Månadsbrev med intervjuer och senaste nytt.  Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


”Det är viktigt att se till att fira framgångar och belöna sig själv med att våga säga att man gjort något bra”

 

Peter Westerholm är VD på Medlink med en bakgrund inom restaurang- och servicenäringen. 
 

Berätta lite kort om din bakgrund och din karriärresa fram tills nu
Jag startade min karriär inom service- och primärt restaurangbranschen där jag främst arbetat som restaurangchef och driftansvarig. Utöver det har jag haft min fot inom försäljning egentligen hela mitt arbetsliv, som teamchef, affärsområdeschef och försäljningschef, utbildare och nu sedan ca 2 år tillbaka har jag min första tjänst som VD. Jag har alltid haft entreprenörsådran i mig och varit aktiv i egna bolag under resans gång. 

 

Vad är mest utmärkande för ditt ledarskap
Väldigt driven och målfokuserad vet jag att kollegor och affärsbekanta brukar säga om mig. Jag ger generellt sett aldrig upp och ingen uppgift är för tuff att lösa. Kan vara en smula envis, på gott och ont. Jag har ett extremt stort kundfokus och vill alltid leverera över förväntan. En annan del som alltid har varit i fokus för mig är att alltid kunna bidra och arbeta aktivt för en bra kultur på bolagen som jag arbetat i. Med det menar jag att skapa en kultur som supportar affärsstrategin. Har man inte det så kommer de inte bli någon movement i bolaget och man kommer sällan dit man vill komma.

 

Vad behövs för att få ut det bästa av dig som ledare?
Jag behöver alltid en tuff utmaning för att locka fram det bästa i mig som ledare. Jag har gärna högt uppsatta mål att jobba emot. Jag har alltid varit driven av att göra det bättre än mina konkurrenter så att ha lite competition är inte fel heller. Jag älskar tävlingsmomentet och då känner jag alltid att jag kan prestera som allra bäst - framåtlutad och orädd.
 

Hur motiverar du dig själv?
Jag försöker att sätta upp tydliga mål som jag själv ska nå och även mål för bolaget. Det brukar vara den bästa motivationen för mig. Att sedan se till att fira sina framgångar är viktigt och att belöna sig själv med att våga säga att man gjort något bra. Mycket av min motivation kommer också från mina medarbetare och kollegor. Att få se folk lyckas motiveras jag mycket av och framför allt om man varit med och bidragit till dennes framgång genom det individuella ledarskapet.

 

Hur bedriver du ditt självledarskap?
Genom att hålla fast vid vissa rutiner samt hålla fokus under vardagen. Det handlar många gånger om att prioritera i sitt arbete och kunna hantera distraktioner som uppkommer för att inte skjuta upp saker utan att hålla röd tråd och göra det som ska göras. Sedan är jag som person ihärdig och väldigt uthållig, vilket är bra när man stöter på utmaningar och motgångar då det blir lätt att tappa fokus på målet. Jag tycker även att jag brukar vara schysst mot mig själv och ge mig den uppskattning och belöning emellanåt som krävs för att hålla ångan uppe.

 

Vilka 3 råd skulle du givit dig själv i början av din ledarkarriär som du idag ser att du behövt då?
Det var en svår fråga. Jag tror att nyckeln till att bli en lyckad ledare är genom de erfarenheter som man tar med sig under resans gång. Jag skulle inte vilja ändra på något som jag har gjort eller som gett mig lärdomar hittills. Ett tips skulle kunna vara att lyssna in mer än man pratar. Man brukar ju säga att man fått två öron och en mun för att lyssna dubbelt så mycket som att prata 😃

 

Finns det någon person som betytt mycket för dig som ledare och vad var det som var betydelsefullt?
Jag har haft flera personer som varit betydelsefulla för mig under mitt arbetsliv. Någon som betytt mycket nu på sistone är min nuvarande chef Catarina Göthberg, CEO för Serafimgruppen. Hon bidrar alltid med bra energi och engagemang och är alltid ett bollplank i de utmaningar som jag möts av i mitt arbete.

 

Vilka är dina personliga värderingar och hur visar de sig i vardagen?
Laget före jaget. Jag har alltid varit prestigelös i det jag gör och har inga problem att lyfta mina kollegor framför mig själv om jag anser att de gjort ett bra arbete. Jag tror att det är en styrka hos ledare att inte alltid slå sig själv för bröstet eller att se sig själv som störst, bäst och vackrast - utan att kunna våga låta andra få lite rampljus emellanåt. Det är respektingivande i min bok.

