Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

120 års erfarenhet av vård och omsorg

I 120 år har Betaniastiftelsen verkat för jämlik vård och omsorg över landet, vård som alltid utgår från en helhetssyn på människan och som är oberoende av bakgrund, trosuppfattning, ålder och bostadsort. I år firar Betaniastiftelsen 120 år.

Se en film om stiftelsens historia, nutid och framtid!


Det här gör vi för att uppmärksamma 120-års jubileet


Vi satsar på jämlik tillgång till närståendestöd

Häftet ”Till dig som är närstående” översätts till 16 språk. Syftet är att tillgängliggöra materialet och möta personer med annat modersmål än svenska. Läs mer här!

Foto: Anna Tärnhuvud

Vi utvecklar en ny utbildningsmodell för god palliativ vård

I nära samverkan med Bräcke diakoni utvecklar vi utbildningsmodellen Palliation ABC-certifiering för enheter inom vård och omsorg som vill kvalitetssäkra den allmänna palliativa vården på sin enhet. Läs mer här!

Foto: Yanan Li/Svenskt demenscentrum

Vi satsar på digitalt lärande

Redan förra året påbörjade vi en övergång till digitalt lärande. Vi utvecklar en ny lärplattform som ska möta utbildningsbehov inom palliativ vård och existentiellt stöd i vård och omsorg.

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Vi tar initiativ till forskning om betydelsen av digital kulturtillgång för livskvalitet

I ett nytt samarbete med Studio Acusticum och Göteborgs universitet ska operaföreställningar från The Metropolitan Opera (Met) göras tillgängliga för patienter och närstående i palliativ hemsjukvård. Samtidigt undersöks betydelsen av digital kulturtillgång för välbefinnande och existentiell hälsa. Läs mer här!

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Höstens utbildningar


Sorgen efter den som inte orkade leva

Utbildningsdag om efterlevandestöd och suicidprevention. Föreläsare Ullakarin Nyberg, psykiater.

Alingsås, Lilleskog 14/10

Läs mer och anmäl dig!

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Nära sjukdom och död

Utbildningsdag om existentiella frågor i vården. Föreläsare Kerstin Dillmar, sjukhuspräst, och Lars Björklund, kaplan Sigtunastiftelsen.

Alingsås, Lilleskog 4/11

Läs mer och anmäl dig!

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Lindring bortom boten

Digital utbildning utifrån nationella riktlinjer i palliativ vård. Utbildningen görs i samverkan med Nationella Rådet för Palliativ Vård. Föreläsare Bertil Axelsson, överläkare, Charlotta Svalander, dietist och Kersti Olson, fysioterapeut.

Digitalt 22/10 och 19/11

Läs mer och anmäl dig!

Foto: Yanan Li/Svenskt demenscentrum

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

homepagelinkedinfacebookinstagram