Almedalsveckans nyhetsbrev 7, 2020. Har du problem att läsa det? Öppna nyhetsbrevet i webbläsaren.

8 september 2020

Planeringen för nästa års Almedalsvecka är i gång!

Vi är i gång med att planera för nästa års demokrativecka, och vi är inte ensamma om det. Det visar resultatet från den enkät vi skickade ut i slutet av augusti, i syfte att få en bild över hur arrangörerna tänker inför Almedalsveckan 2021.

Hur nästa sommar ser ut med tanke på restriktioner och distansering vet ingen idagsläget. Det vi vet är att den nuvarande pandemin troligen fortsätter att sätta sitt avtryck i vårt samhälle. Vi planerar för att kunna dra vårt strå till stacken, och startar därför i höst ett arbete med hur vi kan hjälpa till att genomföra säkra möten på Gotland.

Har du frågor, funderingar eller behöver veta mer om hur Almedalsveckan fungerar, hör av dig till oss. Vi ger support alla vardagar och du väljer om du vill kontakta oss via telefon, e-post eller via våra sociala kanaler. Vi finns här för att hjälpa dig!


Not: Staplarna ovan är baserat på 336 svar.

Arrangörers medverkan

Resultatet av den enkät som skickades ut till de arrangörer som var med i det officiella programmet 2019, gav ett bra gensvar och positiva resultat. 

Över 60 procent svarade att det är troligt att deras organisation medverkar under Almedalsveckan 2021.

De som var tveksamma eller som svarade att de troligen inte kommer angav effekterna av corona, utifrån ekonomin och osäkerhet inför nästa sommar, som skäl till osäkert svar. 


4 juli invigs Almedalsveckan

Vi har fått frågor angående nästa års datum, men 4 juli 2021 är faktiskt söndagen i vecka 26.

Almedalsveckan har under det senaste decenniet arrangerats i vecka 27, med invigning söndagen i vecka 26. Så blir det även nästa år.

Välkomna!


Hur gör vi säkra evenemang/möten?

Det gångna halvårets restriktioner har lärt oss alla att mötas på nya sätt. Hur vår värld ser ut nästa sommar vet vi idagsläget mycket lite om. Det vi tror oss se är att vi även då kommer att behöva tänka handtvätt, handsprit och fysisk distansering.

Hur de fortsatta kraven på att genomföra säkra evenemang påverkar vår demokratiska mötesplats är ett arbete vi börjar med nu under hösten och målet är att ha en guide med tips och åtgärder klar innan nyåret.

Gotland har klarat sommaren bra med tanke på alla besökare vi har haft på ön. Detta kan vi ta med oss som lärdomar in i arbetet med att bidra till säkra möten, möten som Almedalsveckan, men också andra former av möten på Gotland. 

Har du redan nu tankar om hur ni tänker eller hur vi kan tänka inför nästa Almedalsvecka, så hör av dig till oss!


Följ Almedalsveckan på sociala medier!

facebookinstagramtwitterhomepage

Gilla oss gärna!


Almedalsveckan - den demokratiska mötesplatsen för alla
- en magisk plats, för dialog, utbyte och oväntade möten, som bidrar till att utveckla vårt samhälle.

Genom öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt skapas den unika Almedalsandan.


Region Gotland, Almedalsveckan
621 81 Visby, telefon 0498-26 93 10

Vi finns på plats via telefon mellan klockan 09:00-15:00 (lunchstängt klockan 12:00-13:00).  Det går alltid bra att skicka frågorna med e-post: almedalsveckan@gotland.se   www.almedalsveckan.info

Region Gotlands logotype

Nyhetsbrevet går till arrangörer, journalister, de som fått tillstånd om markupplåtelse under de senaste två åren, deltagare i Almedagen 2020 samt till de som har registrerat sig som mottagare av
Almedalsveckans nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.