 

Hur beskriver andra ditt ledarskap?
Jag har många gånger fått höra att det är motiverande, engagerat och tydligt. Även att de känner att jag har ett stort förtroende till dom i det dom gör.

 

Vad tycker du är mest utmanade ledarskapsmässigt just nu och framåt?
Vi befinner oss i en tillväxtresa med Medlink just nu och det är alltid utmanande med ledarskap i en ständigt växande organisation. Att få tiden att räcka till samt att fördela resurserna så att alla känner sig sedda, hörda och bekräftade. När man tillämpar individuellt ledarskap så kan det bli mycket i och med att personalstyrkan växer. Det kommer att vara utmanande kommande tid framåt.

 

Vilket har varit din hittills största utmaning som ledare och hur tacklade du den?
Jag har stått inför utmaningen med att vända resultat samtidigt som man ska ha tillväxt och göra en kulturförändring. Det är den största utmaningen. Att bygga en stark bolagskultur är nog den största utmaning man kan stå inför som ledare då mycket ligger hos dom som arbetar i bolaget. Jag kan stolt idag säga att resan är i full gång och att vi lyckats komma en bra bit på vägen i vårt arbete. Att arbeta nära organisationen, visa stort engagemang och tillit samt hålla fast vid ritualer har fått oss att lyfta markant. Det är så himla kul och jag är väldigt stolt över alla som är med på denna resa.

 

Om du skulle byta bana, vad skulle du då välja att göra?
Jag skulle säga att jag är på rätt plats just nu och är inte intresserad av att byta bana. Det är för många delar kvar i mina målsättningar där jag befinner mig nu så jag kan inte komma på något annat jag skulle vilja göra. Den dagen kanske kommer men då får vi se vad det blir.

 

Vad känns viktigt för dig att lämna efter dig, den dag du väljer att göra annat?
Jag har alltid velat vara bäst på det jag gör och alltid velat lämna ett avtryck oavsett bransch eller i vilken tjänst jag har haft. Att få bli ihågkommen för att man gjorde skillnad för personer som man arbetat med eller för kunder som man haft. Det är servicekänslan i mig som alltid varit en drivkraft. Sen vill jag alltid kunna blicka i backspegeln och se att jag gjort bra resultat, det är viktigt.

 


”Jag försöker bygga en arbetskultur som präglas av mod och kreativitet och där vi blir handlingskraftiga och hela tiden rör oss framåt”

 

Nina Åxman är Vice President Global Operations på Sandvik Rock Tools och har nyligen fått utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare.

 

Berätta lite kort om din bakgrund och vägen till det jobb du har idag
Jag har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Lunds Tekniska högskola. Mitt intresse för industrin och framförallt produktion föddes på gymnasiet när jag gick på ABB:s industrigymnasium i Västerås. Jag har alltid tyckt att det varit spännande med andra kulturer och studerade utomlands i både England och Australien för att sedan göra mitt exjobb i England. Mitt första jobb efter examen var som trainee inom ett globalt program på Bombardier Transportation – ett företag som utvecklar och tillverkar tåg. En av deras slogans var då ”The climate is right for trains” och det var spännande att få jobba i en internationell organisation med högteknologiska produkter som påverkade många människors vardag och hjälpte städer att bli mer hållbara. Jag trivdes bra och jobbade 10 år i Bombardier i olika Operations-relaterade roller i olika delar av vår verksamhet i Tyskland, Kina och Sverige. Jag gillar den puls som finns inom Operations och hur konkret det blir med problemlösning och förbättringsarbete – det är lätt att se vad vi åstadkommer. Det krävs att man jobbar både med tekniken/processen och människorna för att skapa rätt resultat. Sedan januari 2020 är jag VP Global Operations på Sandvik Rock Tools. 

 

Du har fått utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare, vad betyder det för dig?
Det är ett otroligt hedrande pris – jag känner mig väldigt glad och stolt. Jag vet också att mitt nuvarande och tidigare team är stolta och delar glädjen med mig som kvitto på vad vi åstadkommit tillsammans. Jag tycker det arbete som fackförbundet Ledarna gör för att förändra bilden av vem som kan vara ledare är väldigt viktigt och det är extra roligt att de i år riktar ljuset mot ledarskap i ingenjörstung industri.

 

Vad hoppas du kunna åstadkomma tydligare i och med utmärkelsen?
Jag är ganska ny inom både Sandvik och i det geografiska området runt Gävle/Sandviken så jag hoppas att uppmärksamheten kring priset kan hjälpa mig att hitta nya arenor där jag kan vara fortsatt engagerad i frågor kring jämställdhet och mångfald. Framförallt brinner jag för att ändra bilden av hur en ingenjör eller ledare i industrin kan se ut för att få fler unga tjejer att vilja satsa på en teknisk karriär. I det arbetet tror jag att synliga förebilder är viktiga och jag bidrar gärna där jag kan.

