Månadsbrev med intervjuer och senaste nytt.  Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Vi erbjuder nu genom vårt digitala verktyg Preferensanalys™, en sammanfattning av VAD och HUR ett team agerar för att förstärka möjligheten till proaktivt ledarskap.

Vi genomför också effektiva kunskapsworkshops digitalt, i väl tilltagna lokaler, eller utomhus, med syfte att ge teamen fördjupad kunskap om sina preferenser och hur de interagerar med ledaren och övriga team.


Vi tog Almedalen till Stockholm

Eftersom Almedalsveckan blev inställd i år, så valde vi att istället genomföra och spela in vårt samtal med kloka ledare, i Stockholm och dela materialet med dig här och i våra sociala medier. 

Ämnet var: Säkrar värderingsdrivna organisationer våra resultat?

Se filmen från seminariet HÄR>>

 

Här följer korta intervjuer med våra paneldeltagare från seminariet:

”Det är viktigt att alla förstår innebörden och hur värderingarna ska styra det dagliga arbetet.”

 

Ulf Wretskog är Region Chair Nordics & CEO Corporate Services Nordics på Sodexo.

 

Vad innebär en värderingsdriven organisation för dig som ledare?

En organisation där de anställda tar stort ansvar och dessutom skapar och vidareutvecklar en företagskultur som är i linje med organisationens vision och strategier. Våra värderingar, etiska principer och hållbarhetsplanen är grunden och är djupt rotade i Sodexo. I våra medarbetarundersökningar uppger många att våra värderingar är anledningen till att man valt och aktivt väljer att fortsätta arbeta på Sodexo. Värderingarna handlar om hur man beter sig men också om vem man gör affärer med.

 

Hur hjälper värderingar till bevisad och konkret ekonomisk- och affärsnytta?

Att medarbetarna lever efter våra värderingar har varit extra tydligt under Coronakrisen. Vi har en kund inom läkemedelsindustrin som behövde 24-7-produktion. Med kort varsel behövde vi säkerställa att vi hade 60 städare över en helg. Lag- och serviceandan löste det genom att medarbetare från olika team ställde upp över helgen. Företagets värderingar lägger grunden till denna lag- och serviceanda.

I ett vidare perspektiv, så kan vi se att fler och fler kunder sätter företagsvärderingar som ett allt tydligare kriterium vid val av leverantör. Då är det viktigt att man kan visa upp konkreta exempel på hur värderingsgrunderna genomsyrar verksamheten.

 

Vår undersökning vittnar om att många lever med uppfattningen att bara man har satt sina värdeord så är arbetet klart, vad tänker du om det?

Detta sker tyvärr inte bara inom värderingsarbetet. I många företag tror jag det startas olika projekt med syftet att ”pricka av aktiviteter som av någon anledning anses måste göras”. Ska man få resultat i sitt värderingsarbete så måste först och främst ledningen vara övertygad om nyttan. Därefter måste man sätta upp vilka mål man förväntar sig uppnå. Sen kan värderingsarbetet starta. Att besluta vilka värdeord som man vill ha är ganska enkelt. Att finna åtgärder och besluta om vilken handlingsplan som krävs för att uppnå målen är desto svårare. Det är viktigt att alla förstår innebörden och hur värderingarna ska styra det dagliga arbetet.

 

Vad är din uppfattning om hur ett riktigt bra värderingsarbete ska gå till?

Det måste vara förankrat i företagets verksamhet, stämma in i sin tid, inkludera medarbetarna, utvecklas och vara relevant i sin tid. Utgå från värderingarna, vad de innebär och vilken målbild du har som arbetsgivare. Se till att alla beslut grundar sig på värderingarna. Ta fram kommunikationsstrategi som når ut i identifierade målgrupper. Förankra aktiviteter, mät och följ upp hur medarbetarna uppfattar företaget. Det är vad som krävs om man menar allvar med att man vill vara ett värderingsstyrt bolag.


