Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Det har aldrig varit viktigare än nu...

Det svenska näringslivets kostnad för haverier uppgår till drygt 100 000 000 000 per år.
Det låter som ett givet argument för att satsa på underhåll. Tyvärr går det trögt med detta. OEE-talen tenderar, enligt en undersökning för några år sedan, att sjunka snarare än att, som de borde, öka. 

Vilka är egentligen argumenten för att satsa på underhåll? Frågan är självklar för alla som arbetar med underhåll, men är det uppenbarligen inte alla för i vår omvärld.
Argumenten är fler än vad de flesta kanske tänker sig. Underhåll…

 • bidrar till att göra driften lönsam.
 • bidrar till att produktionsmiljön blir säker för dem som arbetar där.
 • bidrar till att minska teknikens skador på miljön.
 • bidrar till företagets kunskapsuppbyggnad avseende hur tekniken kan bli mer hållbar.
 • minskar behovet av nyinvesteringar.
 • bidrar, via driftsäkerhet, till att företaget levererar i tid, får nöjda kunder och vårdar sitt varumärke.

Den kris som stora delar av näringslivet i världen nu befinner sig i på grund av epidemin innebär att vi alla måste bli bättre än någonsin på att ta vara på möjligheterna. 

Uppskattningsvis 100 000 svenskar, varav 10 000 chefer arbetar med underhåll och är redan finansierade. Mycket handlar därför om att använda dessa på bästa möjliga sätt.

Detta ställer stora krav på kommunikation. Det finns åtminstone fem saker att tänka på när man utformar ett budskap:

 • Uthållighet. Om man säger något bara en gång är det nästan ingen som har hört det. När man sagt det tio gånger inser många att de hört det förut. När man sagt det femton gånger börjar de förstå vad man säger. Den som tröttnar redan efter tio gånger drunknar i bruset.
 • Budskap får inte glida. Då förlorar de i trovärdighet. Det är exempelvis väldigt viktigt att ord och handling skickar samma signaler.
 • Vi har alla olika yrken. De flesta av våra kollegor kan inte det vi kan. Därför räcker det inte att fram hålla vad som är viktigt utan också erbjuda bra förklaringar till varför.
 • Tal: Allt tyder på att vi hellre lyssnar på vad någon säger än läser vad denne skrivit. Martin Luther King fick en hel värld att lyssna. Men, nästan ingen läste hans avhandling. Så prata!
 • Vi är inte mer än människor. Kommunikatörer som uppfattas som grå och tråkiga lyckas sämre än de som kan framföra sitt budskap på ett karismatiskt sätt. Vem på avdelningen är bäst på att få andra att lyssna? Be denne ett sköta kommunikationen.

 

Stora delar av världens näringsliv befinner sig i kris. Tyvärr kommer den att bli långvarig.
Ingen har råd att tacka nej till bra idéer. Särskilt inte om de redan är finansierade. Detta är ett utmärkt tillfälle att framhålla vikten av underhåll och Smart Maintenance.

 

Anders Källström

Ordförande Sustainability Circle


Vad behöver Smart Maintenance kunna om Cybersäkerhet? 

Möt Martin Lundgren - LTU

Hej Martin, berätta kort om vem du är och vad du gör.

Jag är idag universitetslektor vid Luleå Tekniska Universitet i Informationssystem inom Informationssäkerhet.

Under våren avlade jag min doktorsexamen inom samma ämne, fast med fokus på riskhantering inom informationssäkerhet, som också är mitt forskningsområde. I min bakgrund har jag jobbat som utvecklare av något av om heter 'tillitstjänster' och utveckling av digitala signaturer avsett både myndigheter och privata företag. Jag har även haft roller som Cheif Information Security Officer, och är det än idag om än i en begränsad kapacitet som bisyssla, med ansvar för hot och riskbedömningar, kryptografiska implementeringar och säkerhet gällande nyckelinfrastruktur. 

Den 1-2 oktober ska vi tillsammans arrangera det mycket spännande och högaktuella webbinarieämnet -  Cybersäkerhet. 
Vilka frågor kommer vi få svar på? Vilka nyheter är på gång i detta område?