 

Vad är det viktigaste du vill åstadkomma som ledare?
Jag är väldigt utmaningsdriven – jag går igång på vårt gemensamma uppdrag och mål. Sedan försöker jag skapa de bästa förutsättningarna för oss som team att nå dit. Kan jag utifrån min position och mina kontaktnät göra något för att förenkla för teamet genom att ändra ramarna eller undanröja hinder? Jag frågar mig alltid hur jag kan addera värde till teamet likväl som mot företagets mål.

 

Vad ger ledarskapet dig för inspiration?
Det ger en möjlighet att kunna hjälpa andra att växa, att påverka hur vi bedriver vår verksamhet så att vi kan göra det på ett bra sätt, det ger många spännande kontaktytor och erfarenheter. Jag gillar att jobbet är så omväxlande och går igång på mixen av teknik, ledarskap och internationell miljö. Man får använda hela spektrumet av sina förmågor vilket alltid är väldigt utvecklande.

 

Vad gör du för att gjuta mod till andra i egenskap av ledare?
Jag försöker bygga upp en arbetskultur som präglas av mod och kreativitet: där vi blir handlingskraftiga och hela tiden rör oss framåt, där det är naturligt att utforska nya sätt att göra saker och där alla strävar efter förbättring och att lära från varandra. För att kunna göra det krävs en inkluderande, transparent och tillitsfull miljö där det är ok att misslyckas så länge man lär sig något av det. Jag tror också att en miljö där beslut baseras på fakta är viktigt.

 

Vilka 4 råd skulle du själv velat ha fått i begynnelsen av din karriär som du nu ser hade varit av värde?
- Den viktigaste egenskapen för att lyckas är mod: Våga kasta dig ut i det där som låter kul även om du inte vet om du klarar det.
- Ditt värde kommer från vem du är och inte vad du presterar. Skilj på person och prestation/jobb.
- Öva upp din självmedkänsla – self compassion – och var lika förstående och stöttande mot dig själv som du är mot andra.
- Och tyvärr – i världen utanför skolan blir inte alla objektivt bedömda och får samma möjligheter. Det finns mycket kvar att kämpa för gällande jämställdhet, mångfald och inkludering.

 

Ser du att kraven på ledaren har förändrats de senaste åren och vad tror du krävs för att kunna möta dessa?
Förändringstakten i samhället ökar på grund av teknikutvecklingen och globaliseringen. Jag tror att det kommer ställa andra krav på att arbeta mer agilt och med ett decentraliserat beslutsfattande samt att aktivt jobba med att skapa en dynamisk och innovativ arbetsmiljö som möjliggör lärande och förändring i rätt takt. Personligen tror jag att nätverk och samskapande mellan olika aktörer, exempelvis företag och akademi, är ett utmärkt sätt att öka kraften och takten i innovationsarbetet.

 

Finns det någon person som har betytt mycket för dig i ditt ledarskap och vad var det den personen bidrog med?
Jag hade förmånen att ha två fina ledarskapsförebilder som mentorer under 2019.
- Anna Höjer, dåvarande Nordenchef inom Bombardier Transportation (tillträdande VD Transdev Sverige). Hennes mod och handlingskraft har varit en stor inspirationskälla för mig.
- Björn Rosengren, dåvarande VD Sandvik (nuvarande VD ABB), som imponerat på mig med sin tydliga ledningsfilosofi, starka tro på decentralisering och sin sakliga och jordnära inställning till framgång. 

 

Vad i din ledarroll är du mest stolt över så här långt?
Jag är stolt över den resa vi gjorde inom Bombardier Transportations fabrik i Västerås - från att vara en av flera fabriker i ett globalt nätverk till att få mandatet att bli Industrial Lead Site med ansvar för industrialisering samt metodutveckling inom produktion, provning och logistik. Det var en tuff konkurrenssituation internt när bolaget skulle förenkla sin struktur och då blev våra idéer kring framtida produktionsstrategier avgörande i att mandatet gick till oss och i den utformningen. Det var en spännande tid att genomföra de förändringarna och kompetensutveckla oss för att fylla ut den nya kostymen.