”Jag tror att med tydliga värderingar lockar vi rätt typ av anställda och kunder, vilket resulterar i att vi bygger relationer som är långsiktiga och skapar framgång för båda parter”

 

Kathrine Hogseth är VD och grundare av CRM-Konsulterna.

 

Vad innebär en värderingsdriven organisation för dig som ledare?

En värderingsdriven organisation betyder för mig att vi alla har en gemensam bas att fatta beslut utifrån. Det vill säga i relation med kunder, partners och varandra vet vi hur vi måste välja om vi står vid ett vägskäl. Värdeorden är inte bara ord på en slags vägg, utan används för att definiera beteenden som utövas dagligen i verksamheten.

Vi har brutit ner våra värderingar i beteenden, så de anställda förstår vad som menas med dem på riktigt och kan relatera till dem utifrån sina egna personliga värderingar. Vi har ju alla olika upplevelser som gjort oss till de vi är, och således har vi olika värderingar med oss, men vi står alla bakom företagets värderingar och bidrar in med våra olika bidrag i dessa. Och då blir värderingarna så mycket mer.  

 

Vad vill du uppnå med ett värderingsarbete i din verksamhet?

Jag vill uppnå en tydlig gemenskap och enkla riktlinjer som vi alla har att hålla oss till och som vi alla är stolta över att vi faktiskt också agerar utifrån.

När vi alla beter oss som CRM-Konsulter när vi träffar våra partners eller kunder bygger vi stabila relationer och man vet vad man får när man samarbetar med oss.

Jag tror att med tydliga värderingar lockar vi rätt typ av anställda och kunder (för oss), vilket resulterar i att vi bygger relationer som är långsiktiga och skapar framgång för alla parter. I slutändan tror jag det genererar lönsamhet för företaget.

 

Värderingar kan ha olika tolkningar och prioriteringar hos olika personer. Hur jobbar ni med det för att värderingarna ska vara meningsfulla för alla?

Ja, olika personer lägger olika definitioner på företagets värderingar, beroende på vad som är viktigt för dem. Därför är det så viktigt att bryta ner värderingarna i beteenden och diskutera dessa. Sedan är det också viktigt att visa på att allas bidrag in i värderingarna är viktiga.

För då får man värderingar som växer och blir mer – vilket är så häftigt att vara med om.

 

Hur stämmer ni av att de ni anställer också ”köper in” på de värderingar som finns satt i er verksamhet?

Vi stämmer regelbundet av i hela företaget kring värderingar, vi påminner mer eller mindre varje bolagsmöte och vilka de är och vilka beteenden som definierar dem. I våra medarbetarsamtal går vi igenom de värderingar som respektive person har och diskuterar dem utifrån företagets värderingar för att säkerställa tolkningen av dem. Alla i bolaget hart rekryterats utifrån våra värderingar och vi har verkligen attraherat nyanställda just tack vare våra värderingar.


"Genom att låta våra gemensamma grund vara något vi ständigt återkommer till, i allt från enskilda samtal till vår affärsplanering"

Fredrik Bergström är VD på Länsförsäkringar. 

 

Vad innebär en värderingsdriven organisation för dig som ledare? 

Att det finns en gemensam grund i företaget, en vision och värderingar som speglar både historien och framtiden. Ett tydligt ”varför” helt enkelt.

 

Hur ser värderingsarbete ut i din verksamhet? 

Vi har funnits sedan 1936 och tillhör en grupp med rötter mer än 200 år tillbaka. Vi är lokala och kundägda vilket genomsyrar hela gruppen. Det ger en logiskt värdegrund som vi alla förvaltar i allt från Affärsplaner, strategier till ledar och medarbetarprofiler.

 

Har värderingarna hjälpt er särskilt i den speciella situation vi befinner oss i just nu? 

Våra värderingar har verkligen varit en styrka som plattform i en ovanlig och på många sätt påfrestade situation.

 

Hur förvaltar ni värderingsarbetet i din verksamhet? 

