. 

 

Vad är det viktigaste du vill åstadkomma med ditt ledarskap?
Att kunden ska bli nöjd med det vi gör. 

 

Var hämtar du din inspiration ifrån?
Mycket kommer ifrån att man själv testar sin tjänst och tycker att den fungerar bra, men även kundomdömen och liknande feedback. 

 

Vad gör du för att inspirera andra?
Man ska stödja och hjälpa de unga entreprenörerna, jag försöker i mån av tid att coacha och hjälpa de som är i början av sin karriär. 

 

Vilka 5 råd skulle du själv ha velat få i begynnelsen av din karriär, som du skulle haft nytta av nu?
Jag hade inte riktigt en tydlig mentor vilket jag tror är väldigt bra. Att ta hjälp av de som gjort en liknande resa och samlat på sig massor av erfarenhet, är den bästa skolan. Då slipper man på något sätt uppfinna hjulet själv varje gång. Kommer man t.ex. i en situation när någon vill köpa in sig eller liknande är rådgivning från en neutral erfaren part inte att underskatta. Det är också lätt att man vid kontakt med stora företag känner sig väldigt liten och tror att alla kan bättre. Det är viktigt att lita på sin idé och att känna att man själv kan. 

 

Vad i din ledarroll är du mest stolt över så här långt?
Väldigt många i min organisation har varit med väldigt länge och följt med mig, även när jag sålde Adlibris och startade Apotea. Det tycker jag är ett fint kvitto. Samt att företaget gått bra, att vinna årets nätbutik 6 år i rad, blir en tydlig feedback på ett bra ledarskap.

 

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och hur valde du att tackla den?
En stor utmaning är att växa från att vara på en nivå där man känner alla till att driva en stor organisation. Det är utmanade att styra alla mot samma värderingar och mål utan en personlig kontakt med samtliga medarbetare.

 

Har du några ledord eller värderingar som du håller hårt i?
Man ska sträva efter att endast göra saker man är stolt över och känna att man kan stå för det man har gjort. 

 

Vad uppskattar du för egenskaper hos dina medarbetare?
Att de gör sitt bästa och att de försöker.

 

Om du fått välja ett annat spår än det du är på idag, vad skulle det ha varit?
Jag har alltid tyckt att det är väldigt häftigt med forskning, men är nog för rastlös för att klara av det. 

 

Vad har du kvar att åstadkomma som ledare?
Jag tror att man har fantastiskt mycket kvar att lära genom hela livet och att det är en form av livslångt lärande. Den dagen man tror att man inte har något kvar att lära blir det nog lite knepigt. 

 

Vad vill du lämna efter dig för avtryck som ledare?
Jag vill att det ska vara ett företag som kan leva vidare även när man själv har slutat. Samt att kunderna ska ha en hög uppfattning om företaget. 

 

Vad tror du att du gör om 5 år?
Jag skulle tro att jag jobbar på Apotea, men 5 år i ett ungt företags liv blir väldigt lång tid. Därav är det en svår fråga. Jag hoppas även att jag fortsätter med mina miljöprojekt vid sidan av och att den delen ökar och gör skillnad för samhället. 


”Det finns inte bara ett sätt utan du måste se och anpassa ledarskapet utifrån situationen"

Patric Sjöberg är VD på Stromma Group, mer känd som Strömma Turist & Sjöfarts AB. Han har en bakgrund som VD inom olika SAS bolag och Stockholmsmässan.


Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till den roll du nu har
Det började med fyra år på familjeföretaget, en agenturfirma med internationella textilvarumärken i Oslo. Sedan var jag i tio år på IKEA varuhus i Sverige. Från 2001 var jag VD på två bolag inom Scandinavian Airlines. 2008 blev jag VD och koncernchef på Stockholmsmässan AB Exhibition & Congress center och sedan juni 2019 är jag VD och koncernchef för Stromma Group (Strömma turist & Sjöfart AB).

 

Vad var det som fick dig att tacka ja till VD rollen på Strömma?
Stromma Group är ett fantastiskt internationellt bolag med verksamhet inom Tours & Activities i sex länder och 15 destinationer med en mission att: Create Memories for Life och med följande värderingar: Reliable, Engaged and Genuin. Dessa är värdeord och ett uppdrag min personlighet kan stå för samt att det är internationellt. Stromma Group är samtidigt en stark och viktig partner i alla destinationer för besöksnäringens och därmed destinationernas utveckling för turismen. Detta var de starkaste anledningarna till att jag tackade ja till jobbet.

 

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap och vad som är signifikant för just dig?
Entusiasmerande, lyhörd, kravställande, målmedveten och starkt engagerad i bolaget och dess medarbetares utveckling och potential.

 

Vilka 3 saker ser du att du i ditt ledarskap kan bidra med?
Lösningsorientering, driv och resultat.

 

Vad ser du som din viktigaste ledarskapsfråga framåt?Anpassa bolaget för överlevnad på långsikt pga Covid19.

 

Hur tror du att andra skulle beskriva dig som ledare?Jag tror de skulle säga engagerad, entusiasmerande, utvecklande och målmedveten.

 

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och vad har du lärt dig av den?
2020 Covid19 med total nedstängning, inga inkomster på flera månader, sedan minimala omsättningstal och ett mycket ovisst kommande år. Lärdom: agera snabbt och målmedvetet även om du inte har alla fakta – bättre agera än att avvakta – något som vi har gjort.