 

Har du några ledord eller värderingar som du håller hårt i och hur visar de sig i vardagen?
Jag delar alltid mina värderingar med mitt team som en del i hur jag presenterar mig och hur vi tillsammans bygger vårt lag och vår kultur. Personliga kärnvärderingar för mig är en stark drivkraft att göra gott – att ha positivt inflytande på människorna och världen runtomkring mig – och en stark tro på den inneboende styrkan, förmågan och lika värdet hos alla människor. En miljö där vi behandlar varandra med respekt oavsett bakgrund är viktigt för mig.

Ansvarstagande och hållbarhet är två ord som definierar mitt ledarskap och de förväntningar jag ställer. Med ansvarstagande menar jag dels att vårt gemensamma uppdrag och uppgiften alltid är i fokus – inga personliga intressen eller funktionsområden, inget vi och dem. Därtill förväntar jag mig att vi tar ägarskap för vår egen framtid genom att aktivt planera för och skapa de resultat vi siktar mot. Hållbarhetsbegreppet har flera dimensioner: att vi skapar beständiga resultat och förändringar som vi kan bygga vidare på, att vi verkar på ett miljömässigt hållbart sätt och att vi står för ett hållbart ledarskap som möjliggör hälsa, välmående och work-life balance.

Hur leder du mer specifikt för att hantera svåra och utmanade situationer?
Ju mer komplexa en organisations utmaningar är, desto mer tillit krävs i en grupp för att kunna arbeta effektivt med frågorna tillsammans. Tillit är en relationskonsekvens av öppenhet och transparens, vilka båda är beteenden vi som ledare och gruppmedlemmar kan välja att utöva. I min ledningsgrupp jobbar vi med stora strategiska frågor, så för att ge oss förutsättningarna att lyckas arbetar vi hela tiden aktivt med att bygga oss som ett lag just för att skapa grunden med öppenhet-tillit. I utmanande ledningssituationer är det extra viktigt att vi förstår vårt syfte/varför, att det kan relateras till situationen vi står inför och att både syftet och hur vi väljer att bemöta svårigheten kommuniceras tydligt till alla. Förståelse ger stöd.

 

Vilken har varit din hittills största utmaning som ledare och hur valde du att tackla den?
En formerande tid för mig som ledare var när jag tidigt i min karriär blev ansvarig för ett projekt innefattande att fördubbla kapaciteten på en av våra kinesiska fabriker på mindre än ett år. Genom företaget hade jag tillgång till en ”kulturcoach” som skulle hjälpa mig att nå fram i ledarskapet i en kinesisk kontext. Han var tydlig i sitt budskap: du måste peka med hela handen och alltid visa vägen, ber du om råd inför gruppen är du svag osv. Av största vikt var även att jag med min ringa ålder skulle kompensera för det i annan ’auktoritet’. Jag började med att försöka följa alla dessa råd och anpassa mitt ledarskap därefter men kände mig snabbt obekväm. Dessutom trodde jag inte på att det sättet att agera skulle vara det bästa för projektets resultat – jag kom utifrån och kände inte alls till fabriken och processerna lika bra som mina lokala kollegor. Så jag bestämde mig för att leda på mitt vis och satte andra förväntningar mot teamet kring hur vi skulle arbeta tvärfunktionellt och med en gemensam visuell planering där alla funktioners aktiviteter och kopplingar syntes. Vi körde alla möten i helgrupp där vi samplanerade leverabler, tillvägagångssätt och delgav varandra status. Jag tvivlade många gånger på om jag valt rätt metod för det krävdes mycket coachning för att arbetssättet skulle landa rätt samt att ständigt uppmuntra till den typ av initiativ och samarbete som krävdes. Det blev ett lyckat projekt till slut och arbetsmetoden spillde på ett positivt sätt över även på den dagliga samverkan och problemlösningen inom fabriken. Jag lärde mig att arbetskulturer är föränderliga och att vi människor har samma behov/drivkrafter vart vi än kommer ifrån, de tar sig bara lite olika uttryck ibland.

 

Om du hade haft möjlighet att välja ett nytt spår än där du är idag, vad skulle det ha varit?
Jag tycker det låter spännande att jobba med internationella relationer och stora samhällsfrågor, så diplomatspåret hade helt klart varit intressant. Jag hade också kunnat tänka mig att vara fotograf på National Geographic och göra hela livet till ett äventyr samtidigt som jag bidrog till att sprida kunskap om och fascination över vår fantastiska värld.

