Nyhetsbrev om VIOL 3. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 Nr 5
3 juli 2020

Efter en hektisk vår stundar nu ett semesteruppehåll för programmet. Vi har under våren fokuserat på att höja kvaliteten och förutsägbarheten i leveranserna och känner att vi tagit steg i rätt riktning. Något som kom fram förra veckan då vi hade en utvärdering av vad som fungerat bra och vad som kan förbättras med erfarenhet från det senaste inkrementet.

Programmet går in i ett nytt skede där fokus flyttas från tillverkning, med den rykande färska planen som underlag, till att alltmer fokusera på förberedelserna att rulla ut VIOL 3. Här vill jag uppmana er alla VIOL-användare att tänka till på hur just er resa ska se ut för en övergång till VIOL 3.

Ha en skön sommar!

Håkan Larsson


Tillverkningsplan VIOL 3

Under våren har ett omfattande planeringsarbete genomförts för att ta fram en tillverkningsplan fram till verifieringsversionen av VIOL3. En tidplan fram till september 2021 har lagts, men arbete pågår fortsatt med de avslutande inkrementens innehåll och med analyser kring utrullningssätt. Dessa saker kan komma att påverka den idag preliminära tidpunkten för verifieringsversionen.

Planarbetet har involverat många personer och har gjorts utifrån förutsättningen att utrullning sker genom Big bang och att viss tillverkning kan ske mellan leverans av verifieringsversionen och Go live. Parallellt med planeringsarbetet har utredningar gjorts kring de gap pilotföretagen har identifierat i nuvarande lösning. Gapen har delvis kunnat läggas in i planen, men fortfarande återstår ett antal punkter att planera in.

Övergripande plan

I överblicksbilden (se nedan) över tillverkningsplanen visas ordningen för grundscenarierna, större funktionella block och externa integrationer uppdelade per programinkrement. Inkrementen är den period på normalt sett åtta veckor som är programmets planerings- och leveranshorisont. Beslutade externa integrationer är utlagda i planen fram till och med inkrement 17. Vissa funktionella block levereras i sin helhet i markerat inkrement, medan 

andra levereras delvis med slutleverans efter september 2021. Planen har en större säkerhet i de tidigare inkrementen, medan mer osäkerhet finns mot slutet där prioriteringar, ordning, detaljer i avgränsningar och liknande kan komma att förändras i större utsträckning. I planen ingår också aktiviteter för att uppfylla icke-funktionella krav på väg mot ett system klart för driftsättning. 

Överblicksbild tillverkningsplan VIOL 3

Verifieringen sker kontinuerligt

Verifieringsarbetet kring VIOL 3 sker redan idag i hög takt, framför allt med hjälp av våra fem pilotföretag som kontinuerligt ger oss återkoppling på behov och förbättringar i VIOL 3-lösningen.

Arbetet med pilotföretagen har också utvecklats på ett positivt sätt under våren, inte minst i utredningsarbetet kring gapen och när grundscenarierna sågtimmer och massaved (första delen) levererats med stärkt kvalitet. Fler och fler kunder startar nu också upp sina VIOL 3-projekt med stöd av Biometrias affärskonsulter. Dessa projekt omfattar inte bara tekniska anpassningar utan även förändringar i arbetssätt hos företagen. Forest storms resurser – kundrådgivare och affärskonsulter – är ett uppskattat stöd i arbetet och finns tillgängliga när nu ännu fler kunder behöver komma igång med sitt förberedelsearbete.

Innehåll i kommande programinkrement

Över sommaren (programinkrement 11 vilket är pågående) och början av hösten (programinkrement 12) kommer programmet VIOL 3 att fokusera på grundscenario 2.2 Utökat massaved och 7 Skördarmätning. Planerad release är oktober 2020. Nedan bild ger en översikt över inkrementens innehåll.

Överblicksbild innehåll programinkrement 11 och 12.


Externt integrationsforum

Med start under sista veckan av augusti kommer Biometria att öppna ett forum gällande externa integrationer. Syftet är att skapa samverkan med fokus på följande:

  • Beteende
  • Drift
  • Tillhandahållande
  • Uppföljning
  • Realisering

Deltagare i integrationsforum ska vara operativ, tex. integrationsarkitekt eller lead developer.

Inbjudan kommer!

Säkring av Kundtestmiljö under semesterperioden

Övervakning, larm och rutiner gällande kundtestmiljön finns på plats inför sommaren och semesterperioden. Förhoppningen är att inget av detta ska behöva användas. All information vid ev störningar publiceras på Porten/Driftinfo


Forest Storm

Samtester VIOL 3

När nya kunder ansluts till Forest Storm genomgår de en utbildningsplan och en serie workshops. När utbildningen är genomförd har gemensamma testworkshops körts mellan kunder och det tillvägagångssättet har fallit väldigt väl ut och uppskattats mycket.

Dina partners VIOL 3-resa

Det finns en vinst för både din organisation och för dina affärspartners att ni alla kommer igång med era VIOL 3 projekt. Ni kan tex samköra testning och i övrigt lära av varandra. Uppmuntra därför gärna dina affärspartners att påbörja sin VIOL 3-resa.


Planerade scenariotester för programinkrement 11 och 12

De planerade scenariotesterna startar direkt efter semesterperioden i augusti. För programinkrement körs stabiliseringssprint under vecka 34 och för programinkrement 12 körs stabiliseringssprint under veckorna 40 + 41. För mer information, läs vidare på viol3.se.


Besök oss på viol3.se 

Följ Biometria i våra sociala kanaler

facebooklinkedinyoutube

Redaktör: Pia Sundkvist de Beau, pia.debeau@biometria.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du sedan tidigare, har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.