Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 3- 2020


Välkommen till Branschforum Vind 24 – 25 september!

Utbyggnaden av vindkraft i landet pågår för fullt. En grundläggande drivkraft är att minska klimathotet genom att göra elproduktionen 100 procent förnybar år 2040.

Vindkraften innebär mångmiljardinvesteringar i våra glesa bygder och regioner. Det medför mängder av affärer och jobb under etablering och drift. Men också möjliga etableringar av elintensiv industri, som serverhallar, vätgasfabriker och batteriproduktion.

Det handlar dessutom om en andra elektrifiering av landet digitalt, att industriprocesser elektrifieras liksom fordonsflottan.

De fysiska platserna i Sollefteå har tagit slut. Men digital närvaro är möjlig – anmäl så får du en länk!

Klicka här för att komma till program och anmälan>>.

Deltagandet är kostnadsfritt.


Bred politisk uppslutning bakom vindkraftsatsningar i Åsele

Kommunalrådet Andreas From ser vindkraften som en ny basnäring i Åsele kommun.
- Givetvis ska vi inte ha vindkraft precis vartsomhelst, men generellt är vi positivt inställda till att Åsele ska utvecklas som vindkraftskommun.
Det blåser friska vindar i Åsele när det gäller vindkraftetableringar. Läs mer>>

ÅNS om vindkraft, drönare och framtiden.

”Åselemodellen” är på väg att bli ett begrepp när det gäller hur kommunen arbetar för att stötta det lokala näringslivet med ”hjälp till självhjälp”.

Det är inte utan lite stolthet (välförtjänt sådan) som Calle Birgersson och Katrin Normark-Jonsson på det lilla kommunala näringslivsbolaget Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS) konstaterar att ”Åselemodellen” är på väg att bli ett känt och välrenommerat begrepp runt om i landet.” Läs mer>>

Vattenfalls bygge av vindkraftpark utanför Fredrika i Åsele kommun.

I Blakliden och Fäbodberget utanför Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner byggs just nu en av Sveriges största vindkraftparker med 84 vindkraftverk av Vattenfall. Arbetet har pågått sedan 2018 och trots ”Coronarestriktioner” fortskrider arbetet enligt plan. Läs mer>>

Åsele Wärdshus är redo för vindkraftsboende.

För drygt tre år sedan tog Bernt Ferb över Åsele Wärdshus med restaurang, hotell och vandrarhemsboende. Våren i år har varit tuff, men verksamheten har ändå hållits flytande mycket tack vare gäster från ”energibranschen". Läs mer>>

Kronans konditori.

Tack vare stöd från Garantia och ”vindkraftspengar” har Ejvor Lindberg och Malin Dahlqvist kunnat förverkliga sin dröm att ta över och utveckla klassiska Kronans konditori i Åsele. Läs mer>>


Fika bygger bygd och framtidstro i vindbyar

I Haveröområdet i Ånge kommun har just en vindpark med 56 turbiner uppförts. Samtidigt har en utvecklingsplan för bygden upprättats och en förening bildats som tar emot och fördelar den bygdepeng som avtalats.

- Med avstamp i den mycket gamla traditionen av att gå hem till grannen för att dricka kaffe och prata strunt, så har totalt 40 bymöten hållits mellan perioden mars 2019 till januari 2020, står exempelvis att läsa i den nyss publicerade slutrapporten. Läs mer>>


Positiva vindar - företagare siktar på framtiden

Markägarsammanslutningen KleVVind bjöd in lokala och regionala företagare till en träff tillsammans med Vattenfall och Vindkraftcentrum på Treklövern i Fränsta den 10 augusti. Ett välbesökt möte som genomfördes i tre omgångar och med full respekt för rådande COVID19-situation.

Drygt 50 deltagare representerade ett stort antal olika branscher, allt från kost och logi till anläggning och transporter. Läs mer>>


Vindkraftcentrum deltar i projekt med digitala delningsplattformar som verktyg för omställning i krisens spår.

I tider av kris, med konsekvenser som stängda gränser, restriktioner på människors vardagsliv och ett kollapsande av hela bransch- och samhällssystem; då ökar behovet av nya grepp och lösningar i så gott som alla typer av verksamheter, oavsett bransch, sektor och samhällstyp.

Detta projekt ska utveckla ett verktyg med vilket myndigheter, föreningar och företag själva kan utveckla digitala delnings- och samverkansplattformar, och därigenom snabbt kan skapa nya kraftfulla lösningar på många av de problem som uppstått i krisens spår. Läs mer>>


Ånge vill ge förhandsbesked om vindkraft

Stort intresse finns för fortsatt vindkraftsutbyggnad i Ånge kommun och tar nu ett nytt grepp för att underlätta genom ett politiskt förhandsbesked.

