Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 22 2020


Hej på er alla

Nu är det några veckor sen Cheerforum men glädjen över helgen sitter i. Många av er har gett oss positiv feedback för helgen, förläsare och upplägg vilket är enormt roligt.

Vill du bli min kollega? Vi söker nu en vikarie då vi har två som gått på föräldraledighet.

Vi söker även en projektledare/tränare för utvecklingslandslaget, är du den vi söker?

Läs den roliga nyheten från Julle United i dagens Cheerinfo, vi säger igen stort GRATTIS!

Med skick i dagens cheerinfo är också en hel del föreläsnings och utbildningstillfällen. I corona tider är det fler och fler utbildningar som erbjuds digitalt vilket kan gynna fler! Det blir lättare för fler att vara delaktiga.

När vi då är inne på digitalt så är det fler och fler årsmöten årsstämmor som genomförs digitalt. Behöver ni råd om hur ni skall göra och känner er tveksamma så finns det i dagens cheerinfo mer lite tips och trix från RF. Tveka inte och hör av er till oss heller om några frågor uppstår. Vi som förbund kan vara behjälpliga kring genomförande av ett årsmöte digitalt.

Frisk och fri som vi också tidigare informerat om har en gratisföreläsning om ätstörningar och som organisationen isig och vad de kan erbjuda och hjälpa till med. De erbjuder föreläsningar på många olika håll i Sverige.

Idrottsombudsmannen och Visselblåsartjänsten är en viktigt del av RF och två tjänster vi belyser i dagens Cheerinfo. Som ett led och en del av Trygg Idrott är det bra om ni som förning är informerad om deras funktioner och vad de kan hjälpa er och era aktiva med.

Jag har påbörjat det SF-Specifika arbete med många RF-SISU distrikt och det skall bli riktigt spännande och se hur detta kan hjälpa och utveckla alla föreningar. Arbetet med Trygg idrott är en del av den SF-specifika insatsen så jag är säker på att ni alla kommer arbeta med detta under hösten.

En del av värdegrundsarbetet ni också kan göra som förening är Idrottens Uppförandekod! Ta och gör ett utvecklingsprojekt kring detta material och en utvecklingsresa. Ni hittar länk som medskick idag.

Nästa vecka har vi en arbetshelg med alla kommittéer, utskott, personal och förbundsstyrelse. Det innebär att det inte utkommer något cheerinfo nästa fredag-

Jag önskar er alla en härlig helg och glöm inte delge vad som händer i er förening, det kan alltid inspirera någon till nya tankar!

Kia
Er Föreningskonsulent

 


Hälsningar från Generalsekreteraren

Denna vecka har varit både händelse- och lärorik. Vi har påbörjat att utvärdera vårt agerande som idrottsförbund under Coronas första månader, något som jag även vill råda er föreningar att göra. Vi har utvärderat internt och ställt frågan externt för att få återkoppling på vad som fungerade bra, och vad vi kunde ha skött bättre.

Om er förening har återkoppling på vårt agerande, tar vi tacksamt emot era tankar om utveckling av SCF. (mejla scf@cheerleading.se)

Vi har ett nära samarbete med våra nordiska grannländer, och har en dialog om hur vi kan stötta varandra, och hur vi gemensamt kan hitta vägar framåt för vår idrott. Det digitala forumet ger chans till tätare kontakter, och ger oss förutsättningar att skicka signaler till våra internationella tillhörigheter. I veckan hade vi ett sådant möte, och det ger även en massa glädje att åtminstone får ha en videokontakt med de människor jag normalt träffar vid våra stora mästerskap.

Jag var även med på min första fysiska träff för generalsekreterare. Reflektionerna efter den träffen handlar om hur vår idrott kan lära och ta intryck av andra, men även att cheerleading kan tillföra till resten av idrottsrörelsen. Jag vill uppmana er alla att tänka över vad ni har lärt er av vår sport, och hur det kan komma till nytta på fler ställen. Cheerleading bygger ledarskap, ett ledarskap som är tydligt, men som även är baserat på samarbete och tillit som ett resultat av idrottens utformning.  Har du tänkt på var just du kan utöva ledarskap mer än i hallen? Låt mig veta vad du kommer fram till, kanske kan jag stötta dig i den riktning du vill gå.

