Nyhetsbrev från SBS med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.Nr3                2020                 Årgång 52


Höstnummer 2020


Hej!

Här kommer höstnumret av Nyhetsbrevet Sätra Båt. I detta nummer hittar du kallelse till digitalt medlemsmöte, inbjudan till Luciafirande (Coronasäkrat), Inbjudan till Kurs i Förarbevis (Coronasäkrad), blanketter för intygande av dig båts bottenfärg samt en massa annat viktigt du som medlem behöver veta. 

Givetvis kommer du kunna läsa allt om Båtupptagningen 3/10 samt hur det är med arbetsdagarna i höst.

Bilagor att ha koll på

Kallelse till kommande medlemsmöte

Nu testar vi något nytt!

Corona pandemin har gjort att vi måste hitta nya lösningar för att kunna genomföra våra klubbmöten. Vi kommer för första gången i klubbens snart 55 åriga historia genomföra ett digitalt klubbmöte.

 Du kallas till ett digitalt höstmöte torsdagen den 17 september klockan 19.00. Hur du gör för att deltaga/ ligga in på mötet finns beskrivet här i nyhetsbrevet.

 Under mötet kommer vi att informera läget i klubben och självfallet med huvudinriktning på klubbens båtupptagning den 3 oktober. Övrigt som kommer att behandlas är information om arbetsplikt, sommarvakten, ekonomi, miljöfrågor och juniorverksamheten. Det kommer givetvis finnas möjlighet att ställa frågor under mötet.

 

 

Instruktion Digitalt höstmöte 

I år kör vi höstmötet digitalt via Microsoft Teams. Man kan ansluta både via sin webbläsare eller via en app för dator (Windows), mobil eller surfplatta. 

På denna sida finns länkar för att ladda ner appen: https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/microsoft-teams/download-app. För mobiler och surfplattor är det lika enkelt att söka efter “Microsoft Teams” i respektive appbutik. 

Vill du inte ladda ner appen kan du som sagt köra via din webbläsare och då är det bara att klicka på den länk som vi kommer att skicka ut inför mötet och följa instruktionerna på skärmen. 

Anslut gärna till mötet innan det börjar så att du är säker på att allt fungerar som det ska. 

Välj att logga in som gäst. Skriv gärna in ditt namn så vi vet vilka som är med på mötet. 

Vi kommer att hålla en kort introduktion till Teams i början av mötet. 

 Välkommen till höstmötet! 

Ordföranden har ordet

Slutet av årets båtsäsong närmar sig, det är nu bara dagar innan det är dags för det oundvikliga. Upptagning!

Jag hoppas att det för merparten av medlemmarna i Båtsällskapet varit en angenäm sommar med många upplevelser med flytetyget i sjö och hav.

Det är inte riktigt dags att summera båtsäsongen ännu, förhoppningsvis kommer den att innehålla ytterligare äventyr, om inte på de sju haven så åtminstone i Mälaren.

Corona pandemin har för många inneburit att utlandsresor kunnat uteslutas. Istället har vi fått ett nytt ord, i år har vi ”hemestrat”. Mallorca, Toscana och Saint- Tropez har bytts ut mot ett fritidshus och eller en båtsemester.

Försäljningen av fritidsbåtar, såväl nya som begagnade, har påvisat ett sällan skådat uppsving och det har märkts.

För några veckor sedan låg vi med lilla motorbåten utanför Fågelön. Jag har seglat i Mälaren sedan mitten av 70- talet, men aldrig sett så många båtar. I ”Drottningsholmsviken” trängdes säkert över 40 båtar. Det är fantastiskt roligt, samtidigt som det borde stämma till eftertanke.

 

I många år har båtolyckor minskat. Det finns flera orsaker härom. Jag skulle tro att skärpta alkohollagar och därtill ökade kontroller av efterlevnad har haft stor betydelse. Men också det faktum att tillströmningen av nya båtägare under många år varit knapphändig.

Samtidigt som jag välkomnar alla nya båtägare och verkligen tycker att det är kul att så många väljer att ge båtlivet en chans så har olyckorna ökat dramatiskt och sjöräddningen har aldrig tidigare haft så många utryckningar. Utvecklingen i år har tydliggjort nödvändigheten av är det behövs ett obligatorium av nautisk kompetens.