Genom att låta våra gemensamma grund vara något vi ständigt återkommer till, i allt från enskilda samtal till vår affärsplanering. En naturlig del av vardagen.


"En värderingsdriven organisation innebär att ha hög integritet och att de värderingar som organisationen vilar på sätter ramarna för vad organisationen gör och inte"

 

Karin Nyberg är Head of Sustainability på Cartina.

 

Vad innebär en värderingsdriven organisation för dig?

En värderingsdriven organisation innebär att ha hög integritet och att de värderingar som organisationen vilar på sätter ramarna för vad organisationen gör och inte. Organisationen kan således inte gå emot sina värderingar kortsiktigt då det skadar värderingsarbetet långsiktigt. 

 

Resonerar den yngre generationen på något utmärkande sätt när det gäller värderingar och värderingsdrivna organisationer?

Det finns både kvantitativa undersökningar och enskilda case som visar att den yngre generationen har ett högt samhällsengagemang och förväntar sig att arbetsgivare tar sitt ansvar i t.ex. hållbarhetsfrågorna.  

Det går att se i undersökningar för vilka bolag som rankas högst ur employeer branding perspektiv och varför, samt initiativ som studentupproret och Fridays for Future. Yngre generationer har i alla tider haft åsikter och drivit frågeställningar, skillnaden nu är att det snabbare blir till globala rörelser och kan nå fram till styrelserummen. Vad som sprids vidare i sociala medier är både en risk och en möjlighet som företag behöver hantera idag.

 

Vad är det bästa sättet att hantera värderingar som kanske krockar i en verksamhet?

Att återgå till den grundläggande affärsidén och organisationens ”varför”. Vid komplicerade frågeställningar bör man göra en konsekvensanalys för att förstå på vilka sätt ett beslut eller en händelse kan utvecklas på sikt.

 

Hur gör man bäst för att mäta att värderingsarbetet är framgångsrikt?

Genom att titta på lönsamheten i relation till andra icke finansiella nyckeltal som personalomsättning, medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet och företagets bedömningar i externa rakningar.


PotentialPodden™

Följ gärna den nya PotentialPodden™ där vi under avspända former, intervjuar intressanta företagsledare om ledarskap. LYSSNA HÄR>> på de första fyra avsnitten.

Medverkande är bland annat: Karin Eriksson, VD XL Bygg, Fredrik Bergström, VD Länsförsäkringar AB, Rikard Josefson, VD Avanza, Johan Regefalk, VD KG Knutsson, Tove Zander, ansvarig för Swedbank Unga, Lars Backhans, VD ESRI Sverige och Thomas Högväg, VD Wasa Kredit.

Nya avsnitt till hösten, kommer att spelas in efter semestern.


Anpassat erbjudande för nuvarande arbetsformer!


Många arbetar fortsatt hemifrån och det ställer nya krav på ledarskap och team.

Vikten av att gemensamt kunna fokusera på det som ger resultat och lättare stötta vid rådande situation.

Därför väljer fler och fler av våra kunder att starta med att låta teamet göra vår Preferensanalys™ och ArbetsrelateratDNA™ online.

Vi sätter samman GruppDNA™ eller OrganisationsDNA™ och ger ledaren ett underlag för hur denne kan stötta sitt team och också få en tydligare uppfattning om vilket ledarskap som är mest effektivt i rådande stund.
 

Erbjudandet ser ut enligt följande:

Steg 1: Teamet och ledaren genomför ArbetsrelateratDNA™ och Preferensanalys™ online.

Steg 2: PerformancePotential sätter samman en analys baserat på resultatet och går igenom detta med ledaren för fördjupad insikt om hur hantera möjligheter och utmaningar.

Steg 3: Involvera och utbilda teamet kring var och ens roll och samverkan genom effektiva kunskapsupplägg, antingen:

  • Online
  • Utomhus
  • I stort tilltagna lokalutrymmen

Planera inför hösten redan nu och starta med Preferensanalysen™. Kontakta oss på info@performancepotential.se så berättar vi mer.


