Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr.5 2020


Kobeskydd och brahminsk kultur

När Srila Prabhupada besökte London första gången frågade en reporter: ”Varför har du kommit till England? Vi har redan vår egen kultur och religion.” Srila Prabhupada svarade då: ”Jag har inte kommit för att omvända er, utan för att upplysa er. Ni engelsmän reste till Indien och erövrade det landet. Ni plundrade hennes rikedomar och förde dem till era museer. Men ni glömde bort att ta med er det mest värdefulla som Indien har att erbjuda, nämligen hennes andliga kunskap och andliga kultur. Jag har kommit för att ge er detta.” 
Srila Prabhupada lämnade Calcutta i Indien i augusti 1965 ombord på ett lastfartyg vars slutdestination var USA, och han hade då med sig endast 40 rupier och några lådor med Srimad-Bhagavatam. Han kände stor tillförsikt när han tänkte på lådorna med böcker, trots att han var ensam och fattig och på väg till ett främmande land, eftersom Srimad-Bhagavatam är den främsta av alla vediska kunskapsskrifter och presenterar en kultur som är avsedd att förandliga hela människosamhället. 

Vad är då andlig kultur? En andlig kultur vilar på två principer: kobeskydd och brahminsk kultur. Brahmanernas uppgift är att ge vägledning till samhället, och de liknas därför vid hjärnan eller huvudet i samhällskroppen. En kropp utan huvud kan inte åstadkomma någonting, och på samma sätt kommer hela samhället att vara kaotiskt och utan vägledning om inte huvudet, det vill säga brahmanerna, finns på plats. Srila Prabhupada förklarade att åtminstone en del av mänskligheten måste vara väl förtrogen med den brahminska kulturen. Han sade att man inte kan vänta sig att hela människosamhället kommer att godta den, men att det räcker med att en procent, eller ännu mindre, tar upp Krishnamedvetande för att hela världen ska blir fridfull. 
Kon är en av de sju mödrarna som omnämns i de vediska skrifterna, eftersom hon ger oss sin näringsrika mjölk att dricka. Hon är också Krishnas favoritdjur. Krishna håller av korna så mycket att Han i en koherdepojkes gestalt tillbringar hela dagarna med dem i skogen, då Han tar hand om och beskyddar dem. När kor tas om hand med kärlek och omsorg skänker Krishna sina välsignelser i överflöd. 
För att ett samhälle ska kunna vara fridfullt, lyckligt och välfungerande måste korna beskyddas och den brahminska kulturen stå i centrum. Det omvända förhållandet gäller också. Ett samhälle i avsaknad av kobeskydd och brahminsk kultur är dömt att gå under förr eller senare, oavsett hur avancerat och sofistikerat det är ur en materiell synvinkel. 

När engelsmännen kom till Indien förundrades de över den otroliga rikedom och det välstånd som rådde i landet. Lord Clive, den så kallade grundaren av det brittiska imperiet i Indien och guvernör i Bengalen, insåg att detta välstånd måste ödeläggas om engelsmännen skulle lyckas erövra Indien och kuva det indiska folket. Lord Clive lät kalla på några lärda brahmaner och frågade dem med spelad vänlighet om vad som var orsaken till Indiens blomstrande jordbruk. De lärda brahmanerna, som inte anade hans onda avsikter, sade då att korna och skyddandet av dem var grunden till allt välstånd. De förklarade vilka värdefulla gåvor kon ger, såsom mjölk, som är den mest värdefulla födan; kodynga, som är det bästa gödslet; kons urin, som är den bästa medicinen och hur man med oxens hjälp kan utföra så många tunga sysslor.

Lord Clive

Lord Clives avsikt var undergräva Indiens jordbruk. Sålunda öppnade Robert Clive det första indiska slakteriet, med en kapacitet att döda 30 000 kor om dagen, i Calcutta år 1760. Drygt hundra år senare fanns det så lite boskap kvar i Indien att jordbruket hade stora problem, och när engelsmännen erbjöd konstgödsel började man istället importera detta och kom således att bli beroende av konstgjorda gödnings- och bekämpningsmedel från västvärlden. 
I Sverige slaktas årligen omkring 400 000 kor och tjurar. Vi kan bara föreställa oss vilka fruktansvärda återverkningar sådana syndfulla handlingar medför. Srila Prabhupada ville att de hängivna i Krishnarörelsen skulle ta kobeskydd på största allvar. Det finns fortfarande hopp för världen om vi kan visa ett praktiskt exempel på hur verklig mänsklig civilisation kan blomstra på grundval av brahminsk kultur och kobeskydd.
”En vacker dag kommer lärda personer att inse att den här rörelsen räddade världen då det såg som allra mörkast ut.” (Srila Prabhupada) 