 

Sommarens debatt har handlat om vattenskotrar och införande av förarbevis för dessa. Jag tycker inte att det är tillräckligt, ser heller inget skäl att införa en särlagstiftning för just vattenskotrar. Risken är att det om några år dyker upp något annat snabbgående båtliknande på sjön , ska vi då ha ytterligare en särlagstiftning?

 

För drygt 10 år sedan utreddes frågan om obligatorisk nautisk kompetens. Den landade i att ett båtkörkort borde införas för alla båtar som går snabbare än 10 knop och eller är längre än 7 meter. Därtill föreslogs ett höghastighetskort för alla båtar som kunde framföras i farter över 30 knop. Utredaren föreslog även en åldersgräns på 15 respektive 18 år. Jag tycker att det förslaget fortfarande håller och kan väl utgör en bra grund för fortsatt diskussion när det gäller reglering av båtlivet.

 

Hur har då vår båtsommar varit? ”Tackar som frågar”, den har varit väldigt bra. När båten om en knapp månad rullar upp på slipen med SUB-Liften kan vi räkna in över 40 seglade dagar och med 35 talet övernattningar. Därtill har ca 10 kortare utflykter gjorts med lilla motorbåten. Summa summarum, över 50 dagar på sjön!

/ Anders

Båtbottensförsäkran

Dags att intyga ren båtbotten
Nästa år ska SBS vara en biocidfri båtklubb. Det innebär att samtliga båtar har ren båtbotten, fri från miljöfarliga biocidfärger. Under hösten begär därför SBS in intyg från samtliga båtägare. En bra möjlighet att lämna in intyget är vid båtupptagningen 3/10.

Alla båtägare har ett miljöansvar, och det är idag en självklarhet att minimera båtlivets miljöpåverkan. Den största och mest allvarliga risken är att båtbottenfärg som innehåller bekämpningsmedel (biocider) läcker metaller och andra miljögifter till mark, vatten och bottensediment. Stockholms stad har bestämt att samtliga (plast)båtar som har hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade från biocidfärger till utgången av år 2020. SBS har därför tillsammans med SVI och Fiskarfjärdens båtklubb under ett flertal år erbjudit medlemmar stöd och möjlighet att mäta och sanera båtbottnar. Många båtägare har lagt ned åtskilliga timmar på att slipa och blästra sina båtar, och nu är det dags att intyga ren båtbotten.

Så här gör du:

  • Fyll i blanketten Båtbottenförsäkran (inkluderar även Försäkran Nautisk kompetens) och lämna in vid båtupptagningsdagen 3 oktober, alternativt skicka till klubben före 31 december.

Vad händer sen?

  • Intygen kontrolleras inför sjösättningen 2021. Den som inte har intygat ren båtbotten förlorar sin hamnplats.
  • SBS kan efter 2021 genomföra mätningar av båtskroven för kontroll.

 

Stockholms stads rådgivande referensvärden:

Ämne       Rådgivande referensvärden för sanering
Tenn         ≥100 µg/cm2
Koppar      ≥ 1000 µg/cm2

 

Blyhaltig färg får inte förekomma på båtskroven. Miljöförvaltningen har i dagsläget inte tagit ställning till ett referensvärde för zink på båtar vid Mälaren, men betonar att undvika onödig tillförsel av zink till vattenmiljön. För mer information läs SBS miljöpolicy.

 

Intygan Nautisk Kompetens

På SBS höstmöte 2019 beslutades att klubbens medlemmar ska ha nautisk kompetens, lägst förarbevis. Eftersom det är ett nytt krav på medlemmarna beslutades även att dispens ska medges till 2022.

I klubbhuset kommer vi att erbjuda medlemmarna utbildning till självkostnadspris för förarbevis. Läs mer om Förearbevis i detta nyhetsbrev och anmäl dig vid behov.

För att intyga att du innehar Nautiask kompetens använder du samma blankett som för Båtbottenförsäkran.

Sätras Båtupptagningsdag

SBS torrsättning den 3/10 kommer att genomföras i fyra grupper under dagen.

· Första uppropet är KL:08.00

· Andra uppropet är KL:10.00

· Tredje uppropet är KL:12.00

· Fjärde uppropet är KL:14.00

 

Torrsättningen kommer gå till på följande sätt:
Anders Stenström (Varvschefen) kommer att hålla ett kort upprop och pricka av vilka som är på plats. När uppropet är klart går man ut till rätt vagn och börja torrsättning. Varvet kommer också dela ut ett informationsblad i samband med torrsättning med mera information om viktiga tider under hösten och våren 2021.
Kan man inte deltaga på torrsättningsdagen är det VIKTIGT att man återkopplar det i första hand till Varvschefen Anders Stenström och andra hand till Lars-Erik Wester. Känner ni er sjuka så kom inte ner till varvet utan anmäl detta till varvschefen i god tid så att vi kan flytta er torrsättningstid.