I augusti Månadsbrev intervjuar vi Peter Westerholm, VD på Medlink och Nina Åxman, Vice President Global Operations på Sandvik Rock Tools.


Månadens tankeväckare: Värderingsarbete blir inte alltid som vi har tänkt oss!

Illustratör: Åsa Holmqvist

AKTUELLT

Föreläsning i Dagens Industris VD nätverk 

Den 28e maj hade vår VD förmånen att förmedla kunskap om preferenser och perspektivs påverkan på ledarskap i förändring, i ett webinar arrangerat av Dagens Industris eminenta VD nätverk.

Ämnet var: Hur förstå dina och andras reaktioner i extra utmanande tider

Lyssna på Webinariet HÄR>>


Har du planerat för hösten?
Det är svårt att sia om vad som händer i höst, men det vi vet är att behovet av att komma samman och hantera den situation vi då har, är viktigare än någonsin.

Vi erbjuder ett kraftfullt digitalt verktyg i kombination med effektiva träningsformer.

Investera i kunskapsresan i höst, där behovet av konkret fakta kan omsättas i affärsnytta och bygga team och ledare framåt.

Låt oss visa er vilka preferenser och perspektiv som råder i er organisation och hur ni med den kunskapen kan hantera framtiden än bättre!

Vi kopplar ihop VerksamhetensDNA™ med individen och organisationens ArbetsrelateratDNA™.


Kommande affärer i höst är inom Offentlig sektor, Försäkring och IT.

EVENT & AKTIVITETER

Nya avsnitt till Potentialpodden™ i höst kommer att spelas in efter semestern. Deltagare i höst är bland andra: 
Louise Sander, VD Handelsbanken Liv
Catarina Göthberg, VD Serafimgruppen
Britt-Marie Ekström, VD Maries Puts & Städ
Ingrid Höög,VD WISE Group
Peter Eriksson, VD StoreSupport
Marika Philipson, VD Särnmark
Ulf Wretskog, Region Chair Nordics & CEO Corporate Services Nordics,Sodexo
Sven Eggefalk, VD Länsförsäkringar Bank
Ulrica Hedman, VD Länsförsäkringar Uppsala

LYSSNA HÄR>> på de första fyra avsnitten.


Lyssna gärna till våra kunder som berättar om vilken affärsnytta de når genom oss. HÄR >> kan du se Länsförsäkringar Uppsala berätta mer.


Aktuella events och händelser
finns alltid på vår hemsida under INSPIRATION eller via LinkedIn och facebook.

LÄSTIPS


Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartners en fin sommar!


Vill du veta mer om hur du konkret kan öka dina möjligheter att få strategier och mål att uppnås genom fokus på perspektiv och preferenser? Ta kontakt med oss om hur vår Preferensanalys™ genomförs genom, VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™.

KONTAKTA OSS

08 - 411 26 00 

info@performancepotential.se

Följ oss på sociala medier:

facebooktwitterlinkedin

OM PERFORMANCEPOTENTIAL

Vi levererar Potential Management för den professionella världen. Via vår Preferensanalys™, matchar vi VerksamhetensDNA™ med individers ArbetsrelateratDNA™ för att skapa tydliga förutsättningar för hur en organisation och person kan bli mer framgångsrika och produktiva tillsammans.

Vårt verktyg ökar kundnytta, prestation och produktivitet, och används i kretsloppet för Affären, Medarbetarna och Kompetenspusslet. Vi säkerställer att din organisation skapar förutsättningar för rätt aktiviteter och nyttjar sin potential till fullo.

 

TACK FÖR ATT DU PRENUMERERAR PÅ VÅRT MÅNADSBREV!

Om du skulle vilja avregistrera dig från vårt Månadsbrev gör du det här.

Om du av någon anledning inte vill att vi längre ska ha möjlighet att inneha de kontaktuppgifter du gett oss och därmed tar bort email, telefonnummer etc. ur våra system helt, vänligen skicka ett mail till info@performancepotential.se.