Katarina


GRATTIS! till Vinnarna i 3030 fonden Julle United!

Nu är det äntligen officiellt, Julle United är ev av de lyckliga vinnarna!

Henrik Lundqvist och Unibet har nu presenterat årets vinnare av 30/30-fonden- ett projekt där 30 idrottsföreningar från hela Sverige tilldelas 30 000 kronor vardera. De vinnande föreningarna har valts ut för sitt arbete för en schysst idrottskultur och insatser som skapar trygghet, gemenskap och jämställdhet.

Här kan ni se motiveringen presenteras av Henrik Lundqvist.


Är du den vi söker??

SCF söker vikarie till förbundets kansli

Svenska Cheerleadfingförbundet söker en vikarie till kansliet på grund av föräldraledighet. Rollen kommer vara en visstidsanställning 50 procent fram till 31 december 2021 och innefattar administrativa uppgifter.  

SCF söker en person som ska hjälpa till med diverse administrativa uppgifter i kansliet.

Exempel på uppgifter är mötesadministration, bokning av resor för utbildare och domare, bokning av konferenser och utbildningar. Du kommer även hjälpa till att bevaka mejl och telefon.  

Här finner ni hela annonsen.

Välkommen med din ansökan!

SCF söker nu en projektledare/tränare för utvecklingslandslaget

SCF söker en projektledare/tränare för vårt utvecklingslandslag. Rollen kommer vara på 20 procent fram till 31 augusti 2021.  

 

SCF söker en person som ska projektleda och träna vårt nystartade utvecklingslandslag. Syftet med SCFs utvecklingslandslag är att förbereda individer för landslagsnivå, tekniskt, mentalt, fysiskt etc. Deltagare ska när de ha gått igenom utvecklingsprogrammet vara väl förberedda för att presentera på den högsta elit-nivån i cheerleading. Utvecklingslandslaget kommer beredas goda resurser med det stöd SCF förmås uppbringa.  


Digitala årsmöten

Hur genomför man ett årsmöte nu i dessa tider med corona? Årsmötet är idrottsföreningens viktigaste möte, men i och med coronakrisen kan det vara svårt att genomföra årsmötet fysiskt. 

 

Hur genomför man ett årsmöte nu i dessa tider med corona? Årsmötet är idrottsföreningens viktigaste möte, men i och med coronakrisen kan det vara svårt att genomföra årsmötet fysiskt. 

 

Behöver ni lite hjälp och riktlinjer inför ett digital möte kan vi på kansliet hjälpa er, men ni kan även hitta information från RF och SISU Idrottsutbildarna som tagit fram vägledning för föreningar som vill eller ska genomföra årsmötet digitalt.

Här hittar ni den informationen.

När ni tagit beslut kring att arrangera ett Digitalt årsmöte finns en del för dig som ska leda mötet att tänka på. Förutsättningar och utmaningar är annorlunda mot att hålla ett möte i fysisk form.

Här hittar du den informationen.

Som deltagare, delegat på ett årsmöte finns det också en del att tänka och förbereda sig på.

Här hittar du information för delegater.


Idrottsrörelsens uppförandekod

Idrottsrörelsen, som vi nu är en del av, bygger på demokratiska principer. Vi välkomnar alla, alla har rätt att vara med och alla har också  rätt att uttrycka sin mening.

Allas röster är lika viktiga och alla röster måste bli lyssnade på. Genom samtal kan vi utvecklas och genom att olika uppfattning och förslag får komma till tals, kan vi tillsammans utveckla verksamheten så den passar alla. Det är viktigt att vi har en demokratisk delaktighet i våra föreningar och vår verksamhet.

Men med detta följer ett ansvar, ett ansvar kring önskat beteende och förhållningssätt. Idrottsrörelsen har tagit fram en uppförande kod och den hittar ni här.