Om man uteblir från torrsättning och INTE återkopplar det till varvet kommer SVI ta ut en avgift på 1000Kr.

Hur vet jag när jag ska komma ned till varvet för att torrsätta min båt?
I detta Nyhetsbrev finns alla tider för SBS-dagen 3/10. Finns du inte med på listorna, ta kontakt med Anders eller Lars-Erik så hjälper vi till att hitta felet.
Till listorna

SBS:s bläster-båtar finns inte med på torrsättningslistorna. Du som ska låte blästra din båt ska ta upp din båt helgen 26–27/sep, alltså tyidigare än övriga SBS-båtar.


Lite praktiskt inför upptagningen

Det är viktigt att du ser över dina stöttor och pallningsvirke så att det är i bra skick. Olja gärna skruvar och se till att ha gott om vike att ställa stöttorna på. Kan gå åt upp till 20 plankstumpar i olika tjocklekar. En lagom lång plankstump är ca 80 cm lång. 

Mera info om torrsättning av båtar hittar du på satrvarv.se.

 

Obs SVI kommer INTE ha kiosken öppen under hösten pga Covid-19.

Svi jobbar för att en mobil cafévagn av samma typ som i våras kommer till torrsättningsdagarna.

E-post till Anders satravarv@hotmail.com 08 97 63 01
E-post till Lars-Erik Larserikwester@me.com 070 584 9869

 

Välkomna till SBS torrsättningsdag!

Höstens arbetsdagar för SBS

Läs mer om SBS arbetsplikt
Läs mer om SBS arbetsplikt

Har du klarat av årets arbetspass för klubben?

Höstens sista schemalagda arbetsdagar är den 24 och 25 oktober med sista anmälningsdag den 1 oktober, gäller även för dig som valt att som arbetsuppgift städa klubbhuset, eller att friköpa dig för 1000 kr.

Anmälan gör du enklast via https://bas.batunionen.se/

Saknar du internet finns anmälningsblankett i klubbhusets blankettfack.

Vid pressläggning av denna tidning har vi 11 anmälda för lördag den 24/10 och 14 anmälda för söndag den 25/10. Vi saknar för tillfället ca 15 arbetsvilliga för att på ett smidigt sätt klara höstens uppgifter. 6 har begärt friköp, 9 att städa klubbhus, samt 5 för insats övrig tid.

På grund av coronapandemin serveras ej gemensam arbetslunch, medtag därför egen förtäring.

Med vackert väder och god anslutning ser vi fram mot att klara höstens arbetsuppgifter.

Arbetsledarna

Ulf Sami Stefan Olle

Utbildning Förarbevis

Du som har följt skrivelser från klubben vet ju att klubben vill att alla medlemmar ska inneha minst Förarbevis för att vara medlemmar i klubben. Vi inför detta succesivt under tre år, därefter är det ett krav.

Vi vill såklart även säga att det är bättre ju fler som är ombord som har förarbevis, inte bara "kapten". Om olyckan är framme kan det bli aktuellt att övrig besättning ska kunna framföra er båt...

 

Här kommer inbjudan till dig som vill gå utbildningen. Vi kommer ses tre tillfällen samt ett fjärde då man examineras. Kursen kommer att ta upp alla de delar som innefattas i att säkert kunna framföra en farkost.

Tider:
Vardagar 18:30 och 20:30
Helg 10:00 - 16:00

Tillfällen:
5/11  Kurs
12/11    Kurs
21/11   Kurs
26/11   Examination

Anmälan: anmäl dig senast fredagen 23/10.
Max antal deltagare 12 pers (Coronasäkrade platser). Först till kvarn, men du som var anmäld i våras då vi ställde in har en säker plats. Däremot behöver du bekräfta att du vill gå kursen enligt ovan.

Anmäl dig genom att svara på detta mail. Ange namn samt vilken båtplats båten ligger på. Åldersgräns minst 16 år (det år du fyller 16).
Kostnad: endast 1000:- ink. kursmaterial såsom passare, transportör, Kurslitteratur (Huvudbok och instuderingshäfte) samt instruktör. Betalning sker till klubbens Swisch: 123 413 43 83 efter att du fått bekräftelse på att du fått en plats på kursen.

