Nyhetsbrev med senaste nytt. Har du problem att läsa det, klicka här


Förslag om slopad uppskovsränta vid bostadsförsäljning

Den som säljer en privatbostad med vinst och köper en ny bostad kan under vissa förutsättningar få uppskov med beskattning av kapitalvinsten. Idag betalar den som har ett uppskovsbelopp en uppskovsränta på 0,5 procent varje år eftersom att räntan räknas som en schablonintäkt i deklarationen. I budgetpropositionen för 2021 föreslår nu regeringen att uppskovsräntan ska avskaffas nästa år. 

Läs mer här >>

Förslag om förlängd tidsgräns för expertskattelättnad

Utländska experter, forskare och nyckelpersoner kan i dag som längst få skattelättnad under de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. Regeringen kommer under hösten att föreslå att denna tidsgräns utvidgas till att omfatta högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades. Tidsgränsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020.

Läs mer här >>


Förstärkt FoU-avdrag

FoU-avdraget innebär att företag får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med kvalificerad forskning eller utveckling. Regeringen föreslår nu att arbetstidsvillkoret sänks så att det räcker att den anställde har arbetat med FoU minst hälften av arbetstiden under kalender­månaden för att avdrag ska få göras samtidigt som taket för nedsättningen höjs från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad.

Läs mer här >>


Höjd pension och sänkt skatt för pensionärer

Regeringen avser att föreslå flera åtgärder för att stärka pensionärers ekonomi i den kommande budgetpropositionen. Pensionerna höjs genom en ny förmån, ett så kallat inkomstpensionstillägg. Tillägget ska utbetalas med upp till 600 kr/per månad för pensionärer som har en inkomstgrundad allmän ålderspension på mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad. I den kommande budgeten föreslås även sänkt skatt för personer över 65 år. 

Läs mer här >>


Ny skattereduktion för privatpersoner som gör klimatsmarta investeringar

Regeringen avser föreslå en ny skattereduktion för arbets- och materialkostnader vid installation av grön teknik såsom solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt. För solceller föreslås reduktionen vara 15 procent och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi- och laddningspunkter till elfordon och får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

Läs mer här >>

Skatten på alkohol och tobak höjs från 2023

Senast den svenska tobaksskatten höjdes var den 1 januari 2015. Alkoholskatten däremot höjdes senast 2017. Sedan dess har flera av Sveriges grannländer höjt tobaksskatten, i vissa fall flera gånger, och sedan den senaste höjningen av alkoholskatten har det allmänna prisläget ökat, vilket har minskat skattens påverkan på priset. Mot denna utveckling anser regeringen det motiverat att höja skatterna och en höjning föreslås gälla från 2023. 

Läs mer här >>

 

 


Skattepunkten AB

Har ni frågor, tveka inte att höra av er.

Skicka ett mejl genom vårt

Kontaktformulär

Vill ni registrera er som kund i ett skatteärende gör ni det här:

Kundregistrering

 

Adress

Korsgatan 3

411 16 Göteborg

Org. nr. 556624-4876

Hemsida: www.skattepunkten.se

Blogg om de senaste skattenyheterna och

diskussionsforum: www.skatter.se

I vårt forum kan ni utan kostnad med vissa begränsningar få svar på skattejuridiska frågor från meriterade skattejurister.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.