-    Vi vill öka transparensen och förutsägbarheten för alla parter. Dels för projektören, men också för politiken med en tidig diskussion som lokalbefolkning och företagare kan följa, säger Emelie Säterberg vid näringslivskontoret.Läs mer>>


Värdeskapande deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt

En guide har tagits fram av Uppsala universitet, Campus Gotland i samarbete med Länsstyrelsen i Gotlands län.

I guiden menar man att
- Inkludera berörda av en vindkraftsutbyggnad på ett väl genomtänkt sätt stärker företagets sociala hållbarhet och demokratiska värden.
- Två centrala framgångsfaktorer för att åstadkomma delaktighet är att ha ett öppet förhållningssätt och en medvetenhet kring val av former och metoder för kommunikation i processen. Läs mer>>


Boendecampen ger jobb till lokala företag

Just nu byggs boendecampen i Ramsele för vindkraftarbetarna vid bygget av Treblade Björkvattnets vindkraftpark. Bygget av boendecampen med baracker möjliggörs tack vare flera lokala företag som arbetar hårt i sommarvärmen.

I utkanten av Ramsele i nordvästra Sollefteå byggs just nu en tillfällig boendecamp av bostadsbaracker som ska härbärgera runt 150 till 200 vindkraftarbetare under sommaren och hösten vid bygget av Treblade Björkvattnets vindkraftpark med 33 vindkraftverk mellan Ramsele och Borgvattnet. Läs mer>>


EnBW väljer Enercon för vindkraftparken Råmmarehemmet och söker driftklara vindparker för uppköp

Vindkraftparken Råmmarehemmet i Tidaholm kommun skulle börja producera förnybar el nu i sommar.

Men när den tänkte turbintillverkaren gick i konkurs förra året blev det tvärstopp för projektet. En ny upphandlingsprocess fick genomföras och först nu står det klart att nya turbiner kommer från en annan gigant inom vindkraften: Enercon. ”Det känns bra att bli klar med Råmmarehemmet,” säger VD:n Mads Miltersen. Läs mer>>


Modvions trätorn för vindkraftverk får miljonbidrag från EU

Modvion har beviljats finansiering på 69 miljoner kronor från EU EIC Accelerator-programmet.

Företaget utvecklar vindturbintorn i trä och bland annat kommer pengarna att användas för att bygga det första kommersiella träturbintornet. Europeiska kommissionen framhöll specifikt det bidrag som Modvions teknik kan ge för att starta om ekonomin efter koronaviruset. Läs mer>>


Förstudie om vätgas från grön el inledd i Norrlands inland

Inlandsbanan AB har tillsammans med Statkraft inlett en förstudie för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet som syftar till att möjliggöra koldioxidfria transporter av tungt gods på Inlandsbanan. (Pressmeddelande)

Klimatförändringarna kan ses som vår tids största utmaning och det ställs allt högre krav på transportsektorn. På EU, nationell samt lokal nivå har höga transportmål satts upp men även samhället i stort efterfrågar idag nytänkande och hållbara transportlösningar. Läs mer>>


Skoogs i Piteå startar nytt bolag och investerar i vindkraft

Skoogs säger sig vilja vill göra det de kan för att göra världen lite bättre. Som en grund i detta har de startat ett nytt bolag som de har valt att kalla Skoogs Energi. I det bolaget kommer de att göra miljövänliga insatser som de tycker passar dem och deras värderingar.

Den första investeringen de har gjort i bolaget är två stycken vindkraftverk. Detta är en satsning för att minska deras avtryck på natur och miljö. Att ge lika mycket som vi tar är tesen de jobbar efter. Vindkraftverken står ute på Haraholmen och beräknas producera ca 1,500.000 kwh grön el per år. Läs mer>>

Ny marknadsanalys för vindkraft publicerad

Elproduktionen från vindkraften i Sverige var 19,5 TWh under 2019, vilket motsvara tolv procent av den totala elproduktionen.

1 666  vindkraftverk är under byggnation under åren 2019–2022. Totalt rör det sig om en installerad kapacitet på nästan 7,0 GW och med en beräknad årsproduktion på över 22,9 TWh. Läs mer>>


Målad vinge räddar örn

Ett norskt forskarlag konstaterar att det går att minska fåglars kollisioner med vindkraftverk med över 70 procent om ett av tre rotorblad målas svart.Läs mer>>


Bransch-VD värvad till Vindkraftcentrum

Första september tillträder Charlotte Unger Larson en ny tjänst vid Vindkraftcentrum.se. Hon kommer att arbeta med kommunikation och näringslivsutveckling.

