Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr.6 2020


Srila Prabhupada beskriver på många ställen i sina böcker vikten av kobeskydd för hela människosamhällets välfärd.

Exempelvis skriver han i innebördsförklaringen till
Srimad Bhagavatam 1.19.3:
 

"När välstånd och styrka inte används för att gynna den brahminska kulturen, gudsmedvetande och kobeskydd kommer hem och land med all säkerhet att utsättas för ödets dom. Om vi önskar fred och lycka på jorden bör vi dra lärdom av denna vers. Varje stat och varje hem måste bemöda sig om att gynna den brahminska kulturen för sin renings skull, gudsmedvetande för självförverkligandets skull och beskydd av korna för att få tillräckligt med mjölk, den bästa födan för att kunna upprätthålla en fulländad civilisation.”


Dan Andersson och Bhagavad-gita

En del författare når berömmelse och erkännande först efter sin död, medan andra får ta del av detta redan under sin livstid. Dan Andersson är ett exempel på det förstnämnda; den uppskattning av hans verk som följde efter hans bortgång 1920 står i bjärt kontrast till vad han erfor under sitt korta liv. Från att ha varit relativt okänd och ha rönt mycket begränsat erkännande, upphöjdes han så småningom av eftervärlden till en av Sveriges största poeter och författare.
Dan Andersson föddes år 1888 i ett fattigt hem i Dalarnas finnmarker. Hans skolgång var mycket begränsad, och från barnsben fick han vänja sig vid hårt arbete i skogen. Redan tidigt visade han tecken på en intellektuell läggning, och han sökte sig upprepade gånger bort från de fattiga skogsbygderna och kroppsarbetet, bara för att om och om igen tvingas återvända av ekonomiska skäl. Trots svårigheterna inledde han tidigt sin författarbana, och hans skrivande var präglat av fattigdomen, det hårda arbetet, de vidsträckta skogarna, döden, frågor om skuld och lidande. Dan Andersson skrev både poesi och prosa.

Fadern var gammalkyrklig och något av en profetgestalt i sin hembygd, men hade lite att göra med organiserad kyrklighet. Han var fattig, hade mycket höga kristna ideal och varken drack vin eller åt kött. Luffare och andra fattiga som passerade hans enkla boning fick ofta både mat och husrum, trots de ofta ytterst knappa omständigheterna. Dan högaktade sin far, som på vissa sätt säkerligen utövade ett starkt inflytande över sin näst yngste son. Så småningom visade Dan ett allt starkare intresse för västerländska mystiker och österländsk vishetslära, utan att fördenskull överge kristendomens tankevärld. Hans författarskap, efterlämnade brev och vittnesmål från hans vänner tyder på att han var en grubblande, rastlös, högt begåvad person med en stark önskan om att lära känna livets mening och mål.

Dan Andersson gick alltså bort redan vid 32 års ålder. Han hade i september 1920 tagit in på ett enkelt hotell i Stockholm, där rummen dagarna innan behandlats mot ohyra. Rester av den ytterst giftiga cyanvätegas som då använts hade funnits kvar i madrasserna i ett par av rummen, varvid Dan Andersson och ytterligare en gäst omkom i sömnen. I sitt bagage hade Dan femton böcker, och bland dem fanns ett exemplar av Bhagavad-gita. Boken var nästan sönderläst, och enligt hans vänner bar han den med sig ständigt under sina sista år. Den Bhagavad-gita som Dan Andersson läste var av allt att döma W Q Judges engelska översättning. I talrika brev hänvisar Dan till boken, och han citerar den flitigt. I ett brev till filosofen Hans Larsson (troligen från 1920) skriver han bland annat:

Jag brukade fälla tårar över Gita. Ty Gita är inte en bok. Det är den eviga visdomens läkande leende, ett ansikte klart vänt mot livets förfärlighet, men fyllt av en sådan frid, ett flöde av den eviga kärlekens ljus, som förtar fruktan, min största fiende.

I flera av hans senare dikter och böcker återkommer teman från Bhagavad-gita (till exempel börjar en dikt "O Krishna"...), och med tanke på tid, plats och omständigheter är det anmärkningsvärt att han åtminstone delvis uppfattat bokens budskap.