 

Vad vill du kunna se tillbaka på i din ledarkarriär med stolthet?
Det är ett privilegium att få vara ledare och att ha en påverkan på en verksamhet och dess personer. Jag tycker att det är viktigt att förvalta det förtroendet och försöka påverka det i en positiv riktning. En bra ledare ska ha positiv påverkan på organisationen/företaget, människorna i den och världen runtomkring.  Jag vill kunna se tillbaka med stolthet på att jag alltid stått upp för mina värderingar, gjort mitt bästa i de uppdrag jag haft, gett goda förutsättningar för mina team och vårt företag att nå sina mål, haft roligt på vägen och aldrig slutat lära mig. Samt att jag hela tiden bidragit till en positiv förändring i samhället med avseende på mångfald, inkludering och hållbarhet.

 


PotentialPodden™

Följ gärna den nya PotentialPodden™ där vi under avspända former, intervjuar intressanta företagsledare om ledarskap. LYSSNA HÄR>> på de första sex avsnitten.

Medverkande är bland annat: Karin Eriksson, VD XL Bygg, Fredrik Bergström, VD Länsförsäkringar AB, Rikard Josefson, VD Avanza, Johan Regefalk, VD KG Knutsson, Tove Zander, ansvarig för Swedbank Unga, Lars Backhans, VD ESRI Sverige och Thomas Högväg, VD Wasa Kredit.

Nya avsnitt till hösten, kommer att spelas in i slutet av månaden.

Anpassat erbjudande för nuvarande arbetsformer!

Vi levererar följande:


Steg 1:
 Ledare och team genomför ArbetsrelateratDNA™ online för att skapa ett konkret underlag för hur handlingsplan och aktiviteter kommer att implementeras.


Steg 2:
 PerformancePotential sammanfattar GruppDNA™ och OrganisationsDNA™ och levererar en sammanfattning av nuläge via vår Preferensanalys™. 


Steg 3:
 Vi genomför effektiva kunskapsupplägg för att involvera individer och team att skapa medvetenhet om sitt eget agerande. Dessa levereras online eller fysiskt med olika lösningar för att hantera Covid-19 på ett säkert sätt.


Kontakta oss nu för att säkerställa höstens leveranser och implementationer på info@performancepotential.se så berättar vi mer.


I september Månadsbrev intervjuar vi Andreas Larsson, VD på Hoist Group och Patrick Mesterton, VD och grundare av Epicenter.


Månadens tankeväckare: Digitala möten!

Illustratör: Åsa Holmqvist

AKTUELLT

Har ni säkerställt rätt implementation av era aktiviteter?
Vi erbjuder ett kraftfullt digitalt verktyg i kombination med effektiva träningsformer.

Säkerställ att era handlingsplaner verkligen blir implementerade som det är tänkt. Vår Preferensanalys™ och ArbetsrelateratDNA™ hjälper er att konkretisera implementationen. 

Genom det kan vi i förväg visa er vilka preferenser och perspektiv som råder i er organisation och hur dessa påverkar det slutgiltiga resultatet.

Vi kopplar ihop VerksamhetensDNA™ med individen och organisationens ArbetsrelateratDNA™.


Kommande affärer i höst är inom Tjänstesektorn, Offentlig sektor, Försäkring, Retail och IT.

EVENT & AKTIVITETER

Nya avsnitt till Potentialpodden™ i höst kommer att spelas in efter semestern. Deltagare i höst är bland andra: 
Louise SanderVD Handelsbanken Liv
Britt-Marie EkströmVD Maries Puts & Städ
Ingrid Höög,VD WISE Group
Peter ErikssonVD StoreSupport
Marika PhilipsonVD Särnmark
Ulf WretskogRegion Chair Nordics & CEO Corporate Services Nordics,Sodexo
Sven EggefalkVD Länsförsäkringar Bank
Ulrica Hedman, VD Länsförsäkringar Uppsala

LYSSNA HÄR>> på de första sex avsnitten.


Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de når genom oss. HÄR >> kan du se XL Bygg berätta mer.


Aktuella events och händelser
finns alltid på vår hemsida under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.

LÄSTIPS


Vill du veta mer om hur du konkret kan öka dina möjligheter att få strategier och mål att uppnås genom fokus på perspektiv och preferenser? Ta kontakt med oss om hur vår Preferensanalys™ genomförs genom, VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™.

KONTAKTA OSS

08 - 411 26 00 

info@performancepotential.se

Följ oss på sociala medier:

facebooktwitterlinkedin

OM PERFORMANCEPOTENTIAL

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Via vår Preferensanalys™, matchar vi VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans.

Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet. Vi säkerställer att din organisation skapar förutsättningar för rätt aktiviteter och nyttjar sin potential till fullo.

 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev gör du det här.

Om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se.