Under webbinariet så kommer så kommer vi att kolla på säkerheten kring Operational Technology (OT), dvs teknik för att övervaka och administrera industriella operationer. Traditionellt har OT som funktion att kontrollera och styra produktion, och är oftast avgränsad till en viss miljö. Men allt eftersom IT utvecklats och blivit en större del av vardagen, och Internet of Things (IoT) växt fram explosionsartat, så har OT och IT blivit en naturlig korsning, som medför möjligheten att koppla upp instrument och sensorer att kunna bli administrera och övervakade på håll. Detta är något vi kallat för Industrial Internet of Things (IIoT), och är en viktig del av Industri 4.0 som kan bistå att öka effektiviteten och minska svarstider.

Dock, uppkoppling av dessa system som traditionellt inte varit designade att bli uppkopplade, eller med utrustning som utvecklats för att vara billiga och effektiva där säkerhet har fått mindre fokus, leder naturligtvis till många frågor vad gäller säkerhet.
Vi kommer att gå igenom lite historiska händelser där olika företag inom industriarbete blivit angripna och utsatta för attacker, ofta med destruktivt avseende. Men vi kommer också kolla på vad som gjorde detta möjligt, och att det ofta är mänskliga faktorer som spelat in. I korta ordalag kommer spelplanen idag och imorgon inom cybersäkerhet med detta fokus diskuteras.

 

Nu när allt ska lagras i molnet så är denna fråga hetare än någonsin. Kommentar?

Molnet är onekligen en het fråga. Personligen brukar jag säga att "molnet" är ett finare ord för "någon annans dator". Med det sagt så tror jag det är det viktigt att man vet precis vem som får tillgång till data och information som lagras i molnet, idag och i morgon.
Även om vi litar på en leverantör idag, så kanske denne säljer sin verksamhet i framtiden. Litar vi även på dessa?

Aspekter och direktiv så som GDPR och NIS blir snabbt viktiga frågor, och något som inte bör tas lättvindigt. Molnet erbjuder ofta en bra och skalbar plattform, där vi slipper ansvara för att underhålla och drift. Men vi bör se ett steg längre än de tekniska fördelarna, och även noga överväga juridiska aspekter för vad vi kan och bör lagra/drifta i molnet, och att vi håller oss ajour med förändringar som kan komma att ändras över tid i form av rättigheter och policys.

En kontinuitetsplan är ingen dum idé för hur kritisk data och information kan migreras till annan plattform om omständigheter förändras till det sämre, även om det kanske var för att slippa just sådana kontinuitetsplaner som vi övergick till molnet i första början. 

Med internet-of-things, som är en av de viktigaste drivkrafterna bakom Industry 4.0, kommer även tillämpningar inom IT-infrastrukturen i kläm med dolda säkerhetsproblem som kommer upp till ytan. Kan du gå in på detta lite närmare? 

IoT är ett intressant fall från ett säkerhetsperspektiv. Många gånger tänker jag för mig själv att "90-talet är tillbaka", då många av de problem vi ser med IoT är liknande de vi sett utvecklas under 1990-2000 talet.

Det är svag eller obefintlig autentisering, svag eller obefintlig kryptering (ofta på grund av energisnål hårdvara), buggar i mjukvara som ett resultat av snabba releaser eller minskad kostnad som kan utnyttjas som säkerhetshål. Det är inte enbart inom industrin vi kan se detta, det gäller även för IoT produkter som nyttjas i hus och hem. Skillnaden, naturligtvis, ligger i effekten av en attack. Inom cybersäkerhet talar vi om att säkerhet avser tillgänglighet, riktighet, sekretess, men det pågår en diskussion om aspekten av "säkerhet" (engelskans "Safety") bör tilläggas, då fysiska ting i produktion och industri faktisk kan i värsta fall orsaka fysisk skada.

 

Vad eller vilka är våra framtida utmaningar med Cybersäkerhet?

 

Framtiden är öppen för spekulation. Men, om vi inte ser ett paradigmskifte inom IT så tror jag att vi kommer se vad vi sett de senaste 30 åren, fast i än smartare utföranden.