Ta tillfället i akt och arbeta med denna i er förening, kanske som en lärgrupp med era tränare och er styrelse. Låt det bli en del av ert utvecklingsarbete som ni nu startar upp med RF-SISU distrikten.

Här hittar ni den.


Digital föreläsning: Osynliga funktionsnedsättningar

Föreläsning som ger kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel  ADHD och autism. Föreläsningen tar även upp de barn som inte har en diagnos, men som ändå kan få svårt att fungera på träningarna.

Ledordet för barnen och ungdomarna i svårigheter är struktur.  Vad innebär struktur rent praktiskt? Få hjälp med konkreta pedagogiska tips på hur ni kan lösa situationer som uppstår och upplägg av träning.

 

De verktyg som underlättar för dessa barn, är bra för alla. Det betyder att om ni strukturerat utvecklar er verksamhet med dem, kommer det ge fler positiva effekter än vad ni kan gissa.

Här finner ni mer information.


Gratis föreläsning

Frisk & Fri delar med sig av sina egna erfarenheter av ätstörningar och informerar om föreningen. 

6 oktober ger de en gratis föreläsning. Föreläsningen genomförs på Medborgarhuset i Stockholm, men det finns även möjlighet att vara med via länk.

De flesta som arbetar eller engagerar sig i föreningen har själva haft eller känt någon med ätstörningar. Det finns inget kommersiellt syfte, utan föreningen vill bara fylla det behov som de engagerade själva hade och i vissa fall saknade när det behövdes som mest.

Här finner ni mer inforamtion


Kassörsutbildning via webben!

Målet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om Kassörsrollen. Utbildningen riktar sig till kassörer och andra med intresse för hur en Idrottsförenings ekonomi fungerar. 

Innehåll:

  • Ansvar för ekonomin i idrottsföreningen
  • Krav på ekonomisk redovisning
  • Kassörens och revisorns roller
  • Skatter, avgifter, deklarationer och kontrolluppgifter för idrottsföreningar

Kostnad 300 kr. Arrangör RF-SISU Västrnorrland

Här anmäler du dig!


Trygg Idrott

Vi har i tidigare Cheerinfo informerat om RF/SISUs arbete med Trygg Idrott. Ett utbildningsmaterial för alla Idrottsföreningar med information och konkreta tips på utformande av handlingsplan vid misstanke om trakasserier, hot och våld.

Hur väl förberedd är er förening? Vet alla om ifall ni har en handlingsplan om ni skulle upptäcka att någon i laget blir trakasserad eller utsatt för våld?

Många föreningar och organisationer är idag helt oförberedda och ställs inför svåra beslut när det plötsligt händer i den egna föreningen. Många tänker nog att detta inte händer oss, bara andra. Men det händer och när det händer är det en stor fördel om ni är förberedda.

Se det också som ett förebyggande arbete. Ni kan genom att utarbeta en handlingsplan och föra dialog med era ledare och styrelse stärka dem och öppna upp ögonen för dem att se aktiva som av någon anledning far illa.

Som ett led i arbetet med Trygg Idrott öppnade Riksidrottsförbundet funktionen idrottsombudsman med telefonnummer 08-627 40 10 och Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst.

Idrottsombudsmannen ger råd och stöd om du misstänker att någon bryter mot idrottens värdegrund och via visselblåsartjänsten kan du anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten.

Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier. Den som anmäler ett ärende via visselblåsartjänsten har möjlighet att vara anonym. Visselblåsartjänsten skall normalt inte användas när det handlar om avvikelser från föreningens värdegrund utan i ett sånt läge skall medlemmen främst vända sig till sin egen förening eller till oss som SF. Det kan dock finnas känsliga ärenden då man inte vill eller vågar berätta den normala vägen, men ändå vill göra sin röst hörd. Genom visselblåsartjänsten erbjuder Riksidrottsförbundet en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten

Här hittar ni mer information om Idrottsombudsmannen

Här hittar ni mer information kring Visselblåsartjänsten


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlemmar till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.