Teater och musik. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

 

​Du som är politiker.

​Detta behöver du göra, det måste göras nu!

 

 • Stimulera lagring av koldioxid. (Nationellt och internationnelt).

 • Inför heltäckande koldioxidavgifter och koldioxidtullar. (Nationellt och internationellt).

 • Stoppa de största utsläppen av koldioxid. (Nationellt och internationellt).

 • Förbättra internationella överenskommelser om kemikalier. Kräv stopp för miljögifter. Tillämpa försiktighetsprincipen på nya kemikalier.

 • ​Skapa regelverk som stimulerar miljövänlig produktion och fördyrar miljöskadlig produktion.​
  Den som förorenar  och förstör ska finansiera både sina egna miljöåtgärder och kostnader för att ta fram miljövänligare metoder. Det måste bli dyrt att förstöra. Regler, lagar och avgifter.

 • Optimera med avseende på både produktion och kolinlagring.
  Exempel: När vi producerar mat så har vi på ett mycket framgångsrikt sätt optimerat produktionen. Vi producerar mer mat på mindre marker. Detta har vi gjort genom enveten och kvalificerad forskning, utveckling och utvärdering med fokus på mängden mat som produceras.
  Genom att optimera livsmedelsproduktionen på både kolinlagring och mängden mat så kan vi snabbt öka kollagringen i mark. Kräv att bidrag, avgifter, tilldelning av forskningsresurser och utvärdering optimeras med avseende på både produktion och kolinlagring.

 • Staten finansierar läkemedel. Ställ krav på att läkemedlen som staten finansierar tillverkas på ett miljöriktigt sätt.
  Speciellt i Indien är det ett problem och därifrån kommer nästan all antibiotika. Det går att göra utan att antibiotika läcker ut i omgivningen. Redan nu ställer vi krav på innehåll och spårbarhet. Ställ även miljökrav.

 • Ge inte tillstånd för sådant som är dåligt. (Sånt som håller oss kvar i fossilberoendet eller sprider gifter, eller förstör mark som är viktig för den biologiska mångfalden)

 • Stoppa och fördyra produktionen av sådant som inte bryts ner till ofarliga ämnen, speciellt om nedbrytningsprodukterna är bioaktiva.  

 • Tvinga producenter att redovisa hur deras produkter påverkar miljön. Då måste man kunna spåra tillverkningen och deklarera innehåll.

 • Se till så att det utvecklas ett bra system för miljömärkning och miljöinformation om biobränslen.

 • Förbättra miljömärkningen av alla skogsprodukter.

 • Förbättra miljömärkningen av fisk

 • Fiske och jakt:
  Se till så att forskare bestämmer storleken på fiskekvoter.
  Se till så att fisket bedrivs så att populationer inte utrotas. Det innebär att vi inte kan ha stora trålare. Det innebär också att även det småskaliga fisket ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Regleringar är nödvändiga, mycket beroende på att moderna fiskemetoder är så effektiva. Reglering, avgifter och tullar är nog nödvändiga. Fisket på internationellt vatten måste regleras och övervakas på ett bättre sätt.

 • Du kan hitta konkreta förslag att driva. Se vad som skickats in till Miljötrappan. Klicka här 

 

Detta händer om vi inte agerar med tillräcklig styrka  klicka här    

Som politiker har du ett stort ansvar, du måste agera. Se  till så att ditt parti driver miljöfrågorna på ett effektivt sätt. Kräv handling av de som bestämmer. Och du själv måste agera, nyttja din makt, alla har viss makt. Se till så att det blir konkret handling!

Se till att skapa ett långsiktigt regelverk som ger trygghet och lönsamhet åt alla inblandade parter. Regelverket ska ha som målsättning att skapa "det goda samhället" där vi inte förstör vår jord.

Gör kalkyler på rätt sätt. Glöm inte kostnaden för att omhänderta utsläpp och dolda miljökostnader.
Den som förorenar eller förstör ska betala för de åtgärder som behövs. Ofta blir då projektet olönsamt, då ska resurserna gå till projekt som är mer lönsamt. Lönsamt  på lång sikt inkluderat miljökostnader. Tillexempel kostnaden för utsläpp och att förstöra orörd mark. Om marken redan är uppgrävd så är miljökostnaden mycket lägre. Inkludera kostnaden för utsläpp under produktionen. De flesta miljökostnaderna kan inte beskrivas i kronor och ören, men kom ihåg att kostnaden finns där ändå.

Sluta upp med att kringgå internationella och nationella överenskommelser. Framförallt de tre FN-konventionerna: Försiktighetsprincipen, konventioonen om biologisk mångfald och klimatkonventionen.

Påverka politiker i andra länder. Påverka våra internationella organisationer så att vi får bra internationella regelverk som leder till ett bra samhälle och inte förstör vår jord.

BIld Ella Bäckman

Miljötrappan

Är en sajt med allt du behöver veta om miljöfrågor.

www.miljotrappan.se

Miljötrappan har en systersida som handlar om skog. Sajten heter Skogstrappan och du hittar den här www.skogstrappan.se 

Foto Edward Beskow

Kontakt Erik Winqvist, Miljötrappan. 0708 77 66 67. info @ winkir.se

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev så klickar du här unsubscribe