Skriven av Jivakesa dasi


Knytkalas

Nu på sommaren har vi knytkalas två gånger i veckan i vår vackra fruktträdgård. Måltiderna blir både festliga och varierade när många hjälps åt och uppskattas mycket av så väl unga som gamla.


Bhajan-kvällar

Sundara och Ramai har tagit initiativ till att sjunga olika vaishnava-bhajans i templet varje lördagskväll. Vi sitter ner och sjunger en timme innan Gaura-arati och olika hängivna turas om att välja ut och leda olika bhajans.
Vi välkomnar alla att ta del i denna transcendentala upplevelse!


Bli månadsgivare till korna!

Att beskydda kor är lyckobringande för hela människosamhället. Det är ett av de främsta sätten att glädja och tjäna Gudomens Högsta Personlighet, Krishna. Kobeskyddet på Almvik drivs helt ideellt utan vinstintresse. Vi är beroende av donationer för att kunna fortsätta ta hand om våra kor och utveckla verksamheten mer och mer. Om bara 150 personer ger 100 kr i månaden skulle detta innebära att kobeskyddet på Almvik blir självbärande. Vi behöver din hjälp! Gå in på vår hemsida www.kornasvanner.se och klicka på rubriken ”donera". Beloppet du väljer kommer att dras automatiskt från ditt konto varje månad. Tipsa gärna dina vänner om möjligheten att bli månadsgivare till korna!


Sommar på Almvik


Läsning av Krishnaboken

Sedan i mars har Janesvara das haft en läsgrupp för gemensam högläsning av Krishnaboken måndag, onsdag och fredag mellan kl.18.00-19.00. Olika hängivna turas om att läsa och de håller nu på med tredje boken. Sedan några veckor tillbaka har Janesvara das också börjat använda Zoom videokonferens för att nå ut till hängivna i hela Sverige.

Vem som helst är välkommen att delta när man har möjlighet. Man kan gratis och enkelt ladda ner zoom-appen och skriva eller ringa till Janesvara das och meddela att man vill vara med. Janesvara skickar sedan en länk dagen innan. Janesvara@pamho.net 070-4328064
När Krishnaboken är avslutad kommer man att läsa Hängivenhetens nektar. 


Dikt av Aristaha das

Vågorna slår mot stranden
Mjukt mot stenen grå
Molnen på himlen är vita
För att möta Krishna har vi en lång väg att gå?

Nu när aftonen närmar sig stilla
Kan vi sitta invid säven tillsammans och höra dess sus
Är inte Krishna här också just nu
I vinden i vattnet i aftonens skönhet i vågornas lugna brus?


SB:5.19.9 (från innebörden)

Det är omöjligt att uppnå självförverkligande genom att bara försjunka i spekulationer och utföra materiella aktiviteter. Man måste vara mycket beslutsam beträffande självförverkligande och utövandet av självtukt. Tyvärr känner inte folket i denna Kalis tidsålder ens till innebörden av självtukt. Under dessa omständigheter har Herren uppenbarat Sig som Sri Caitanya Mahaprabhu för att skänka de fallna själarna den lättaste metoden för självförverkligande, tekniskt kallad ceto-darpana-marjanam, avlägsnandet av smutsen ur ens hjärtats innersta.

Denna metod är ytterst enkel.
Vem som helst kan sjunga det underbara Krishna-sankirtana:
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.


Redaktionen:

Mukunda das

Malyahari-kunda dasi

Jivakesa dasi

Pelle Händén

Kontakta oss gärna om ni har några synpunkter
och idéer: nytt@almviksgard.se

Sri Srimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Grundare-acarya för det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande


facebook


www.almviksgard.se
© ISKCON Krishnarörelsen 2018 International Society for Krishna
Consciousness No:815600-0120 Founder-Acarya His Divine Grace A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada Almviks Gård, 153 95 Järna 08-551 520 50

Du får detta nyhetsbrev eftersom för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.