Examination: Kostnad 550kr per person vid examinationstillfället! 

Utbildningen: Vi i SBS är ovanligt välförsedda då vi har en alldeles egen utbildare i klubben i form av Nisse Ahlén. Han kommer att ta sig an alla som behöver gå kurs i Förarbevis. Han är en van utbildare och kommer att ge alla en inspirerande och kunskapsspäckad utbildning. En vanlig beskrivning av vad utbildningen omfattar är:

Intyget säkerställer att innehavaren har uppvisat teoretiska kunskaper om att föra fritidsbåt inomskärs och i skyddade vatten, i första hand i dagsljus och goda siktförhållanden, samt uppvisat gott sjömanskap. Allt för att skapa en större trygghet och frihet vid framfart till sjöss.

 

Välkomna att boka

Styrelsen

 

Anmäl dig och familjen till Lucia!

Nu är det hög tid att anmäla dig till klubbens årliga och mångåriga tradition: SBS Lucia! Hur du anmäler dig kan du hitta i kalendern på hemsidan, men är du otåligt lagd kan du ringa till  Birgitta 076-2074845 redan nu. Swisha den ofantligt låga summan om (minst) 50 kr per familj till nr: 123 413 43 83 så är din plats säkrad! Lägg in Lördagen den 5:e december kl 13 i kalendern, anmäl dig senast den fredag 27/11!

Juniorverksamheten

Hej vad det går! 

Vi blir fler och fler som ses på onsdagkvällar nere i hamnen. Hittills sedan sommaren har vi endast seglat Optimist för att få riktigt bra koll på grunderna. Det förekommer ofrivilliga gippar, så vi får nog träna i små båtar ett tag till;-).

Vi är mellan tre och 4 ledare som har en grupp på mellan 5-7 juniorer i 10-12 års ålder. Vi torrseglar, slår knopar och övar på att rigga båtar varvat med praktisk segling både ensamma och två i båten. Vi har haft tur med vädret och det är inte ovanligt att onsdagen slutar med ett bad vid bryggan.

Kul är det och till våren hoppas vi på att bli fler när Corona släpper greppet om verksamheter av olika slag.

Notiser

7 knop för alla

Vi är ju glada för att de stora 7-knopsskyltarna äntligen kommit på plats längs farleden utaför klubben. Vi har ju haft egna mindre skyltar på a-bryggan sedan länge.
Nu ska väl vi i klubben föregå med gott exempel genom att själva hålla 7 knop i det markerade området. Visst håller du med?

Lite påminnelser

  • Digitalt medlemsmöte 17/9
  • Anmälan till kurs i Förarbevis
  • Intygan om Båtbotten
  • Intygan om Natisk kompetens
  • Torrsättning SBS 3/10
  • Anmälan till arbetshelg
  • Anmälan till Lucia

 


Tidningen / Nyhetsbrevet Sätra Båt
Ansvarig utgivare: Anders Jansson, ordforande@satrabat.se 
Redaktör: Rikard Hård, redaktor@satrabat.se
Sätra Båtsällskap, Box 2022, 127 02 SKÄRHOLMEN

Telefon klubbhus: 08-88 93 71   Hamn: Gamla Sättra Varf
Kontakta klubben: info@satrabat.se
Vår hemsida: www.satrabat.se
Vår Facebooksida: Sätra Båtsällskap   Vår Facekookgrupp: SBS Fb-Grupp


facebookhomepage

Header with background

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Sätra Båtsällskap. Denna mailade tidning är det enda sättet på vilket vi skickar ut medlemsinformation fr o m hösten 2019. Du bör därför inte välja att tacka nej till att få detta brev då du
annars kommer att missa viktig medlemsinformation.

Om du av någon anledning ändå behöver tacka ner till att få dessa mail så ska du klicka på denna länk. Mail från SBS kommer då omedelbart att sluta komma till
den mailadress du uppgivit.

Personuppgifter: Inför varje utskick hämtar vi mailadresser till samtliga SBS medlemmar från medlemsregistret i Båtdata. Vi hämtar inga andra personuppgifter. Inför varje nytt utskick av denna tidning raderas den tidigare listan med mailadresser och en aktuell hämtas från Båtdata.