Dan Anderssons främsta problem vid läsandet av Bhagavad-gita var att han inte hade tillgång till en auktoritativ version av skriften, och att han saknade en kvalificerad person att konsultera när det gällde dess innebörd. I väst, och alltför ofta också i öst, har man sedan länge vanligen tolkat Bhagavad-gita på ett impersonalistiskt sätt och därigenom hävdat att Gud inte skulle vara en person. Man har valt att helt bortse från Bhagavad-gitas naturliga slutsats, som ju återfinns gång på gång i dess egen text: att Gud är en person, den Högsta Personen, och att vi också är personer, avsedda att tjäna Honom i bhakti, kärleksfull hängivenhet.

Krishna, Gudomens Högsta Personlighet, är både Bhagavad-gitas talare och yttersta mål. Denna förståelse gör boken fullständigt logisk och begriplig. Det är ett mysterium hur man överhuvudtaget kan försöka tolka Gitan på något annat sätt! I väst fick vi inte tillgång till en auktoritativ version förrän His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada översatte, kommenterade och gav ut Bhagavad-gita As It Is, vilken nu översatts till en mängd språk och sålts över hela världen i tiotals miljoner exemplar. Redan den första svenska upplagan (Bhagavad-gita som den är, utgiven av BBT 1977) hade citatet ovan på bokens baksida, och detta korta utdrag ur Dan Anderssons brev har – tillsammans med citat från bland andra Mahatma Gandhi – sedan dess mött och inspirerat tusentals svenska läsare.

Skriven av Isvara Puri das
(Artikeln publicerades första gången i Krishnabladet februari 2005)


Sommar på Almvik


Städning kring sågen

Den 15 juli gjorde vi en gemensam ansträngning för att städa i området kring sågen, där mycket skräp och bråte samlats genom åren. Barn, ungdomar och vuxna hjälptes åt med att bära, lasta och forsla bort bråte. Det blev en hel del gjort men det finns också mycket kvar att göra till nästa gång! Efteråt blev alla bjudna på lasagne och kaka utanför templet. Stort tack till alla som medverkade!


Bli månadsgivare till korna!

Att beskydda kor är lyckobringande för hela människosamhället. Det är ett av de främsta sätten att glädja och tjäna Gudomens Högsta Personlighet, Krishna. Kobeskyddet på Almvik drivs helt ideellt utan vinstintresse. Vi är beroende av donationer för att kunna fortsätta ta hand om våra kor och utveckla verksamheten mer och mer. Om bara 150 personer ger 100 kr i månaden skulle detta innebära att kobeskyddet på Almvik blir självbärande. Vi behöver din hjälp! Gå in på vår hemsida www.kornasvanner.se och klicka på rubriken ”donera". Beloppet du väljer kommer att dras automatiskt från ditt konto varje månad. Tipsa gärna dina vänner om möjligheten att bli månadsgivare till korna!


Dikt av Advaita Acharya das

Dive into the ocean of eternal joy….
Let Krishna be your goal
Rejoice and revel in the eternal soul
Life is but a drop of water on a lotus leaf
Balancing delicately ever so brief
Dive into the ocean of eternal joy
Let not the darkness destroy
Find pleasure in the glories of the Holy names
Gradually put a stop to all these earthly games
Eternal happiness is ours dear friend
Have faith in the lord till the very end


HARE KRISHNA…… Jai Guru DevJai Srila Prabhupada!


Krsna- boken 1.3
I Bhagavad-gita säger Herren att Hans framträdande, födelse och gärningar är transcendentala, och den som förstår dem berättigas omedelbart att förflyttas till den andliga världen. Herrens ankomst eller födelse liknar inte en vanlig människas födelse; människan är nämligen tvungen att anta en materiell kropp i enlighet med sina tidigare gärningar. Herrens ankomst förklaras i andra kapitlet: "Han uppenbarar sig av egen vilja".

"
När tiden var inne för Herrens ankomst, var stjärnkonstellationerna på himlen mycket lyckosamma. Vid nämnda tidpunkt rådde en atmosfär av fred och välfärd överallt i alla väderstreck – öst, väst, söder och norr. Det syntes lyckobringande stjärnor på himlen, och på jorden fanns det gynnsamma tecken i alla städer, byar och på landsbygden samt i sinnena hos alla och envar".


Redaktionen:

Mukunda das

Malyahari-kunda dasi

Jivakesa dasi

Pelle Händén

Kontakta oss gärna om ni har några synpunkter
och idéer: nytt@almviksgard.se

Sri Srimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Grundare-acarya för det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande


facebook


www.almviksgard.se
© ISKCON Krishnarörelsen 2018 International Society for Krishna
Consciousness No:815600-0120 Founder-Acarya His Divine Grace A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada Almviks Gård, 153 95 Järna 08-551 520 50

Du får detta nyhetsbrev eftersom för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.