Tidigare i våras tillkännagav Charlotte Unger Larson att hon slutar som VD för branschorganisationen Svensk Vindenergi efter drygt fem år på posten.
- Jag ville leva, arbeta och bo i Jämtland och med mitt nya jobb hos Vindkraftcentrum blir det möjligt. Jag ser verkligen fram emot att få jobba  med utveckling inom näringslivet och använda mina erfarenheter och kunskaper i en ny spännande roll, säger hon. Läs mer>>


Eolus Vind gör nya stora satsningar

Eolus och SCA inleder nytt samarbete

Eolus har tecknat avtal om projektering av vindkraft på mark ägd av SCA i Sverige och Baltikum. Samarbetsavtalet innebär initiering av projekt som Eolus och SCA kommer att utveckla tillsammans samt möjligheter utöver detta för Eolus att teckna nyttjanderättsavtal i andra identifierade projektområden. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW. Läs mer>>


Företag inom vindkraftservice växer starkt

Norrländskt serviceföretag inom vindkraft expanderar i Jämtland och Dalarna.

Det sker genom att WPS Sweden AB förvärvar Windrep AB med kontor i Östersund och Leksand. Läs mer>>


El- och energiprogrammet har nystartat på Sollefteå gymnasium

Nu har el-och energiprogrammet kommit igång igen på Sollefteå gymnasium.

De åtta utbildningsplatserna fylldes snabbt inför terminsstart, två lärare har rekryterats och under det första läsåret har Sollefteå gymnasium ett nära samarbete med Jämtlands gymnasium i Bispgården och deras el- och energiprogram där. Läs mer>>


Veidekke bygger vägar och fundament för vindkraftspark utanför Åseda

Veidekke har fått i uppdrag av Stena Renewable att bygga 47 vindkraftfundament med tillhörande vägar i Tvinnesheda-Badeboda utanför Åseda i Småland.

Projektet är en totalentreprenad i samverkan med kontraktssumma på cirka 265 MSEK och planeras vara klart i december 2021. Läs mer>>


Anmälan öppen till konferensen Vindkraftforskning i fokus

Vindkraftforskning i fokus är en konferens för dig som är intresserad av forskning och innovation inom vindkraft.

Konferensen går av stapeln den 13 oktober 2020, och anmälan har nu öppnat. Läs mer>>


Lokal nytta av vindkraft – Idébank

En första lansering av Vindkraftskurs.se gjordes 2014 och är en web-baserad utbildning som drivs av Campus Gotland med stöd av Energimyndigheten.

Som en ny modul i utbildningen finns nu ”Lokal nytta av vindkraft – Idébank” att söka kunskap och tips i. Den visar exempel på ekonomiska, miljömässiga och sociala mervärden som genereras lokalt och regionalt när vindkraft etableras. Läs mer>>


Film

När ett vindkraftbolag visar intresse för att bygga vindkraft i en  kommun finns mycket goda möjligheter till jobb, tillväxt och utveckling.

Klicka här för att se filmen>>


Skador på rotorblad vanligast

Försäkringsbolaget Marsh har publicerat skadestatistik för vindkraftverk i Sverige. Läs mer>>


Ny smart metod hittar bästa platsen för sol- och vindkraft

- Jag har kommit fram till en effektiv metod som kan användas för att välja det bästa av en miljon alternativ, eller hur många som helst, säger Goran Milutinovic, forskare vid Högskolan i Gävle. Läs mer>>


Folder om tillståndsprocessen för vindkraft

Klicka här för att läsa foldern>>


Verk på väg

Många och långa transporter skedde i sommar mellan hamnen i Köpmanholmen i Örnsköldsvik och Haverö i Ånge kommunen. Läs mer>>


Solcellsguide för företag

Ny guide förenklar för företag, föreningar och organisationer som vill skaffa solceller.

Energimyndigheten har just framställt en solcellsguide som riktar sig till företag, föreningar och andra organisationer som vill skaffa solceller. I ett överskådligt format finns det mesta man behöver veta om att skaffa, äga och avveckla en solcellsanläggning. Läs mer>>


Kontakta oss

Torbjörn Laxvik
0707-80 90 34
torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se


Christer Andersson
0768-10 49 20
christer.andersson@vindkraftcentrum.seVindkraftcentrum.se är en del av Nätverket för Vindbruk
och verksamheten finansieras av Energimyndigheten.

www.vindkraftcentrum.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.