 

Varifrån hämtar du energi och inspiration?
Energi med min fru och att tillsammans göra våra fritidsintressen. Inspiration genom möten med ägare, styrelse, kollegor och kunder samt möten på våra destinationer. Men även att delta på föredrag och nätverk. Sist men inte minst mitt motto: ”Tänk positivt – gör det bästa av situationen”.

 

Hur inspirerar du andra?
Ger av min energi, lyssnar och framförallt genuint bryr mig om personen eller gruppen.

 

Vilka är dina viktigaste värderingar?
Jag är faktiskt bolagets värderingar och dessa var en anledning varför jag sa ja till uppdraget. Viktigaste värderingarna för mig är att vara pålitlig och lojal, engagerad och genuin/uppriktig.

 

Vilka 4 råd skulle du gett dig själv när du startade din ledarbana, som du med din erfarenhet idag, hade haft nytta av i början?
Med åren har jag lärt mig att anpassa min styrka; entusiasm/ivrighet, det rådet skulle jag ha gett mig själv från början.

 

Har du någon person som betytt mycket för ditt lärande som ledare och vad var det du särskilt tog lärdom av?
Jag har alltid lyssnat på och pratat med flera personer kring ledarskap, eftersom jag anser att det inte finns ett sätt, utan att du måste se och anpassa ledarskapet utifrån situationen.

 

Om du fick välja en helt ny bana, vad skulle det i så fall vara?
VD-yrket gillar jag skarpt och skulle välja det igen.

 

Vad vill du göra för avtryck som ledare den dagen du väljer att kanske göra annat?
Det bästa som finns och den största belöningen är när nära medarbetare till mig utvecklas så att de tar och får nya utmaningar, som är större.

 


PotentialPodden™

Följ gärna PotentialPodden™ där vi under avspända former, intervjuar intressanta företagsledare om ledarskap. LYSSNA HÄR>> på de första åtta avsnitten.

Medverkande är bland annat: Marika Philipson, VD Särnmark Koncernen, Sven Eggefalk, VD Länsförsäkringar Bank, Ingrid Höög, Koncernchef Wise Group, Lars Backhans, VD ESRI Sverige, Thomas Högväg, VD Wasa Kredit, Fredrik Bergström, VD Länsförsäkringar AB, Rikard Josefson, VD Avanza, Johan Regefalk, VD KG Knutsson, Tove Zander, ansvarig för Swedbank Unga och Karin Eriksson, VD XL Bygg.


Anpassat erbjudande för nuvarande arbetsformer!


Vi levererar följande:


Steg 1:
 Ledare och team genomför ArbetsrelateratDNA™ online för att skapa ett konkret underlag för hur handlingsplan och aktiviteter kommer att implementeras.


Steg 2:
 PerformancePotential sammanfattar GruppDNA™ och OrganisationsDNA™ och levererar en sammanfattning av nuläge via vår Preferensanalys™. 


Steg 3:
 Vi genomför effektiva kunskapsupplägg för att involvera individer och team att skapa medvetenhet om sitt eget agerande. Dessa levereras online eller fysiskt med olika lösningar för att hantera Covid-19 på ett säkert sätt.


Kontakta oss nu för att säkerställa höstens leveranser och implementationer på info@performancepotential.se så berättar vi mer.

 


I november Månadsbrev intervjuar vi Pelle Ewalds, VD Oracle Sverige och Peter Bäckström, VD ATA Hill & Smith Sverige.  


Månadens tankeväckare: Vi tolkar utifrån våra egna preferenser och perspektiv!

Illustratör: Åsa Holmqvist

AKTUELLT

Har ni säkerställt rätt implementation av era aktiviteter?
Vi erbjuder ett kraftfullt digitalt verktyg i kombination med effektiva träningsformer.

Säkerställ att era handlingsplaner verkligen blir implementerade som det är tänkt. Vår Preferensanalys™ och ArbetsrelateratDNA™ hjälper er att konkretisera implementationen. 

Genom det kan vi i förväg visa er vilka preferenser och perspektiv som råder i er organisation och hur dessa påverkar det slutgiltiga resultatet.

Vi kopplar ihop VerksamhetensDNA™ med individen och organisationens ArbetsrelateratDNA™.


Affärer denna månad är inom IT, Offentlig sektor, Byggbranschen och Tjänstesektorn. 

EVENT & AKTIVITETER

Höstens deltagare i Potentialpodden™ är bland andra: 
Louise SanderVD Handelsbanken Liv
Britt-Marie EkströmVD Maries Puts & Städ
Peter ErikssonVD StoreSupport
Ulf WretskogRegion Chair Nordics & CEO Corporate Services Nordics,Sodexo
Ulrica Hedman, VD Länsförsäkringar Uppsala

LYSSNA HÄR>> på de första tio avsnitten.


Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de når genom oss. HÄR >> kan du se Särnmark berätta mer.


Aktuella events och händelser
finns alltid på vår hemsida under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.

LÄSTIPS


Vill du veta mer om hur du konkret kan öka dina möjligheter att få strategier och mål att uppnås genom fokus på perspektiv och preferenser? Ta kontakt med oss om hur vår Preferensanalys™ genomförs genom, VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™.

KONTAKTA OSS

08 - 411 26 00 

info@performancepotential.se

Följ oss på sociala medier:

facebooktwitterlinkedin

OM PERFORMANCEPOTENTIAL

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Via vår Preferensanalys™, matchar vi VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans.

Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet. Vi säkerställer att din organisation skapar förutsättningar för rätt aktiviteter och nyttjar sin potential till fullo.

 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev gör du det här.

Om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se.