Jag tror att vi fortfarande kommer se hot vi ser idag, även om 30 år. Ta exemplet med gisslanprogramvara (ransomware) som, exempelvis, kommer in på datorn genom att man öppnar filer skickat till email. Det kan kännas som ett ganska nytt hot, och vi läser titt som tätt om dess förödande effekt på drabbade företag, men vi såg faktiskt liknande attacker redan på sent 80-tal, fast då skickades den skadliga programvaran på diskett på post.

Vad vi dock kan se ökat under de senaste 10 åren är automatiserad hacking, där program för att testa, hitta och nyttja olika säkerhetshål kan göra automatiserat. Med utvecklingen av AI tror jag vi kommer se mer av detta, för så väl attack som för försvar. Just AI är intressant i detta av seendet, för jag tror även att vi kommer se högre komplexitet där slutresultatet från artificiell intelligens kanske inte alltid kan förutses eller vägen som ledde till slutresultatet, som i värsta fall skulle kunna leda till oförutsägbara effekter för miljöer som styrs och drivs av AI. 


TACK Martin för dina spännande svar. 

Jag ser fram emot att få komma och gästa er med webbinariet

Vad behöver Smart Maintenance kunna om Cybersäkerhet?


1 oktober kl.15-16

Webbinarium -
 
Vad behöver Smart Maintenance kunna om Cybersäkerhet?


2 oktober kl.9-10

Webbinarium -
 
Vad behöver Smart Maintenance kunna om Cybersäkerhet?


2 oktober kl.13-14

Webbinarium -
 
Hur använder vi artificiell intelligens inom Smart Maintenance?  8 oktober kl.15-16

Webbinarium -
 
Hur drönare förändrar Smart Maintenance? 


9 oktober kl.9-10

Webbinarium -
 
Hur drönare förändrar Smart Maintenance? 


9 oktober kl.13-14

Webbinarium -
 
Tema ekonomi: 2. LCC, LCP och Risk Management 16 oktober kl.13-14

Webbinarium:
Hur GKN Aerospace tjänar pengar på upcycling. 


19 oktober kl.15-16

Webbinarium:
Vägen till framgång i underhållssystemet 


20 oktober kl.13-14

Webbinarium:
Smart Maintenance i praktiken


21 oktober
kl.9:30-11:30

Stafettnätverk i Bergslagen via Zoom


23 oktober kl.9-10

Webbinarium:
Maintenance management, från att bevara till att utveckla – med Charlotta Backman, Ovako 


23 oktober kl.13-14

Webbinarium:
Tema ekonomi: 3. Performance measurement 


30 oktober kl.13-15

Webbinarium:
Tema ekonomi: 5 Hållbarhetsräkningen 


2 november kl.13-14

Praktiskt: Job rotation


2 november kl.15-16

Webbinarium: Digitaliseringsprojekt - Kund till DynaMate


3 november kl.14-15

Digitalt rundabordssamtal: 

Hur uppnår vi en mer avancerad felanmälan?


Seminarium/workshop 4 november kl.8-12

Digitalisering & Smart Maintenance


5 november kl.15-16

Webbinarium: Vad krävs av det traditionella underhållet för att möjliggöra Smart Maintenance?


6 november kl.9-10

Webbinarium: Vad krävs av det traditionella underhållet för att möjliggöra Smart Maintenance?

 


9 november kl.15-15

Webbinarium: Hållbar Utveckling - är tekniken vän eller fiende?


10 november kl.10-11

Webbinarium: Effektiv tillståndskontroll


11 november kl.9-12

Workshop via web: Att värdera externaliteter


12 november kl.15-16

Webbinarium: Maintenance management, från att bevara till att utveckla – med Håkan Nordquist, Volvo Components


13 november kl.13-14

Webbinarium: 
Vad är Smart Maintenance och vilka är erfarenheterna?


16 november kl.15-16

Webbinarium: Nya metoder och verktyg: Hur fungerar ett framtida digitalt kontrollrum för underhåll?


18 november kl.15-16

Webbinarium: Hur implementerar man ett operatörsunderhåll och TPMHöstens digitala konferens:

Forskare möter praktiker

13 - 14 oktober

Under två förmiddagar kommer vi få ta del av den senaste forskningen relevant för praktiker. De som presenterar är ledande forskare inom SmartMaintenance. Boka in dig och dina kollegor redan idag. 

Agendan & för anmälan klicka här13 - 14 oktober

13 oktober

9:00  Presentation av syfte och program,

 Smart Maintenance just nu.
Anders Källström, ordf Sustainability Circle

10:00 Industrial AI – Löften och utmaningar(Promises and Challenges)
Professor Ramin Karim​ 

11:00 Industrial AI – Ett mänskligt perspektiv
Bitr professor Phillip Tretten

14 oktober

8:00 Strategiutveckling för Smart Maintenance 

Camilla Lundgren, Chalmers 

9:00 Hur kan Smart Maintenance påverka klimatet och vad är det värt i ekonomiska termer
Tekn dr Tomas Rydberg, IVL

10:00 Robust data och hållbart införande av smart maintenance.
Karin Wilson, RISE

11:00 Etiska riktlinjer för användningen av AI
Oskar Macgregor, PhD, Skövde högskola


6 oktober kl.10-11:30

Produktionsnära utveckling hos GKN Aerospace 

En unik chans att diskutera den senaste praktiska utvecklingen hos GKN inom områden som Digitalisering, Automation, Additiv Tillverkning och Komposit. De kallar det Framtidens Fabrik.

8 oktober kl.15-16

Hur drönare förändrar Smart Maintenance? 

Drönare har på kort tid utvecklats från leksaker till att möjliggöra ett mer avancerat Smart Maintenance. Lär dig mer om den senaste drönartekniken och vad vi kan förväntas oss av framtiden.


Omstartskommissionen - idéer för ett starkare Sverige

Vi behöver långsiktiga drivkrafter för omställning. Vi behöver säkra kompetens, jobba baserat de styrkor vi har, ändra en del regler.

Coronakrisen har visat hur vi kan ställa om snabbt. Det har gett praktiska exempel på saker vi kan använda i en grön omställning. Hur tar vi tillvara den kunskapen så snabbt som möjligt? 

Rapporten kan laddas ned här i sin helhet. Rapporten är i sin helhet 320 sidor men man kan läsa de kapitel man är intresserad av. 

Det finns också en kort film 10 min där Klas Eklund och Cecilia Malmström presenterar rapporten.

Kommissionens sammansättning och ansvarsområden: 

Ordförande: Klas Eklund, seniorekonom, Mannheimer Swartling

Finanspolitik: Lars Calmfors, professor vid Stockholms Universitet 

Grön omställning: Maria Wetterstrand, vd Miltton Purpose, f.d. språkrör Miljöpartiet  

Digitalisering: Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro Universitet 

Arbetsmarknad: Oskar Nordström Skans, professor vid Uppsala Universitet

Utbildning: Susanne Ackum, fil. dr., f.d. statssekreterare Finansdepartementet

Entreprenörskap: Pontus Braunerhjelm, professor vid Entreprenörskapsforum, KTH och Blekinge Tekniska Högskola

Infrastruktur: Lars Hultkrantz, professor emeritus vid Örebro universitet

Bostäder: Tor Borg, analytiker Boverket

Skatter: Åsa Hansson, docent vid Lunds universitet

Sverige i EU och världen: Cecilia Malmström, gästprofessor vid Göteborgs Universitet, f.d. EU-kommissionär  


Anders Källströms bok - Digitalisering

Nu finns rabattkoden SMARTVÄRLD10 

Om du anger den vid utcheckning i kassan får du 10 % rabatt.

-------------------------------------------------------------------

Många av er har hört mina föreläsningar om digitaliseringen. Nu har jag skrivit ner vår tids tankar i en bok: Du i en smartare värld – så påverkas vi av digitaliseringen.

Boken som lanseras just nu sammanfattar hur vi i västvärlden just ser på digitaliseringen de kommande fem till tio åren. 

Min förhoppning är att ni skall läsa och diskutera och att vi tillsammans därmed gör Sverige smartare. Du beställer den enklast hos förlaget.

Väl mött,

ordförande Anders KällströmFölj oss via våra sociala mediekanaler, LinkedIn och Facebook, så kan du lätt få tillgång till den senaste informationen och även bygga ditt nätverk. Klicka på bilderna för att komma till våra sidor. linkedinfacebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.